KhmerPronunciationEnglish/Notes#occ
ក្រណាត់ krɑnat cloth, fabric 37/17

Link to overview page
Link to dictionary

Offering help — Dialogue 2


ធីតាមីង ធ្វើអីហ្នឹង? លាងចានមែន?
មីងអ៊ើ មីងលាងចានហ្នឹងអា៎
ធីតាចាំខ្ញុំជួយលាង មីងឆាប់ហើយ
មីងមិនបាច់អេ៎ ក្មួយនាំតែប្រឡាក់ទៅមើលទូរទស្សន៍ចុះ
ធីតាអត់អីអេ៎ មីងខ្ញុំចង់ជួយតាសឥឡូវ មីងលាងទៅ ខ្ញុំអ្នកជូតម៉េចដែរ?
មីងអីចឹងក៏បាននោះក្រណាត់ជូតចាន យកមកជូតម៉ោ ហើយបន្តុបពីលើគ្នាសិនទៅ ចាំយកទៅរៀបក្នុងរាវចាននៅខាងក្នុង
ធីតាចា៎ស មីង

Boats (Sakanan) — 13 Sailboat


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទី ១៣ រូបភាពទី ១៣ គឺជាប្រភេទទូកក្ដោង អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះ ក្រៅពីទូកអុំ យើងនឹងមានទូកក្ដោងទៀតផងដែរ ដែលទូកក្ដោងគឺយើងអត់ប្រើម៉ាស៊ីនទេ គឺយើងអត់ប្រើម៉ាស៊ីនទេ ហើយក៏យើងអត់ប្រើ[ច្រវា]ដើម្បីអុំ ឬក៏ចែវដែរ គឺយើងប្រើក្ដោង អញ្ចឹងទូកប្រភេទនេះ គឺពឹងទៅលើកម្លាំងខ្យល់ នៅពេលណាដែលមានកម្លាំងខ្យល់ នោះទូកនោះនឹងទៅមុខ ដោយសារតែក្ដោងគឺជាប្រភេទក្រណាត់កៅស៊ូមួយ ដែលទប់លំនឹងខ្យល់ អញ្ចឹងគេចងក្រណាត់ឬក៏កៅស៊ូនោះជាបន្ទះធំដោយត្រដាងទៅលើអាកាស ឬក៏ជាប់នឹងទូក ត្រដាងទៅខាងលើ ហូតទៅខាងលើ ដូច្នេះនៅពេលដែលមានខ្យល់មកបក់នឹងក្រណាត់នោះ ឬក៏បក់នឹងផ្ទាំងកៅស៊ូនោះ នឹងរុញទូកឲ្យទៅមុខតាមកម្លាំងខ្យល់ជាក់ជាពុំខាន ដូច្នេះទូកនេះគឺគេអត់ប្រើម៉ាស៊ីនទេ ម៉ាស៊ីនក៏គេអត់ប្រើ [ច្រវា]ក៏គេអត់ប្រើដែរ គឺគេប្រើខ្យល់ គឺគេប្រើក្រណាត់ដើម្បីឲ្យខ្យល់បក់មកចំក្រណាត់ ហើយរុញទូកឲ្យទៅមុខ

Alms Round (Sakanan) — 17


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទី ១៧ នៅក្នុងរូបភាពទី ១៧ យើងឃើញស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់នោះ គាត់ក៏បានរៀបចំអីវ៉ាន់របស់គាត់ ដើម្បីត្រលប់ចូលក្នុងផ្ទះវិញអញ្ចឹងស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់នោះ គាត់ក៏បាន គាត់ក្រោកឈរឡើង ដោយគាត់ក្រោកឈរឡើង ហើយគាត់បានយកក្រណាត់ ឬក៏កម្រាលដែលគាត់លុតជង្គង់លើអម្បាញ់មិញមកបត់ ឬក៏មកមូរ ដើម្បីយកទៅទុកអញ្ចឹងយើងឃើញគាត់កំពុងតែឈរមូរកម្រាលដែលគាត់បានក្រាលលុតជង្គង់ ដើម្បីដាក់បាត្រព្រះសង្ឃអម្បាញ់មិញ ចំណែកឯក្មេងស្រីដែលជាចៅស្រីរបស់គាត់ គឺកំពុងតែអង្គុយ ហើយពាក់ស្បែកជើង ដោយសារតែស្បែកជើងនេះជាស្បែកជើងប៉ាតា ដូច្នេះវាពិបាកនឹងពាក់បន្តិច អញ្ចឹងក្មេងស្រីម្នាក់នោះ គាត់ត្រូវតែអង្គុយចុះ ហើយទាញស្បែកជើងរបស់គាត់មកពាក់ ដោយយើងឃើញគាត់អង្គុយ និងលើកជើងម្ខាងឡើង ជើងម្ខាងគាត់ដាក់នៅលើដី ជើងម្ខាងគាត់លើកឡើង ហើយយកស្បែកជើងមកពាក់នៅលើជើងដែលលើកឡើងលើនោះដោយយើងឃើញដៃទាំងពីររបស់ក្មេងស្រីម្នាក់នោះ គឺគាត់កាន់ស្បែកជើងដើម្បីពាក់ ហើយចំណែកឯស្បែកជើងរបស់ស្ត្រីចំណាស់ដែលជាយាយនោះ គឺគាត់ពាក់ស្បែកជើងស៊ក ដូច្នេះគឺងាយស្រួលក្នុងការពាក់ អត់ពិបាកទេ អញ្ចឹងក្មេងស្រីម្នាក់នោះគាត់ពិបាកពាក់ស្បែកជើង ដោយសារតែស្បែកជើងជាស្បែកជើងប៉ាតា

Cutting One’s Finger (Sakanan) — 07


នៅក្នុងរូបភាពទីនៅក្នុងរូបភាពទីយើងឃើញថា បន្ទាប់ពីលាងដៃរួចហើយ បុរសម្នាក់នោះ គាត់បានយកសំឡីមួយដុំ បាទ សំឡីមួយដុំ សំឡីគឺមានពណ៌ អញ្ចឹងគាត់បានយកសំឡីមក ហើយគាត់បានយកខ្ទប់ ខ្ទប់ទៅនឹងមុខរបួសរបស់គាត់ ឬក៏ខ្ទប់ទៅនឹងដៃស្ដាំដែលមានរបួស អញ្ចឹងគាត់យកសំឡីមក ដើម្បីខ្ទប់ទៅមុខរបួសកុំឲ្យហូរឈាម ហើយគាត់ជូតឈាមនោះចេញ យើងឃើញថានៅក្នុងរូបភាពនេះ គាត់បានធ្វើមុខជូរ បាទ បុរសនោះគាត់ធ្វើមុខជូរ ដោយបើកភ្នែកតូចហើយមាត់គាត់ស្រួច អញ្ចឹងគាត់ធ្វើមុខបែបនេះគឺបានន័យថាមុខជូរ គឺបានន័យថាគាត់កំពុងតែឈឺ អញ្ចឹងហើយគាត់បានយកសំឡីមកជូតឈាមចេញ ដើម្បីកុំឲ្យប្រឡាក់ដៃគាត់ទៀត ហើយគាត់យកសំឡីនោះទៅខ្ទប់លើមុខរបួសដើម្បីឃាត់ឈាម អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមុតដៃ កុំ យើងមិនត្រូវប្រើប្រាស់របស់ដែលកខ្វក់នោះទេ យើងត្រូវប្រើសំឡី ក្រណាត់ដែលស្អាត ដើម្បីជូតឈាមចេញ ព្រោះថានៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់របស់កខ្វក់ មេរោគដែលនៅរបស់កខ្វក់នោះ អាចនឹងជ្រាបចូលក្នុងខ្លួនរបស់យើងតាមរយៈមុខរបួស ដូច្នេះហើយយើងត្រូវធ្វើតាមបុរសម្នាក់នេះ បាទ បុរសម្នាក់នេះ គាត់បានយកសំឡីមកខ្ទប់មុខរបួស ហើយនិងឃាត់ឈាម ដើម្បីកុំឲ្យឈាមហូរ ធ្វើបែបនេះគឺការរក្សាអនាម័យខ្លួនប្រាណរបស់គាត់កុំឲ្យមានមេរោគ

Cutting One’s Finger (Sakanan) — 09


នៅក្នុងរូបភាពទីនៅក្នុងរូបភាពទីយើងឃើញថា បុរសម្នាក់នោះ បន្ទាប់ពីគាត់ឃាត់ឈាមហើយ បាទ គាត់ឃាត់ឈាមរួចហើយ គាត់ក៏បានបើកទូ ដែលនៅលើឡាបូលាងដៃនោះ បាទ កូនទូនោះគឺមានដូចជាច្រាសដុសធ្មេញ ថ្នាំដុសធ្មេញ សាប៊ូលាងដៃ សាប៊ូកក់សក់ សាប៊ូដុសខ្លួនជាដើម ហើយនៅក្នុងនោះយើងឃើញថា គាត់បានទាញយកនូវប្រអប់មួយ បាទ ទាញប្រអប់មួយចេញពីទូនោះ ដោយប្រអប់នោះ គឺជាប្រអប់នៃបង់បិទដំបៅ បាទ គាត់យកប្រអប់នៃបង់បិទដំបៅចេញមក អញ្ចឹងគាត់បានយកបង់បិទដំបៅនោះមកចាក់លើបាតដៃ យើងឃើញថាបង់បិទដំបៅចេញពីប្រអប់នោះមានចំនួនមួយ អញ្ចឹងបានន័យថា[ប្រអប់] បង់បិទដំបៅរបស់គាត់នៅសល់តែមួយនោះទេ បាទ បង់បិទដំបៅគឺយើងយកមក ដើម្បីរុំលើមុខរបួស ដើម្បីកុំឲ្យមានមេរោគចូល ព្រោះថា ទោះបីជាយើងជូតមុខរបួសស្អាតហើយក៏ដោយ ក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងមិនរុំវាឲ្យបានជិតល្អនោះទេ មេរោគនឹងជ្រាបចូលជាក់ជាមិនខាន ព្រោះថាមេរោគនៅក្នុងបរិយាកាស ដូច្នេះប្រសិនបើយើងមិនបានរុំរបួស មេរោគនឹងចូលក្នុងខ្លួនយើងតាមរយៈរបួសនោះមិនខាន អញ្ចឹងក្នុងការរុំរបួស យើងត្រូវតែប្រើប្រាស់នៅរបស់ស្អាត ដូចជាបង់បិទដំបៅ ឬក៏ក្រណាត់ស្អាត ព្រោះថារបស់ទាំងពីរនេះ គឺអាចការពារមេរោគបាន ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងយករបស់មិនស្អាត មកធ្វើការរុំរបួស នោះមេរោគនឹងចូលមកខ្លួនយើងតាមរយៈមុខរបួសនោះ នៅក្នុងរូបភាពនេះ បុរសនោះ គាត់បានយកបង់បិទដំបៅ ដើម្បីយកមករុំរបួសគាត់ អញ្ចឹងយើងឃើញគាត់ចាក់បង់បិទដំបៅចេញពីក្នុងប្រអប់

Alms Round (Sakanan) — 15


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទី ១៥ រូបភាពទី ១៥ គឺយើងឃើញថា បន្ទាប់ពីព្រះសង្ឃបានសូត្រធម៌ឲ្យពរដល់ស្ត្រីចំណាស់និងចៅស្រីរបស់គាត់ហើយ អញ្ចឹងយើងឃើញព្រះសង្ឃក៏បានបែរមករកកូនសិស្សរបស់គាត់ ឬក៏កូនសិស្សលោកដែលឈរនៅខាងក្រោយ អញ្ចឹងកូនសិស្សលោកគាត់ឈរនៅខាងក្រោយព្រះសង្ឃជានិច្ចអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីព្រះសង្ឃបានសូត្រធម៌រួចរាល់ហើយ គាត់ក៏បានបែរមករកកូនសិស្សរបស់គាត់វិញ អញ្ចឹងគាត់ គាត់បានបែរមករកកូនសិស្សលោក ហើយបើកគម្របបាត្រឡើង ដើម្បីឲ្យកូនសិស្សលោកដកចង្ហាន់ចេញពីបាត្រយកមកដាក់ក្នុងថង់យាមអញ្ចឹងដោយសារតែបាត្រនោះតូច បាត្រតូច ដូច្នេះអត់អាចដាក់ចង្ហាន់បានច្រើននោះទេ អញ្ចឹងរាល់ពេលដែលព្រះសង្ឃបានទទួលចង្ហាន់ពី[…] ពីស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់នោះ ឬក៏ពីប្រជាជនរួចរាល់ហើយ ព្រះសង្ឃតែងតែយកចង្ហាន់នោះមកឲ្យកូនសិស្ស ដើម្បីយកចេញពីបាត្រដាក់ទៅក្នុងថង់យាមវិញ ដោយសារតែបាត្រតូចអត់អាចដាក់ចង្ហាន់បានច្រើនទេ ព្រោះវាពេញ ហើយអាចហៀរ និងធ្លាក់ចុះបាន ដូច្នេះគេត្រូវផ្ទេរចង្ហាន់ដាក់ចូលទៅក្នុងថង់យាម ដែលថង់យាមគឺជាកាបូបមួយរបស់ព្រះសង្ឃ គឺជាកាបូបធំមួយ បានន័យថាកាបូបធ្វើអំពីក្រណាត់ ហើយវាធំមួយដែលមានដៃយួរសម្រាប់ស្ពាយ អញ្ចឹងកាបូបនោះគឺធំ ដូច្នេះអាចដាក់ចង្ហាន់បានច្រើនអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីព្រះសង្ឃគាត់ទទួលបានចង្ហាន់ពីប្រជាជន គាត់តែងតែយកចង្ហាន់ទាំងនោះមកឲ្យកូនសិស្ស ដើម្បីដាក់ទៅក្នុងថង់យាមអញ្ចឹងកូនសិស្សគាត់ស្ពាយថង់យាមដើរតាមពីក្រោយព្រះសង្ឃជានិច្ច ដែលនៅក្នុងថង់យាមនោះ គឺជាចង្ហាន់របស់ព្រះសង្ឃ

Hospital (Sakanan) — 08


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទីនៅក្នុងរូបភាពទីយើងឃើញថា ដោយសារតែបុរសម្នាក់នោះ គាត់ដើរអត់រួច ដូច្នេះពេទ្យក៏ចាប់ផ្ដើមសែងគាត់ដាក់លើហ្វ្រង់កា នៅពេលដែលគាត់ដាក់លើហ្វ្រង់ការួចរាល់ហើយ អញ្ចឹងពេទ្យទាំងពីរនាក់ លោកគ្រូពេទ្យទាំងពីរនាក់ ក៏បានសែងបុរសនោះចូលទៅក្នុងឡានពេទ្យ ដោយសារតែមានការប្រុងប្រយ័ត្ន ដើម្បីកុំឲ្យអ្នកជំងឺធ្លាក់ពីលើហ្វ្រង់កា ដូច្នេះហ្វ្រង់កានីមួយៗតែងតែមានខ្សែក្រវាត់រឹតអ្នកជំងឺកុំឲ្យធ្លាក់ ព្រោះដោយសារតែហ្វ្រង់កាគឺជាក្រណាត់មួយផ្ទាំង ដែលយើងដាក់ដែក ឬក៏ដាក់ឈើនៅសងខាង ហើយដាក់អ្នកជំងឺនៅលើក្រណាត់នោះដើម្បីសែង អញ្ចឹងវាអត់មានជញ្ជាំង ដើម្បីទប់អ្នកជំងឺកុំឲ្យធ្លាក់នោះទេ ដូច្នេះដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពអ្នកជំងឺកុំឲ្យធ្លាក់ពីលើហ្វ្រង់កា យើងត្រូវរុំខ្សែក្រវាត់អ្នកជំងឺឲ្យជាប់ដើម្បីកុំឲ្យគាត់ធ្លាក់ ព្រោះដោយសារតែគាត់កំពុងតែមានរបួស ដូច្នេះប្រសិនបើគាត់ធ្លាក់គឺអាចធ្វើឲ្យរបួសគាត់កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរបាន អញ្ចឹងគ្រូពេទ្យត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ចនៅក្នុងរូបភាពទីយើងឃើញ គ្រូពេទ្យសែងបុរសម្នាក់នោះចូលទៅក្នុងឡានពេទ្យ ដោយចូលទៅតាមទ្វារចំហៀង អញ្ចឹងឡានពេទ្យគឺមានទ្វារច្រើន គឺមានទ្វារកន្លែងអ្នកបើកបរចំនួនពីរ ទ្វារចំហៀងចំនួនមួយ សម្រាប់លើកអ្នកជំងឺចូល និងទ្វារខាងក្រោយចំនួនមួយផងដែរ ព្រោះប្រសិនបើអ្នកជំងឺគាត់ធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំង គឺសែងអត់បាន គឺប្រើហ្វ្រង់ការុញ ដូច្នេះប្រសិនបើគេប្រើហ្វ្រង់ការុញ គឺគេចូលតាមទ្វារខាងក្រោយនៃឡាន ប៉ុន្តែប្រសិនបើគេប្រើហ្វ្រង់កាសែង គឺគេចូលតាមទ្វារចំហៀង ដូច្នេះពេទ្យគាត់បានបើកទ្វារចំហៀង ដើម្បីសែងបុរសម្នាក់នោះចូលទៅក្នុងឡាន

Noodle Soup (Sakanan) — 07


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទីនៅក្នុងរូបភាពទីបន្ទាប់ពីក្មេងប្រុសទាំងពីរនាក់នោះហៅ ឬក៏ក្មេងប្រុសទីគាត់លើកដៃហៅអ្នកលក់ហើយ អ្នកលក់ក៏មកដល់ អញ្ចឹងយើងឃើញអ្នកលក់នៅក្នុងរូបភាពនេះ គឺគាត់ជាមនុស្សស្រី គាត់បួងសក់ឡើងលើ ហើយគាត់ពាក់អៀម ដោយមានពាក់អាវពណ៌ដៃខ្លី ក៏ប៉ុន្តែដោយសារអាវគាត់ គាត់ខ្លាចប្រឡាក់ ដូច្នេះគាត់ពាក់អៀមពីលើមួយទៀតអញ្ចឹងគាត់ចងអៀម ដែលអៀមជាក្រណាត់មួយ សម្រាប់ចងបាំងនៅខាងមុខកុំឲ្យប្រឡាក់ខោអាវអញ្ចឹងអ្នកលក់រៀងធាត់បន្តិច ប៉ុន្តែគាត់ជាស្ត្រីវ័យចំណាស់ ដែលមានអាយុប្រហែលជា ៣០ ឆ្នាំ ហើយគាត់រៀងធាត់បន្តិចអញ្ចឹងគាត់មកដល់ដើម្បីសួរទៅដល់ក្មេងប្រុសទាំងពីរថាចង់ញ៉ាំអី ព្រោះថាអម្បាញ់មិញក្មេងប្រុសទាំងពីរនាក់នោះបានហៅគាត់មកដើម្បី[...]ការកុម្ម៉ង់អាហារញ៉ាំអញ្ចឹងគាត់បានសួរទៅក្មេងប្រុសទីជាមុនសិន ដោយគាត់សួរថាតើប្អូនចង់ញ៉ាំអ្វី ឬក៏ត្រូវការអ្វី? អញ្ចឹងក្មេងប្រុសទីនោះ គាត់ក៏បានប្រាប់ទៅដល់អ្នកលក់ថាគាត់ចង់ញ៉ាំមីដែលមានទឹកស៊ុប ឬក៏គុយទាវទឹកស៊ុបអញ្ចឹងក្មេងប្រុសទីគាត់ចង់ញ៉ាំគុយទាវទឹកស៊ុប ដែលយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពនេះ គឺមានចានគុយទាវទឹកស៊ុបមួយ កំពុងតែហុយ អញ្ចឹងជាធម្មតា គុយទាវទឹកស៊ុប ឬក៏មីទឹកស៊ុប គឺតែងតែក្ដៅ ព្រោះគេប្រើទឹកក្ដៅដើម្បីឆុងមី ឬក៏ឆុងគុយទាវដោយអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងប្រើទឹកត្រជាក់ ទឹកស៊ុបត្រជាក់ គឺអត់ឆ្ងាញ់ទេ គឺបានន័យថាមី ឬក៏គុយទាវនោះ ញ៉ាំអត់កើតទេ ដូច្នេះហើយទើបយើងឃើញមានផ្សែងហុយចេញពីចាន

Post Office (Sakanan) — 14


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទី ១៤ នៅក្នុងរូបភាពទី ១៤ យើងឃើញ ដោយសារតែឡាំងក្រដាសនោះ វាមានទំហំធំជាងសៀវភៅបន្តិច ដូច្នេះក្មេងប្រុសម្នាក់នោះ គាត់ក៏បានយកក្រដាសកាសែតមកសៀតនៅសងខាង នៅខាងដើម្បីឲ្យសៀវភៅនោះណែនល្អទៅនឹងប្រអប់ឡាំងក្រដាសនោះ អញ្ចឹងដោយសារតែឡាំងក្រដាស ដោយសារតែសៀវភៅវាតូចជាងឡាំងក្រដាសនោះបន្តិច វាតូចជាងប្រអប់នោះបន្តិច អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យរលុង បានន័យថាសៀវភៅនោះនឹងរលុងនៅពេលដែលគេខ្ចប់ អញ្ចឹងវាអាចក្រឡុកចុះឡើងទៅឆ្វេងទៅស្ដាំបាន វានឹងរង្គើ នៅពេលដែលគេដឹកជញ្ជូន ឬក៏វាអាចធ្វើឲ្យខូចឡាំងក្រដាសនោះបាន នៅពេលដែលគេដាក់អីវ៉ាន់ច្រើនសង្កត់លើគ្នា ដូច្នេះដើម្បីឲ្យប្រាកដថាសៀវភៅនោះគឺមានលំនឹង ដើម្បីរក្សាលំនឹងសៀវភៅនៅក្នុងកេសក្រដាសនោះ ឬក៏ឡាំងក្រដាសនោះ គឺក្មេងប្រុសម្នាក់នោះ គាត់ក៏បានយកក្រដាសកាសែតមកហែក បន្ទាប់មកគាត់ឆ្មូល បានន័យថាគាត់ បានន័យថាគាត់យកក្រដាសនោះមកធ្វើជាដុំតូចតូចដើម្បីសៀតចូលទៅក្នុងចន្លោះ ដែលមានពីសៀវភៅទៅនឹងក្រដាស ដើម្បីឲ្យវាណែនល្អ អញ្ចឹងគាត់ធ្វើបែបនេះ ដើម្បីឲ្យសៀវភៅណែនល្អទៅនឹងឡាំងក្រដាសនោះ ដើម្បីកុំឲ្យសៀវភៅក្រឡុកនៅក្នុងឡាំងក្រដាស ឬក៏ដើម្បីកុំឲ្យរលុង អញ្ចឹងនៅពេលដែលគេដឹកជញ្ជូន គឺវានឹងមានលំនឹងនៅក្នុងឡាំងក្រដាស អញ្ចឹងវាអត់ធ្វើឲ្យខូចសៀវភៅ ឬក៏អត់ឲ្យធ្វើ ធ្វើអត់ឲ្យធ្វើឲ្យខូចប្រអប់នោះទេ ដូច្នេះនៅពេលដែលយើងចង់ផ្ញើសម្ភារៈ ឬក៏ចង់ផ្ញើអីវ៉ាន់ នៅពេលដែលអីវ៉ាន់របស់យើងតូចជាងប្រអប់ យើងត្រូវយកអ្វីផ្សេងដូចជាក្រណាត់ ឬក៏ក្រដាសមកសៀតវាឲ្យណែន ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការផ្ញើអីវ៉ាន់

Grilled Fish (Sakanan) — 06


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទីនៅក្នុងរូបភាពទីយើងឃើញថា បន្ទាប់ពីគាត់បានទិញត្រីនិងបាយចំនួនពីរកញ្ចប់រួចរាល់ហើយ គាត់ក៏បានយកបាយនិងត្រីដាក់ចូលទៅក្នុងថង់ធំមួយ អញ្ចឹងគាត់ខ្ចប់ត្រីនៅក្នុងក្រដាសកាសែត ហើយបាយខ្ចប់នៅក្នុងកញ្ចប់តូចអញ្ចឹងដើម្បីយួរទៅផ្ទះឲ្យមានភាពងាយស្រួល គាត់ក៏បានមានថង់ក្រណាត់តូចមួយ ឬក៏ថង់ក្រដាស យើងហៅថាថង់បរិស្ថានមួយ ដែលយើងហៅថាថង់ក្រណាត់ អញ្ចឹងគាត់អាចយកថង់ក្រណាត់ធំមួយ មកដាក់ត្រីនិងបាយរបស់គាត់ចូលទៅក្នុងនោះ ដែលយើងឃើញនៅក្នុងថង់ក្រណាត់នោះ គឺយើងឃើញមានក្រដាសកាសែតដែលរុំត្រីអម្បាញ់មិញចំនួនមួយ និងមានបន្លែផងដែរ បន្លែប្រហែលជាបន្លែទុកញ៉ាំជាមួយនឹងត្រីអាំង ឬក៏មានម្ហូបផ្សេងទៀតផងដែរ ហើយនៅក្នុងនោះគឺយើងឃើញមានបាយចំនួនពីរកញ្ចប់ អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីគាត់ទិញរួចរាល់ហើយ គាត់ក៏បានដាក់ទឹកជ្រលក់ចូលទៅក្នុងនោះផងដែរ ដោយសារតែត្រីអាំងភាគច្រើនគឺជាត្រីសាប គឺវាមានរសជាតិសាប ដូច្នេះយើងអត់អាចញ៉ាំទទេបានទេ គឺអត់ឆ្ងាញ់ អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ យើងត្រូវញ៉ាំជាមួយនឹងទឹកជ្រលក់ ដែលជាក់ស្ដែងយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពទីនេះ គឺគាត់បានទិញទឹកជ្រលក់មួយកញ្ចប់ផងដែរ ប៉ុន្តែជាទូទៅទឹកជ្រលក់ត្រីគឺយើងអត់ចាំបាច់ទិញទេ គឺនៅ[ក្នុង]កម្ពុជាគឺយើង នៅពេលដែលយើងទិញត្រី គឺអ្នកលក់តែងតែឲ្យទឹកជ្រលក់មកជាមួយតែម្ដង ដើម្បីជ្រលក់ជាមួយត្រី អញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពទីយើងឃើញគាត់ដាក់ទឹកជ្រលក់ត្រីចូល[ទៅ]មួយកញ្ចប់ ចូលទៅក្នុងថង់ធំរបស់គាត់ដើម្បីយួរទៅផ្ទះ

Coffee And Soft Drink (Sakanan) — 12


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទី ១២ នៅក្នុងរូបភាពទី ១២ យើងឃើញថា បន្ទាប់ពីគាត់បានបញ្ចប់ការញ៉ាំកាហ្វេ បានន័យថាគាត់ញ៉ាំកាហ្វេអស់ហើយ ហើយកូនស្រីរបស់គាត់ក៏បានញ៉ាំទឹកក្រូចអស់ពីក្នុងកែវផងដែរ អញ្ចឹងកូនស្រីរបស់គាត់គឺញ៉ាំទឹកក្រូចអស់មួយកំប៉ុង វាអាចជាទឹកក្រូចកូកាកូឡា ឬក៏ទឹកក្រូច Fanta ឬក៏ Sprite ជាដើមអញ្ចឹងកូនស្រីគាត់គឺញ៉ាំអស់មួយកំប៉ុង រីឯគាត់គឺញ៉ាំកាហ្វេចំនួនមួយកែវ ឬក៏មួយពែងអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពទី ១២ គឺពួកគាត់ទាំងពីរគឺញ៉ាំកាហ្វេ និងញ៉ាំទឹកក្រូចអស់ហើយ ដូច្នេះបុរសដែលជាឪពុក គាត់ក៏បានលើកដៃឡើង ដើម្បីជាសញ្ញាហៅអ្នកបម្រើ ឬក៏អ្នករត់តុមក អញ្ចឹងយើងឃើញ បន្ទាប់ពីគាត់លើកដៃឡើងជាសញ្ញា អ្នករត់តុក៏បានមក ដោយ យើងឃើញអ្នករត់តុនោះ គាត់មកដោយមានពាក់អៀមក្រណាត់នៅជាមួយផងដែរ ហើយគាត់កាន់កន្សែងនៅក្នុងដៃរបស់គាត់ ដោយគាត់សួរទៅកាន់បុរសនោះ ថាតើមានការអ្វី ព្រោះជាទូទៅ នៅពេលដែលភ្ញៀវលើកដៃឡើង គឺអ្នកបម្រើតែងតែមកសួរបញ្ជាក់ជាមួយភ្ញៀវថា តើហៅគាត់មានការអ្វី ដោយសារតែនៅក្នុងហាង នៅពេលដែលយើងលើកដៃ គឺជាសញ្ញា វាគឺជាសញ្ញាសម្រាប់ហៅអ្នកបម្រើ ឬក៏អ្នករត់តុ អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងលើកដៃនៅក្នុងហាង គឺអ្នកបម្រើនឹងមកសួរយើងមិនខាន ហើយគេសួរថាយើងចង់បានអ្វី អញ្ចឹងបុរសម្នាក់នោះ បន្ទាប់ពីឃើញអ្នកបម្រើគាត់មកដល់តុរបស់គាត់ គាត់ក៏បានប្រាប់អ្នកបម្រើថាឲ្យគិតលុយ អញ្ចឹងបានន័យថា នៅពេលដែលគាត់ចប់ញ៉ាំហើយ គាត់ឈប់ញ៉ាំ គាត់ញ៉ាំកាហ្វេនិងទឹកក្រូចអស់ហើយ គាត់ហៅអ្នកបម្រើឲ្យមកគិតលុយរបស់គាត់ថាអស់ប៉ុន្មាន ដើម្បីគាត់បន្តដំណើរទៅកន្លែងផ្សេងទៀត

Khmer New Year (Sakanan) — 12


នៅក្នុងរូបភាពទី ១២ នៅក្នុងរូបភាពទី ១២ យើងឃើញថា មានមនុស្សចំនួនពីរក្រុម ដែលក្នុងនោះមានប្រុសមួយក្រុម និងស្រីមួយក្រុម គាត់កំពុងតែលេងចោលឈូង អញ្ចឹងចោលឈូងគឺជាល្បែងប្រជាប្រិយរបស់ខ្មែរ ដែលគេតែងតែលេងនៅក្នុងពិធីចូលឆ្នាំថ្មី ដែលល្បែងនេះ គឺយើងលេងដោយចែកចេញជាពីរក្រុម គឺស្រីមួយក្រុមនិងប្រុសមួយក្រុម ដែល ហើយឈូង គឺគេធ្វើអំពីបាល់ឈូងគឺជាបាល់ក្រណាត់ បាទ ជាបាល់មួយដែលធ្វើអំពីក្រណាត់ ដែលក្រណាត់នោះ គឺយើងចងចេញជាបាល់ ហើយមានកន្ទុយមួយ យើងទុកកន្ទុយមួយសម្រាប់ចោលអញ្ចឹងខាងប្រុស នៅពេលនោះ គឺយើងឲ្យម្ខាងចោលបាល់ឈូងនោះ ហើយម្ខាងទៀតជាអ្នកចាប់ឈូង អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចោល អ្នកខាងចាប់ត្រូវតែចាប់ឲ្យបាន បន្ទាប់ពីចាប់ហើយ យើងត្រូវគប់មករកអ្នកដែលចោលវិញប៉ុន្តែឈូងនោះ គឺមិន គប់និងចោលមិនមានគ្រោះថ្នាក់នោះទេ ព្រោះថាបាល់ដែលធ្វើពីក្រណាត់ ទោះជាប៉ះទង្គិច ក៏មិនមានការឈឺចាប់ ឬក៏មិនមានគ្រោះថ្នាក់ដែរ គឺគេលេងដើម្បីសប្បាយរីករាយ អញ្ចឹងហើយទើបគេធ្វើបាល់នោះអំពីក្រណាត់ ដូច្នេះវាមិនបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ ឬក៏មិនបង្កឲ្យមានរបួសនោះទេអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពនេះ យើងឃើញថា មានមនុស្សប្រុសមួយក្រុម បាទ គាត់កំពុងតែបោះឈូងទៅឲ្យខាងស្រី ចំណែកឯខាងស្រីមួយក្រុមនោះ គាត់កំពុងតែយកដៃ ដើម្បីចាប់ឈូង ដែលខាងប្រុសនោះគាត់បោះទៅអញ្ចឹងការចោលឈូង គឺយើងមានលក្ខខណ្ឌគ្នា បាទ គឺប្រសិនបើយើងចោលឈូងទៅម្ខាងទៀតចាប់មិនបានទេ គឺម្ខាងនោះត្រូវតែច្រៀង ឬក៏រាំទៅតាមការចង់បានរបស់អ្នកចោលឈូង ឬក៏របស់អ្នកដែលឈ្នះ អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចាប់ឈូងអត់បាន គឺយើងក្លាយដូចជាអ្នកចាញ់

Alms Round (Sakanan) — 02


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទីនៅក្នុងរូបភាពទីយើងឃើញបន្ទាប់ពីគាត់ក្រោកពីគេងហើយ បន្ទាប់ពីស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់នោះគាត់ក្រោកពីគេងហើយ យើងឃើញគាត់មកនៅក្នុង មកនៅក្នុងផ្ទះបាយ អញ្ចឹងគាត់មកផ្ទះបាយរបស់គាត់ដើម្បីចម្អិនម្ហូបឬក៏ដាំបាយ ដែលយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពនេះ គាត់កំពុងតែធ្វើស៊ុប ឬក៏ធ្វើសម្ល ដែលយើងឃើញនៅខាងមុខស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់នោះគឺមានឆ្នាំងចំនួនដែលកំពុងតែនៅលើចង្ក្រានអញ្ចឹងគាត់កំពុងតែធ្វើសម្ល ក៏ដូចជាដាំបាយ ដែលយើងឃើញគាត់កំពុងតែកាន់វែក អញ្ចឹងដៃខាងឆ្វេងរបស់គាត់កំពុងតែកាន់វែកសម្ល ហើយកូរទៅក្នុងឆ្នាំងសម្ល ដែលយើងឃើញគាត់កំពុងតែធ្វើសម្ល មានដូចជាប្រហែលជាសម្លការី ឬក៏សម្លអ្វីផ្សេងដែលមានពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងជាទូទៅសម្លការីគឺមានពណ៌ក្រហម អញ្ចឹងប្រហែលជាគាត់ធ្វើសម្លការី ឬក៏ធ្វើសម្លអ្វីផ្សេងដើម្បីដាក់បាត្រលោក ឬក៏ដើម្បីជាអាហារពេលព្រឹក ដែលយើងឃើញឆ្នាំងមួយទៀតគឺកំពុងតែបិទគ្រប មានគ្រប អញ្ចឹងអាចគាត់កំពុងតែដាំបាយមួយឆ្នាំង ហើយនិងស្លសម្លមួយឆ្នាំង ដែលយើងឃើញមានផ្សែងកំពុងតែហុយចេញពីឆ្នាំងទាំងពីរនោះ បានន័យថាឆ្នាំងទាំងពីរគឺកំពុងតែក្ដៅ គឺគាត់កំពុងតែស្ល និងដាំបាយហើយក្ដៅ គឺឆ្នាំងទាំងពីរគឺនៅលើចង្ក្រាន អញ្ចឹងយើងអត់អាចប៉ះផ្ទាល់ទៅឆ្នាំងបានទេ ព្រោះថាប្រសិនបើយើងប៉ះផ្ទាល់វាអាចធ្វើឲ្យយើងរលាកបាន អញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើវែក ឬក៏ប្រើក្រណាត់ដើម្បីចាប់ឆ្នាំងនោះ ហើយដើម្បីកូរសម្លឲ្យបានសព្វគ្រឿង ដើម្បីលាយគ្រឿងផ្សំឲ្យបានសព្វ គឺយើងត្រូវប្រើវែកដើម្បីកូរ គឺយើងអត់ប្រើដៃយើងទេ ព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យយើងរលាកអញ្ចឹងរូបភាពទីនេះគឺស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់នោះ គាត់បានមកផ្ទះបាយរបស់គាត់ដើម្បីដាំស្ល បានន័យថាធ្វើម្ហូប និងដាំបាយ ហើយគាត់កំពុងតែកូរសម្លរបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់កំពុងតែចម្អិន

Coffee And Soft Drink (Sakanan) — 02


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទីរូបភាពទីនៅពេលដែលពួកគេដើរបានបន្តិចក្រោយមក ពួកគេក៏បានដើរមកដល់ហាងកាហ្វេមួយអញ្ចឹងបានន័យថាពួកគេនៅថ្ងៃអាទិត្យ ឬក៏ថ្ងៃឈប់សម្រាកនេះ បុរសម្នាក់នោះ គាត់បានដឹកដៃកូនស្រីរបស់គាត់មកហាងកាហ្វេ ដើម្បីញ៉ាំកាហ្វេអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពទីគឺបុរសម្នាក់នោះ គាត់បានចង្អុលបង្ហាញទៅកាន់កូនស្រីរបស់គាត់នូវហាងកាហ្វេមួយ ដែលយើងឃើញ បុរសដែលពាក់អាវលឿង ពាក់អាវដៃខ្លីពណ៌លឿងនិងស្លៀកខោជើងវែងពណ៌ គាត់បានយកដៃឆ្វេងរបស់គាត់ចង្អុលទៅហាងកាហ្វេមួយកន្លែង ហើយដៃស្ដាំរបស់គាត់កំពុងតែកាន់ដៃកូនស្រីរបស់គាត់ ហើយគាត់បានងាកមកនិយាយជាមួយនឹងកូនស្រីរបស់គាត់ ដោយគាត់ប្រហែលជាបបួលកូនស្រីរបស់គាត់ដើម្បីចូលទៅក្នុងហាង ឬក៏គាត់សួរទៅកូនស្រីរបស់គាត់ថាចង់ចូលទៅញ៉ាំកាហ្វេ ឬក៏ចង់ចូលទៅញ៉ាំភេសជ្ជៈអ្វីដែរទេនៅក្នុងហាង? អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីពួកគាត់ដើរមកដល់ហាងកាហ្វេមួយកន្លែងនោះហើយ បុរសម្នាក់ហ្នឹង គាត់ក៏បានចង្អុលទៅហាងកាហ្វេដែលយើងឃើញហាងកាហ្វេនោះ គឺនៅខាងលើ គឺមានផ្លាកសញ្ញា ដែលផ្លាកសញ្ញាគឺសរសេរថា ហាងកាហ្វេអញ្ចឹងអក្សរអង់គ្លេស នៅខាងលើខ្លោងទ្វារគឺជាអក្សរអង់គ្លេស ឬក៏អក្សរអង់គ្លេស អញ្ចឹងដែលមានន័យជាភាសាខ្មែរថា ហាងកាហ្វេអញ្ចឹងយើងឃើញនៅខាងមាត់ទ្វារគឺមានក្រណាត់ជូតជើងមួយ អញ្ចឹងក្រណាត់ជូតជើងនេះទុកសម្រាប់នៅពេលដែលភ្ញៀវចូល គាត់អាចជូតជើងគាត់បាន ព្រោះថាពេលខ្លះស្បែកជើងភ្ញៀវខ្លះ គាត់មានដីច្រើន អញ្ចឹងហាងកាហ្វេគឺជាកន្លែងញ៉ាំ ឬក៏ជាកន្លែងញ៉ាំកាហ្វេ អញ្ចឹងប្រសិនបើមានដីចូលច្រើនគឺអត់ល្អទេ បានន័យថាគគ្រិចហាង ឬក៏បានន័យថាធ្វើឲ្យភ្ញៀវផ្សេងគាត់អត់ពេញចិត្តអញ្ចឹងភ្ញៀវទាំងអស់ នៅពេលដែលចូល គាត់អាចជាន់លើក្រណាត់ជូតជើងដែលនៅមាត់ទ្វារនោះ ដើម្បីសម្អាតស្បែកជើងរបស់គាត់ជាមុនសិន ដើម្បីកុំឲ្យប្រឡាក់ហាង ឬក៏ដើម្បីកុំឲ្យខ្វះអនាម័យហើយនៅក្បែរទ្វារយើងឃើញមានបង្អួចមួយផងដែរ អញ្ចឹងជាទូទៅហាងកាហ្វេតែងតែមានបង្អួច ដើម្បីឲ្យភ្ញៀវនៅខាងក្នុងមើលឃើញទេសភាពនៅខាងក្រៅដែលយើងឃើញ បុរសម្នាក់ហ្នឹង គាត់កំពុងតែចង្អុលប្រាប់កូនស្រីរបស់គាត់អំពីហាងកាហ្វេ ហើយគាត់បានបបួលកូនស្រីរបស់គាត់ចូលទៅញ៉ាំកាហ្វេនៅក្នុងហាងកាហ្វេនោះ

Cold Season (Sakanan) — 03


ចូលមកដល់រូបភាពទីនៅក្នុងរូបភាពទីបន្ទាប់ពីក្មេងប្រុសនោះ គាត់ងើបពីគេងហើយបាទ គាត់បានដើរចេញពីបន្ទប់គេងរបស់គាត់អញ្ចឹងក្មេងប្រុសទី ក្មេងប្រុសនោះ គាត់ដើរចេញពីបន្ទប់គេង គាត់ដើរចូលមកក្នុងបន្ទប់ទឹកបាទ យើងឃើញថា នៅក្នុងបន្ទប់ទឹករបស់គាត់ គឺមានលក្ខណៈទំនើបផងដែរហើយក្មេងប្រុសនោះ គាត់ដើរមកក្នុងបន្ទប់ទឹក ដោយនៅក្នុងសម្លៀកបំពាក់គេងរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់ស្លៀកសម្លៀកបំពាក់គេង បាទ គឺមានខោជើងវែង ដែលខោជាខោរលុង បានន័យថាខោនោះទូលាយជាងខ្លួនគាត់ ព្រោះថាយើងស្លៀកខោទូលាយ ខោរលុង ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការគេង ហើយគាត់ពាក់អាវដៃវែងពណ៌លឿងនៅក្នុងដៃរបស់គាត់ គឺមានកាន់កន្សែងពោះគោមួយ អញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងចូលទៅងូតទឹក ឬក៏ចូលទៅក្នុងបន្ទប់ទឹក យើងគួរតែយកកន្សែងពោះគោទៅតាមខ្លួន ព្រោះថានៅពេលដែលយើងយកកន្សែងពោះគោទៅ នៅពេលដែលយើងងូតទឹករួច ខ្លួនយើងនឹងទទឹក ដូច្នេះយើងយកកន្សែងពោះគោ ដើម្បីទៅជូតខ្លួនអញ្ចឹងក្មេងប្រុសម្នាក់នេះ គាត់អាច គាត់បានយកកន្សែងទៅជូតខ្លួនរបស់គាត់នៅក្នុងបន្ទប់ទឹកផងដែរយើងឃើញ បើយើងមើលទៅលើជើងរបស់ក្មេងប្រុសនោះ គឺគាត់មានពាក់ស្បែកជើងផ្ទាត់ អញ្ចឹងបានន័យថានៅក្នុងបន្ទប់របស់គាត់ គឺមានស្បែកជើងផ្ទាត់សម្រាប់ពាក់នៅក្នុងបន្ទប់ ហើយមានស្បែកជើងផ្ទាត់សម្រាប់ពាក់ចូលក្នុងបន្ទប់ទឹកព្រោះគេធ្វើបែបនេះ បានន័យថា នៅទីក្រុង ជាទូទៅ គឺបន្ទប់ទឹកគឺ យើងធ្វើអំពីឥដ្ឋ ហើយនិងមានបិទឥដ្ឋការ៉ូជាមួយផងដែរដែលឥដ្ឋការ៉ូ គឺនៅពេលដែលត្រូវទឹក គឺ គឺរអិលអញ្ចឹងគាត់ត្រូវពាក់ស្បែកជើងផ្ទាត់ ដើម្បីកុំឲ្យរអិលហើយនៅក្នុងបន្ទប់ទឹករបស់គាត់ យើងឃើញថា មានក្រណាត់ជូតជើងផងដែរ អញ្ចឹងគាត់មានក្រណាត់ជូតជើងមួយទៀត ដើម្បីជូតឲ្យស្ងួត មុននឹងដើរលើឥដ្ឋការ៉ូ នៅពេលដែលយើងងូតទឹករួចយើងឃើញថា បន្ទប់ទឹករបស់គាត់ ត្រូវបានខណ្ឌចែកចេញជាពីរកន្លែង ដែលមួយ គឺខាងបង្គន់ មួយទៀតកន្លែងងូតទឹក ដោយកន្លែងទាំងពីរនោះ គឺខណ្ឌដោយវាំងននមួយអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពនេះ យើងឃើញមានវាំងននមួយ ដែលនៅក្នុងបន្ទប់ដែលមានវាំងនននោះ គឺយើងមានឃើញក្បាលទឹកផ្កាឈូកអញ្ចឹងក្បាលទឹកផ្កាឈូក គឺជាក្បាលទឹក ដែលសម្រាប់យើងងូតទឹកបាទ នៅទីក្រុងគឺយើងប្រើប្រាស់ទឹកផ្កាឈូកដើម្បីងូតទឹក [...] ទឹកផ្កាឈូកគឺភ្ជាប់ទៅនឹងក្បាលរ៉ូប៊ីនេទឹក ដែលបើកទឹកម៉ាស៊ីនចេញមកអញ្ចឹងទឹកម៉ាស៊ីនចេញមកឆ្លងកាត់ក្បាលទឹកផ្កាឈូក យើងអាចងូតបាន ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងជនបទ គឺគេប្រើប្រាស់ទឹកពាងដើម្បីងូតតែប៉ុណ្ណោះ ព្រោះពុំមានទឹកផ្កាឈូកទឹកម៉ាស៊ីននោះទេ

Khmer New Year (Sakanan) — 02


ចូលដល់រូបភាពទីនៅក្នុងរូបភាពទីយើងឃើញមានមនុស្សបីនាក់ បាទ មនុស្សបីនាក់ ដែលជាគ្រួសារតែមួយ បាទ មនុស្សបីនាក់ ដែលជាគ្រួសារតែមួយ ដែលនៅខាងមុខគេ គឺជាបុរសម្នាក់ ដែលគាត់មានអាយុប្រហែលជា ៤០ ឆ្នាំ បាទ គាត់មានអាយុប្រហែលជា ៤០ ឆ្នាំ គាត់ពាក់អាវក្រណាត់ សាច់ក្រណាត់ ដៃខ្លី អាវគាត់ពណ៌ស្វាយ គាត់ស្លៀកខោជើងវែង ប៉ុន្តែមិនមានពាក់ស្បែកជើងនោះទេ បាទ ហើយគាត់ស្លៀកខោជើងវែងពណ៌ នៅនឹងដៃរបស់គាត់ គឺកាន់ស្លាដក់មួយ នៅនឹងដៃកាន់ស្លាដក់ ស្លាដក់គឺជាថាសមួយដែលគេដាក់នូវចង្ហាន់ ក៏ដូចជាវត្ថុផ្សេងសម្រាប់ប្រគេនព្រះសង្ឃ ដែលនៅក្នុងនោះមានដូចជាស្ករស មានដូចជាតែ មានដូចជាធូប និងមានដូចជាទៀនជាដើមអញ្ចឹងគេរៀបចំវត្ថុទាំងអស់នោះដាក់នៅលើថាស បន្ទាប់មកគេខ្ចប់ដោយថង់មួយ គេខ្ចប់ដោយថង់មួយ ដែលយើងហៅថាស្លាដក់នៅខាងក្រោយបុរសម្នាក់នោះគឺមាននារីម្នាក់ បាទ គាត់អាយុប្រហែលជាខ្ទង់ ៤០ ឆ្នាំដូចគ្នា គាត់ប្រហែលជាប្រពន្ធរបស់បុរសម្នាក់នោះ បាទ នារីម្នាក់នោះ គាត់ពាក់អាវប៉ាក់ គាត់ពាក់អាវប៉ាក់ពណ៌ និងស្លៀកសំពត់ហូលឬក៏ផាមួងពណ៌ប្រផេះ ដើរដោយមិនមានពាក់ស្បែកជើងនោះទេអញ្ចឹងជាទូទៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា នៅពេលដែលចូលឆ្នាំខ្មែរ គេតែងតែទៅវត្ត ហើយទៅវត្ត នារីដែល នៅក្នុងប្រជាជនកម្ពុជាដែលជានារី គឺគាត់តែងតែស្លៀកពាក់ខោអាវប្រពៃណី ឬក៏សម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណី ដែលសម្លៀកបំពាក់ទាំងនោះមានដូចជាអាវប៉ាក់ ហូល ផាមួងជាដើម អញ្ចឹងនារីម្នាក់នេះ គាត់ពាក់អាវប៉ាក់និងហូលឬក៏ផាមួង ដើរនៅក្រោយប្តីរបស់គាត់ចំណែកនៅខាងក្រោយនារីម្នាក់នោះគឺមានក្មេងប្រុសម្នាក់ បាទ ក្មេងប្រុសម្នាក់នោះ គឺជាកូនរបស់អ្នកទាំងពីរដែលនៅខាងមុខអញ្ចឹងក្មេងប្រុសម្នាក់នោះ ដើរតាមខាងក្រោយនារីម្នាក់នោះ គឺក្មេងប្រុសម្នាក់នោះ គាត់ពាក់អាវដៃខ្លីពណ៌ និងស្លៀកខោជើងខ្លីពណ៌ដែរអញ្ចឹងគាត់ដើរមកវត្តជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់គាត់ គាត់ដើរមកវត្តជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ បាទ ជាទូទៅ នៅពេលដែលយើងដើរចូលវត្ត យើងមិនត្រូវពាក់មួកនោះទេ យើងត្រូវដោះមួកចេញ ព្រោះជាសុជីវធម៌ អញ្ចឹងដើម្បីរក្សាសុជីវធម៌ ព្រោះនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រកាន់នូវសុជីវធម៌ជាធំ ដូច្នេះនៅពេលដែលយើងចូលវត្ត យើងមិនត្រូវពាក់មួកនោះទេហើយមួយវិញទៀត នៅពេលដែលយើងចូលព្រះវិហារ យើងត្រូវដោះស្បែកជើង បាទ ព្រោះព្រះវិហារគឺជាកន្លែងដាក់ព្រះពុទ្ធបដិមា អញ្ចឹងយើង