Translations are evolving and should be taken as indicative only! For a guide to the tones and the spelling system used to write this variety of Isaan (Khon Kaen), see the "tone guide" on the overview page.

Tones: M = mid, HR = high-rising, H = high, HF = high-falling, LF = low-falling

IsaanPronunciationTonesThaiEnglish/Notes#occ
สอง sɔ:ŋ M สอง two 238/104

Link to overview page
Link to dictionary

Basic vocabulary — page 11 — Series A, pictures 14-15: boy, girl, to stand


14 เด็กน้อยพุซายสองคน
15 เด็กน้อยพุหญิงสองคน

Basic vocabulary — Page 32 — Series A, pictures 06-07: to greet/pay respect


6 สองคนกำลังไหว้กัน
7 มีเด็กน้อยกำลังไหว้พุใหญ่

Basic vocabulary — page 10 — Series A, pictures 09-11: to love, mother/child, ice cream


9 เขาสองคนฮักกัน
10 พุหญิงคนนี้กะฮักลูกของเขา
11 เด็กน้อยมักกินไอติมหลาย

Basic vocabulary — Page 27 — Series A, pictures 01-03: tuk tuk, driver, passenger


1 นี้คือลดสามล้อ
2 มีคนกำลังขับลดสามล้อ
3 มีคนนั่งอยู่เทิงลดสามล้อสามคน คนหนึ่งเป็นคนขับ อีกสองคนเป็นคนขี่

Basic vocabulary — page 19 — Series A, pictures 11-14: calendar, day, week, month, year


11 นี้คือปะติทิน
12 ปะติทินบอกมื้อเจ็ดมื้อ
13 ปะติทินบอกเดียน เดียนหนึ่ง มีสามสิบเอ็ดมื้อ
14 ปะติทินบอกปี มีสิบสองเดียน

Basic vocabulary — page 21 — Series B, pictures 14-15: book, small, large, cloth/towel


14
นี้คือหนังสือ มีหนังสือสองเหล้ม หนังสือเหล้มใหญ่ กับหนังสือเหล้มน้อย
หลือหนังสือเหล้มหนา กับหนังสือเหล้มบาง
เหล้มหนาสิเป็นสีแดง เหล้มบางสิเป็นสีเทา

15
อันนี้คืออี่หยัง อันนี้เป็นผ้าเซ็ดโตผืนใหญ่ กับผ้าเซ็ดโตผืนน้อย
หลือผ้าเซ็ดโตผืนหนา กับผ้าเซ็ดโตผืนบาง

Vocabulary recordings — Planting rice 01

มื้อนี้เนาะเฮากะสิมาเว้าเกี่ยวกับกานเฮ็ดไฮ่เฮ็ดนาบ้านเฮาเนาะ ว่าบ้านเฮาเฮ็ดเข้าจั่งใด เฮ็ดไฮ่จั่งใด เฮ็ดนาจั่งใดเนาะ กานเฮ็ดเข้านี้กะสิมีสองวิที หลือว่าสองกานเฮ็ดด้วยกันเนาะ กะคือกานผายเข้า แล้วกะกานดำนานั้นเองเนาะ กานผายเข้ากับกานดำนานี้กะสิเป็นวิทีที่แตกต่างกันพอสมควนเนาะ วิทีหนึ่งกะสิง่าย วิทีหนึ่งกะสิญาก

Basic vocabulary — page 22 — Series B, pictures 19-20: to throw and catch a ball


19
เด็กน้อยคนนี้กำลังเฮ็ดหญัง เด็กน้อยคนใส่เสี้ยสีซมพูนี้เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังโญนลูกบอน
เขากำลังโญนลูกบอนไปข้างหน้า
เขาใซ้มือของเขา ออกแฮงจากมือของเขา แล้วกะโญนลูกบอนไปข้างหน้า

20
เด็กน้อยคนนี้เขากำลังเฮ็ดหญัง เด็กน้อยคนใส่เสี้ยสีฟ้านี้เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังฮับลูกบอน
เขาใซ้มือสองข้างของเขาญกมือขึ้น แล้วเขากำลังฮับลูกบอน

Basic vocabulary — Page 31 — Series B, pictures 03: skin color


3
อันนี้คือพุใด อันนี้กะเป็นคนคือกัน มีพุหญิงกับพุซายสองคน กำลังยืนเฮียงกันอยู่
มีคนดำพ้อม คนขาวพ้อม แล้วกะคนสีพอก่ำพ้อม
แล้วพุใดเป็นคนขาว กะมีคนขาวพุหนึ่ง เป็นพุซายเนาะ กะเป็นพุซาย อยู่ฝั่งซ้ายมือ
แล้วกะมีคนดำพ้อม กะเป็นพุซายคือกัน คนดำนั้นกะยืนอยู่ฝั่งขวา
แล้วกะมี เป็นพุหญิง อยู่ตงกางเนาะ เป็นพุหญิงผิวพอก่ำหนิหละ ผิวออกน้ำตานหนิหละ บ่ดำหลาย บ่ขาวหลาย

Vocabulary recordings — มื้อก่อน

มื้อก่อน

คำว่า มื้อก่อน นี้กะสิหมายถึงค้ายกับมื้อวาน แต่ว่าสิเป็นอะดีดที่ว่าโดนกว่า หลือว่าผ่านมาแล้วสองมื้อ คำว่ามื้อก่อนนี้คือว่า ผ่านมาแล้วสองมื้อ กะคือเป็นมื้อก่อน แล้วกะมื้อวาน แล้วกะสิมามื้อนี้เนาะ

กานใซ้คำว่า มื้อก่อน หนะกะสิใซ้แบบว่า

มื้อก่อนนั้นเป็นวันอี่หยัง
มื้อก่อนนั้นเจ้ามาแต่ใส
มื้อก่อนนั้นเจ้าอยู่ใส
มื้อก่อนนั้นข้อยเห็นเจ้าอยู่โลงบาน
มื้อก่อนนั้นข้อยคือบ่เห็นเจ้าไปเฮ็ดงาน

อันนี้กะใซ้คำว่ามื้อก่อน หลือว่ามีคำว่ามื้อก่อนอยู่นำเนาะ

Vocabulary recordings — มื้อฮือ

มื้อฮือ

คำว่า มื้อฮือ นั้นกะเป็นอะนาคดคือกัน คำว่ามื้อฮือกะเป็นอะนาคด กะค้ายกันกับมื้ออื่น แต่ว่าสิมีมื้อนี้ แล้วกะมื้ออื่น แล้วกะมื้อฮือ หลือว่าถัดไป หลือว่าต่อไปอีกสองมื้อเนาะ คำว่ามื้อฮือนั้นกะสิหมายถึงอะนาคดที่ต่อจากมื้ออื่น แล้วกะมื้อนี้ กะคือว่า มื้อนี้ มื้ออื่น มื้อฮือ นั้นเองเนาะ

กานใซ้คำว่า มื้อฮือ นี้กะสิใซ้แบบว่า

มื้อฮือเจ้าสิไปใส
มื้อฮือเจ้าสิไปโลงเลียนบ่
มื้อฮือวันอี่หยังฮึ
มื้อฮือแม่นวันพุดบ่
มื้อฮือเจ้าสิเฮ็ดอี่หยัง

อันนี้กะใซ้ที่มีคำว่าเกี่ยวกับมื้อฮือเนาะ

Basic vocabulary — Page 28 — Series B, pictures 09-10: shoulder, left, right


9
อันนี้คืออี่หยัง อันนี้กะเป็นคนเนาะ เป็นคน
เฮากะสิเห็นว่าเขามีบ่าไหล่พ้อม
บ่าไหล่ที่เฮาแนมเห็นหนิเป็นบ่าไหล่อี่หยัง บ่าไหล่ข้างซ้าย
คนเฮากะสิมีบ่าไหล่สองข้าง แต่ที่เฮาเห็นหนิกะสิเป็นข้างซ้ายเนาะ ที่ลูกสอนซี้ไปหนิกะสิเป็นข้างซ้าย

10
อันนี้คืออี่หยัง อันนี้กะเป็นคนเนาะ
ที่เฮาแนมเห็นหนิกะสิเป็นบ่าไหล่ บ่าไหล่ข้างขวาเนาะ บ่าไหล่ข้างขวาของคนนี้หละ
คนเฮากะสิมีบ่าไหล่สองข้าง ข้างซ้ายกับข้างขวาเนาะ
บ่าไหล่หนิมันเป็นอี่หยัง กะเป็นอะวัยยะวะอย่างหนึ่งของคนนี้หละ กะเอิ้นว่าบ่าไหล่ หลือว่าเอิ้นว่าไหล่เนาะ

Vocabulary recordings — Planting rice 02

กะสิเลิ้มจากกานผายเข้ากะเนาะว่าวิทีกานผายเข้านี้มันเฮ็ดจั่งใด ขั้นตอนแลกเนาะ กานผายเข้านี้เฮากะต้อง กานเฮ็ดเข้า ผายเข้านี้ เฮากะต้องมีมะเล็ดพันหลือว่าเม็ดเข้าที่เฮาคัดไว้ถ้าเฮ็ดเป็นพัน หลือว่าไว้ถ้าปูกในปีต่อไป เฮากะสิเก็บไว้ แล้วกะเอาไว้ถ้ามาเฮ็ดเนาะ เข้าซุมนั้นเฮากะเอามา อาดสิเป็น ขั้นตอนแลกเฮากะสิเอาเข้าซุมนั้นมาแซ่น้ำก่อนเนาะ แซ่น้ำในโอ่ง ให้มัน อาดสิ ให้มันสิแตก ให้เม็ดเข้าสิแตกที่สิให้มันหว่านขึ้นแล้วสิเกิดเนาะ กะแซ่น้ำ จัก สองสามมื้อเนาะ

Vocabulary recordings — Planting rice 05

แล้วกะอีกวิทีหนึ่งเนาะเป็นวิที เขาเอิ้นว่ากานดำนา ดำไฮ่ดำนานี้หละเนาะ ขั้นตอนแลกเฮากะสิมีเม็ดพันคือกันนั้นหละ เม็ดพันกะสิ แล้วแต่คนสิเอาเม็ดพันแบบใดมา กะอาดสิเป็นเม็ดพันคือกันกับกานผายเข้าเลยเนาะ ขั้นตอนแลกกะเอาเข้าไปแซ่คือกัน แล้วแต่พุใดสิแซ่โดนบ่โดน สองสามมื้อกะได้ กะเอาแซ่ไว้ แล้วกะ ขั้นตอนแลกเฮากะเอาเข้าที่แซ่นั้นหละไปหว่านในไฮ่นา บ่ต้องให้ใหญ่ปานใด แล้วแต่ปะลิมานเข้า เฮาสิเอาเข้าซุมนี้ไปหว่านในไฮ่ตงนั้นที่เฮาไถฮุด หลือว่าไถนาดินไว้งามแล้ว พ้อมที่สิเอาเข้านี้ไปหว่านแล้ว

Basic vocabulary — Page 30 — Series B, pictures 05: soldier


อันนี้คืออี่หยัง อันนี้เป็นพุใด เบิ่งจากท่าทางกานแต่งโตแล้ว เขาเป็นทะหานเนาะ
อันนี้กะบ่ฮู้ว่าเป็นทะหานอยู่ปะเทดใด กานแต่งโตของปะเทดใดเนาะ ทะหานในลูบแบบนี้
ทะหานมีหน้าที่อี่หยัง ทะหานกะมีหน้าที่ดูแลบ้านเมียง หลือว่าดูแลความปอดพัย หลือว่าซ่อยลบ ซ่อยอี่หยังในเลี่ยงของกานต่อสู้ หลือว่าสงคามเนาะ
แล้วซุดของทะหานหนิสีอี่หยัง ซุดของทะหานใส่หนิ ส่วนมากแล้วสิเป็นสีเขียวเนาะ เขียวแก่หลือว่าเขียวเข้มออกสีตับหมูหน่อยหนึ่งเนาะ
กะใส่เสี้ย เป็นเสี้ยแขนญาวพ้อม ใส่ส้งขาญาวพ้อม แล้วกะมีหมวกป้องกันโตพ้อม แล้วกะมือสองข้างหนะกะถือปืนไว้พ้อมเนาะ เพื่ออาทิสิเอาไว้ป้องกันโตหลือว่าญิงพุล้ายเนาะ

Basic vocabulary — page 11 — Series B, pictures 14-15: boy, girl, to stand, thin, fat


14
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังยืนอยู่
มีเด็กน้อยพุซายสองคน เขากำลังยืนอยู่ เขายืนเฮียงกันอยู่สองคน เขาใส่กางเกงขาสั้นเทิงสองคน ใส่เสี้ยแขนสั้นเทิงสองคน
คนยืนฝั่งซ้ายโตจ่อยคนยืนฝั่งขวา อ้วนบักคักหนึ่ง
คนอ้วนเขาใส่เสี้ยสีแดง คนจ่อยเขาใส่เสี้ยสีซมพู

15
เขากำลังเฮ็ดหญังอยู่ มีเด็กน้อยพุหญิงสองคน เขากำลังยืนอยู่ เขากะยืนเฮียงกัน เขายืนเฮียงกันอยู่สองคน
พุหนึ่งโตจ่อยพุหนึ่งโตบักอ้วนหนึ่ง
คนใส่เสี้ยสีขาว เขาสิจ่อย จ่อยบักคักหนึ่ง คนใส่เสี้ยสีเหลียง เขาสิอ้วน อ้วนบักคักหนึ่ง
คนอ้วนเขาน้ำหนักหลายบ่ กะหลายอยู่ คนอ้วนสิน้ำหนักหลาย หลายบักคักหนึ่ง

Basic vocabulary — page 11 — Series B, pictures 04-05: incense stick, to light, match


4
นี้คืออี่หยัง นี้คือทูบ ทูบสามดอก เสียบเฮียงกันอยู่
ทูบเอาไว้เฮ็ดหญัง ทูบเอาไว้จุด ทูบเอาไว้บูชา เอาไว้ไหว้พะ
คนสาสะนาพุด สิใซ้ทูบไหว้พะ หลือขอพอนสิ่งต่างๆ
ทูบมันหอมบ่ แล้วแต่ยี้ฮ้อทูบ ยี้ฮ้อทูบใดหอม มันกะหอม ยี้ฮ้อทูบใดบ่หอม มันกะบ่หอม

5
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังจุดทูบ เขาใซ้ไม้ขีดจุดทูบ
จุดทูบสามดอก ตอนนี้เขาจุดไปแล้วสองดอก เขากำลังจุดดอกที่สาม
ทูบมันหอมบ่ กะหน้าสิหอมอยู่ แต่ว่าบางยี้ฮ้อกะบ่หอม บางยี้ฮ้อกะหอม
ตอนนี้มันมีควนบ่ มีอยู่ มีควนพ้อม เพาะว่าเขากำลังจุด มันกะเลยมีควนพ้อม
แล้วตอนนี้กำลังจุดดอกที่สาม ดอกที่สามกะกำลังมีเปวไฟพ้อม

Basic vocabulary — page 06 — Series B, pictures 16-17: onion, garlic


16
นี้คืออี่หยัง นี้คือหอมหัวแดง
หอมหัวแดงมันเป็นอี่หยัง หอมหัวแดงมันเป็นพืด
หอมหัวแดงเอาไว้เฮ็ดหญัง หอมหัวแดงเอาไว้ถ้าเฮ็ดแนวกิน
หอมหัวแดงมีจักหัว หอมหัวแดงมีสองหัว หัวหนึ่งทันได้ปาด อีกหัวหนึ่งปาดเคิ่งแล้ว
หอมหัวแดงมันสีอี่หยัง หอมหัวแดงมันสีแดง
หอมหัวแดงมันมีฮากบ่ มีอยู่ หอมหัวแดงมันมีฮากพ้อม
หอมหัวแดงมันหัวใหญ่บ่ บ่ หอมหัวแดงมันหัวบ่ใหญ่ หอมหัวแดงมันหัวน้อยหัวน้อยพอดี บ่ใหญ่หลาย

17
นี้คืออี่หยัง นี้คือกะเทียม
กะเทียมสีอี่หยัง กะเทียมสีขาว
กะเทียมเอาไว้เฮ็ดหญัง กะเทียมเอาไว้ถ้าเฮ็ดแนวกิน
กะเทียมหัวใหญ่บ่ บ่ กะเทียมหัวบ่ใหญ่
กะเทียมมันสิเป็นแบบใด กะเทียมหัวหนึ่ง มันสิหัวบ่ใหญ่ แต่ว่ากะเทียมหัวหนึ่งนั้น มันสิแย้กออกได้หลายกีบ
กะเทียมหัวหนึ่งสิมีปะมานสิบกีบ แต่ละกีบมันสิกีบน้อยกีบบ่ใหญ่หลาย

Basic vocabulary — Page 23 — Series B, pictures 01-02: ice cubes, ice cream


1
นี้คืออี่หยัง อันนี้คือน้ำแข็ง
เป็นก้อนน้ำแข็ง ก้อนน้ำแข็งสองก้อน
ก้อนน้ำแข็งมันเป็นอี่หยัง มันกำลังสิละลาย ก้อนน้ำแข็งมันกำลังสิละลาย
เป็นหญังมันคือสิละลาย เพาะว่ามันฮ้อน
ขั้นมันฮ้อนหลาย น้ำแข็งมันกะสิละลาย เพาะว่าน้ำแข็งมันเป็นน้ำ มันเฮ็ดมาจากน้ำ ปะสาเอาน้ำไปใส่ในตู้เย็น หลือว่าไปแซ่แข็ง มันกะสิเฮ็ดให้เป็นน้ำแข็ง เฮ็ดจากน้ำให้กายเป็นน้ำแข็ง

2
นี้คืออี่หยัง อันนี้กะเป็นไอติม
ไอติมมันกินได้บ่ กะกินได้อยู่ ไอติมมันกินได้อยู่
ไอติมมันเป็นของหวาน เด็กน้อยสิมักกิน พุใหญ่กะสิมักกินคือกัน เพาะว่ามันหวาน แล้วกะเย็นพ้อม
ไอติมมันเป็นอี่หยังตอนนี้ มันกำลังสิละลาย
เป็นหญังมันคือสิละลาย กะญ้อนว่ามันฮ้อน อากาดมันฮ้อน หลือว่าไอติมมันอยู่ข้างนอก มันกะเลยสิละลาย
ขั้นไอติมอยู่ในตู้เย็น มันกะสิบ่ละลาย

Basic vocabulary — page 06 — Series B, pictures 14-15: large/small, fish, ball


14
นี้คืออี่หยัง นี้คือปา
ปาอี่หยัง บ่ลู้คือกันว่ามันเป็นปาอี่หยัง
ปามีจักโต ปามีสองโต
ปาโตใหญ่บ่ ปาโตใหญ่อยู่
แล้วมีปาโตน้อยบ่ มีอยู่ มีปาโตน้อยอยู่
ปาโตใหญ่สีอี่หยัง ปาโตใหญ่สีขาว
ปาโตน้อยสีอี่หยัง ปาโตน้อยสีฟ้า
ปาสองโตนี้ ใหญ่ห่างกันหลายบ่ หลายอยู่ ปาโตใหญ่กะใหญ่บักคัก ปาโตน้อยกะน้อยบักคัก น้อยเฮ็ดเอ่าะเจ่าะอยู่
ปามันมีหางบ่ มีอยู่ ปามันมีหางพ้อม
ปามันมีคีบบ่ มีอยู่ ปามันมีคีบอยู่
ปามันอยู่ใส ปามันอยู่ในน้ำ ปามันอยู่เทิงขี้ดินบ่ได้

15
นี้คืออี่หยัง นี้คือลูกบอน
มีลูกบอนจักลูก มีลูกบอนหกลูก
มีลูกบอนลูกใหญ่บ่ มีอยู่ มีลูกบอนลูกใหญ่สามลูก
มีลูกบอนลูกน้อยบ่ มีอยู่ มีลูกบอนลูกน้อยสามลูก
มีลูกบอนสีอี่หยังแน่ มีลูกบอนสีแดง กับลูกบอนสีเขียว