KhmerPronunciationEnglish/Notes#occ
អត់ទាន់ ʔɑt toan not yet 58/45

Link to overview page
Link to dictionary

Excusing oneself — Additional dialogue


ប្រធានកន្និកា ង៉ៃហ្នឹងដូចរៀងយឺតអេ៎?
កន្និកាចាសបង អាឡែងតាស្ទះចរាចរណ៍
ប្រធានចុះធ្វើឯកសារឲ្យបងហើយនៅ?
កន្និកាអត់ទាន់ហើយផងបងម្សិលមិញ ខ្ញុំអត់សូវស្រួលខ្លួន
ប្រធានធ្វើង៉ៃហ្នឹងឲ្យហើយមកអីចឹង

Calming someone down — Dialogue 2


ប្រញាប់ប្រញាល់
ប្អូនយឺតហើយទៅប្រឡងអត់ទាន់អេ៎ ... ធ្វើម៉េចទៅ?
បងយប់មិញនៅដល់យប់ពេកហ្នឹងអា៎ថាឲ្យចូលដេកលឿនតិច អត់ឥឡូវ រហន់ៗ។
ប្អូនចុះបើត្រូវមើលមេរៀន ...
បងម៉ោ ចាំបងជិះម៉ូតូជូនទៅកន្លះម៉ោងប្រហែលជាទាន់ហើយ

Expressing dislikes 1 — Dialogue 2


វុទ្ធីត្រលប់ពីធ្វើការមកផ្ទះ
វុទ្ធីម៉ាក់ មានអីញ៉ាំអត់? ខ្ញុំឃ្លានអា៎
ម្ដាយម្ហូបអត់ទាន់ឆ្អិនផងញ៉ាំចេកសិនទៅ ម៉េចដែរ?
វុទ្ធីអត់ញ៉ាំអេ៎អត់ចូលចិត្តផង
ម្ដាយចាំម៉ាភ្លែតទៅអីចឹងម្ហូបជិតឆ្អិនហើយ
វុទ្ធីហ្នឹងហើយ អត់អីទេអីចឹងតាមសម្រួលខ្ញុំទៅមុជទឹកសិន

Lying — Additional dialogue 1


ខ្ចីប្រាក់
វិច្ឆិកាធារី គិតម៉េចហើយ? រឿងខ្ញុំចង់ខ្ចីលុយធារីយកទៅដោះស្រាយម៉ារយៈនោះ
ធារីខ្ញុំអត់មានលុយអេ៎ឥឡូវទើបតែឲ្យគេខ្ចីដែរ ហើយឥឡូវលុយជាប់នៅគេបាត់ហើយ អត់ទាន់បានម៉ោវិញផង
វិច្ឆិកាអត់អីអេ៎អីចឹងបើធារីនិយាយអីចឹងហើយគិតក្នុងចិត្តវាមិនដែលកុហកស្រស់ម៉ង

Expressing sleepiness — Dialogue 2


ក្រោកពីគេងនៅពេលព្រឹក
ផានិតសុផល ម៉ោងហើយណាអត់ទាន់រៀបចំខ្លួនទៅធ្វើការទៀត?
សុផលម៉ោងអា៎? ងុយដេកអា៎ សុំ ១០ នាទីទៀតសិនក្រោកមិនរួចអេ៎
ផានិតប្រយ័ត្នយឺតណាទៅលុបមុខឲ្យស្វាងតិចទៅ ហើយមកញ៉ាំអី
សុផលអត់ញ៉ាំអេ៎ ដេកវិញចាំដល់ម៉ោងកន្លះ ដាស់ខ្ញុំផងណា

Expressing disappointment at another’s misfortune — Dialogue 2


អំពីការប្រឡងចូលសាកលវិទ្យាល័យ
នារីកញ្ញា ម៉េចហ្នឹង? ធ្វើមុខអីអីចឹង?
កញ្ញាប្រឡងលើកមុនធ្លាក់បាត់ហើយអត់បានចូលសាលាល្អបណ្ដោយ
នារីកញ្ញាឯងខំប្រឹងរៀនប៉ុណ្ណឹងហើយធ្លាក់ទៀត! សាលាហ្នឹងអីក៏ពិបាកចូលម៉េះ? មិនដឹងត្រូវខំប៉ុណ្ណាទៀតទេខ្ញុំស្ដាយជំនួសកញ្ញាឯងម៉ងហើយនៀកហើយកញ្ញាឯងគិតម៉េចទៅអីចឹង?
កញ្ញាអត់ទាន់ដឹងទេនារី

Excusing oneself — Dialogue 1


ធារីអាឡូ វឌ្ឍនៈ ខ្ញុំធារីអា៎ម៉េចហើយ? ជិតមកដល់នៅ?
វឌ្ឍនៈធារីអ៎? ចុម! ង៉ៃហ្នឹងង៉ៃអីគេ?
ធារីង៉ៃសៅរ៍ក្រែងណាត់គ្នាម៉ោងអេ៎?
វឌ្ឍនៈអូ ធារី ខ្ញុំច្រឡំ ស្មានតែង៉ៃហ្នឹងង៉ៃសុក្រខ្ញុំទៅអត់ទាន់អេ៎ ធារី ណាត់ង៉ៃផ្សេងបានអេ៎? សុំទោសណា
ធារីដឹងអីចឹង តេសួរវឌ្ឍនៈឯងមុន កុំឲ្យមកខកអត់អីទេអីចឹង ចាំង៉ៃក្រោយក៏បាន

Lying — Dialogue 2


ប្រធានវិច្ឆិកា អូនឯងផ្ញើឯកសារតាមអ៊ីម៉ែលទៅឲ្យភ្ញៀវម្សិលមិញនៅ?
វិច្ឆិកាភ្ញៀវម្សិលមិញអ៎បង? ខ្ញុំផ្ញើទៅហើយតាស
ប្រធានចេះតែនិយាយម៉ងគេទើបតែតេមកបងសួរថាម៉េចក៏អត់ទាន់ឃើញទាក់ទងទៅគេទៀត គេកំពុងប្រញាប់
វិច្ឆិកាអូ ខ្ញុំទៅឆែកមើលម្ដងទៀតសិនខ្ញុំច្រឡំហើយអីចឹង
ប្រធានបើមិនច្បាស់កុំនិយាយកុហកមុខកុហកក្រោយ បងអត់ចូលចិត្តអេ៎

Saying “I don’t know” — Additional dialogue


នៅកន្លែងធ្វើការ
តារាមានអ្នកណាគេឃើញសៀវភៅមួយក្បាលលើតុនេះមិញអត់?
កញ្ញាខ្ញុំអត់ដឹងផងបង
វុទ្ធីវចនានុក្រមមែនបង? ខ្ញុំយកទៅទុកលើធ្នើរបាត់ហើយ
តារាហ្នឹងហើយ វចនានុក្រមបងយកវាចុះមកមើលហ្នឹងណា តែរវល់ពេក អត់ទាន់បានមើលផង
វុទ្ធីអូ សុំទោសបងខ្ញុំអត់ដឹងថាបងទុកមើលស្មានតែអ្នកណាគេភ្លេចទុកវិញចាំខ្ញុំយកឲ្យវិញបង

Making suggestions in which the speaker is included — Additional dialogue


នៅសួនកម្សាន្ត
វិចិត្រផារី តស់ទៅញ៉ាំអីសិន ខ្ញុំឃ្លានហើយនៅមុខនោះមានហាងលក់ភីហ្សាមួយ
ផារីវិចិត្រឃ្លានហើយអ៎? ខ្ញុំដូចជាអត់ទាន់ឃ្លានផង តែស្រេកទឹកវិចិត្រទៅហាងនុងមុនទៅខ្ញុំទៅទិញទឹកកកឈូសនៅនោះសិន ហើយចាំជុំគ្នាវិញនៅហាងភីហ្សានុងម៉ង
វិចិត្រអីចឹងក៏បានចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់?
ផារីមិនបាច់ទេចាំខ្ញុំទៅដល់ ខ្ញុំកុម្ម៉ង់ខ្លួនឯងក៏បាន

Expressing fatigue — Additional dialogue


ពិសិដ្ឋដារិន ឃើញស្ងាបរហូតអីចឹង? យប់មិញអត់បានដេកមែន?
ដារិនហ្នឹងហើយខំប្រឹងរៀបចំឯកសារតាំងពីម្សិលម្ង៉ៃ យប់មិញអត់បានដេកហើយ នៅធ្វើអត់ទាន់ទៀតហ៊ើយ ងុយដេកអា៎ពេលណាបានចប់អេ៎នៀក បើនៅច្រើនអីចឹង
ពិសិដ្ឋប្រញាប់មែន? បើអត់ប្រញាប់ទេ ធ្វើបណ្ដើរទៅ ចាំបាច់បង្ខំធ្វើអី?
ដារិនចង់សម្រុកធ្វើឲ្យហើយហ្នឹងណាឥឡូវ ទោះជាចង់ធ្វើក៏ធ្វើលែងកើតដែរបើកភ្នែកអត់រួចអេ៎សម្រាកតិចសិន ចាំតិចទៀតចាំធ្វើបន្ត

Inviting someone to eat together — Dialogue


សម្រាកថ្ងៃត្រង់ នៅកន្លែងធ្វើការ
ធារីកញ្ញា! ញ៉ាំបាយនៅ? មក មកញ៉ាំជាមួយគ្នា?
កញ្ញាអូ ធារី! ញ៉ាំមុនចុះខ្ញុំអត់ទាន់ឃ្លានទេ
វុទ្ធីមកញ៉ាំបាយសិនមក កញ្ញាហួសម៉ោងសម្រាកឥឡូវហើយ!
កញ្ញាអូខេ! ខ្ញុំទៅយកបាយម្ហូបខ្ញុំមកសិនអីចឹង
វុទ្ធីថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹង ខ្ញុំទៅលេងផ្ទះបងតារាធារីជាមួយកញ្ញាចង់ទៅលេងដែរអត់?
ធារីអីចឹង? ចង់ទៅតាស! កញ្ញាទៅអត់?
កញ្ញាខ្ញុំអត់បានទៅទេ ព្រោះមានការរវល់នៅផ្ទះបន្តិច

Expressing thirst — Dialogue 1


ទិញភេសជ្ជៈ
វីរៈស្រេកទឹកអា៎ង៉ៃហ្នឹងក្ដៅម៉េះហ្ន៎? បែកញើសឡើងជោកហើយចូលទិញទឹកផឹកតិចសិនអ្នកលក់ មានទឹកសុទ្ធអេ៎?
អ្នកលក់មាន តែអត់មានអាត្រជាក់ផងអាក្លាសេអស់ហើយ អត់ទាន់បានដាក់ក្លាសេទៀតផង
វីរៈចង់បានអាត្រជាក់ចុះមានអីខ្លះក្នុងធុងទឹកកកហ្នឹង?
អ្នកលក់មានទឹកក្រូច ទឹកផ្លែឈើ ...
វីរៈយកកូកាមួយម៉ោអីចឹង។ ... យកពីរកំប៉ុងម៉ងទៅ ទុកផឹកតាមផ្លូវទៀតបើកផឹកម៉ាក្អឿកសិន ចាំទៅមុខទៀត
អ្នកលក់អង្គុយសម្រាកនៅនោះសិនទៅប្រយ័ត្នខ្យល់គរ

Hospital (Sakanan) — 15


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទី ១៥ រូបភាពទី ១៥ ក្រោយពេលចូលសម្រាកនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យបានមួយរយៈ ក្រោយមកយើងឃើញបុរសម្នាក់នោះ គាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមរៀនដើរឡើងវិញ ប៉ុន្តែដោយសារតែជើងរបស់គាត់អត់ទាន់ជាស្រួលបួល អញ្ចឹងជើងរបស់គាត់អត់ទាន់ជាស្រួលបួលនោះទេ ដូច្នេះការរៀនដើររបស់គាត់គឺត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើឈើច្រត់ ដោយយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពនេះឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ជួយទប់គាត់សងខាង គឺនៅឆ្វេងមួយនិងនៅស្ដាំមួយ ដោយឪពុករបស់គាត់គឺឈរនៅខាងឆ្វេង និងម្ដាយរបស់គាត់ឈរទប់គាត់នៅខាងស្ដាំ ចំណែកឯគាត់ ដៃទាំងសងខាងរបស់គាត់ គឺកាន់ឈើច្រត់ចំនួនពីរ ហើយគាត់កំពុងតែរៀនដើរនៅតាមផ្លូវ ដើម្បីឲ្យជើងរបស់គាត់ស៊ាំទៅនឹងការដើរឡើងវិញព្រោះដោយសារតែជើងរបស់គាត់បាក់ ដូច្នេះពិបាកនៅក្នុងការដើរណាស់ នៅពេលដែលគាត់ជាភ្លាមអញ្ចឹងហើយគាត់ត្រូវការប្រើប្រាស់ឈើច្រត់ដើម្បីជាជំនួយនៅក្នុងការដើរ

Noodle Soup (Sakanan) — 00 Introduction

សួស្ដី នៅក្នុងរូបភាពនេះគឺយើងនឹងនិយាយអំពីការញ៉ាំគុយទាវទឹកស៊ុបអញ្ចឹងការញ៉ាំគុយទាវទឹកស៊ុប គឺយើងអាចញ៉ាំបាននៅពេលព្រឹក ធ្វើជាអាហារពេលព្រឹក ហើយនិងពេលល្ងាចដែលយើងញ៉ាំជាអាហារសម្រន់អញ្ចឹងជាទូទៅគុយទាវទឹកស៊ុប យើងអត់សូវញ៉ាំពេលថ្ងៃនោះទេ ដោយសារតែពេលថ្ងៃយើងញ៉ាំបាយ ជាទូទៅនៅកម្ពុជាគឺយើងញ៉ាំបាយនៅពេលថ្ងៃ ហើយពេលល្ងាចក៏យើងញ៉ាំបាយដែរ ក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះមុនពេលអាហារពេលល្ងាច យើងអាចញ៉ាំមីស៊ុប ឬក៏គុយទាវ ដើម្បីជាអាហារសម្រន់អញ្ចឹងភាគច្រើនការញ៉ាំគុយទាវទឹកស៊ុបគឺយើងញ៉ាំនៅម៉ោងបួនល្ងាច ឬក៏ប្រាំល្ងាច ដែលអត់ទាន់ដល់ម៉ោងបាយទេ ព្រោះថាជាទូទៅនៅកម្ពុជាគឺជាមធ្យមម៉ោងបាយ គឺម៉ោងប្រាំមួយ ឬក៏ម៉ោងប្រាំពីរល្ងាចដែលអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យឃ្លាន គឺយើងញ៉ាំអាហារសម្រន់សិន ហើយអាហារសម្រន់ដែលពេញនិយមនៅពេលល្ងាចគឺជាគុយទាវ ឬក៏មី ដែលមានទឹកស៊ុប ឬក៏ខគោអញ្ចឹងពេលព្រឹកក៏យើងអាចញ៉ាំបានដែរ ពេលព្រឹក យើងអាចញ៉ាំជាអាហារពេលព្រឹក ក៏ប៉ុន្តែយើងអត់សូវញ៉ាំគុយទាវទឹកស៊ុបជាអាហារថ្ងៃត្រង់នោះទេ

Post Office (Sakanan) — 12


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទី ១២ រូបភាពទី ១២ គាត់ក៏បានបត់ក្រដាសឡាំងរបស់គាត់ឲ្យទៅជារាងប្រអប់មួយ អញ្ចឹងដោយសារតែឡាំងក្រដាសអម្បាញ់មិញគឺអត់ទាន់មានបត់ចេញជារូបរាងប្រអប់ទេ ដូច្នេះគាត់ត្រូវតែយកឡាំងក្រដាសនោះមកបត់ចេញជារាងប្រអប់មួយដើម្បីដាក់សៀវភៅ អញ្ចឹងដោយសារតែនៅលើតុ នៅលើតុគឺមានស្កុត ក៏ដូចជាមានកាវសម្រាប់បិទហើយ ដូច្នេះគាត់គ្រាន់តែយកឡាំងក្រដាសរបស់គាត់មកបត់ជ្រុងឲ្យចេញជារាងប្រអប់ ហើយលើកជ្រុងរបស់ឡាំងក្រដាសនោះឡើងផ្គុំចូលគ្នា បន្ទាប់មកគាត់យកស្កុតមកបិទជាការស្រេច អញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពទី ១២ នេះ គាត់កំពុងតែផ្គុំឡាំងក្រដាសនោះឲ្យចេញជារាងប្រអប់មួយ ដើម្បីដាក់សៀវភៅចូលទៅខាងក្នុង ដោយគាត់ប្រើប្រាស់ស្កុតដើម្បីបិទ ឬក៏ប្រើប្រាស់កាវដើម្បីបិទឲ្យវាជាប់គ្នា អញ្ចឹងដោយសារតែនៅការិយាល័យប្រៃសណីយ៍គេអត់ដឹងទំហំសម្ភារៈ ឬក៏ទំហំរបស់របរដែលយើងចង់ផ្ញើ ដូច្នេះគឺគេអត់លក់ជាប្រអប់នោះទេ គឺគេលក់ជាក្រដាសឡាំងតែម្ដង ដើម្បីឲ្យយើងបត់ខ្លួនឯង ព្រោះដើម្បីឲ្យយើងប៉ាន់ស្មានថាតើទំហំប៉ុណ្ណា ត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងទំហំរបស់សម្ភារៈរបស់យើង អញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពនេះ ក្មេងប្រុសម្នាក់នោះ គាត់ក៏បានកំពុងតែបត់ឡាំងក្រដាសនោះឲ្យចេញជាប្រអប់មួយ ដើម្បីដាក់សៀវភៅចូលទៅខាងក្នុង ដោយគាត់ប្រើប្រាស់ស្កុត ឬក៏កាវ ដើម្បី ដើម្បីបិទឡាំងក្រដាសនោះឲ្យជាប់គ្នា

Going To Bed (Sakanan) — 09


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទីនៅក្នុងរូបភាពទីយើងឃើញថា បន្ទាប់ពីគាត់ដោះខោអាវ ដែលគាត់ពាក់ចេញទៅក្រៅរួចរាល់ហើយ គាត់ក៏បានពាក់ខោអាវគេងយប់ចូល ឬក៏គាត់ពាក់ខោអាវផ្សេងទៀត ដែលមានលក្ខណៈរលុង ហើយនិងទន់ ស្រួល ងាយស្រួល ធ្វើ ក្នុងការ ធ្វើឲ្យគាត់គេងលក់ស្រួលដែលនៅក្នុងរូបភាពទីយើងឃើញខោជើងវែងពណ៌ខ្មៅ ជាមួយនឹងអាវដៃខ្លីពណ៌ខៀវដែលគាត់ពាក់ទៅខាងក្រៅអម្បាញ់មិញ គឺគាត់បានទុកនៅលើគ្រែ គាត់អត់ទាន់បត់យកទៅណាទេ អញ្ចឹងគាត់កំពុងតែទុកខោអាវទាំងពីរនៅលើគ្រែ ហើយគាត់កំពុងតែពាក់ខោជើងខ្លីពណ៌វិញ អញ្ចឹងគាត់ស្លៀកខោជើងខ្លីពណ៌ ជំនួសឲ្យខោជើងវែងពណ៌ខ្មៅ ដើម្បីគេង បន្ទាប់មកគាត់ក៏បានពាក់អាវដៃខ្លីពណ៌លឿង អញ្ចឹងគាត់ពាក់អាវយឺតដៃខ្លីពណ៌លឿង ដើម្បីគេង ព្រោះប្រហែលជាអាវយឺតដៃខ្លីពណ៌លឿងនោះ គឺធំជាងខ្លួនគាត់ និងមានលក្ខណៈរលុង និងត្រជាក់ ដូច្នេះធ្វើឲ្យគាត់ អាចធ្វើឲ្យគាត់គេងលក់ស្រួលបាន អញ្ចឹងគាត់ផ្លាស់ខោអាវ ពាក់ខោអាវទៅខាងក្រៅចេញ ហើយគាត់ពាក់ ឬក៏ស្លៀកពាក់ខោអាវគេងយប់ចូលដើម្បីគេងនៅក្នុងយប់នេះ ព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យគាត់គេងលក់ស្រួលបាន និងវាមិនធ្វើឲ្យគាត់ស្កៀប ឬក៏រមាស់ ឬក៏មិនធ្វើឲ្យគាត់មានមេរោគទៅជាប់ខ្លួននោះទេ ដោយគាត់តែផ្លាស់ខោអាវដែលប្រឡាក់ចេញ និងពាក់ខោអាវថ្មីចូល

Saying “A moment, please!” — Dialogue


នារីលោកគ្រូ ខ្ញុំចង់រៀនបង្កើតតារាងក្នុងកុំព្យូទ័រ ធ្វើម៉េចទៅ លោកគ្រូ?
លោកគ្រូបង្កើតក្នុង Word បានតាសចូល insert ហើយរើសចំនួនតារាងដែលនារីឯងចង់បង្កើតទៅបានហើយ
នារីឈប់សិន លោកគ្រូខ្ញុំតាមអត់ទាន់អេ មួយៗ។ ដំបូងបើក Word មែន?
លោកគ្រូហ្នឹងហើយ
នារីខ្ញុំបើក Word ឲ្យចេញសិន ... អូខេ ចេញហើយហើយម៉េចទៀត លោកគ្រូ?
លោកគ្រូចុច insert ហើយឃើញគេដាក់ថា table ។
នារីកុំអាល លោកគ្រូចាំមើលណា រកមើលពាក្យ insert មែន លោកគ្រូ? នេះមែន?
លោកគ្រូហ្នឹងហើយចុចវាទៅ ឃើញមានអីផ្សេងទៀតនៅក្រោមហ្នឹងហើយហើយរកមើលពាក្យ table រួចរើស ...
នារីចាំម៉ាភ្លែត លោកគ្រូខ្ញុំសុំរកពាក្យ table ឲ្យឃើញសិន។ ... អូខេ ឃើញហើយចុចលើវាមែន?
លោកគ្រូចុចទៅហើយរើសតារាងដែលនារីឯងចង់បាននារីឯងអូស mouse ក៏បាន ឬក៏ដាក់លេខយកម៉ងក៏បានបើតារាងតិច អូស mouse ទៅលឿន តែបើតារាងច្រើន ទាល់តែបញ្ចូលលេខ ...
នារីលោកគ្រូ ខ្ញុំសុំកាត់សិនកុំលឿនពេកខ្ញុំសុំសួរកន្លែងនេះមួយសិន
លោកគ្រូចាំតិចណាខ្ញុំលើកទូរស័ព្ទមួយសិន
នារីចាស

Doing The Dishes (Sakanan) — 07


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទីនៅក្នុងរូបភាពទីយើងឃើញថា បន្ទាប់ពីគាត់ដុស ខំប្រឹងដុសសម្អាតមួយសន្ទុះ ក្រោយមកយើងឃើញចានរបស់គាត់នៅតែប្រឡាក់ដដែល អញ្ចឹងបានន័យថាចាននោះគឺប្រឡាក់ខ្លាំង គឺប្រឡាក់ខ្លាញ់ ឬក៏ប្រឡាក់ជាតិទឹកស៊ុប ឬក៏ជាតិច្រើន ដូច្នេះវាពិបាកនឹងការដុសសម្អាតខ្លាំងណាស់ អញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែធ្វើការដុសសម្អាតម្ដងទៀត ដែលនៅក្នុងរូបភាពនេះយើងឃើញថា បន្ទាប់ពីគាត់ដុសបន្តិចក្រោយមក គាត់លើកចានឡើងមើល ថាតើចាននោះស្អាតហើយឬនៅ អញ្ចឹងប្រសិនបើចានអត់ទាន់ស្អាត គាត់ដុសបន្ថែមទៀត ប៉ុន្តែបើចានស្អាតហើយ គាត់នឹងយកចាននោះទៅលាងជម្រះដើម្បីយកទៅទុក អញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពនេះ យើងឃើញក្មេងប្រុសម្នាក់នោះ គាត់យកដៃឆ្វេងរបស់គាត់កាន់ចានឡើង ហើយគាត់លើកចានឡើងលើ អញ្ចឹងចានដែលគាត់កំពុងតែដុសអម្បាញ់មិញនេះ គាត់លើកឡើងលើ ហើយពិនិត្យ អញ្ចឹងភ្នែករបស់គាត់មើលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ទៅក្នុងចាននោះ ថាតើចាននោះបាត់អស់ស្នាមប្រឡាក់ហើយឬនៅ ឬក៏លាងជម្រះបានស្អាតហើយឬនៅ អញ្ចឹងគាត់ក៏បានលើកចាននោះឡើងមើលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុត ហើយដៃម្ខាងទៀតរបស់គាត់ គឺជាដៃស្ដាំ ដែលគាត់កំពុងតែកាន់អេប៉ុងសម្រាប់លាងចាន អញ្ចឹងប្រសិនបើចាននោះអត់ទាន់ស្អាតល្អទេ គាត់យកអេប៉ុងដែលនៅដៃខាងស្ដាំនោះ ដុសចានបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពទីនេះ ក្មេងប្រុសនោះ គាត់ពិនិត្យមើលថាតើចាននោះគាត់លាងបានស្អាតហើយឬនៅ

Fruits (Sakanan) — 05


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទីរូបភាពទីបន្ទាប់ពីគាត់បានចិតល្ហុងនោះជាពីររួចរាល់ហើយ គាត់ពុះល្ហុងនោះជាបន្ទះ ឬក៏ជារាងទ្រវែងតូចរួចរាល់ហើយ គាត់ក៏បានយកល្ហុងនោះមកកាត់ជាកង់ថែមទៀតផងដែរ ដោយ ព្រោះថានៅពេលខ្លះ អតិថិជនរបស់គាត់ គឺគាត់ត្រូវការកង់ដើម្បីងាយស្រួលញ៉ាំ ចំណែកឯអតិថិជនខ្លះទៀត គាត់គ្រាន់តែចង់បានរាងវែង គាត់គ្រាន់តែពុះជារាងវែង [ហើយ]គាត់យកទៅញ៉ាំបានដោយឡែកនារីម្នាក់នេះ គាត់ចង់ឲ្យអ្នកលក់ចិតល្ហុងនោះជារាងកង់ហើយយកឈើចង្កាក់ដើម្បីចាក់ញ៉ាំ អញ្ចឹងដូច្នេះហើយ គាត់បានប្រាប់ទៅអ្នកលក់ឲ្យកាត់ល្ហុងនោះជាកង់ដែលជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរូបភាពទីនេះ បន្ទាប់ពីអ្នកលក់គាត់បានពុះល្ហុងនោះជាបីជាបួនចំណិតរួចរាល់ហើយ ជារាងទ្រវែងតូចរួចរាល់ហើយ អញ្ចឹងគាត់បានយកល្ហុងដែលពុះរួចនោះមកតម្រៀបគ្នា ដើម្បីកាត់ជាកង់អញ្ចឹងយើងឃើញដៃរបស់គាត់កំពុងតែកាត់ល្ហុងនោះជាកង់តូចដែលយើងឃើញមាននៅខាងមុខកាំបិត គឺមានកង់ល្ហុងតូចជាច្រើន ដែលនៅពេលដែលយើងចិតល្ហុងជាតូចដុំនោះ យើងហៅថាកាត់ជាកង់ហើយល្ហុងដែលអត់ទាន់បានកាត់ គឺយើងឃើញមានរាងទ្រវែងដដែល អញ្ចឹងគាត់កំពុងតែកាត់ល្ហុងជាកង់តូចដើម្បីឲ្យអតិថិជនរបស់គាត់ ដោយដៃម្ខាងរបស់គាត់កំពុងតែទប់ល្ហុង ដៃម្ខាងទៀតកាន់កាំបិត ដើម្បីកាត់ល្ហុងនោះជាកង់តូចៗ។