Basic vocabulary — Page 28 — Series B, pictures 09-10: shoulder, left, right


9
อันนี้คืออี่หยัง อันนี้กะเป็นคนเนาะ เป็นคน
เฮากะสิเห็นว่าเขามีบ่าไหล่พ้อม
บ่าไหล่ที่เฮาแนมเห็นหนิเป็นบ่าไหล่อี่หยัง บ่าไหล่ข้างซ้าย
คนเฮากะสิมีบ่าไหล่สองข้าง แต่ที่เฮาเห็นหนิกะสิเป็นข้างซ้ายเนาะ ที่ลูกสอนซี้ไปหนิกะสิเป็นข้างซ้าย

10
อันนี้คืออี่หยัง อันนี้กะเป็นคนเนาะ
ที่เฮาแนมเห็นหนิกะสิเป็นบ่าไหล่ บ่าไหล่ข้างขวาเนาะ บ่าไหล่ข้างขวาของคนนี้หละ
คนเฮากะสิมีบ่าไหล่สองข้าง ข้างซ้ายกับข้างขวาเนาะ
บ่าไหล่หนิมันเป็นอี่หยัง กะเป็นอะวัยยะวะอย่างหนึ่งของคนนี้หละ กะเอิ้นว่าบ่าไหล่ หลือว่าเอิ้นว่าไหล่เนาะ

Link to overview page
Link to dictionary

IsaanPronunciationTonesThaiEnglish/Notes
อัน an M อัน 1. thing, object
2. general clf. for objects
นี้ ni: HF นี้ 1. this
2. here
คือ khʉ: HR คือ 1. to be, to resemble, like, as
2. why {บักหล้าคือบ่เก็บโต่ะแน่ = [addressing a young boy] Why haven't you cleared the table?}
อี่หยัง i:-yaŋ H-M อะไร 1. what {นี้คืออี่หยัง = What is this?} {มื้อนี้เจ้าเฮ็ดอี่หยัง = What are you doing today?} {กินเข้างายกับอี่หยัง = What did you have for breakfast?}
2. something, anything, (in negations) nothing {บ่ต้องเฮ็ดอี่หยังอีกเลยนอกจากใส่ปุย = [we] don't need to do anything besides adding fertilizer}
กะ ga M ก็ 1. then, consequently
2. also
เป็น pen M เป็น 1. to be, to exist
2. to be able to
3. to suffer, sth. happens to
4. เป็นหญัง[...]คือ in initial position: why? {เป็นหญังเขากะคือแปงฟัน = Why is he brushing his teeth?} {เป็นหญังเคี่ยงบินมันคือสิตก = Why is the airplane falling down?}
คน khon HR คน person, people
เนาะ H เนาะ final particle: makes the statement softer, looking for agreement
เฮา hao HR เรา 1. personal pronoun: we
2. personal pronoun: I
สิ si M จะ future tense auxiliary {เขากำลังสิตื่น = he's about to wake up} {สิไปตะหลาด = [I'm] going to the market}
เห็น hen M เห็น to see
ว่า wa: H ว่า 1. that, as {คำว่า X = the word X}
2. to say
เขา khao M เขา personal pronoun: he, she
มี mi: HR มี 1. to have
2. there is
บ่าไหล่ ba:-lai H-H บ่าไหล่ shoulder
พ้อม phɔ:m HF พร้อม at the same time, also, too {มีตะเว็นพ้อม = the sun's out, too} {กะทะมีด้ามพ้อม = the pan has also a handle}
ที่ thi: H ที่ 1. that, which {คนที่ยืนอยู่ฝั่งขวา = the person which is standing on the right = the person standing on the right} {เว้าคำที่บ่สุพาบ = to speak words which are impolite = to speak impolitely}
2. for ordinal numbers {ที่สาม = third}
แนม nɛ:m HR มอง to look, to glance, to stare {เขากำลังยืนแนมก้อนหินอยู่ = he's standing and looking at the stone/rock} {ข้างหนึ่งแนมเห็น อีกข้างหนึ่งแนมบ่เห็น = [we] see one side, [we] can't/don't see the other side}
หนิ ni M นี่แหละ, เหรอ/หรอ 1. particle used to emphasize a statement or form (or add to) a question {เป็นตาแซบคือหญังหนิ = it's really tasty} {เคี่ยงพอเท่าๆ หนิ = the [radio] is appropriately sized (i.e., not too large)}
2. variant of นี้ = this
Notes: translation to be determined; maybe sometimes like Thai นี่แหละ; other examples given: อยู่ใสหนิ อยู่ตลาดหนิ กินเข้าไป่หนิ
ข้างซ้าย kha:ŋ-sa:i LF-HF ข้างซ้าย left, (on the) left side
สอง sɔ:ŋ M สอง two
ข้าง kha:ŋ LF ข้าง 1. side {มีหูจับสองข้าง = there are handles on both sides}
2. next to {วางอยู่ข้างๆ ก่องใบใหญ่ = it's placed next to the large box} {เขายืนอยู่ข้างๆ อีกพุหนึ่ง = he's standing next to another person}
3. clf. for body parts which come in pairs (eyes, ears, legs etc.) {เขามีตาสองข้าง = she has two eyes}
แต่ tɛ: H แต่ 1. but {แต่บ่ต่างกันหลาย = but not very different} {แต่บ่ลู้ว่าเขาญ่างมาแต่ใส = but [I] don't know where he's coming from, see also: แต่ว่า}
2. only {ตอนนี้มีแต่ขี้ฝ้า = now there are only clouds}
ลูกสอน lu:k-sɔ:n HF-M ลูกศร arrow
ซี้ si: HF ชี้ to point, to indicate, to show
ไป pai M ไป 1. to go
2. auxiliary indicating action extending into the future
ข้างขวา kha:ŋ-kwa: LF-M ข้างขวา right, (on the) right side
ของ khɔ:ŋ M ของ of, belonging to
นี้หละ ni:-la HF-M นี่แหละ auxiliary for emphasis at the end of a phrase
กับ gap M กับ 1. and {ลุงกับป้า = uncle and aunt} {กวยเตียวหมูกับกวยเตียวไก่ = noodle soup with pork and noodle soup with chicken}
2. with, to {ค้ายๆ กับคำว่า ... = similar to the word ...}
3. prefix in front of foods {กับเข้า = side dishes eaten with rice} {เขากินกับกวยเตียว = he's eating noodle soup}
มัน man HR มัน it (also used to refer to people)
อะวัยยะวะ a-wai-ya-wa M-HR-M-H อวัยวะ organ, body part
อย่าง ya:ŋ H อย่าง type, kind, sort, category
หนึ่ง nʉŋ H หนึ่ง 1. one
2. after adjective: intensifier {บักคักหนึ่ง = very much} {อันบักใหญ่หนึ่ง = very large}, or attenuates the meaning {กะดาดมันแผ่นน้อยๆ หนึ่ง = the piece of paper is [relatively] small}
เอิ้น ə:n HF พูด, เรียก to call, to say {เอิ้นง่ายๆ ว่า = in other words} {คนอี่สานเอิ้นว่า เป็นลูกคนกก = Isaan people call her ลูกคนกก}
หลือ lʉ: M หรือ or
ไหล่ lai H ไหล่ shoulder