Breaking A Bowl (Sakanan) — 14


បន្ទាប់មកទៀត ១៤ នៅក្នុងរូបភាពទី ១៤ យើងឃើញថា បន្ទាប់ពីគាត់បោសសម្អាត និងជូតសម្អាតបូមធូលីចេញពីផ្ទះបាយរបស់គាត់ហើយ គាត់ប្រាកដក្នុងចិត្តថា ផ្ទះបាយរបស់គាត់ស្អាត មិនមានអំបែងចាន ឬក៏កម្ទេចកម្ទីចានតូចនៅនឹងលើកម្រាលឥដ្ឋនោះទេ ព្រោះតែគាត់ធ្វើបែកចានអម្បាញ់មិញ អញ្ចឹងគាត់បានប្រាកដថាគាត់បានសម្អាតស្អាតហើយ លែងមានអំបែងចានហើយ បុរសម្នាក់នោះគាត់ក៏បានដើរចូលទៅផ្ទះបាយម្ដងទៀត អញ្ចឹងគាត់ក៏បានដើរចូលទៅផ្ទះបាយ ហើយគាត់ក៏បើកទូចានដើម្បីយកចានផ្សេងមកប្រើប្រាស់ អញ្ចឹងយើងឃើញផ្ទះបាយរបស់គាត់ គឺមានទូដាក់ចាន គឺមានទូដាក់ចាន ឬក៏ដាក់សម្ភារៈផ្ទះបាយផ្សេងដូចជាចានគោម និងចានសំប៉ែតជាដើម អញ្ចឹងចានគឺយើងត្រូវដាក់ក្នុងទូដើម្បីកុំឲ្យដីហុយប្រឡាក់ ឬក៏ធូលីហុយប្រឡាក់ ដូច្នេះប្រសិនបើយើងដាក់នៅខាងក្រៅធូលីអាចហុយប្រឡាក់ចានរបស់យើង អញ្ចឹងមុននឹងយើងប្រើប្រាស់យើងត្រូវលាងសិន ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងដាក់នៅក្នុងទូ ពេលខ្លះគឺអត់មានធូលីហុយប្រឡាក់នោះទេដោយសារតែទូបិទជិត អញ្ចឹងចានរបស់យើងគឺស្អាតដែលយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពនេះ បុរសនោះ គាត់បានលើកដៃទាំងពីររបស់គាត់ ទៅបើកទ្វារទូទាំងសងខាង អញ្ចឹងទូចានរបស់គាត់គឺមានទ្វារសងខាង ហើយនៅក្នុងទូចានយើងឃើញមានចានគោមជាច្រើន អញ្ចឹងមានចំនួនថ្នាក់ ទូចានរបស់គាត់មានចំនួនថ្នាក់ ដែលថ្នាក់នៃទូចានទាំងគឺគាត់សុទ្ធតែដាក់ចានគោមទាំងអស់ ដោយយើងឃើញនៅក្រោមទូចាន គឺមានឡាបូមួយសម្រាប់លាងដៃ ឬក៏លាងចាន អញ្ចឹងជាទូទៅនៅក្នុងផ្ទះបាយគឺយើងតែងតែមានឡាបូមួយសម្រាប់ធ្វើការលាង ទុកសម្រាប់លាងដៃ ឬក៏ទុកសម្រាប់លាងចានរបស់យើងនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់រួច អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ចានរួច យើងត្រូវលាងចាន លាងសម្អាតចាន ហើយយកទៅទុកនៅក្នុងទូ អញ្ចឹងនៅក្នុង នៅលើឡាបូនេះ យើងឃើញមានក្បាលរ៉ូប៊ីនេទឹកមួយ សម្រាប់បង្ហូរទឹកចេញ អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ទឹកយើងគ្រាន់តែមួលក្បាលរ៉ូប៊ីនេ នោះទឹកម៉ាស៊ីននឹងហូរចេញតាមបំពង់បង្ហូរទឹក ហើយហូរជាមកចូលទៅក្នុងឡាបូសម្រាប់លាងដៃ ឬក៏លាងចាន អញ្ចឹងយើងអាចប្រើប្រាស់ទឹកនោះសម្រាប់លាងដៃ លាងចាន ឬក៏លាងបន្លែរបស់យើងបានអញ្ចឹងរូបភាពទី ១៤ បុរសម្នាក់នោះ គាត់បានដើរមកបើកទូចាន នៅក្នុងផ្ទះបាយ ដើម្បីយកចានគោមមួយផ្សេងទៀតទៅប្រើប្រាស់

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
បន្ទាប់មក bɑntoap mɔɔk next, then, afterwards, later
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
បន្ទាប់ពី bɑntoap pii after, next
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
បោស baoh 1. to clean up, sweep out, scrub
2. to sweep clean
3. completely/absolutely (destroyed, e.g., by fire)
4. without anything remaining
សម្អាត sɑmʔaat 1. to clean {ដើម្បីសម្អាតវាឲ្យបានស្អាត = in order to clean it} {បោកសម្អាតខោអាវ = to wash the clothes clean}
2. to clean up, to sweep
3. to groom
Notes: root: ស្អាត; also written សំអាត
និង nɨŋ and
ជូត cuut 1. to wipe (off), clean (off), dry (with a towel)
2. to dust
3. to rub, polish
បូម boum 1. to pump (in or out), inflate (e.g., a ball)
2. to suck up (e.g., with a pump)
3. to vacuum-clean
4. to take a bribe
5. to be corrupt
6. to eat (a lot)
ធូលី tʰuulii dust
ចេញ cəɲ 1. to go out, leave, emerge, exit
2. to issue, bring out, come out (of a publication)
3. to emit, utter
4. out, off, away (also figuratively) {ខ្ញុំគិតអត់ចេញ = I can't figure it out}
5. to pay out, pay for, lay out (money), spend
6. to gain, earn, save
7. to play (a card)
ពី pii from, since, of, about, at
ផ្ទះបាយ pteah baay kitchen
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
ប្រាកដ prakɑt 1. clearly, certainly, without fail, precisely
2. certain, true, exact
3. famous, celebrated
ចិត្ត cət feeling, heart (as the seat of emotion), will (power), intention, thought, opinion
Notes: ជើង ត
ស្អាត sʔaat 1. to be clean, nice, neat
2. pure, chaste
3. smart (of someone's appearance)
4. nice-looking, beautiful
មិន mɨn negative particle not, non- (usually requires the final particle ទេ)
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
អំបែង ʔɑmbaeŋ 1. fragment/broken piece/shard (especially a piece of pottery or glass that can still be used especially as a tray for grilling or roasting), splinter
2. kind of tree (Schoutenia hypoleuca, it is used to make rope and for cart construction)
ចាន caan plate, bowl, dish
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
កម្ទេចកម្ទី kɑmtɨc kɑmtii debris, small bits
Notes: also written កំទេចកំទី
តូច touc, tuuc 1. small, little, tiny
2. minor
នឹង nɨŋ with, by (means of), (attached) to
លើ ləə 1. up, on, over, above
2. to be on, over, above, located on top
3. in regard to, concerning, toward, for, against
កម្រាលឥដ្ឋ kɑmraal ʔǝt tile floor
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
ព្រោះ prʊəh because (of), since
តែ tae 1. but, however
2. only, just
3. tea
ធ្វើ tvəə 1. to do, to make, to work, to prepare
2. to cultivate (a field) {ធ្វើស្រែ = to work in a rice field, be a farmer, grow rice}
បែក baek 1. to break, crack
2. to go flat (of a tire)
3. to break apart, break up, branch off
4. to be broken
អម្បាញ់មិញ ʔɑmbaɲ mɨɲ just now, just a moment ago
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
លែង lɛɛŋ to stop, quit, leave, let go, release, set free
បុរស boʔrɑh man, male person
ម្នាក់ mneak 1. one person (contraction of មួយនាក់)
2. alone
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
ដើរ daə 1. to walk, to go, to move
2. (of machines) to run
ចូល coul 1. to enter, go in, penetrate
2. to approach
3. to reach
4. to begin, set in
5. may indicate the adverbial meaning of ‘inwardly’ or ‘forwardly’ directed movement
6. to enter into, subscribe to, contribute to
7. to take in (as revenue)
8. to mate (of animals)
9. to go into a trance (of a medium)
10. to possess (as a spirit possesses a medium)
11. to agree with
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
ម្ដងទៀត mdɑɑŋ tiət once more, again
Notes: ជើង ដ
បើក baək 1. to open {បើកប្រអប់ = to open a box} {បើកហាង = to open a shop}
2. to turn on (e.g., a light, faucet, radio) {បើកទឹកម៉ាស៊ីន = to turn on the water/faucet}
3. of the sun: to shine
4. to drive (an automobile), generally to operate a vehicle which is powered by an engine
ទូ tuu 1. cabinet, cupboard, closet, wardrobe {ទូអេធីអឹម = ATM} {ទូខោអាវ = wardrobe}
2. compartment (in a train)
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
យក yɔɔk 1. to take (in one's hand or with oneself), hold
2. when ordering: I’ll take, I’ll have {យកបបរគ្រឿងសាច់ជ្រូកម៉ាចាន = I’ll have a bowl of pork porridge}
3. to take (away)
4. to steal
5. to bring
6. to borrow
7. to get, obtain, achieve
ផ្សេង pseeŋ to differ, to be different (from each other), to be separate
មក mɔɔk 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
ប្រើប្រាស់ praə prah to use
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
ដាក់ dak 1. to put, place
2. to deposit
3. to add (ingredients)
4. to set (e.g., a trap)
5. to establish
6. to assign
7. to locate, settle, station
8. to lock up
9. to fasten
10. to use
11. to strike, hit hard
12. to affect
13. to subject someone to
14. to be hard hit, suffer a setback
15. to have bad luck, cause bad luck
16. to feel unwell, have an upset stomach (especially after eating certain fruits)
17. to contract for
18. to subscribe to
19. to renounce (a throne)
20. to put aside (religious vows)
21. in, into, on
22. to eat, drink
23. to kneel
24. command to an elephant to kneel by bending the rear legs
សម្ភារៈ sɑmpʰiereaʔ 1. materials, equipment, supplies
2. matter, substance
ដូចជា douc cie such as, like, as though, to seem as though, for instance
ចានគោម caan koom kind of large bowl (especially one used as a soup tureen)
សំប៉ែត sɑmpaet to be flat, flattened
ជាដើម cie daəm 1. for example, for instance
2. as above, as listed (or given) above
3. first of all, first and foremost
ត្រូវ trəv 1. must, have to
2. to be correct, right, proper, exact, accurate
3. to concern, have to do with, to agree/jibe with, coincide with
4. to be affected with/by, to suffer, undergo (ត្រូវ + CLAUSE marks a passive-like construction in which the subject of the clause introduced by ត្រូវ is translated as the agent in the passive construction)
កុំឲ្យ kom ʔaoy 1. in order that not ..., so as not to ...
2. don't let ...
ដី dəy 1. earth, land, ground, soil
2. territory
ហុយ hoy 1. to whirl/swirl/rise up (in a cloud, like dust or smoke) {ហុយក៏ហុយ ក្ដៅក៏ក្ដៅ = it’s dusty and hot}
2. to spread (e.g., of smoke or a smell)
3. to fume
ប្រឡាក់ prɑlak 1. dirty, soiled, stained
2. salty
3. to marinate, to salt (in order to preserve)
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
ប្រសិនបើ prɑsən baə if
ខាងក្រៅ kʰaaŋ krav 1. outside, outside of
2. on/from the outside
អាច ʔaac 1. to be able/qualified (to do something), capable of (doing something)
2. to be possible
3. to be in condition (to), be in a position (to)
4. to dare to
មុននឹង mun nɨŋ before (doing something)
លាង lieŋ 1. to wash, to clean (with a liquid)
2. to purify, to clear
សិន sən 1. [phrase-final] for now, for the time being, for a moment
2. [phrase-final] first
Notes: polite final hortatory particle
ប៉ុន្តែ pontae but, however
Notes: ជើង ត; root: តែ
ពេលខ្លះ peel klah sometimes
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
ដោយសារតែ daoy saa tae because
បិទ bət 1. to shut, close (e.g., a door, a meeting), to turn off (e.g., an electrical switch), to cease (working), to block (e.g., a road)
2. to cover, seal, to attach (to), fasten (on), to place close to, to apply over, smear on, to glue, paste
ជិត cɨt 1. to be close, near
2. tight
3. close-set, dense, thick
4. closely, tightly
5. almost
6. about to, on the point of (doing something)
7. to cover completely, be completely/firmly covered
8. command used by elephant drivers to make an elephant to move closer
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
លើក lǝǝk 1. to lift, raise, elevate, boost, hoist {លើកដៃសំពះ = to raise the hands in a greeting or respectful gesture} {លើករបស់ = to lift something} {លើកទូរស័ព្ទ = to pick up the phone}
2. to erect, build, establish, create
3. to form
4. to levy/raise (e.g., troops)
5. to perform/celebrate (a ritual or ceremony)
6. to exalt
7. to rouse
8. to transport
9. to exhume, dig up
10. to postpone, adjourn, cancel
11. time, occasion, instance, session {លើកមុន = last time}
12. except, unless
ដៃ day 1. arm, hand
2. handle, lever, crank
3. branch (of a tree, bamboo, or a river), offshoot
4. tendril
5. trunk (of an elephant)
6. sleeve
7. steering wheel
8. clf. for handfuls of young rice plants/grass
9. clf. for slaps
10. command to an elephant not to move its trunk or not to pull up something with its trunk
11. clf. for a bunch of 10 areca nuts
ទាំង teaŋ 1. all, both {ទាំងពីរ = both} {ទាំង ... ទាំង ... = both ... and ...}
2. entirely, completely
3. adverb marker equivalent to ដោយ
ពីរ pii, pɨl two
ទ្វារ tvie 1. door, entrance, opening, gate
2. mountain pass
3. bay, gulf
សងខាង sɑɑŋ kʰaaŋ both sides, two sides
Notes: also written សង្ខាង
ជាច្រើន cie craən many, a lot, in abundance
ចំនួន cɑmnuən amount, number, quantity
ថ្នាក់ tnak 1. level, class/grade (in school)
2. rank, step, stage
3. shelf
4. floor, story
5. row (of seats in an auditorium)
6. classroom, lecture hall
នៃ ney 1. of, belonging to (more literary and formal than របស់)
2. links verb and its object
សុទ្ធតែ sot tae all, only, exclusively, completely, without exception, nothing but
ទាំងអស់ teaŋ ʔɑh all, all of
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
ក្រោម kraom 1. below, beneath, under
2. to be located below, under
3. to be located to the south/downstream
ឡាបូ laabou sink
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
សម្រាប់ sɑmrap 1. for
2. used for, used to (make or do something)
លាងចាន lieŋ caan to do/wash the dishes
ជាទូទៅ cie tuu təv in general, as a whole, generally
តែងតែ taeŋ tae usually, regularly, constantly, always, continually
ធ្វើការ tvəə kaa to work
ទុក tuk 1. to put, set, place, arrange
2. to set aside, keep, retain, save, preserve, maintain, conserve, hold (in reserve) {ទុកញ៉ាំ = to keep for eating later}
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
រួច ruəc 1. to finish, end, achieve, complete
2. indicates the possibility of completing the action of the main verb, to be able
3. already, then, after that
ក្បាលរ៉ូប៊ីនេទឹក kbaal roubiinee tɨk faucet, tap
បង្ហូរ bɑŋhou 1. to cause to flow
2. to discharge (a liquid)
3. to stream, gush
4. to drain, empty (water from an irrigated field)
5. to allow animals to run freely
Notes: root: ហូរ
ទឹក tɨk 1. water, juice, liquid
2. round (e.g., of a boxing match)
គ្រាន់តែ kroan tae just, only, only just
មួល muəl 1. to turn (something around), twist, screw
2. to distort
3. dysentery
ក្បាលរ៉ូប៊ីនេ kbaal roubiinee faucet, tap
ទឹកម៉ាស៊ីន tɨk maasin tap water
Notes: also pronounced maasɨn
នឹង nɨŋ future tense marker: will, about to
ហូរ hou 1. to flow, stream, pour
2. to trot (especially of cattle or water buffalo)
3. to be fluent
4. fluently, eloquently
5. in a flowing manner
តាម taam 1. to follow, to agree, to go along {ដើរតាមភ្ញៀវគ្រប់ជំហាន = to follow the customer’s every step}
2. according to, in accordance with, following, along, by, through {តាមអាយុ = according to age} {តាមសម្រួល = take it easy/take your time}
3. on, in, along {ជិះម៉ូតូតាមផ្លូវ = to ride a motorbike on the street} {ជិះតាមផ្លូវតូចៗ = to drive on small roads} {នៅតាមខេត្ត = in/throughout the province} {លក់នៅតាមផ្សារ = to sell in the market}
បំពង់ bɑmpʊəŋ container (of cylindrical shape), tube, pipe
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
បន្លែ bɑnlae vegetable
ផ្សេងទៀត pseeŋ tiət other