Translations are evolving and should be taken as indicative only! For a guide to the tones and the spelling system used to write this variety of Isaan (Khon Kaen), see the "tone guide" on the overview page.

Tones: M = mid, HR = high-rising, H = high, HF = high-falling, LF = low-falling

IsaanPronunciationTonesThaiEnglish/Notes#occ
เอิ้น ə:n HF พูด, เรียก to call, to say {เอิ้นง่ายๆ ว่า = in other words} {คนอี่สานเอิ้นว่า เป็นลูกคนกก = Isaan people call her ลูกคนกก} 113/51

Link to overview page
Link to dictionary

Vocabulary recordings — เข้างาย, เข้าสวย, เข้าแลง

แล้วคนอี่สานกะมีกานกินเข้า หลือว่าคาบกินเข้าสามคาบส่ำนี้เนาะ บ่มีคาบดึกดอก มีแต่คาบเซ้า คาบเที่ยง คาบแลงส่ำนั้น กะเอิ้นว่า เข้างาย เข้าสวย เข้าแลง นั้นเองเนาะ

Basic vocabulary — page 22 — Series B, pictures 09-10: back, neck


9
อันนี้คืออี่หยัง อันนี้เป็นหลัง
อันนี้คือหลัง อันนี้คือหลังของคน

10
อันนี้คือเอิ้นว่าหญัง อันนี้คือเอิ้นว่าคอ
อันนี้เป็นคอ เขาเอิ้นว่าคอของคน
คอสิอยู่ติดกับหัว หลือว่าต่อจากหัวกับโตของคนนั้นหละ

Vocabulary recordings — Planting rice 07

ต้นก้านี้กะ ถ้าให้มะเล็ดเข้า หลือว่าเม็ดเข้าที่เฮาไปหว่านเป็นก้านั้นหนะ ใหญ่พอสมควน หลือว่าปะมานสอกหนึ่งเนาะ เพื่อที่สิเอาไปดำต่อไป เฮากะเอาต้นก้านั้นหละหลก ขั้นเฮาหลกขึ้นมา เขาสิเอิ้นว่า หลกก้าเนาะ กะตอนเฮาหว่านนั้น เฮาสิเอิ้นว่า หว่านก้า เฮากะสิเอาก้าต้นนั้นหละไปดำต่อไป

Vocabulary recordings — เข้าสวย

ต่อไปกะสิคำว่า เข้าสวย เนาะ เข้าสวยนี้กะสิเป็น อาดสิหมายถึงว่าเข้าเที่ยง หลือว่าก่อนเที่ยง หลือว่าหลังเที่ยง หลือว่าซ้วงบ่ายเนาะ สิเอิ้นว่าเข้าสวยเนาะ กะอาดสิอยู่ก่อนเที่ยง เวลาก่อนเที่ยง หลือว่าหลังเที่ยงนั้นเอง

กานใซ้คำว่า เข้าสวย กะสิอาดสิใซ้ว่า

กินเข้าสวยแล้วติ
กินเข้าสวยไป่
กินเข้าสวยกับหญัง
กินเข้าสวยกับอี่หยังหละพ่อใหญ่

อันนี้กะสิใซ้ค้ายกันกับเข้างายนั้นหละ แต่ว่าเปี่ยนซื่อคาบตอนกินเข้าไปส่ำนั้นเองเนาะ

Basic vocabulary — Page 28 — Series B, pictures 09-10: shoulder, left, right


9
อันนี้คืออี่หยัง อันนี้กะเป็นคนเนาะ เป็นคน
เฮากะสิเห็นว่าเขามีบ่าไหล่พ้อม
บ่าไหล่ที่เฮาแนมเห็นหนิเป็นบ่าไหล่อี่หยัง บ่าไหล่ข้างซ้าย
คนเฮากะสิมีบ่าไหล่สองข้าง แต่ที่เฮาเห็นหนิกะสิเป็นข้างซ้ายเนาะ ที่ลูกสอนซี้ไปหนิกะสิเป็นข้างซ้าย

10
อันนี้คืออี่หยัง อันนี้กะเป็นคนเนาะ
ที่เฮาแนมเห็นหนิกะสิเป็นบ่าไหล่ บ่าไหล่ข้างขวาเนาะ บ่าไหล่ข้างขวาของคนนี้หละ
คนเฮากะสิมีบ่าไหล่สองข้าง ข้างซ้ายกับข้างขวาเนาะ
บ่าไหล่หนิมันเป็นอี่หยัง กะเป็นอะวัยยะวะอย่างหนึ่งของคนนี้หละ กะเอิ้นว่าบ่าไหล่ หลือว่าเอิ้นว่าไหล่เนาะ

Vocabulary recordings — Planting rice 05

แล้วกะอีกวิทีหนึ่งเนาะเป็นวิที เขาเอิ้นว่ากานดำนา ดำไฮ่ดำนานี้หละเนาะ ขั้นตอนแลกเฮากะสิมีเม็ดพันคือกันนั้นหละ เม็ดพันกะสิ แล้วแต่คนสิเอาเม็ดพันแบบใดมา กะอาดสิเป็นเม็ดพันคือกันกับกานผายเข้าเลยเนาะ ขั้นตอนแลกกะเอาเข้าไปแซ่คือกัน แล้วแต่พุใดสิแซ่โดนบ่โดน สองสามมื้อกะได้ กะเอาแซ่ไว้ แล้วกะ ขั้นตอนแลกเฮากะเอาเข้าที่แซ่นั้นหละไปหว่านในไฮ่นา บ่ต้องให้ใหญ่ปานใด แล้วแต่ปะลิมานเข้า เฮาสิเอาเข้าซุมนี้ไปหว่านในไฮ่ตงนั้นที่เฮาไถฮุด หลือว่าไถนาดินไว้งามแล้ว พ้อมที่สิเอาเข้านี้ไปหว่านแล้ว

Basic vocabulary — Page 23 — Series B, pictures 14-15: brother


14
อันนี้คือพุใด อันนี้กะเป็นคนคือกัน แต่ว่าเป็นพี่ซายหมู่ เป็นพี่ซายใหญ่ หลือว่าเป็นลูกคนกก
ลูกคนกกของพ่อกับแม่ หลือว่าลูกคนที่หนึ่ง ลูกคนที่ออกมาก่อนหมู่
แล้วกะเป็นพุซาย เขากะสิเอิ้นว่า พี่ซาย หลือว่า อ้าย

15
นี้คือพุใด อันนี้เป็นใผ เอิ้นว่าจั่งใด อันนี้กะเป็นน้องซาย
เป็นน้องสุดหมู่ หลือว่าเป็นลูกของพ่อกับแม่ แล้วออกมาทีหลังหมู่ หลือว่าเกิดทีหลังหมู่ เกิดลุ้นหมู่นั้นหละ เขากะสิเอิ้นว่าน้องซาย หลือว่า น้อง
อันนี้กะสิเป็นพุซายคือกัน กะเป็นพุซาย เขาสิเอิ้นว่า น้องซาย หลือว่า น้อง นั้นหละ

Basic vocabulary — page 20 — Series B, pictures 09-10: sister


9
อันนี้คือพุใด อันนี้เป็นลูกสาว
ลูกสาวของพ่อกับแม่ เป็นลูกสาวคนปาย เป็นลูกสาวคนสุดท้อง แล้วเป็นน้องสาวของพี่สาวพ้อม เขาสิมีพี่สาวอีกคนหนึ่งที่เป็นพี่สาวของเขา
แล้วพุหญิงคนนี้ หลือน้องสาวคนนี้กะมีอายุน้อยกว่าพี่สาว

10
อันนี้คือพุใด อันนี้กะเป็นลูกสาวของพ่อกับแม่ เป็นเอื้อยหมู่ เป็นพี่สาวหมู่ เป็นคนกก เป็นลูกคนต้นหมู่
อันนี้เป็นพี่สาวแม่นบ่ แม่น อันนี้เป็นพี่สาว แต่ว่าขั้นอยู่พากอี่สาน พี่สาวสิเอิ้นว่า เอื้อย อันนี้เป็นเอื้อย หลือเป็นคนเอื้อยหมู่ คนที่เกิดก่อนหมู่ แล้วกะสิอายุหลายกว่าหมู่ มีอายุหลายกว่าเด็กน้อยคนนี้ มีอายุหลายกว่าน้องสาว

Vocabulary recordings — เข้างาย

คำว่า เข้างาย นี้กะสิหมายถึงว่า เข้าเซ้า เนาะ เข้าเซ้า หลือว่าเวลาเซ้า ในตอนกินเข้าต้องเป็นญามมื้อเซ้า สิเอิ้นว่าเข้างาย หลือว่าเข้าเซ้าเนาะ กะสิอาดในเวลาที่หกโมงฮอดเก้าโมงปะมานนั้นเนาะ กะสิเอิ้นว่าเข้าเซ้าหลือว่าเข้างาย ขั้นเกินหกโมงเซ้าฮอดเก้าโมงกะสิเอิ้นว่า เข้าสวย เนาะ

กานใซ้คำว่าเข้างาย หลือว่าเข้าเซ้านั้น กะอาดสิใซ้ในปะโยกที่แบบว่า

กินเข้างายไป่
กินเข้างายแล้วติ
มากินเข้างายนำกันเด้อ
มากินเข้าเซ้านำกัน
กินเข้างายกับอี่หยังหละพ่อใหญ่

อันนี้กะสิเป็นโตอย่างหลือว่ากานใซ้ที่มีคำว่าเข้างาย หลือว่าใซ้ในญามมื้อเซ้าที่เอิ้นกันกินเข้า หลือว่าใซ้กานเอิ้นกินเข้าในญามมื้อเซ้าเนาะ

Basic vocabulary — Page 31 — Series B, pictures 06-08: half, onion, banana, melon


6
อันนี้คืออี่หยัง อันนี้กะเป็นหัวหอมเนาะ มีหัวหนึ่ง ถืกผ่าเคิ่งไปแล้วซ้ำแมะ
แล้วอีกเคิ่งหนึ่งหนะ มันไปใส อันนี้กะจักคือกัน กะบ่ฮู้เนาะ เห็นเคิ่งเดียว อีกเคิ่งหนึ่งเขาอาดสิเอาไปเฮ็ดแนวกินแล้ว หลือว่าเอาไปปุงแนวกินแล้วเนาะ กะเห็นเคิ่งเดียว ถืกผ่า ถืก เอาเหลียไว้หั้น เอาจ่งไว้หั้นเนาะ

7
อันนี้คืออี่หยัง อันนี้กะเป็นก้วยเนาะ เป็นก้วยน่วยหนึ่ง ถืกผ่าเคิ่งไปแล้วซ้ำแมะ เหลียอยู่เคิ่งเดียว
แล้วอีกเคิ่งหนึ่งมันไปใส กะจักคือกัน เขาอาดสิกินเคิ่งหนึ่ง แต่ว่าเขาใซ้มีดปาดเคิ่ง แล้วเคิ่งหนึ่งนั้นกิน แล้วกะเหลียเคิ่งหนึ่งไว้ หลือว่าจ่งเคิ่งหนึ่งไว้ เอาไว้ถ้ากินทีหลังกะได้เนาะ

8
อันนี้คืออี่หยัง อันนี้เป็นบักแตง หลือว่าแตงโมเนาะ เอิ้นง่ายกะบักแตงนั้นหละเนาะ
เห็นเคิ่งเดียว เห็นเคิ่งน่วยเนาะ อีกเคิ่งหนึ่งจักมันไปใส เหลียเคิ่งเดียว จ่งไว้เคิ่งเดียว เคิ่งน่วยข้อหล้อเนาะ

Vocabulary recordings — เข้าแลง

ต่อไปกะสิเป็นคำว่า เข้าแลง เนาะ เข้าแลงนั้นกะหมายถึงว่า เข้าญามมื้อแลง เข้าคาบญามมื้อแลง ตอนค่ำหลือว่าญามมื้อแลงฮอดตอนดึกนั้นเองเนาะ กะสิเอิ้นว่าเข้าแลง อาดสิเป็นสี่โมงแลง ห้าโมงแลง หกโมงแลง หลือว่าทุ้มหนึ่ง สองทุ้ม สามทุ้มจั่งซี้เนาะ กะสิเอิ้นว่าเข้าแลงเนาะ กะ

กินเข้าแลงแล้วติ
กินเข้าแลงไป่
ได้หญังกินแลงหละ
ได้อี่หยังกินเข้าแลงน่อ

กะสิเว้าปะมานนี้ กะสิเอ่ยปะมานนี้เนาะ แล้วกะต่อไปกะสิเป็นญามมื้อคืนแล้ว ขั้นหลังจากแลงแล้ว หลือว่าค่ำแล้ว กะสิเป็นญามดึกต่อไปเนาะ คนอี่สานส่วนมากสิบ่อยู่ฮอดดึกบ่นั้น สิบ่มีเข้าที่มีคาบต่อไปอีก เพาะว่าคนอี่สานสิเข้านอนเล็ว หลือว่าบ่เฮ็ดอี่หยังเลยเวลาดึกไปฮอดปานนั้นเนาะ แล้วกะคนอี่สานกะสินิยมพากันนอนเล็ว หลือว่าพากันฟ้าวนอนนั้นเองเนาะ เพาะว่ามื้อใหม่สิได้เฮ็ดงาน ไปเฮ็ดงาน หลือว่าไปเฮ็ดไฮ่เฮ็ดนา แล้วกะสิมีเข้าเซ้าต่อไป

Basic vocabulary — Page 28 — Series B, pictures 16-17: to exercise, strong/strength


16
เขากำลังเฮ็ดหญัง กะมีพุซายพุหนึ่งเนาะ กำลังออกกำลังกาย
เบิ่งซงแล้วคือสิเป็นตาเมี่ยย หลือว่าบ่มีแฮง หลือว่าเป็นคนบ่แข็งแลงปานใดที่สิมาออกกำลังกายเนาะ
เขาอาดสิบ่เคยออกกำลังกายจักเที่ย หลืออาดสิเป็นเที่ยแลกของเขาที่มาออกกำลังกาย กะเลยเฮ็ดให้ต้องใซ้แฮงหลาย หลือว่าบ่มีพะละกำลังที่สิญกเคี่ยงออกกำลังกายนี้
แล้วเขาญกอี่หยังตอนนี้ กะบ่แน่ใจคือกัน เขาอาดสิเอิ้นว่าแนวญกเนาะ แนวญก ขั้นสำหลับคนอี่สานเขาเอิ้นว่าแนวญกออกกำลังกายเนาะ
กะญกบ่ขึ้น ญกบ่ขึ้นญกบ่ไหวเนาะ กะเลยเฮ็ดให้เขาเฮ็ดสีหน้าที่สิใซ้พะลังหลายเนาะ

17
เขากำลังเฮ็ดหญัง กะมีพุซายพุหนึ่งเนาะ กำลังยืนออกกำลังกายอยู่
ใซ้มือสองข้างญกแนวญกพุ้นแหล้ว ญกบึ่ดๆๆๆๆ ขึ้นเนาะ
เบิ่งซงแล้วเขาอาดสิมีแฮงคัก หลือว่าอาดสิเป็นคนมีพะละกำลังหลาย หลือว่าแข็งแลงเติบเนาะ จั่งญกได้แบบนี้ ญกขึ้นญกลงได้สะบายพุ้นหนะ
ญกขึ้นสูงซ้ำแมะ คือสิมีแฮงคักเนาะ

Basic vocabulary — page 18 — Series B, pictures 18-20: hand, thumb, index finger


18
นี้คืออี่หยัง นี้คือมือ อันนี้เป็นมือ เป็นมือของคน
ทุกคนต้องมีมือ ต้องมีมือสองข้าง แต่ละคนต้องมีมือสองข้าง
มือเอาไว้เฮ็ดหญัง เอาไว้ใซ้งานจั่งใด มือมีปะโยดบ่ ปะโยดของมือมันมีบ่ กะมีอยู่ มือมีปะโยดหลาย มือมันสำคันคัก สำคันอี่หลี
ขั้นคนบ่มีมือ กะบ่สามาดจับสิ่งของได้ บ่สามาดจับอันนี้ บ่สามาดจับอันนั้นได้
เพาะสะนั้นแล้ว มือสำคันหลาย มือเฮาสามาดจับสิ่งของได้ จับอันนั้น จับอันนี้ หลือใซ้เฮ็ดงาน หลือใซ้เฮ็ดหญังกะได้
แต่ละคนกะสิมีมือสองข้าง มือแต่ละข้างกะสิมีห้านิ้ว
มือหนึ่งข้างกะสิมีห้านิ้ว มีนิ้วโป้ มีนิ้วซี้ มีนิ้วกาง มีนิ้วนาง แล้วกะมีนิ้วก้อย
มือของคนเฮามีสองข้าง กะสิมีนิ้วห้านิ้วคือกัน

19
นี้คืออี่หยัง นี้คือนิ้ว
อันนี้เป็นนิ้วอี่หยัง อันนี้เป็นนิ้วโป้ เป็นนิ้วโป้

20
นี้คืออี่หยัง อันนี้กะเป็นนิ้วคือกัน อันนี้กะเป็นนิ้ว เป็นนิ้วซี้ คนเฮาเอิ้นนิ้วนี้ว่านิ้วซี้

Basic vocabulary — page 20 — Series B, pictures 11-13: dead, pig, bird, person, candle


11
อันนี้คืออี่หยัง อันนี้คือหมู หมูมันกำลังตาย หมูมันนอนตายอยู่

12
นี้คืออี่หยัง อันนี้คือนก นกตาย นกมันกำลังตาย
อะวัยยะวะของนกมีอี่หยังแน่ นกกะสิมีหลายสิ่งหลายอย่างคือกัน กะสิมีปีกพ้อม มีปีกสองข้าง แล้วกะมีขาพ้อม แล้วกะมีตีนพ้อม มีตีนสองข้างคือกัน แล้วกะมีหาง มีปาก มีตาพ้อม มีดังพ้อม แล้วกะมีอีกหลายสิ่งหลายอย่าง แล้วนกมันกะสามาดบินได้พ้อม

13
นี้คืออี่หยัง นี้คือคนตาย เอิ้นง่ายว่าสบ ขั้นคนตายเขาสิเอิ้นว่าสบ แล้วเขาจุดเทียนพ้อมแม่นบ่ แม่น เขาจุดเทียนพ้อม มีควนฮึ่มๆ ขึ้นพ้อม
กานจัดงานสบนี้ หลือขั้นมีคนตาย อยู่พากอี่สาน หลืออยู่ซู่พาก หลือในปะเทดไทย ขั้นคนตายนี้ สิให้พะมีสวด คือเอิ้นว่าสวดอะพิทัม สวดสามมื้อ แล้วกะเอาไปเผา
ขั้นคนตายได้สามมื้อ กะนับจากมื้อที่ตาย ขั้นนับได้สามมื้อแล้ว กะสิเอาไปเผา คือมื้อที่สามสิเป็นมื้อเผาของสบ

Basic vocabulary — Page 28 — Series B, pictures 04-05: mountain, high


4
อันนี้คืออี่หยัง อันนี้เป็นพูเขา
พูเขาจั่งใด กะเป็นพูเขาน้อยดอก บ่ใหญ่ เป็นพูเขา หลือว่าเอิ้นว่าเนินเขาเนาะ เป็น เป็นเนินเขา บ่ใหญ่หลาย เป็นเนินเขาน้อยบ่สูงคักหลายดอก

5
อันนี้คืออี่หยัง อันนี้กะเป็นพูเขา
พูเขาสูงเติบ สูงคัก เบิ่งหละพุ้นหนะ ป๊าด สูงคักสูงแน่ สูงจนฮอดขี้ฝ้าเอาโลด สูงจนขึ้นไปเทิงฟ้าพุ้นหนะ
แล้วพูเขาอันนี้มันแหลมบ่ แหลม เพาะว่าพู ขั้นมันสูงหลาย มันกะสิแหลมขึ้นเลี้ยยๆ ขั้นมันพูเขาน้อยมันกะสิเป็นเนิน บ่ใหญ่บ่แหลมเนาะ อันแต่ว่าอันนี้พูเขามันใหญ่ มันสูง มันกะสิแหลมขึ้นไปเลี้ยยๆๆๆๆๆ เนาะ
แล้วคนสามาดปีนขึ้นไปเทิงปายพูเขานั้นได้บ่ กะแล้วแต่พูเขา แล้วแต่หม้องเนาะ ขั้น ขั้นพูเขาลูกใด หลือว่าพูเขาอันใดสามาดขึ้นไปได้ หลือว่ามีทางขึ้นไป หลือว่าขึ้นได้ง่ายกะสิขึ้นไปได้ แต่ว่าพูเขาใดเป็นตาย้านหลาย หลือว่าบ่สามาดขึ้นไปได้ คนกะบ่สามาดปีนขึ้นไป หลือว่าขึ้นไปเทิงปายพูเขานั้นได้เนาะ

Basic vocabulary — Page 29 — Series B, pictures 11-12: star, moon, sky


11
อันนี้คืออี่หยัง อันนี้เป็นลูบดาวเนาะ
กะสิมีห้าเหลี่ยมนำกันเนาะ ดาว ปกกะติแล้วกะสิมีห้าเหลี่ยมเนาะ กะมีห้ามุมห้าเหลี่ยมเนาะ เป็นลูบดาวเนาะ
แล้วลูบดาวหนิมันสีอี่หยัง ลูบดาวหนิเป็นสีขาวเนาะ เป็นสีขาว ขาวจุ่นพู่นอยู่ สีงามซ้ำแมะเนาะ สีบ่สดใส บ่ดำ บ่มืด บ่มัวเนาะ
แล้วลูบดาวหนิมีไว้เฮ็ดหญัง อาดสิมีไว้ถ้าปะดับตกแต่งในญามจัดบอดหลือว่าจัดห้องอี่หยัง เฮากะสามาดเฮ็ดเป็นลูบดาว เฮ็ดลูบต่างๆ หลือว่าลูบดาวแบบนี้กะได้

12
อันนี้คืออี่หยัง อันนี้เป็นอี่เกิ้งเนาะ อี่เกิ้งสีเหลียง เหลียงเอ้อเฮ้ออยู่เนาะ
เป็นลูบอี่เกิ้งเคิ่งหนึ่ง เขาเอิ้นว่าอี่เกิ้งเคิ่งเสี้ยว หลือว่าดวงจันเคิ่งเสี้ยว
กะอยู่เทิงท้องฟ้าพุ้นหละวา แล้วกะอยู่ล้อมลอบด้วยดวงดาวเนาะ กะสิมีดาวหลายดวงล้อมอี่เกิ้งนี้ไว้อยู่ อาดสิอยู่เทิงฟ้า หลือว่าอาดสิติดไว้นำฝาผะหนังหม้องใดหม้องหนึ่งกะได้ เพื่อตกแต่งให้มันเบิ่งงามตา งามหูงามตา หลือว่าให้มันมีสิ่งที่ปะดับตกแต่งเนาะ

Basic vocabulary — Page 30 — Series B, pictures 01-03: to smile, to laugh


1
พุหญิงคนนี้กำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังยิ้ม พุหญิงคนนี้กำลังยิ้มอยู่
คือฮู้ว่าเขายิ้ม กะฮู้ตั๊วะ เพาะว่าเบิ่งหน้าเขาแล้ว เบิ่งปากของเขาพ้อม เขากำลังยิ้มอยู่
กานยิ้มหนิบ่งบอกถึงอี่หยัง เฮ็ดให้เฮาฮู้ว่าเขากำลังเป็นหญัง กานยิ้มหนิ ขั้นเขายิ้ม กะสะแดงว่าเขากำลังมีความสุข เขาบ่ได้มีความทุก นะตอนนั้นหลือเวลานั้นเขาอาดสิมีความสุข เขาได้เฮ็ดบางสิ่งบางอย่างที่เขาพอใจ หลือว่าพอใจกับแนวที่เขาเฮ็ด

2
พุหญิงคนนี้กำลังเฮ็ดหญังอยู่ พุหญิงคนนี้กำลังหัว
คือสิมีความสุขหลาย คือสิมีความสุขคัก
หัวเตอะหัวเติน หัวคักหัวแน่พุ้นหนะ อ้าปากกว้างบักคัก บักคักแน่
เป็นหญังเขาคือหัวคักบัดนี้ จักคือกัน เขาอาดสิตะหลกบางสิ่งบางอย่าง เขาอาดสิเห็น ไอ เห็นบางสิ่งบางอย่างแล้วเฮ็ดให้เขาหัว หลือว่าเฮ็ดให้เขาพอใจกะได้เนาะ เขากะเลยหัวขึ้นมา
ซู่คนนี้สิหัวได้ตะหลอดเวลาบ่ บ่ มีแต่คนบ้านั้นหละที่หัวตะหลอดเวลา กะสิมีบางเวลาเท่านั้นหละที่คนสิหัวล้อ อาดสิตอนนั้นตะหลกบางสิ่งบางอย่าง หลือว่าเห็นบางสิ่งบางอย่างแล้วเฮ็ดให้ตะหลก กะเลยได้หัว หัวขวันนั้นหละกะเอิ้นเนาะ

3
พุซายคนนี้กำลังเฮ็ดหญัง พุซายคนนี้กำลังหัว กำลังหัวล้อ
หัวล้อบางสิ่งบางอย่าง จักคือกันว่าเขาหัวอี่หยัง อันนี้เฮากะบ่ฮู้เนาะ เดาบ่ถืก กะอาดสิตะหลกหลือว่าหัวขวันในสิ่งต่างๆ ที่เขาสามาดหัวขวันได้เนาะ

Basic vocabulary — page 20 — Series B, pictures 06-08: tree, forest, to cut


6
นี้คืออี่หยัง อันนี้คือต้นไม้ อันนี้เป็นต้นไม้
มีต้นเดียวข้อหล้อ เกิดอยู่ต้นเดียวข้อหล้อ
ต้นไม้นี้กะมีส่วนปะกอบหลายสิ่งหลายอย่าง แต่ละอย่างนั้นกะสิแตกต่างกันออกไป มีใบพ้อม มีกิ่งก้านพ้อม มีลำต้นพ้อม มีฮากมันพ้อม

7
อันนี้คืออี่หยัง อันนี้เป็นป่า เป็นป่าไม้ป่าไหล้
แต่ว่าขั้นอยู่พากอี่สาน หลืออยู่อี่สานนี้ กะสิเอิ้นว่าโคก
ป่าใหญ่ที่มันเป็นป่าใหญ่กะสิเอิ้นว่าโคก
ป่าหลือโคกนี้มีปะโยดจั่งใด กะมีปะโยดหลายเติบ มีปะโยดคัก เพาะว่าในป่านั้นสิมีต้นไม้ มีหญ้ามีเอ่ย มีหลายสิ่งหลายอย่างที่อยู่ในหั้น แล้วกะเป็นหม้องอาสัยของสัดต่างๆ แล้วกะซ่อยเฮ็ดให้โลกเป็นตาอยู่พ้อม เฮ็ดให้โลกบ่ฮ้อน ขั้นโลกนี้บ่มีต้นไม้ โลกกะสิฮ้อน โลกกะสิบ่เป็นตาอยู่

8
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังตัดต้นไม้ หลือฮานต้นไม้นั้นหละ
เขาฮานไปเฮ็ดหญัง อันนี้กะบ่ฮู้คือกัน จักว่าเขาสิเอาไปเฮ็ดหญัง เขาอาดสิเอาไปเฮ็ดก่อส้าง หลือเฮ็ดบ้านเฮ็ดเอ่ยเฮ็ดอี่หยังกะได้
ไม้นี้สามาดเฮ็ดอี่หยังได้แน่ กะเฮ็ดได้หลายอย่าง เฮ็ดบ้านกะได้ เฮ็ดเถียงนากะได้ เฮ็ดฮั้วบ้านกะได้ เฮ็ดเฟอนิเจอกะได้
เขาใซ้อี่หยังตัดต้นไม้ เขาใซ้อี่หยังฮานต้นไม้ เขาใซ้ขวน อันนี้คือเอิ้นว่าขวน ขวนเป็นค้ายกับมีด แต่ว่ามันสิแข็งแลงทนทานกว่ามีด มันสิสามาดตัดต้นไม้ง่ายได้

Basic vocabulary — page 19 — Series B, pictures 08-10: to pray, to put the hands together in prayer position, Buddha statue


8
เขากำลังเฮ็ดหญังอยู่ เขากำลังพะนมมืออยู่
เป็นหญังเขาคือพะนมมือ บ่ฮู้คือกัน จักว่าเขาสิพะนมมือเฮ็ดหญัง จักว่าเขาสิไหว้พุใด จักสิไหว้น้าไหว้ลุง จักสิไหว้พ่อไหว้แม่ หลือไหว้พะกะบ่ฮู้ จักว่าเขาไหว้อยู่ใส เขาอาดสิญกมือขึ้นไหว้สิ่งสักสิด หลือไหว้อี่หยังกะได้ อันนี้กะบ่ฮู้คือกัน

9
เขากำลังเฮ็ดหญังอยู่ เขากำลังพะนมมืออยู่
เขากำลังสิไหว้พะ หลือกำลังสิไหว้พะพุดทะลูบนั้นหละ
เขาเฮ็ดมือจั่งใด เขากำลังพะนมมืออยู่ กำลังพะนมมือขึ้น ใซ้มือสองข้างพะนมขึ้น แนบกันสองข้างนั้นหละ
แล้วเขาหลับตาเฮ็ดหญัง อันนี้กะบ่ฮู้คือกัน จักว่าเขาหลับตาเฮ็ดหญัง เขาอาดสิอะทิดถาน หลือตั้งจิดอะทิดถานบางสิ่งบางอย่างกะได้ เพื่อที่สิขอพอนจากพะพุดทะลูบนี้ หลือขอพอนจากพะ หลือขอพอนจากสิ่งสักสิดทั้งหลาย
แล้วพุซายคนนี้เขานั่งจั่งใด เขานั่งทับส้น เขานั่งญกขาขึ้นแล้วกะทับส้น หลือนั่งท่าเทบพะบุดนั้นหละ เอิ้นง่ายกะได้

10
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังไหว้พะ หลือไหว้พะพุดทะลูบนั้นหละ
เป็นหญังเขาคือไหว้พะ อันนี้กะบ่ฮู้คือกัน เขาอาดสิมาไหว้พะขอพอน หลือมาเฮ็ดบุนกะได้ มื้อนี้อาดสิเป็นวันพะ หลือเป็นวันอี่หยังกะได้ที่เขามาทำบุนหลือมาไหว้พะ
แล้วพุซายคนนี้เขานั่งจั่งใด เขากำลังไหว้พะ ตอนแลกเขากะนั่งทับส้น หลือนั่งท่าเทบพะบุดนั้นหละ แล้วเขากะกำลังไหว้พะ แล้วตอนนี้เขากำลังก้มไหว้พะอยู่

Basic vocabulary — page 21 — Series B, pictures 10-13: toilet, shower, to shower, to dry oneself


10
นี้คืออี่หยัง อันนี้เป็นโถส้วม อันนี้เป็นโถส้วม
โถส้วมนี้เอาไว้ถ้าเฮ็ดหญัง โถส้วมนี้กะมีปะโยดหลาย มีปะโยดคัก
ขั้นพุใดท้องเสีย หลืออยากเข้าห้องน้ำ หลือปวดเญี่ยว กะสามาดนั่งอยู่โถส้วมนี้ได้ หลือขี้หลือเญี่ยวอยู่ในโถส้วมนี้
อันวางตั้งอยู่ข้างโถส้วมกะสิเป็นถังน้ำ มีน้ำอยู่ในหั้น แล้วกะมีขันพ้อม
ญามเฮาขี้แล้ว หลือเญี่ยวแล้ว เฮาอยาก[สิ]ทำความสะอาด หลือล้างโถส้วมนี้ เฮากะตักน้ำ เอาขันตักน้ำอยู่ในถังนั้น แล้วกะมาลาดลงอยู่ในโถส้วม

11
นี้คืออี่หยัง อันนี้เป็นฝักบัว เขาเอิ้นว่าฝักบัวอาบน้ำ
เขาเอาไว้ถ้าเฮ็ดอี่หยัง กะเอาไว้ถ้าอาบน้ำ หลือทำความสะอาดล้างกาย

12
นี้คืออี่หยัง อันนี้เป็นสะบู เป็นสะบูเหลว
เอาไว้ถ้าเฮ็ดหญัง เอาไว้ถ้าอาบน้ำ หลือไว้เอาทำความสะอาดล้างกาย
และสะบูนี้มันมีกิ่นหอมบ่ กะหอมอยู่ ขั้นมันมีกิ่นเหม็น คนกะสิบ่ใซ้ ขั้นมันมีกิ่นหอม คนกะสิมัก คนกะสิเอามาใซ้ เพื่อที่สิให้ล้างกายเฮาหอมหลือเฮ็ดให้โตเฮาหอมนั้นหละ

13
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังเซ็ดโต
เขาเซ็ดโตเฮ็ดหญัง เขาอาดสิอาบน้ำหัวกะแล้ว เขากะเลยสิเซ็ดโต
เพื่อว่า เขาอาบน้ำหัวกะแล้ว โตของเขากะสิเปียก มันสิมีน้ำติดอยู่โตของเขา เขาอาดสิอยากให้โตเขาแห้ง เขากะเลยสิเซ็ดโต เพื่อว่าโตเขาสิได้แห้ง เขากะเลยเอาผ้าเซ็ดโตนี้มาเซ็ดโตให้มันแห้ง