KhmerPronunciationEnglish/Notes#occ
ជូត cuut 1. to wipe (off), clean (off), dry (with a towel)
2. to dust
3. to rub, polish
60/20

Link to overview page
Link to dictionary

Accepting direction — Dialogue 1


សុភ័ក្រវុទ្ធី! វុទ្ធីទំនេរអត់? ជួយលាងចានតិចបានអេ៎?
វុទ្ធីបានតាស បងចាននៅនោះមែន?
សុភ័ក្រហ្នឹងហើយលាងហើយ ជូតឲ្យស្ងួត ហើយជួយយកទៅទុកក្នុងទូនោះផងណា
វុទ្ធីបាទបងទៅចុះ អត់អីទេខ្ញុំដឹងហើយ ចាំខ្ញុំរៀបទុកឲ្យ

Offering help — Dialogue 2


ធីតាមីង ធ្វើអីហ្នឹង? លាងចានមែន?
មីងអ៊ើ មីងលាងចានហ្នឹងអា៎
ធីតាចាំខ្ញុំជួយលាង មីងឆាប់ហើយ
មីងមិនបាច់អេ៎ ក្មួយនាំតែប្រឡាក់ទៅមើលទូរទស្សន៍ចុះ
ធីតាអត់អីអេ៎ មីងខ្ញុំចង់ជួយតាសឥឡូវ មីងលាងទៅ ខ្ញុំអ្នកជូតម៉េចដែរ?
មីងអីចឹងក៏បាននោះក្រណាត់ជូតចាន យកមកជូតម៉ោ ហើយបន្តុបពីលើគ្នាសិនទៅ ចាំយកទៅរៀបក្នុងរាវចាននៅខាងក្នុង
ធីតាចា៎ស មីង

Khmer New Year (Sakanan) — 11


ចូលដល់រូបភាពទី ១១ រូបភាពទី ១១ នៅក្នុងពិធីចូលឆ្នាំខ្មែរ ពេលខ្លះគឺយើងលេងទឹក ហើយនៅក្នុងតំបន់ខ្លះ គាត់លេងប៉ាតម្សៅគ្នាអញ្ចឹងគាត់យកម្សៅដែលក្រអូបបាទ គាត់យកមកដាក់នៅនឹងដៃរបស់គាត់ បន្ទាប់មកគឺគាត់យកទៅជូតនឹងមុខអ្នកដទៃដូចជាក់ស្ដែង យើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពទី ១១ នេះ គឺមានក្មេងប្រុសម្នាក់ បាទ គាត់យកម្សៅ ដែលដៃម្ខាងគាត់មានម្សៅមួយពំនូក ហើយគាត់បានយកដៃម្ខាងទៀតទៅទះថ្ពាល់របស់ក្មេងស្រីនោះ ដោយគាត់យកម្សៅទៅលាបលើមុខរបស់ក្មេងស្រី អញ្ចឹងយើងលាបមុខឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមក ដើម្បីឲ្យសប្បាយរីករាយ ហើយបានន័យថា យើងបានលាបរបស់ល្អឬក៏លាបសុភមង្គល ឬក៏សេចក្តីសប្បាយរីករាយទៅលើអ្នកដទៃ អញ្ចឹងយើងចែករំលែកសេចក្តីសប្បាយរីករាយ ទៅឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកតាមរយៈការលាបម្សៅនេះផងដែរ

Cutting One’s Finger (Sakanan) — 08


ចូលមកដល់រូបភាពទីរូបភាពទីយើងឃើញថាបុរសម្នាក់នោះកាន់សំឡីនៅដៃឆ្វេងរបស់គាត់ បាទ ដៃឆ្វេងរបស់គាត់កាន់សំឡី រីឯដៃស្ដាំរបស់គាត់លើកឡើង បានន័យថាគាត់បានជូតឈាមចេញពីដៃស្ដាំរបស់គាត់អស់ហើយ អញ្ចឹងយើងឃើញថា ដៃស្ដាំរបស់គាត់គឺមានស្នាមមុខរបួសនៅនឹងម្រាមដៃនាង បាទ នៅនឹងម្រាមដៃនាងរបស់គាត់គឺមានស្នាមមុខរបួស ប៉ុន្តែពុំមានឈាមហូរទៀតទេ បាទ ពុំមានឈាមហូរទេ អញ្ចឹងឈាមឈប់ហូរហើយដោយសារតែគាត់ជូតឈាមនោះចេញ ហើយគាត់បានយកសំឡីខ្ទប់ទៅលើមុខរបួសដើម្បីឃាត់ឈាម បន្ទាប់ពីឃាត់ឈាម ឈាមក៏ឈប់ហូរ ពេលនោះ បុរសនោះ គាត់បានប្រែប្រួលទឹកមុខរបស់គាត់ ដោយគាត់ មុខគាត់រៀងញញឹមបន្តិច បាទ ពីមុនគាត់មានមុខជូរ ដោយសារគាត់ឈឺ ហើយមានឈាមហូរ ក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីគាត់ឃាត់ឈាមហើយ គាត់ក៏ប្រែទឹកមុខមកជាញញឹមវិញ ព្រោះថាគាត់សប្បាយចិត្ត ដោយសារតែមុខរបួសរបស់គាត់លែងមានឈាមហូរទៀតហើយ ដូច្នេះវាមិនមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងនោះទេទៅដល់គាត់ ព្រោះគាត់បានឃាត់ឈាមបានសម្រេច

Getting Up (Sakanan) — 11


ចូលដល់រូបភាពទី ១១ នៅក្នុងរូបភាពទី ១១ បន្ទាប់ពីនារីម្នាក់នោះ គាត់បានជូតខ្លួនរួចហើយ គាត់ក៏បានចូលក្នុងបន្ទប់គេងរបស់គាត់វិញបាទ គាត់ចូលក្នុងបន្ទប់គេងរបស់គាត់ ក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនមែនចូលទៅគេងវិញនោះទេ ដោយគាត់បានផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់ អញ្ចឹងគាត់កំពុងតែផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់របស់គាត់ ដោយគាត់យកខោអាវគេង ឈុតគេងរបស់គាត់ ដែលគាត់គេងយប់នោះ គឺមានឈុតខោជើងវែងពណ៌លឿង និងអាវដៃវែងពណ៌លឿង ដាក់នៅលើគ្រែ បានន័យថាគាត់ដោះសម្លៀកបំពាក់ឈុតគេងរបស់គាត់ចេញ ដែលដាក់នៅលើគ្រែទាំងពីរ បន្ទាប់មកគាត់បានផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់ធ្វើការងាររបស់គាត់ដោយគាត់យកអាវដៃវែងពណ៌ទឹកសមុទ្រ ឬក៏ពណ៌ខៀវ មកពាក់នៅលើខ្លួនរបស់គាត់ ដោយនារីម្នាក់នោះ គាត់បានស្លៀកសំពត់ជាមុន សំពត់របស់គាត់គឺមានពណ៌ ហើយសំពត់នោះគឺត្រឹមជង្គង់អញ្ចឹងប្រវែងសំពត់គឺត្រឹមជង្គង់ ហើយមានពណ៌ ហើយគាត់ពាក់អាវដៃវែងពណ៌ខៀវ ដោយគាត់ពាក់អាវបណ្ដើរ គាត់លើកដៃបណ្ដើរ ដើម្បីស៊កដៃបញ្ចូល បន្ទាប់មកគាត់ទាញខ្លួនអាវទម្លាក់ចុះក្រោម ដើម្បីពាក់អាវ

Getting Up (Sakanan) — 10


ចូលដល់រូបភាពទី ១០ នៅក្នុងរូបភាពទី ១០ យើងឃើញថា នារីម្នាក់នោះ បន្ទាប់ពីងូតទឹកហើយ បាទ បន្ទាប់ពីងូតទឹករួច គាត់បានយកកន្សែងមួយមកជូតខ្លួន អញ្ចឹងជាទូទៅបន្ទាប់ពីយើងងូតទឹករួច យើងត្រូវជូតខ្លួនយើងឲ្យបានស្ងួតជាមុនសិន មុននឹង[គាត់]យើងស្លៀកពាក់ខោអាវអញ្ចឹងនារីម្នាក់នោះ គាត់ពុំទាន់ស្លៀកពាក់ខោអាវនោះទេ ដែលគាត់បានយកកន្សែងមួយមករុំខ្លួនរបស់គាត់ បន្ទាប់មកគាត់បានយកកន្សែងនោះមកជូតនឹងខ្លួនរបស់គាត់ ដោយជូតខ្លួនមុន បន្ទាប់មកគាត់ជូតដៃតាមក្រោយ អញ្ចឹងគាត់យកជូតកន្លែងណាដែលសើម គឺដូចជាសក់ ដូចជាខ្លួន និងដៃជើងផងដែរ ព្រោះថានៅពេលដែលយើងចេញពីបន្ទប់ទឹក បើយើងមិនជូតខ្លួនទេ ទឹកនឹងស្រក់តាមខ្លួនរបស់យើងអញ្ចឹងទឹកស្រក់ធ្វើឲ្យប្រឡាក់ផ្ទះ ឬក៏សើមនៅក្នុងផ្ទះ ហើយអាចមានគ្រោះថ្នាក់នៅពេលដែលយើងដើរជាន់ទឹកនោះ ព្រោះវាអាចមិនដើរឲ្យយើងរអិលដួលបានដូច្នេះយើងត្រូវជូតខ្លួនឲ្យស្ងួតជាមុនសិន មុននឹងចេញពីបន្ទប់ទឹក ដើម្បីកុំឲ្យមានទឹកស្រក់ ឬក៏រអិលដួល នៅពេលដែលយើងចេញពីបន្ទប់ទឹកហើយក៏វាជាការសម្អាតខ្លួនមួយដែរ ព្រោះថានៅពេលដែលយើងងូតទឹករួច យើងត្រូវជូតសម្អាតខ្លួនឲ្យបានស្ងួត ដើម្បីកុំឲ្យសើម ឬក៏ទទឹកនូវខោអាវរបស់យើង

Doing The Dishes (Sakanan) — 00 Introduction

សួស្ដី នៅក្នុងរូបភាពនេះ គឺយើងនឹងនិយាយអំពីការលាងចាន អញ្ចឹងឬក៏ការលាងសម្អាតចាន ដែលជាធម្មតា ក្រោយពេលដែលយើងញ៉ាំអាហាររួច ឬក៏ក្រោយពេលដែលយើងញ៉ាំបាយរួច យើងតែងតែមានចានប្រឡាក់ ប្រឡាក់ម្ហូបអាហារនៅលើចានរបស់យើង ឬក៏ប្រឡាក់បាយនៅលើចានរបស់យើងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមានអនាម័យ យើងត្រូវយកចាននោះទៅលាងសម្អាត មុនពេលដែលយើងយកវាទៅទុក ព្រោះថាប្រសិនបើយើងអត់លាងសម្អាតទេ ចាននោះនឹងកខ្វក់ ហើយនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ម្ដងទៀត វានឹងមានមេរោគ អញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យយើងឈឺ ឬក៏អាចធ្វើឲ្យមេរោគចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងបាន ធ្វើឲ្យខូចសុខភាពរបស់យើង អញ្ចឹងដើម្បីរក្សាអនាម័យនៅក្នុងការហូបចុក យើងត្រូវតែលាងចានសម្អាត យើងត្រូវតែលាងសម្អាតចានរបស់យើងជាមុនសិន បន្ទាប់ពីយើងញ៉ាំអាហាររួច ឬក៏បន្ទាប់ពីយើងញ៉ាំបាយរួច ហើយពេលខ្លះគឺយើងលាងសម្អាតចាន មុនពេលដែលយើងយកមកប្រើប្រាស់ គឺដោយសារតែពេលខ្លះ យើង ចានរបស់យើងគឺទុកយូរ ទុកចោលយូរ អញ្ចឹងអាចមានធូលីកាន់ ឬក៏អាចហុយធូលីទៅលើចាន អញ្ចឹងធ្វើឲ្យចានប្រឡាក់ផងដែរអញ្ចឹងមុនពេលដែលយើងយកចានមកប្រើប្រាស់បាន យើងត្រូវតែលាងសម្អាតវាជាមុនសិន ដើម្បីឲ្យអស់ដីឬក៏អស់ធូលី ហើយចំពោះចានដែលយើងប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃ មុននឹងយើងយកមកប្រើប្រាស់ យើងត្រូវជូតសម្អាតវាជាមុនសិន

Cutting One’s Finger (Sakanan) — 07


នៅក្នុងរូបភាពទីនៅក្នុងរូបភាពទីយើងឃើញថា បន្ទាប់ពីលាងដៃរួចហើយ បុរសម្នាក់នោះ គាត់បានយកសំឡីមួយដុំ បាទ សំឡីមួយដុំ សំឡីគឺមានពណ៌ អញ្ចឹងគាត់បានយកសំឡីមក ហើយគាត់បានយកខ្ទប់ ខ្ទប់ទៅនឹងមុខរបួសរបស់គាត់ ឬក៏ខ្ទប់ទៅនឹងដៃស្ដាំដែលមានរបួស អញ្ចឹងគាត់យកសំឡីមក ដើម្បីខ្ទប់ទៅមុខរបួសកុំឲ្យហូរឈាម ហើយគាត់ជូតឈាមនោះចេញ យើងឃើញថានៅក្នុងរូបភាពនេះ គាត់បានធ្វើមុខជូរ បាទ បុរសនោះគាត់ធ្វើមុខជូរ ដោយបើកភ្នែកតូចហើយមាត់គាត់ស្រួច អញ្ចឹងគាត់ធ្វើមុខបែបនេះគឺបានន័យថាមុខជូរ គឺបានន័យថាគាត់កំពុងតែឈឺ អញ្ចឹងហើយគាត់បានយកសំឡីមកជូតឈាមចេញ ដើម្បីកុំឲ្យប្រឡាក់ដៃគាត់ទៀត ហើយគាត់យកសំឡីនោះទៅខ្ទប់លើមុខរបួសដើម្បីឃាត់ឈាម អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមុតដៃ កុំ យើងមិនត្រូវប្រើប្រាស់របស់ដែលកខ្វក់នោះទេ យើងត្រូវប្រើសំឡី ក្រណាត់ដែលស្អាត ដើម្បីជូតឈាមចេញ ព្រោះថានៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់របស់កខ្វក់ មេរោគដែលនៅរបស់កខ្វក់នោះ អាចនឹងជ្រាបចូលក្នុងខ្លួនរបស់យើងតាមរយៈមុខរបួស ដូច្នេះហើយយើងត្រូវធ្វើតាមបុរសម្នាក់នេះ បាទ បុរសម្នាក់នេះ គាត់បានយកសំឡីមកខ្ទប់មុខរបួស ហើយនិងឃាត់ឈាម ដើម្បីកុំឲ្យឈាមហូរ ធ្វើបែបនេះគឺការរក្សាអនាម័យខ្លួនប្រាណរបស់គាត់កុំឲ្យមានមេរោគ

Noodle Soup (Sakanan) — 13


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទី ១៣ នៅក្នុងរូបភាពទី ១៣ យើងឃើញថា បន្ទាប់ពីគាត់ហែកស្រោមចង្កឹះហើយ យើងឃើញពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បានបើកប្រអប់មួយ អញ្ចឹងនៅលើតុរបស់ពួកគេក៏មានប្រអប់មួយដែរ សម្រាប់ដាក់ស្លាបព្រា អញ្ចឹងប្រអប់នោះគឺជាប្រអប់សម្រាប់ដាក់ស្លាបព្រា ដើម្បីរក្សាអនាម័យកុំឲ្យស្លាបព្រានោះប្រឡាក់ដី ដូច្នេះហើយ អ្នកលក់ក៏បានយកស្លាបព្រាទៅដាក់ក្នុងប្រអប់បិទជិតមួយអញ្ចឹងប្រសិនបើគាត់ដាក់ក្នុងប្រអប់បិទជិត គឺដីអត់ហុយចូលទេដោយដីទាំងអស់នោះគឺអត់ហុយចូលប្រអប់ទេ អញ្ចឹងប្រអប់របស់គាត់អត់ប្រឡាក់នោះទេអញ្ចឹងពួកគេទាំងពីរនាក់ ក៏បានបើកប្រអប់មួយដើម្បីយកស្លាបព្រាចេញពីប្រអប់នោះហើយបន្ទាប់មកយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពទី ១៣ ដដែល បន្ទាប់ពីពួកគេយកស្លាបព្រាចេញពីប្រអប់នោះហើយ ពួកគេក៏បានយកស្លាបព្រានោះមកជូតនឹងក្រដាសអនាម័យអញ្ចឹងជាទូទៅនៅលើតុគុយទាវតែងតែមានក្រដាសអនាម័យមួយប្រអប់ផងដែរ ដើម្បីឲ្យអតិថិជនជូតចង្កឹះ និងជូតស្លាបព្រារបស់ពួកគេអញ្ចឹងជាទូទៅយើងញ៉ាំមី ឬក៏ញ៉ាំគុយទាវដោយប្រើចង្កឹះ ក៏ប៉ុន្តែស្លាបព្រាគឺយើងយកដើម្បីហុតទឹកស៊ុបអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពនេះ ក្មេងប្រុសទីគាត់ក៏បានយកស្លាបព្រា ដើម្បីជូតសម្អាត ដើម្បីធ្វើការហុតទឹកស៊ុបរបស់គាត់ ដោយសារតែគាត់កុម្ម៉ង់មីមានទឹកស៊ុបអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យប្រាកដថាស្លាបព្រានោះស្អាត គឺត្រូវជូតបន្ថែមទៀតដោយប្រើក្រដាសអនាម័យ

Personal Hygiene (Sakanan) — 13


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទី ១៣ នៅក្នុងរូបភាពទី ១៣ យើងឃើញថា បន្ទាប់ពីក្មេងប្រុសម្នាក់នោះ គាត់បានជូតខ្លួនគាត់ស្ងួតហើយ អញ្ចឹងគាត់រក្សាអនាម័យខ្លួនគាត់បានស្អាតល្អណាស់ ដោយគាត់បន្ទាប់ពីងូតទឹកហើយ គាត់ជូតខ្លួនគាត់យ៉ាងស្អាត បន្ទាប់មកទៀតគាត់ក៏បានលាបឡេការពារខ្លួន អញ្ចឹងជាទូទៅ យើងអត់សូវលាបឡេនោះទេ មនុស្សប្រុស ក៏ប៉ុន្តែមនុស្សស្រី គាត់ភាគច្រើន គាត់លាបឡេបន្ទាប់ពីងូតទឹកហើយ ដើម្បីថែរក្សាស្បែករបស់គាត់ឲ្យបានស្អាត និងមានសំណើមជានិច្ច ប៉ុន្តែក្មេងប្រុសម្នាក់នេះ គាត់ចង់ស្អាត អញ្ចឹងបានន័យថា គាត់ចង់ឲ្យខ្លួនគាត់ស្អាត និងមានអនាម័យ អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីគាត់ងូតទឹកហើយ គាត់ក៏បានលាបឡេទៅលើខ្លួនរបស់គាត់ទៀត អញ្ចឹងភាគច្រើនឡេគឺជាជែលមួយ ឬក៏ជាម្សៅប្រភេទទឹក ដែលមានសភាពខាប់បន្តិច អញ្ចឹងគាត់យកមកលាបលើខ្លួនគាត់ ដើម្បីឲ្យសព្វខ្លួនគាត់ ហើយមានក្លិនក្រអូប អញ្ចឹងឡេពេលខ្លះគឺមានក្លិនក្រអូប និងជាម្សៅខាប់ ដែលមានរាងជាភក់ហើយយើងអាចយកមកលាបលើខ្លួនប្រាណរបស់យើងបាន ដើម្បីការពារសំណើមនៅលើស្បែក ការពារស្បែករបស់យើងឲ្យស្អាត និងកុំឲ្យខ្មៅ ជាក់ស្ដែងក្មេងប្រុសម្នាក់នេះ គឺគាត់លាបឡេរបស់គាត់ មុនពេលដែលគាត់ស្លៀកពាក់ខោអាវ ឬក៏ក្រោយពេលដែលគាត់ងូតទឹករួច អញ្ចឹងក្រោយពេលដែលគាត់ងូតទឹករួច គាត់ជូតខ្លួនរបស់គាត់ ហើយគាត់លាបឡេទៅលើស្បែករបស់គាត់ ដើម្បីឲ្យស្បែករបស់គាត់មានសំណើមនិងស្អាតជានិច្ច

Cutting One’s Finger (Sakanan) — 09


នៅក្នុងរូបភាពទីនៅក្នុងរូបភាពទីយើងឃើញថា បុរសម្នាក់នោះ បន្ទាប់ពីគាត់ឃាត់ឈាមហើយ បាទ គាត់ឃាត់ឈាមរួចហើយ គាត់ក៏បានបើកទូ ដែលនៅលើឡាបូលាងដៃនោះ បាទ កូនទូនោះគឺមានដូចជាច្រាសដុសធ្មេញ ថ្នាំដុសធ្មេញ សាប៊ូលាងដៃ សាប៊ូកក់សក់ សាប៊ូដុសខ្លួនជាដើម ហើយនៅក្នុងនោះយើងឃើញថា គាត់បានទាញយកនូវប្រអប់មួយ បាទ ទាញប្រអប់មួយចេញពីទូនោះ ដោយប្រអប់នោះ គឺជាប្រអប់នៃបង់បិទដំបៅ បាទ គាត់យកប្រអប់នៃបង់បិទដំបៅចេញមក អញ្ចឹងគាត់បានយកបង់បិទដំបៅនោះមកចាក់លើបាតដៃ យើងឃើញថាបង់បិទដំបៅចេញពីប្រអប់នោះមានចំនួនមួយ អញ្ចឹងបានន័យថា[ប្រអប់] បង់បិទដំបៅរបស់គាត់នៅសល់តែមួយនោះទេ បាទ បង់បិទដំបៅគឺយើងយកមក ដើម្បីរុំលើមុខរបួស ដើម្បីកុំឲ្យមានមេរោគចូល ព្រោះថា ទោះបីជាយើងជូតមុខរបួសស្អាតហើយក៏ដោយ ក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងមិនរុំវាឲ្យបានជិតល្អនោះទេ មេរោគនឹងជ្រាបចូលជាក់ជាមិនខាន ព្រោះថាមេរោគនៅក្នុងបរិយាកាស ដូច្នេះប្រសិនបើយើងមិនបានរុំរបួស មេរោគនឹងចូលក្នុងខ្លួនយើងតាមរយៈរបួសនោះមិនខាន អញ្ចឹងក្នុងការរុំរបួស យើងត្រូវតែប្រើប្រាស់នៅរបស់ស្អាត ដូចជាបង់បិទដំបៅ ឬក៏ក្រណាត់ស្អាត ព្រោះថារបស់ទាំងពីរនេះ គឺអាចការពារមេរោគបាន ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងយករបស់មិនស្អាត មកធ្វើការរុំរបួស នោះមេរោគនឹងចូលមកខ្លួនយើងតាមរយៈមុខរបួសនោះ នៅក្នុងរូបភាពនេះ បុរសនោះ គាត់បានយកបង់បិទដំបៅ ដើម្បីយកមករុំរបួសគាត់ អញ្ចឹងយើងឃើញគាត់ចាក់បង់បិទដំបៅចេញពីក្នុងប្រអប់

Personal Hygiene (Sakanan) — 12


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទី ១២ រូបភាពទី ១២ យើងឃើញថា បន្ទាប់ពីក្មេងប្រុសម្នាក់នោះ គាត់ងូតទឹកដុសសាប៊ូរួចរាល់អស់ហើយ គាត់ក៏បានបិទទឹក រួចក៏គាត់ដើរចេញពីកន្លែងងូតទឹក ដោយយើងឃើញកន្លែងងូតទឹករបស់គាត់ គឺមានបាំងវាំងននមួយ មានបាំងវាំងននដើម្បីកុំឲ្យខ្ទាតទឹកចេញមកខាងក្រៅ អញ្ចឹងបន្ទប់ទឹករបស់គាត់ចែកចេញជាពីរ គឺកន្លែងលាងដៃ និងកន្លែងងូតទឹក ហើយកន្លែងងូតទឹកត្រូវបាំងវាំងនន ដើម្បីកុំឲ្យមានទឹកខ្ទាតចេញមកខាងក្រៅ ដែលធ្វើឲ្យប្រឡាក់ គគ្រិច អញ្ចឹងរូបភាពនេះគឺគាត់ចេញពីកន្លែងងូតទឹក ហើយគាត់យកបានយកកន្សែងពោះគោមួយ គាត់បានយកកន្សែងពោះគោមកជូតខ្លួនរបស់គាត់ ដែលកន្សែងរបស់គាត់គឺមានពណ៌លឿង អញ្ចឹងគាត់កាន់កន្សែងរបស់គាត់ ដោយយកកន្សែងរបស់គាត់ជូតនឹង ហើយរុំនឹងខ្លួន អញ្ចឹងគាត់ជូតខ្លួនគាត់ឲ្យបានស្អាតមុននឹងគាត់ចេញពីបន្ទប់ទឹក ព្រោះថាប្រសិនបើខ្លួនគាត់អត់ទាន់ស្ងួត ហើយគាត់ដើរចូលទៅក្នុងផ្ទះ ឬក៏គាត់ចេញពីបន្ទប់ទឹកដើរចូលទៅក្នុងផ្ទះ នោះផ្ទះរបស់គាត់នឹងសើម ហើយអាចនឹងរអិល អញ្ចឹងគាត់អាចនឹងរអិលដួល ប្រសិនបើយើងសើម ខ្លួនយើងសើម ហើយជើងរបស់យើងសើម ហើយជើងជាន់ទៅលើឥដ្ឋការ៉ូ នោះវាអាចនឹងធ្វើឲ្យយើងរអិលដួល និងមានគ្រោះថ្នាក់បាន ដូច្នេះមុនពេលដែលយើងចេញពីបន្ទប់ទឹក យើងត្រូវជូតខ្លួនយើងឲ្យបានស្អាតជាមុនសិន ព្រោះប្រសិនបើមានទឹកនៅដក់ជាប់នឹងខ្លួនយើង ធ្វើឲ្យផ្ទះរបស់យើងប្រឡាក់និងសើមដោយសារទឹក ដូច្នេះមុននឹងយើងចេញពីបន្ទប់ទឹក យើងត្រូវជូតខ្លួនយើងឲ្យបានស្អាតជាមុនសិន

Personal Hygiene (Sakanan) — 07


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទីនៅក្នុងរូបភាពទីយើងឃើញថា បន្ទាប់ពីក្មេងប្រុសម្នាក់នោះ គាត់លាបហ្វូមទៅលើមាត់របស់គាត់ ឬក៏កន្លែងណាដែលមានពុកមាត់ហើយ គាត់ក៏បានយកដងឡាម ដែលមានផ្លែឡាមនៅក្នុងនោះ យកមកកោរពុកមាត់របស់គាត់ចេញ អញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពនេះ យើងឃើញថា ដៃឆ្វេងរបស់គាត់ គាត់កាន់ដងឡាមពណ៌បៃតងមួយ ដែលដងឡាមនោះគឺមានឡាមនៅក្នុងនោះផងដែរ អញ្ចឹងគាត់យកមកកោរពុកមាត់របស់គាត់ចេញ ដោយគាត់កោរកន្លែងណាដែលត្រូវបានលាបហ្វូម អញ្ចឹងគាត់កោរបណ្ដើរ គាត់ឆ្លុះមើលកញ្ចក់បណ្ដើរ ថាតើគាត់កោរស្អាតហើយឬនៅ អញ្ចឹងប្រសិនបើគាត់កោរនៅសល់ពុកមាត់បន្តិចបន្តួច គាត់ត្រូវតែកោរបន្ថែម ដើម្បីអស់ពុកមាត់ចេញពីមាត់របស់គាត់ អញ្ចឹងក្នុងការកោរពុកមាត់ យើងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នផងដែរ ដោយសារតែឡាមគឺមុត អញ្ចឹងឡាមគឺមុត ដូច្នេះប្រសិនបើយើងកោរអត់ប្រុងប្រយ័ត្នទេ យើងអាចមុតមាត់របស់យើង ឬក៏មុតថ្ពាល់របស់យើងបាន ដូច្នេះយើងត្រូវកោរដោយមានការប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ច ដោយយើងត្រូវឆ្លុះកញ្ចក់មើល ថាតើការកោររបស់យើងស្អាតហើយឬនៅ អញ្ចឹងប្រសិនបើកោរអត់ស្អាតទេ យើងត្រូវកោរម្ដងទៀត ប៉ុន្តែយើងត្រូវកោរដោយប្រុងប្រយ័ត្ន ដែលជាក់ស្ដែងក្មេងប្រុសម្នាក់នេះ គាត់កោរបណ្ដើរ គាត់ឆ្លុះកញ្ចក់បណ្ដើរ គាត់ប្រុងប្រយ័ត្នជាទីបំផុត ព្រោះគាត់ខ្លាចមុតថ្ពាល់របស់គាត់ ហើយយើងឃើញដៃឆ្វេងរបស់គាត់កាន់ដងឡាម ហើយដៃស្ដាំគាត់កាន់កូនកន្សែងមួយ ដើម្បីជូតចេញ អញ្ចឹងគាត់មានកូនកន្សែងដើម្បីជូតមាត់របស់គាត់នៅពេលដែលគាត់កោររួច ហើយគាត់ជូតហ្វូមចេញ ឬក៏គាត់ជូតឲ្យមាត់របស់គាត់ស្ងួតបន្ទាប់ពីកោរពុកមាត់

Rainy Season (Sakanan) — 05


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទីរូបភាពទីយើងឃើញមានរថយន្តមួយគ្រឿង ឬក៏ឡានមួយគ្រឿង កំពុងតែបើកបរនៅក្នុងទឹកអញ្ចឹងនៅពេលដែលមេឃភ្លៀង យើងឃើញរថយន្តមួយនោះ គាត់កំពុងតែបើកបរនៅក្នុងទឹកនៅក្រោមមេឃភ្លៀង ដោយយើងឃើញរថយន្តមួយគ្រឿងនោះ គឺគាត់បើកភ្លើងផងដែរអញ្ចឹងឡាន ឬក៏រថយន្ត គឺមានកង់ចំនួនប៉ុន្តែនៅក្នុងរូបភាពនេះ ដោយសារតែយើងមើលពីចំហៀង យើងមើលពីចំហៀង គឺឃើញកង់តែពីរតែប៉ុណ្ណោះ ដោយសារតែវាបាំងអញ្ចឹងឡានជាទូទៅ គឺមានទ្វារ និងមានកញ្ចក់ ហើយមានកញ្ចក់សម្រាប់មើលក្រោយផងដែរ ដែលនៅក្នុងរូបភាពនេះ យើងឃើញ យើងឃើញមានកញ្ចក់មើលក្រោយ ហើយឡានកំពុងតែបើកភ្លើង អញ្ចឹងជាទូទៅនៅពេលដែលយើងបើកបរនៅក្នុងមេឃភ្លៀង ឬក៏នៅក្រោមមេឃភ្លៀង ឬក៏នៅក្រោមមេឃងងឹត ឬក៏នៅពេលដែលមានដីហុយ គឺយើងតែងតែបើកភ្លើងជានិច្ច ព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យយើងមើលផ្លូវឃើញច្បាស់ ប្រសិនបើយើងអត់បើកភ្លើងទេ គឺយើងអត់អាចមើលផ្លូវឃើញនោះទេហើយនៅខាងក្រោយ ភ្លើងខាងក្រោយគឺពណ៌ក្រហម អញ្ចឹងភ្លើងខាងក្រោយ គឺអាចធ្វើឲ្យអ្នកដែលនៅខាងក្រោយយើងមើលឃើញយើងបាន ដោយសារតែវាមានពណ៌ក្រហម ដូច្នេះគេអាចមើលមក គេឃើញភ្លើងក្រហម អញ្ចឹងគេដឹងថាមានឡាននៅខាងមុខហើយនៅពេលដែលយើងបើកឡាននៅក្រោមភ្លៀង គឺតែងតែទឹកសើមកញ្ចក់ អញ្ចឹងយើងពិបាកនៅក្នុងការមើលផ្លូវ អញ្ចឹងយើងត្រូវបើកផ្លិតទឹក ដើម្បីជូតទឹកចេញអំពីកញ្ចក់ដែលជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរូបភាពទីនេះ យើងឃើញឡាននោះ គឺកំពុងតែបើកផ្លិតទឹក ដើម្បីជូតកញ្ចក់មុខ ដើម្បីឲ្យស្អាត កុំឲ្យមានទឹក ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការមើលផ្លូវក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែឡានបើកនៅក្រោមភ្លៀង ដូច្នេះវាពិបាកក្នុងការបើកបរ ដោយសារតែទឹកលិចផ្លូវ ដូច្នេះឡានអាចបើកទៅយឺតតែប៉ុណ្ណោះ ព្រោះពេលខ្លះអាចធ្វើឲ្យផ្លូវរអិល មេឃភ្លៀងអាចធ្វើឲ្យផ្លូវរអិល អញ្ចឹងប្រសិនបើយើងបើកលឿន អាចនឹងមានគ្រោះថ្នាក់បានដូច្នេះយើងត្រូវតែបើកយឺតតែប៉ុណ្ណោះ

Cold Season (Sakanan) — 06


នៅក្នុងរូបភាពទីចូលដល់រូបភាពទីយើងឃើញថា បន្ទាប់ពីក្មេងប្រុសនោះងូតទឹករួចហើយ អញ្ចឹងក្មេងប្រុសនោះ គាត់ងូតទឹករួច គាត់ក៏បានចេញពីបន្ទប់ទឹកដើម្បីផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់អញ្ចឹងមុននឹងគាត់ចេញពីបន្ទប់ទឹក គឺគាត់បានជូតខ្លួននឹងកន្សែងបាទ គាត់ជូតខ្លួននឹងកន្សែងពោះគោដែលគាត់ដើរយកចូលទៅក្នុងបន្ទប់ទឹករបស់គាត់រួចបន្ទាប់មក គាត់ក៏បានមកពាក់ខោអាវវិញ នៅក្នុងរូបភាពនេះគឺមានបី គឺរូបភាពទីនេះ គឺរូបដែលនៅខាងឆ្វេងគេបង្អស់ គឺយើងឃើញថាក្មេងប្រុសម្នាក់នោះ គាត់បានពាក់អាវ គាត់គឺជាសិស្ស ដូច្នេះហើយគាត់បានពាក់ឯកសណ្ឋានសាលារបស់គាត់ អញ្ចឹងឯកសណ្ឋានសាលារបស់គាត់គឺអាវពណ៌ខៀវ បាទ ពណ៌រៀងទឹកសមុទ្របន្តិច ដៃខ្លី អញ្ចឹង គាត់ពាក់អាវដៃខ្លី ហើយអាវរបស់គាត់នៅខាងឆ្វេងគឺមានហោប៉ៅមួយបាទ អញ្ចឹងហោប៉ៅតូចមួយនោះគឺសម្រាប់ដាក់លុយ បាទបន្ទាប់មកនៅក្នុងរូបភាពកណ្ដាល ចំណែករូបភាពកណ្ដាល គឺគាត់ពាក់អាវធំខាងក្រៅពីលើមួយទៀតអញ្ចឹងអាវដែលគាត់ពាក់ខាងក្រៅ យើងហៅថាអាវរងា បាទ ដោយសារតែខែនេះជាខែត្រជាក់ អញ្ចឹងហើយ ដើម្បីរក្សាកម្ដៅ ឬក៏ដើម្បីរក្សាភាពកក់ក្ដៅ យើងត្រូវពាក់អាវរងាមួយជាន់បន្ថែមទៀតពីលើអាវឯកសណ្ឋានសាលារបស់យើងព្រោះថាប្រសិនបើយើងមិនពាក់នោះទេ យើងនឹងមានអារម្មណ៍ថារងា ដូច្នេះរងាគឺពិបាកទ្រាំណាស់ អញ្ចឹងយើងត្រូវតែពាក់អាវរងាពីលើអាវរងាជាទូទៅគឺក្រាស់ អញ្ចឹងអាវរងាក្រាស់ ហើយមានដៃវែង ដូច្នេះវាអាចរក្សាកម្ដៅនៅក្នុងខ្លួនយើងឲ្យបានកក់ក្ដៅបានយូរនៅក្នុងរូបភាពទីនៅក្នុងរូបភាពទីបន្ទាប់ពីគាត់ពាក់អាវរងាពីលើឯកសណ្ឋានសាលារបស់គាត់ហើយ ក្មេងប្រុសម្នាក់នោះ ក៏បានយកមួកសុវត្ថិភាពមកពាក់មួយជាន់ទៀតផងដែរអញ្ចឹងមួកសុវត្ថិភាពរបស់គាត់ គឺមានពណ៌ទឹកក្រូចគាត់ពាក់មួកសុវត្ថិភាពគឺដើម្បីការពារខ្លួន នៅពេលដែលគាត់ជិះម៉ូតូ កង់ផ្សេងៗ។ អញ្ចឹងគាត់បានរក្សាសុវត្ថិភាពរបស់គាត់ ដោយគាត់ពាក់មួកសុវត្ថិភាព ហើយរក្សាកម្ដៅនៅក្នុងខ្លួនឲ្យមានភាពកក់ក្ដៅ ដោយការពាក់អាវរងាពីលើឯកសណ្ឋានសាលា

Coffee And Soft Drink (Sakanan) — 02


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទីរូបភាពទីនៅពេលដែលពួកគេដើរបានបន្តិចក្រោយមក ពួកគេក៏បានដើរមកដល់ហាងកាហ្វេមួយអញ្ចឹងបានន័យថាពួកគេនៅថ្ងៃអាទិត្យ ឬក៏ថ្ងៃឈប់សម្រាកនេះ បុរសម្នាក់នោះ គាត់បានដឹកដៃកូនស្រីរបស់គាត់មកហាងកាហ្វេ ដើម្បីញ៉ាំកាហ្វេអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពទីគឺបុរសម្នាក់នោះ គាត់បានចង្អុលបង្ហាញទៅកាន់កូនស្រីរបស់គាត់នូវហាងកាហ្វេមួយ ដែលយើងឃើញ បុរសដែលពាក់អាវលឿង ពាក់អាវដៃខ្លីពណ៌លឿងនិងស្លៀកខោជើងវែងពណ៌ គាត់បានយកដៃឆ្វេងរបស់គាត់ចង្អុលទៅហាងកាហ្វេមួយកន្លែង ហើយដៃស្ដាំរបស់គាត់កំពុងតែកាន់ដៃកូនស្រីរបស់គាត់ ហើយគាត់បានងាកមកនិយាយជាមួយនឹងកូនស្រីរបស់គាត់ ដោយគាត់ប្រហែលជាបបួលកូនស្រីរបស់គាត់ដើម្បីចូលទៅក្នុងហាង ឬក៏គាត់សួរទៅកូនស្រីរបស់គាត់ថាចង់ចូលទៅញ៉ាំកាហ្វេ ឬក៏ចង់ចូលទៅញ៉ាំភេសជ្ជៈអ្វីដែរទេនៅក្នុងហាង? អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីពួកគាត់ដើរមកដល់ហាងកាហ្វេមួយកន្លែងនោះហើយ បុរសម្នាក់ហ្នឹង គាត់ក៏បានចង្អុលទៅហាងកាហ្វេដែលយើងឃើញហាងកាហ្វេនោះ គឺនៅខាងលើ គឺមានផ្លាកសញ្ញា ដែលផ្លាកសញ្ញាគឺសរសេរថា ហាងកាហ្វេអញ្ចឹងអក្សរអង់គ្លេស នៅខាងលើខ្លោងទ្វារគឺជាអក្សរអង់គ្លេស ឬក៏អក្សរអង់គ្លេស អញ្ចឹងដែលមានន័យជាភាសាខ្មែរថា ហាងកាហ្វេអញ្ចឹងយើងឃើញនៅខាងមាត់ទ្វារគឺមានក្រណាត់ជូតជើងមួយ អញ្ចឹងក្រណាត់ជូតជើងនេះទុកសម្រាប់នៅពេលដែលភ្ញៀវចូល គាត់អាចជូតជើងគាត់បាន ព្រោះថាពេលខ្លះស្បែកជើងភ្ញៀវខ្លះ គាត់មានដីច្រើន អញ្ចឹងហាងកាហ្វេគឺជាកន្លែងញ៉ាំ ឬក៏ជាកន្លែងញ៉ាំកាហ្វេ អញ្ចឹងប្រសិនបើមានដីចូលច្រើនគឺអត់ល្អទេ បានន័យថាគគ្រិចហាង ឬក៏បានន័យថាធ្វើឲ្យភ្ញៀវផ្សេងគាត់អត់ពេញចិត្តអញ្ចឹងភ្ញៀវទាំងអស់ នៅពេលដែលចូល គាត់អាចជាន់លើក្រណាត់ជូតជើងដែលនៅមាត់ទ្វារនោះ ដើម្បីសម្អាតស្បែកជើងរបស់គាត់ជាមុនសិន ដើម្បីកុំឲ្យប្រឡាក់ហាង ឬក៏ដើម្បីកុំឲ្យខ្វះអនាម័យហើយនៅក្បែរទ្វារយើងឃើញមានបង្អួចមួយផងដែរ អញ្ចឹងជាទូទៅហាងកាហ្វេតែងតែមានបង្អួច ដើម្បីឲ្យភ្ញៀវនៅខាងក្នុងមើលឃើញទេសភាពនៅខាងក្រៅដែលយើងឃើញ បុរសម្នាក់ហ្នឹង គាត់កំពុងតែចង្អុលប្រាប់កូនស្រីរបស់គាត់អំពីហាងកាហ្វេ ហើយគាត់បានបបួលកូនស្រីរបស់គាត់ចូលទៅញ៉ាំកាហ្វេនៅក្នុងហាងកាហ្វេនោះ

Breaking A Bowl (Sakanan) — 06


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទីនៅក្នុងរូបភាពទីយើងឃើញថា បន្ទាប់ពីគាត់ឃើញចានគោមរបស់គាត់បែកហើយ បុរសម្នាក់នោះ គាត់ក៏បានរត់មកក្នុងបន្ទប់ដាក់សម្ភារៈរបស់គាត់ អញ្ចឹងគាត់ក៏បានចេញពីផ្ទះបាយរបស់គាត់ ដែលគាត់ចេញពីផ្ទះបាយរត់មករកបន្ទប់ដាក់សម្ភារៈ ដោយសារតែគាត់ត្រូវការយកអំបោស ឬក៏យកប្រដាប់កើបសំរាម ដើម្បីទៅប្រមូលអំបែងចេញពីលើកម្រាលឥដ្ឋ ដែលយើងឃើញនៅក្នុងបន្ទប់ដាក់សម្ភារៈរបស់គាត់ គឺមានសម្ភារៈជាច្រើន ដូចជា យើងឃើញនៅខាងក្រោម យើងឃើញនៅខាងក្រោមជាប់នៅជញ្ជាំង យើងឃើញមានម៉ាស៊ីនបូមធូលីចំនួនដែលម៉ាស៊ីនបូមធូលីនោះ គឺជាឧបករណ៍សម្រាប់បូមកម្ទេចធូលី ឬក៏បូមសំរាមផ្សេងដែលប្រើប្រាស់ខ្យល់ អញ្ចឹងវាប្រើខ្យល់បឺតសំរាម ឬក៏ធូលីផ្សេងចេញពីកម្រាលឥដ្ឋ ឬក៏ចេញពីកន្លែងណាមួយដែលយើងចង់សម្អាត អញ្ចឹងគឺជាម៉ាស៊ីនបូមធូលី ហើយនៅក្បែរម៉ាស៊ីនបូមធូលីគឺមានឈើអំបោសវែង អញ្ចឹងគាត់មានអំបោសវែងមួយ សម្រាប់បោសផ្ទះ ឬក៏សម្រាប់បោសទីធ្លាផ្ទះរបស់គាត់ ដែលនៅក្បែរឈើអំបោសវែង គឺយើងឃើញមានដងសម្រាប់ជូតកញ្ចក់ អញ្ចឹងបានន័យថាផ្លិតទឹក ជាវាជាផ្លិតទឹកសម្រាប់ជូតកញ្ចក់ អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់ជូតសម្អាតកញ្ចក់របស់យើង យើងប្រើប្រាស់ផ្លិតទឹកដើម្បីជូតសម្អាត ហើយយើងឃើញនៅលើជញ្ជាំងគឺមានបែងចែកចេញជាថ្នាក់ផ្សេងផងដែរ ដែលមានថ្នាក់ ដែលយើងឃើញថ្នាក់នៅខាងក្រោម ឬក៏ថ្នាក់ទីយើងឃើញមានធុងចំនួនដែលជាធុងសម្រាប់ដាក់ទឹក ឬក៏ជាធុងសម្រាប់ដាក់វត្ថុផ្សេងផងដែរ អញ្ចឹងមានធុងចំនួនហើយមានដបថ្នាំ អាចជាថ្នាំលាបផ្ទះ ឬក៏អាចជាប្រេងម៉ាស៊ីន ឬក៏អាចជាប្រេងផ្សេងដែលគាត់ទុកប្រើប្រាស់នៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់ អញ្ចឹងនៅក្នុងថ្នាក់ទីនៃបន្ទប់ដាក់សម្ភារៈ យើងឃើញមានធុងនិងមានដបថ្នាំចំណែកឯថ្នាក់ទីយើងឃើញមានអំបោសខ្លីសម្រាប់បោសផ្ទះ និងមានប្រដាប់កើបសំរាមផងដែរពណ៌ខៀវ ហើយយើងឃើញនៅក្បែរប្រដាប់កើបសំរាមគឺមានដបថ្នាំ ឬក៏បំពង់ផ្សេងសម្រាប់ប្រើប្រាស់ផងដែរ ចំណែកឯថ្នាក់ទីនៅក្នុងថ្នាក់ទីយើងឃើញមានដបថ្នាំ និងកូនចានតូចជាច្រើន សម្រាប់ប្រើប្រាស់ អញ្ចឹងនេះគឺជាបន្ទប់ដាក់សម្ភារៈរបស់គាត់ ដូច្នេះនៅពេលដែលគាត់ត្រូវការប្រើប្រាស់សម្ភារៈផ្សេងដែលគាត់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងផ្ទះ គាត់អាចមកបន្ទប់ដាក់សម្ភារៈ ដើម្បីយកសម្ភារៈទាំងនោះទៅប្រើប្រាស់បាន

Breaking A Bowl (Sakanan) — 14


បន្ទាប់មកទៀត ១៤ នៅក្នុងរូបភាពទី ១៤ យើងឃើញថា បន្ទាប់ពីគាត់បោសសម្អាត និងជូតសម្អាតបូមធូលីចេញពីផ្ទះបាយរបស់គាត់ហើយ គាត់ប្រាកដក្នុងចិត្តថា ផ្ទះបាយរបស់គាត់ស្អាត មិនមានអំបែងចាន ឬក៏កម្ទេចកម្ទីចានតូចនៅនឹងលើកម្រាលឥដ្ឋនោះទេ ព្រោះតែគាត់ធ្វើបែកចានអម្បាញ់មិញ អញ្ចឹងគាត់បានប្រាកដថាគាត់បានសម្អាតស្អាតហើយ លែងមានអំបែងចានហើយ បុរសម្នាក់នោះគាត់ក៏បានដើរចូលទៅផ្ទះបាយម្ដងទៀត អញ្ចឹងគាត់ក៏បានដើរចូលទៅផ្ទះបាយ ហើយគាត់ក៏បើកទូចានដើម្បីយកចានផ្សេងមកប្រើប្រាស់ អញ្ចឹងយើងឃើញផ្ទះបាយរបស់គាត់ គឺមានទូដាក់ចាន គឺមានទូដាក់ចាន ឬក៏ដាក់សម្ភារៈផ្ទះបាយផ្សេងដូចជាចានគោម និងចានសំប៉ែតជាដើម អញ្ចឹងចានគឺយើងត្រូវដាក់ក្នុងទូដើម្បីកុំឲ្យដីហុយប្រឡាក់ ឬក៏ធូលីហុយប្រឡាក់ ដូច្នេះប្រសិនបើយើងដាក់នៅខាងក្រៅធូលីអាចហុយប្រឡាក់ចានរបស់យើង អញ្ចឹងមុននឹងយើងប្រើប្រាស់យើងត្រូវលាងសិន ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងដាក់នៅក្នុងទូ ពេលខ្លះគឺអត់មានធូលីហុយប្រឡាក់នោះទេដោយសារតែទូបិទជិត អញ្ចឹងចានរបស់យើងគឺស្អាតដែលយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពនេះ បុរសនោះ គាត់បានលើកដៃទាំងពីររបស់គាត់ ទៅបើកទ្វារទូទាំងសងខាង អញ្ចឹងទូចានរបស់គាត់គឺមានទ្វារសងខាង ហើយនៅក្នុងទូចានយើងឃើញមានចានគោមជាច្រើន អញ្ចឹងមានចំនួនថ្នាក់ ទូចានរបស់គាត់មានចំនួនថ្នាក់ ដែលថ្នាក់នៃទូចានទាំងគឺគាត់សុទ្ធតែដាក់ចានគោមទាំងអស់ ដោយយើងឃើញនៅក្រោមទូចាន គឺមានឡាបូមួយសម្រាប់លាងដៃ ឬក៏លាងចាន