KhmerPronunciationEnglish/Notes#occ
តូប toup 1. hut, cottage
2. kiosk, stand, stall
3. pavilion
4. small shrine
37/18

Link to overview page
Link to dictionary

Comparing or contrasting things 1 — Cultural note


នៅភ្នំពេញ តូបលក់ខោអាវមួយចំនួននៅក្នុងផ្សារ មិនមានកន្លែងសម្រាប់ខោអាវនោះទេ ប៉ុន្តែ អ្នកលក់អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកទិញយកទៅនៅផ្ទះ ហើយយកមកដូរទំហំទៅជាធំជាងតូចជាងវិញបាន ប្រសិនបើស្លៀកទៅមិនត្រូវនឹងខ្លួន

Saying “I want X” — Additional dialogue


នៅតូបលក់បបរ
ភ្ញៀវទៅណាហើយអ្នកលក់?
អ្នកលក់នៅនេះហូបអីដែរ?
ភ្ញៀវយកបបរគ្រឿងសាច់ជ្រូកម៉ាចានកុំដាក់ជីរច្រើនពេក
ភ្ញៀវអត់មានចាខ្វៃអេ៎អ៎? / អស់ចាខ្វៃអា៎?
អ្នកលក់អស់ហើយ

Asking “Do you have X?” — Dialogue 2


ហាងលក់កាហ្វេ
អ្នកលក់បង ត្រូវការអីដែរ?
ភ្ញៀវរកទិញកាហ្វេមណ្ឌលគិរីរកប៉ុន្មានតូបហើយ អត់មានកន្លែងអូនឯងមានអេ៎?
អ្នកលក់កន្លែងខ្ញុំមានតាសបង
ភ្ញៀវនៅណា? សុំមើលតិចមើលវាមានច្រើនប្រភេទបងចង់បានអាប្រអប់វាពណ៌ខ្មៅអា៎ មានអេ៎?

Expressing thirst — Cultural note


នៅប្រទេសកម្ពុជា មានអាកាសធាតុក្ដៅស្ទើរពេញមួយឆ្នាំ ដូច្នេះមានតូបលក់ភេសជ្ជៈហាងកាហ្វេជាច្រើនទឹកអំពៅមានរសជាតិផ្អែម ជាភេសជ្ជៈពេញនិយមតាំងពីដើមមកភេសជ្ជៈកំប៉ុងដែលជនជាតិខ្មែរស្គាល់ច្រើនជាងគេគឺកូកា ហ្វាន់តា ប៉ិបស៊ី ទឹកផ្លែឈើ ដូចជាទឹកត្រឡាច ទឹកចាហួយ ។ល។ លក្ខណៈពិសេសរបស់ហាងកាហ្វេដែលជនជាតិខ្មែរចូលចិត្តគឺហាងកាហ្វេមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ មានវ៉ាយហ៉្វាយលេងអ៊ីនធឺណិត ហើយអាចអង្គុយបានយូរ

Saying “I want X” — Dialogue 1


នៅតូបលក់ផ្លែឈើ
អ្នកលក់បង ត្រូវការទិញអីដែរ?
ភ្ញៀវមានទុរេនអេ៎?
អ្នកលក់បាទ មានតាសបងអញ្ជើញខាងនេះ បង
ភ្ញៀវទុរេនកំពតយើងមែន?
អ្នកលក់បាទ ទុរេនកំពត បងទើបមកដល់ម្សិលមិញ
ភ្ញៀវថ្លឹងនេះម៉ោអីចឹងរកទិញចេកទុកសែនតិច
អ្នកលក់ចេកមានតាសបងនៅខាងនេះ បងបងយកចេកអីដែរ? ចេកណាំវ៉ា ឬក៏ចេកអំបូង? ចេកពងមាន់ក៏មាន
ភ្ញៀវយកចេកណាំវ៉ាស្និតម៉ោហើយយកក្រូចពោធិ៍សាត់ម៉ាគីឡូផង
អ្នកលក់បាទ បងចាំខ្ញុំរៀបចំជូន

Cutting One’s Finger (Sakanan) — 16


នៅក្នុងរូបភាពទី ១៦ រូបភាពទី ១៦ បន្ទាប់ពីបង់បិទដំបៅរបស់គាត់អស់ បុរសនោះក៏គាត់បានដើរទៅហ្វាម៉ាស៊ី បាទ ឬក៏ឱសថស្ថាន អញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា កន្លែងដែលមានលក់បង់បិទដំបៅគឺមានដូចជាឱសថស្ថាន ឬក៏មន្ទីរពេទ្យ ឬក៏តូបលក់ចាប់ហួយផ្សេងអញ្ចឹងនៅក្នុងតូបលក់ចាប់ហួយក៏មានលក់បង់បិទដំបៅដែរ ហើយនៅក្នុងរូបភាពនេះ គឺឃើញថាគាត់បានដើរទៅដល់កន្លែងលក់ថ្នាំមួយ បាទ កន្លែងលក់ថ្នាំ យើងហៅថាឱសថស្ថាន យើងអាចហៅបានពីរ ហ្វាម៉ាស៊ី ឬក៏ឱសថស្ថាន បាទ កន្លែងទាំងពីរនេះ គឺជាកន្លែងដែលលក់ថ្នាំពេទ្យ និងលក់សម្ភារៈវេជ្ជសាស្ត្រ ឬក៏សម្ភារៈពេទ្យ អញ្ចឹងគាត់ដើរទៅទីនោះ យើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពនេះ គឺនៅ នៅមាត់ទ្វាររបស់ឱសថស្ថាននោះ គឺមានផ្លាកសញ្ញាបូកមួយ បាទ ផ្លាកសញ្ញាបូក អញ្ចឹងសញ្ញាពេទ្យ ឬក៏សញ្ញាសង្គ្រោះ គឺមានសញ្ញាបូកពណ៌ក្រហម ផ្ទៃពណ៌ អញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពនេះ យើងឃើញថាទ្វារ នៅ នៅខាងលើទ្វារចូល គឺយើងឃើញមានសញ្ញាបូកពណ៌ក្រហមនៅលើផ្ទៃពណ៌ ដូច្នេះបានន័យថាសញ្ញានេះ គឺជាសញ្ញាពេទ្យ បាទ បុរសនោះ គាត់បានដើរទៅដល់ឱសថស្ថាន ឬក៏ទៅដល់ពេទ្យនោះ

Fried Rice (Sakanan) — 03


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទីរូបភាពទីគឺជារូបភាពកែវទឹកកកមួយកែវ ដែលយើងឃើញកែវទឹកកកនោះ គឺយើងឃើញមានទុយោមួយ ឬក៏បំពង់បឺតមួយនៅក្នុងកែវនោះ ហើយមានទឹកកកនៅក្នុងកែវផងដែរ អញ្ចឹងជាទូទៅនៅពេលដែលយើងទៅញ៉ាំហាង នៅ ទៅញ៉ាំអាហារនៅក្នុងហាង ឬក៏នៅក្នុងតូបផ្សេងឬក៏ជាតូបដែលនៅចិញ្ចើមផ្លូវជាដើម នៅក្នុងកែវគឺគេតែងតែដាក់ទឹកកក ព្រោះភាគច្រើន គឺ នៅពេលដែលញ៉ាំហើយ យើងត្រូវការញ៉ាំទឹកដែលត្រជាក់ដូច្នេះនៅពេលដែលយើងដាក់ទឹកកក ហើយយើងលាយជាមួយទឹក ឬក៏លាយជាមួយភេសជ្ជៈផ្សេងគឺវាធ្វើឲ្យទឹក ឬក៏ភេសជ្ជៈនោះត្រជាក់ អញ្ចឹងវាមានរសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់ ដូច្នេះហើយទើបគេដាក់ទឹកកកនៅក្នុងកែវដែលមានបំពង់បឺត ដោយជាទូទៅដោយសារតែកែវ គឺប្រើប្រាស់ដោយមនុស្សច្រើន អញ្ចឹងយើងអត់គួរញ៉ាំផ្ទាល់ទៅនឹងមាត់កែវនោះទេ ដូច្នេះហើយអ្នកលក់គាត់ប្រើប្រាស់បំពង់បឺតឬក៏ទុយោ ព្រោះនៅពេលដែលយើងប្រើបំពង់បឺត ឬក៏ទុយោរួច អ្នកលក់នឹងបោះចោលទុយោនោះ ដូច្នេះនៅពេលដែលយើងញ៉ាំនូវផ្ទាល់មាត់កែវ គឺវាអត់ស្អាត ព្រោះពេលខ្លះកែវនោះគឺប្រើប្រាស់ដោយមនុស្សច្រើន អញ្ចឹងយើងអត់ដឹងថាមានជំងឺអីខ្លះទេនៅមាត់កែវ ដូច្នេះយើងត្រូវប្រើបំពង់បឺត ដើម្បីរក្សាអនាម័យផងដែរ ដែលជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរូបភាពទីនេះ គឺអ្នកលក់ គាត់ឲ្យកែវ ដែលមានបំពង់បឺត ទៅដល់នារី ដែលជាអតិថិជនរបស់គាត់

Shopping For A T-Shirt (Sakanan) — 04


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទីនៅក្នុងរូបភាពទីយើងឃើញថា បន្ទាប់ពីពួកគេបានដើរមកដល់ផ្សាររាត្រីហើយ ពួកគេក៏បានមករកតូបខោអាវអញ្ចឹងយើងឃើញរូបភាពទីនេះ ពួកគេក៏បានចូលមកដល់ហាងលក់ខោអាវមួយកន្លែង ដែលហាងលក់ខោអាវនោះ យើងឃើញមានរបារព្យួរខោអាវចំនួនពីរថ្នាក់ ដែលយើងឃើញមានអាវជាច្រើននៅលើរបារនោះកំពុងតែព្យួរ ដោយបុរសម្នាក់នោះបានចូលទៅជួបជាមួយនឹងអ្នកលក់ អញ្ចឹងអ្នកលក់ក៏បានណែនាំអាវជាច្រើនទៅដល់បុរសម្នាក់នោះដើម្បីអញ្ចឹងយើងឃើញមានអាវ អាវពណ៌ខៀវ អាវពណ៌ អាវពណ៌លឿងជាច្រើន កំពុងតែព្យួរនៅលើរបារដែកដោយគេព្យួរនឹងស្មាអាវ ឬក៏ទំពក់ព្យួរខោអាវដោយយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពនេះ បុរសដែលមានវ័យ [២៥] ២០ ឆ្នាំនោះ គាត់បានឈរទល់មុខនឹងអ្នកលក់ ដែលអ្នកលក់គឺជាស្រី គឺជាស្ត្រី ដូច្នេះគាត់ពាក់អាវយឺតពណ៌ដៃខ្លី ហើយសក់របស់គាត់ត្រឹមស្មារបស់គាត់ ឬក៏ត្រឹមរបស់គាត់អញ្ចឹងអ្នកលក់គាត់កាត់សក់ខ្លី ហើយគាត់កំពុងតែលើកដៃស្ដាំឡើង ដើម្បីចង្អុលទៅអាវប្រាប់ទៅដល់បុរសម្នាក់នោះអញ្ចឹងបុរសម្នាក់នោះគាត់អាចមើលអាវដែលអ្នកលក់ណែនាំបាន ព្រោះអ្នកលក់ជាអ្នកណែនាំអាវថាអាវប្រភេទណាសាច់ក្រណាត់ល្អ អាវប្រភេទណាទើបតែនាំចូល ដូច្នេះអ្នកលក់នឹងណែនាំទៅដល់អតិថិជនដោយបុរសម្នាក់នោះគាត់អាចមើលតាមអ្នកលក់ ហើយជ្រើសរើសពណ៌អាវទៅតាមតម្រូវការរបស់គាត់ដែលគាត់ចូលចិត្ត

Getting Up (Sakanan) — 15


នៅក្នុងរូបភាពទី ១៥ នៅក្នុងរូបភាពទី ១៥ យើងឃើញថា បន្ទាប់ពីគាត់ដើរបានបន្តិច គាត់បានមកដល់កន្លែងលក់បាយមួយ អញ្ចឹងគាត់បានជួបនឹងនារី អ្នកលក់បាយម្នាក់ បាទ ម្ចាស់តូបលក់បាយ ប៉ុន្តែហាងបាយនោះគឺជាកន្លែងលក់បាយដែលនៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវនោះទេ ព្រោះថាគាត់នៅតាមផ្លូវទៅធ្វើការរបស់គាត់ គាត់បានចូលមកកន្លែងលក់បាយនេះ ដោយគាត់បានទិញបាយ បានន័យថាគឺជាអាហារពេលព្រឹករបស់គាត់ អញ្ចឹងយើងមានអាហារពេលព្រឹក នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺមានច្រើនប្រភេទផងដែរ មានដូចជាបាយស្រូប មានដូចជាបបរ មានដូចជានំបញ្ចុក និងមានដូចជាគុយទាវជាដើម ដូច្នេះជាទូទៅពួកយើងញ៉ាំបាយស្រូប បាទ មុននឹងទៅធ្វើការ ឬក៏យើងទៅដល់កន្លែងធ្វើការហើយទើបយើងញ៉ាំនៅក្នុងរូបភាពនេះ គឺនារីម្នាក់នោះបានទិញបាយស្រូបមួយប្រអប់អញ្ចឹងបានន័យថាគាត់ខ្ចប់ គាត់ឲ្យអ្នកលក់ខ្ចប់បាយស្រូបរបស់គាត់មួយប្រអប់ ដើម្បីជាអាហារពេលព្រឹករបស់គាត់គាត់ពុំបានញ៉ាំនៅនឹងកន្លែងនោះទេ ដោយសារតែគាត់ត្រូវទៅធ្វើការឲ្យទាន់ម៉ោង ឲ្យទាន់ពេលវេលាអញ្ចឹងអ្នកលក់បានយកបាយមួយប្រអប់ ដែលគាត់ខ្ចប់រួច មកឲ្យនារីម្នាក់នោះ តាមការកុម្ម៉ង់របស់នារីម្នាក់នោះ ហើយនារីម្នាក់នោះ គាត់បានហុចលុយទៅឲ្យអ្នកលក់ផងដែរ ទៅលើថ្លៃបាយ ដែលគាត់បានទិញអញ្ចឹងជាទូទៅការលក់បាយនៅតាមផ្លូវនេះ គឺយើងមានជម្រើសពីរ គឺយើងអាចអង្គុយញ៉ាំនៅកន្លែងហាងនោះតែម្ដងក៏បាន យើងឲ្យគេខ្ចប់ក៏បាន ព្រោះថានៅពេលដែលគេខ្ចប់ គេនឹងមានប្រអប់ស្នោមួយ ដើម្បីខ្ចប់បាយឲ្យយើង យ៉ាងមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ទៀតផង ហើយគេមានស្លាបព្រាដាក់នៅក្នុងនោះផងដែរ ដើម្បីឲ្យយើងងាយស្រួលញ៉ាំ ដូចនារីម្នាក់នេះ គាត់បានខ្ចប់បាយ ដើម្បីសម្រាប់អាហារពេលព្រឹករបស់គាត់អញ្ចឹង

Tuk Tuk (Sakanan) — 07


ចូលមកដល់រូបភាពទីនៅក្នុងរូបភាពទីយើងឃើញថា បន្តិចក្រោយមក ពួកគេបានដើរមកដល់កន្លែងរ៉ឺម៉កមួយ ដែលជាទូទៅ ជនបរទេស គេហៅថាទុកទុក ប៉ុន្តែក្នុងភាសាខ្មែរយើងហៅថារ៉ឺម៉ក អញ្ចឹងរ៉ឺម៉កគឺមានច្រើន មានរ៉ឺម៉កកង់បួន និងរ៉ឺម៉កកង់បីផងដែរ ដូច្នេះនៅក្នុងរូបភាពនេះ យើងឃើញថា ពួកគេបានសម្លឹងទៅមើលរ៉ឺម៉កកង់បីចំនួនមួយ ដែលរ៉ឺម៉កនោះគឺមានពណ៌ផ្កាឈូក បាទ រ៉ឺម៉កគឺមានពណ៌ផ្កាឈូក ហើយមានដំបូល អញ្ចឹងរ៉ឺម៉កគឺមានដំបូលផងដែរ គឺស្រដៀងទៅនឹងឡាន ក៏ប៉ុន្តែវាអត់មានកញ្ចក់ និងអត់មានម៉ាស៊ីនត្រជាក់នោះទេ ប្រសិនបើឡាន ឬក៏តាក់ស៊ីគឺមានកញ្ចក់សម្រាប់បិទ និងមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ប៉ុន្តែសម្រាប់រ៉ឺម៉កគឺអត់មានម៉ាស៊ីនត្រជាក់នោះទេ គឺវាគ្រាន់តែមានដំបូល ដើម្បីបាំងកុំឲ្យយើងក្ដៅនៅពេលដែលជិះហាលថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែពេលនេះគឺជាពេលយប់ យើងឃើញថារាល់ក្លឹបរាត្រី ឬក៏ហាងស្រាបៀរជាច្រើន គឺគេតែងតែបើកនៅពេលយប់ អញ្ចឹងហើយបន្ទាប់ពីគាត់បញ្ចប់ការផឹកស៊ី បានន័យថាជាពេលយប់ អញ្ចឹងគាត់ដើរមកដល់ឃើញរ៉ឺម៉កមួយ គាត់ ពួកគាត់មានបំណងចង់ជិះរ៉ឺម៉កនោះទៅផ្ទះ ដោយយើងឃើញម្ចាស់រ៉ឺម៉កកំពុងតែអង្គុយជក់បារីនៅក្នុងរ៉ឺម៉ក អញ្ចឹងបានន័យថាម្ចាស់រ៉ឺម៉ក គាត់កំពុងតែអង្គុយនៅខាងក្រោយ ហើយគាត់អង្គុយដោយយកជើងមួយជាន់លើកង់ ជើងមួយទៀតសំយុងចុះក្រោម ដោយគាត់យកដៃទាំងពីរដាក់លើជង្គង់ ហើយអង្គុយជក់បារី ដែលយើងឃើញថាជក់បារី គឺបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាព និងមានក្លិនមិនល្អនោះទេ ព្រោះថាផ្សែងបារីគឺមានធុំក្លិនស្អុយ ដូច្នេះហើយវាមិនល្អនោះទេសម្រាប់ការជក់បារី ហើយនៅក្នុងរូបភាពទីនេះនេះ គឺនៅខាងក្រោយរ៉ឺម៉កនោះ យើងឃើញមានកន្លែងលក់អាហារមួយកន្លែង ដូចជាមីឆា បានន័យថា ទោះបីជាពេលយប់ក៏ដោយ នៅពេលដែលយើងនៅតាមផ្លូវ គឺមានកន្លែងលក់មីឆាជាច្រើន នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ទោះបីជាយប់ ស្មើណាក៏ដោយ ទោះបីជាយប់ជ្រៅ ពាក់កណ្ដាលអធ្រាត្រ ក៏យើងអាចរកអាហារញ៉ាំបានដែរនៅតាមផ្លូវ ព្រោះថានៅប្រទេសកម្ពុជា អាហារនៅតាមផ្លូវ គឺគេលក់ ២៤ ម៉ោង បានន័យថាគេបើកជាប់ជានិច្ចរហូតតែម្ដង អញ្ចឹងជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរូបភាពនេះ យើងឃើញថា ទោះបីជាពួកគេចេញពីក្លឹបនៅក្នុងពេលយប់ជ្រៅក៏ដោយ ក៏យើងឃើញថាមានរទេះអាហារ ឬក៏រទេះមីឆា ឬក៏រទេះបបរ កំពុងតែលក់នៅតាមផ្លូវផងដែរ ដោយគាត់មិនទាន់បិទតូបនោះទេ

Fried Rice (Sakanan) — 02


បន្ទាប់មករូបភាពទីនៅក្នុងរូបភាពទីយើងឃើញថា បន្ទាប់ពីនារីម្នាក់នោះ គាត់បានដើរមកដល់តូបបាយឆានោះហើយ នារីម្នាក់នោះ គាត់ក៏បានចូលអង្គុយនៅនឹងតុ ដែលក្បែរតូបបាយឆានោះ អញ្ចឹងគាត់ស្លៀកខោពណ៌ខ្មៅជើងវែង ហើយគាត់អង្គុយនៅលើកូនកៅអីមួយនៅក្បែរតុ ដោយគាត់អង្គុយដោយដាក់ដៃទាំងពីរនៅលើតុ ហើយរំពេចនោះយើងឃើញអ្នកលក់ គាត់បានដើរមកកាន់តុរបស់នារីម្នាក់នោះ ដោយដៃអ្នកលក់មានកាន់កែវទឹកកកមួយកែវផងដែរ អញ្ចឹងគាត់កាន់កែវទឹកកកមកឲ្យភ្ញៀវ ដោយជាទូទៅនៅពេលដែលយើងចូលទៅក្នុងហាង ឬក៏ក្នុងកន្លែងបាយឆា ឬក៏មីឆា អ្នកលក់កាន់តែ តែងតែយកកែវមួយកែវមកឲ្យយើង ដោយកែវនោះគឺមានទឹកកកផងដែរ អញ្ចឹងយើងអាចយកកែវទឹកកកនោះមកញ៉ាំជាមួយទឹក ដោយយើងអាចចាក់ទឹកចូលក្នុងកែវទឹកកកនោះ ឬក៏អាចចាក់ទឹកក្រូច ឬក៏ភេសជ្ជៈផ្សេងចូលទៅ[កែវ]ក្នុងកែវទឹកកកនោះបាន ដោយយើងឃើញកែវទឹកកក ដែលអ្នកលក់កំពុងកាន់ គឺមានបំពង់បឺត ឬក៏ទុយោនៅក្នុងនោះផងដែរ អញ្ចឹងទុយោ ឬក៏បំពង់បឺតនេះ គឺយើងប្រើសម្រាប់បឺតទឹកនៅក្នុងកែវទឹកកក ដូច្នេះគាត់បានយកកែវទឹកកកមកឲ្យអតិថិជនរបស់គាត់ ដោយអ្នកលក់នោះ គាត់កាន់កែវទឹកកកមួយកែវនៅក្នុងដៃខាងស្ដាំរបស់គាត់ ដើម្បីយកមកឲ្យ[អ្នក]អតិថិជនរបស់គាត់ ដោយយើងឃើញនៅលើតុគឺមានគ្រឿងផ្សំរសជាតិសម្រាប់ដាក់លាយជាមួយនឹងបាយឆា ឬក៏មីឆា ចំនួនបីចាន ហើយយើងឃើញមានដបទឹកមួយដបនៅកន្លែងនោះផងដែរ អញ្ចឹងពេលខ្លះ នៅហាងខ្លះគឺគេអត់មានដបទឹកឲ្យយើងទេ គឺគេមានតែកែវទឹកកក ហើយយើងអាចទិញទឹកសុទ្ធមួយដប ឬក៏ទឹកក្រូចមួយកំប៉ុង ឬក៏ភេសជ្ជៈអ្វីដែលយើងចូលចិត្ត អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់ញ៉ាំទឹកអ្វី យើងអាចទិញបាន ក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះ គឺអ្នកលក់គាត់បានដាក់ទឹកនៅក្នុងប៉ាន់តែ ឬក៏ក្នុងកំសៀវធំមួយ ឬក៏នៅក្នុងប៊ីដុងទឹក ឬក៏ធុងទឹកធំមួយ ឬក៏ធំល្មមនៅលើតុ សម្រាប់ឲ្យអតិថិជនតែម្ដង ដែលជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរូបភាពនេះ យើងឃើញអ្នកលក់ គាត់មានដបទឹកមួយដបធំសម្រាប់ដាក់ឲ្យអតិថិជនរបស់គាត់ ឬក៏ភ្ញៀវរបស់គាត់ សម្រាប់ញ៉ាំតែម្ដង គឺគាត់អត់លក់ទេ អញ្ចឹងហាងខ្លះ គាត់លក់ ហាងខ្លះ គាត់អត់លក់ទឹកទេ គឺគាត់ដាក់ឲ្យអតិថិជនរបស់គាត់ញ៉ាំដោយឥតគិតថ្លៃ

Noodle Soup (Sakanan) — 04


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទីរូបភាពទីក្រោយពីពួកគេដើរបណ្ដើរ និយាយគ្នាបណ្ដើរ និងដើរមួយសន្ទុះក្រោយមក យើងឃើញថាពួកគេក៏បានដើរមកដល់កន្លែងលក់មីទឹកស៊ុបមួយកន្លែង ឬក៏កន្លែងលក់គុយទាវទឹកស៊ុបមួយកន្លែងក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពនេះ គឺពួកគេទាំងពីរនាក់ អត់ទាន់បានចូលទៅរកកន្លែងលក់មីទឹកស៊ុបនោះទេ គឺពួកគេឈរនៅខាងមុខហាងនោះសិន ឬក៏ឈរនៅខាងមុខរទេះលក់មីនោះសិនដោយសារតែរទេះលក់មីនោះ គឺជាកន្លែងដែលលក់នៅតាមចិញ្ចើមថ្នល់ អញ្ចឹងគាត់មិនមែនជាបើកហាងធំ ឬក៏តូបធំនោះទេ គឺគាត់លក់ដោយរទេះ ហើយរទេះរបស់គាត់ គឺនៅចិញ្ចើមថ្នល់អញ្ចឹងការលក់នៅចិញ្ចើមថ្នល់ បានន័យថាគាត់លក់នៅក្បែរផ្លូវ ដែលគាត់មិនមែនលក់នៅលើផ្លូវនោះទេ ក៏ប៉ុន្តែគាត់លក់នៅក្បែរផ្លូវ ដែលយើងហៅថាចិញ្ចើមថ្នល់អញ្ចឹងយើងឃើញនៅខាងក្រោយគាត់ គឺជាស្រមោលនៃទីក្រុងមួយ អញ្ចឹងបានន័យថា គាត់ជាអ្នកដែលរស់នៅទីក្រុងដែរ ក៏ប៉ុន្តែ គាត់ ក្មេងប្រុសទាំងពីរនាក់ គាត់បានចេញពីទីក្រុង ឬក៏ដើរឆ្ងាយពីទីក្រុងបន្តិច ដើម្បីមករកកន្លែងលក់មីអញ្ចឹងការលក់មីនេះ គឺជាការលក់មីតាមចិញ្ចើមផ្លូវ ក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថា ទោះបីជាចិញ្ចើមផ្លូវ ក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះ គឺមីនោះគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់ ដោយមិនចាញ់ហាងធំនោះទេ ហើយម្យ៉ាងវិញទៀត មីទឹកស៊ុប ឬក៏គុយទាវទឹកស៊ុបដែលលក់នៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវ គឺមានតម្លៃថោកជាងនៅក្នុងហាង ក៏ប៉ុន្តែរសជាតិមិនចាញ់គ្នាទេដែលយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពទីនេះ យើងឃើញមានស្ត្រីម្នាក់ ដែលគាត់កំពុងតែឈរនៅក្នុងរទេះលក់មី ឬក៏លក់គុយទាវរបស់គាត់ ដោយយើងឃើញនៅក្នុងរទេះនោះគឺមានដំបូលមួយ នៅលើរទេះគឺមានដំបូលមួយ ហើយនៅខាងក្នុងនោះគឺមានចានគោមជាច្រើន ដែលចានគោមគឺជាចានសម្រាប់ដាក់មីទឹកស៊ុប ដោយសារតែចានគោមអាចដាក់ទឹកស៊ុបបាន ដូច្នេះគេប្រើចានគោមដើម្បីដាក់មីទឹកស៊ុប ឬក៏គុយទាវទឹកស៊ុបហើយនៅក្បែរចាននោះយើងឃើញមានឆ្នាំងគុយទាវ ឬក៏ឆ្នាំងមីទឹកស៊ុប ដើម្បី សម្រាប់ធ្វើគុយទាវ ឬក៏ធ្វើមីទឹកស៊ុបឲ្យអតិថិជនដែលយើងឃើញស្ត្រីអ្នកលក់នោះ គាត់បួងសក់ឡើងលើ ហើយគាត់មានពាក់អៀមមួយផងដែរ ដើម្បីការពារកុំឲ្យប្រឡាក់ខោអាវរបស់គាត់អញ្ចឹងយើងឃើញរទេះលក់មីនោះ គឺជាការលក់មីនៅតាមចិញ្ចើមថ្នល់ ហើយក្មេងប្រុសទាំងពីរ គាត់ដើរមកដើម្បីញ៉ាំមីទឹកស៊ុប ឬក៏ញ៉ាំគុយទាវទឹកស៊ុបទាំងអស់គ្នា

Fried Rice (Sakanan) — 07


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទី [១]៧ រូបភាពទី [១]៧ យើងឃើញអ្នកលក់ គាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមទៅយកខ្ទះចម្អិនបាយឆា ដែលនៅក្នុងរូបភាពនេះ យើងឃើញអ្នកលក់គាត់បានឆួលភ្លើង គាត់បានគូសឈើគូស ដែលមានភ្លើង ហើយគាត់យកភ្លើងនោះទៅឆួលនឹងចង្ក្រានហ្គាសរបស់គាត់ អញ្ចឹងជាទូទៅនៅតាមតូប ឬក៏តាមហាងនានា គឺគេនៅពេលដែលគេចម្អិនម្ហូប គឺគេប្រើភ្លើងហ្គាស ដែលជាឧស្ម័ន អញ្ចឹងហ្គាសគឺជាឧស្ម័នដែលអាចដុតឆេះ ដោយពេលខ្លះ យើងអាចគ្រាន់តែប្រើប្រាស់ឈើគូសបន្តិច ដើម្បីដាក់ទៅជិតហ្គាស គឺវាអាចធ្វើឲ្យឆេះបានភ្លាមដែលជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរូបភាពនេះ គឺគាត់យកឈើគូសមួយដើមទៅឆួលទៅនឹងភ្លើងហ្គាស ឬក៏ទៅឆួលនឹងផ្សែងហ្គាស ដែលចេញមកពីចង្ក្រាន ដូច្នេះធ្វើឲ្យមានភ្លើងចេញពីចង្ក្រាន អញ្ចឹងគាត់បានដាក់ឆ្នាំងខ្ទះទៅលើភ្លើងចង្ក្រាននោះ ដើម្បីឲ្យឆ្នាំងហ្គាស[...]ក្ដៅ អញ្ចឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមឆាបាយឲ្យអតិថិជនរបស់គាត់ ដោយគាត់ដាក់ឆ្នាំងខ្ទះទៅលើភ្លើង ដើម្បីឲ្យក្ដៅ បន្ទាប់មកទៀតគាត់ក៏បានដាក់ប្រេងឆាចូលទៅក្នុងខ្ទះ អញ្ចឹងជាទូទៅនៅពេលដែលយើងឆាបាយ ឬក៏ចៀនសាច់ យើងត្រូវប្រើប្រេងឆា ឬក៏ខ្លាញ់ ព្រោះប្រសិនបើយើងអត់ប្រើប្រេងឆា ឬក៏ខ្លាញ់ទេ វាអាចធ្វើឲ្យខ្លោចឆ្នាំងបាន អញ្ចឹងឆ្នាំងខ្លោចគឺបានន័យថាឆ្នាំងនោះឡើងពណ៌ខ្មៅ ហើយធុំក្លិនឈ្ងៀម អញ្ចឹងយើងអត់អាចធ្វើម្ហូបបានទេ ដូច្នេះយើងត្រូវប្រើខ្លាញ់ ឬក៏ប្រេងឆា ដើម្បីជំនួយ ហើយម្យ៉ាងវិញទៀតខ្លាញ់និងប្រេងឆាគឺអាចធ្វើឲ្យបាយ ឬក៏សាច់របស់យើងចៀនទៅអត់ជាប់ខ្ទះ បានន័យថាវាអត់ខ្លោច អញ្ចឹងយើងអាចចៀនបាយ ឬក៏ឆាបាយបានយ៉ាងស្រួលដោយមិនជាប់ខ្ទះ ដូច្នេះយើងត្រូវប្រើប្រាស់ប្រេងឆា ឬក៏ខ្លាញ់ ដើម្បីចាក់ចូលទៅក្នុងខ្ទះនៅពេលដែលយើងដាក់ខ្ទះចូលទៅលើភ្លើង បន្ទាប់មកទៀតយើងឃើញថា បន្ទាប់ពីគាត់ចាក់ខ្លាញ់ឬក៏ប្រេងឆាចូលទៅក្នុងខ្ទះហើយ អញ្ចឹងយើងឃើញអ្នកលក់ គាត់ក៏បានយកខ្ទឹមមកហាន់ជាចំណិតដើម្បីចាក់ចូលទៅក្នុងខ្ទះឆានោះផងដែរ អញ្ចឹងជាទូទៅនៅពេលដែលយើងឆាបាយ នៅពេលដែលយើងឆាបាយ យើងត្រូវប្រើប្រាស់ខ្ទឹម ដើម្បីបំពងសិន អញ្ចឹងអ្នកលក់គាត់បានបំពងខ្ទឹម ដែលដាក់ខ្ទឹមចូលទៅក្នុងខ្ទះ ដែលមានខ្លាញ់កំពុងតែក្ដៅ ដូច្នេះនៅពេលដែលយើងបំពងខ្ទឹម គឺយើងអាចធ្វើឲ្យខ្ទឹមនោះគឺឈ្ងុយ បានន័យថាខ្ទឹមបំពងគឺមានក្លិនឈ្ងុយ អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបាយឆារបស់គាត់កាន់តែមានក្លិនឈ្ងុយ ដូច្នេះគាត់ត្រូវការបំពងខ្ទឹមជាមុនសិន មុននឹងគាត់ដាក់ឆាបាយ អញ្ចឹងរូបភាពទីនេះ គឺអ្នកលក់គាត់ចាប់ផ្ដើមរៀបចំឆ្នាំងខ្ទះរបស់គាត់ ដើម្បីឆាបាយ ដែលគាត់ជាដំបូង គាត់ចាប់ផ្ដើមបំពងខ្ទឹមជាមុនសិន ដោយបំពងខ្ទឹម ដាក់ខ្ទឹមចូលទៅក្នុងឆ្នាំងខ្ទះ ដែលមានខ្លាញ់ឬក៏ប្រេងឆាកំពុងតែក្ដៅ

Shopping For A T-Shirt (Sakanan) — 03


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទីនៅក្នុងរូបភាពទីយើងឃើញថា ពួកគេ បន្ទាប់ពីពិភាក្សាគ្នាហើយ អញ្ចឹងជួនជាថ្ងៃនោះជាថ្ងៃសម្រាកផង ឬក៏ជាពេលល្ងាច ឬក៏ពេលយប់ដែលពួកគេចេញពីធ្វើការ អញ្ចឹងពួកគេអត់ធ្វើការទៀតទេ ដូច្នេះពួកគេក៏បានដើរមកផ្សារដើម្បីទិញខោអាវ ដើម្បីរកមើលអាវយឺតថ្មីសម្រាប់បុរសម្នាក់នោះអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពនេះ ពួកគេក៏បានដើរមកដល់ផ្សាររាត្រីមួយ ដែលជាទូទៅផ្សាររាត្រីគឺជាផ្សារមួយ ដែលយើងបើកនៅពេលយប់តែប៉ុណ្ណោះ អញ្ចឹងពេលថ្ងៃគឺផ្សាររាត្រីអត់បើកទេ ដែលផ្សាររាត្រី គឺបើកតែពេលយប់ អញ្ចឹងអាចបើកចាប់ពីម៉ោងល្ងាច រហូតដល់ម៉ោង ១១ យប់ ឬក៏ម៉ោង ១២ យប់អញ្ចឹងនៅក្នុងផ្សាររាត្រីគឺយើងលក់ដូចផ្សារពេលថ្ងៃដែរអញ្ចឹងមានផ្សារខ្លះគេបើកពេលថ្ងៃ ផ្សារខ្លះគេបើកពេលយប់ អញ្ចឹងផ្សារពេលយប់យើងហៅថាផ្សាររាត្រី ដោយសារតែពេលយប់យើងអាចហៅម្យ៉ាងទៀតបានថារាត្រី ពេលរាត្រីអញ្ចឹងពេលរាត្រី គឺ ឬក៏ពេលយប់ហ្នឹងគឺអត់មានព្រះអាទិត្យទេ គឺមានតែព្រះចន្ទដែលជាក់ស្ដែងយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពនេះគឺមានព្រះចន្ទមួយដែលកំពុងតែរះ ហើយពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បានដើរមកដល់ផ្សាររាត្រីនោះ ដោយយើងឃើញមានតូបជាច្រើនកំពុងតែលក់ដូរ ដែលយើងឃើញមាន តូបនោះគឺមានស្តង់ផងដែរ យើងហៅថាស្តង់ ដែលជារោងមួយសម្រាប់ដាក់អីវ៉ាន់លក់ដូរដែលយើងឃើញនៅខាងមុខពួកគេទាំងពីរនាក់ គឺមានបុរសម្នាក់ គាត់ឈរនៅក្រោមឆត្រមួយ នៅខាងមុខ នៅខាងក្រោយកន្លែងលក់ដូររបស់គាត់ ដែលតូបនោះអាចលក់ជាស្រោមជើង ឬក៏អាចលក់ជាឆ្នាំងដី ឬក៏ក្អមជាដើម ដែលយើងឃើញគាត់មានព្យួរខោផងដែរអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់ក៏មានលក់ខោអាវផង គាត់លក់ជាស្រោមជើងផង ឬក៏លក់ជាឆ្នាំងផងដែរដែលនៅក្នុងផ្សាររាត្រីគឺលក់ច្រើនប្រភេទ មានទំនិញច្រើនប្រភេទដើម្បីលក់ អញ្ចឹងពេលខ្លះ ពេលយើងត្រូវការទិញទំនិញ នៅពេលដែលយើងចេញពីធ្វើការពេលល្ងាច អញ្ចឹងផ្សារខ្លះគេបិទអស់ហើយ ដូច្នេះយើងអាចទៅរកទំនិញនៅផ្សាររាត្រីបាន យើងអាចទិញទំនិញនៅផ្សាររាត្រីបានតាមតម្រូវការអញ្ចឹងក្បែរតូបរបស់បុរសម្នាក់នោះ ដែលបុរសដែលពាក់មួកនោះ គឺយើងឃើញមានកន្លែងមួយទៀតដែលគេលក់ខោអាវដែលយើងឃើញនៅទីនោះគឺមានគេព្យួរអាវលក់ជាច្រើន អញ្ចឹងគេមានព្យួរអាវលក់ ដោយអាវគេព្យួរទៅនឹងស្មាអាវ ឬក៏ទំពក់ព្យួរខោអាវយើងហៅថាទំពក់ព្យួរខោអាវ ឬក៏ស្មាអាវក៏បានដែរអញ្ចឹងគេប្រើដែកសម្រាប់ព្យួរអាវដាក់ទៅលើរបារដែកមួយ អញ្ចឹងរបារដែកនោះ យើងឃើញមានពីរជាន់ ដែលជាន់ទីមួយព្យួរអាវ ក៏ព្យួរអាវ ជាន់ទីពីរក៏ព្យួរអាវផងដែរ ហើយនៅជិតរបារដែកនោះគឺមានអ្នកលក់ម្នាក់ផងដែរ ដែលជាអ្នកលក់ស្រីអញ្ចឹងអ្នកលក់ហ្នឹងគឺគាត់ពាក់អាវ ខោជើងវែង ហើយគាត់ឈរជិតខោអាវរបស់គាត់ដែលកំពុងតែលក់ អញ្ចឹងបានន័យថាគាត់ជាអ្នកលក់ ហើយគាត់កំពុងតែរង់ចាំស្វាគមន៍អតិថិជនរបស់គាត់ដើម្បីចូលទៅទិញដោយយើងឃើញបុរសម្នាក់ដែលមានវ័យ ២០ ឆ្នាំនោះជាមួយនឹងមិត្តស្រីរបស់គាត់ ក៏បានដើរមកដល់ផ្សាររាត្រីដើម្បីរកអាវផងដែរ

Fried Rice (Sakanan) — 01


ដែលជាក់ស្ដែងយើងឃើញនៅក្នុងរូបទីនៅក្នុងរូបភាពទីយើងឃើញមាននារីម្នាក់ បាទ គាត់មានអាយុប្រហែលជា ២៣ ឆ្នាំ អញ្ចឹងនារីម្នាក់ហ្នឹង គាត់មានសក់វែង ហើយគាត់ចងសក់គាត់ទៅក្រោយ ដោយទម្លាក់ខាងមុខបន្តិចជារាងគេហៅថាសក់សេះ អញ្ចឹងនារីម្នាក់ហ្នឹង គាត់ពាក់អាវពណ៌ប្រផេះដៃខ្លី ហើយគាត់ដើរនៅតាមផ្លូវអញ្ចឹងនារីម្នាក់ហ្នឹង គាត់ដើរនៅតាមផ្លូវ ហើយគាត់ដើរមកដល់ហាងលក់មីឆា ឬក៏បាយឆាមួយកន្លែង អញ្ចឹងដែលយើងឃើញនៅចិញ្ចើមផ្លូវ យើងឃើញនៅចិញ្ចើមផ្លូវម្ខាង គឺយើងឃើញមានតូបបាយ មីឆា ឬក៏បាយឆាមួយកន្លែង ដែលយើងឃើញតូបនោះ គឺមានស្ត្រីម្នាក់ដែលជាអ្នកលក់ ឈរនៅក្នុងតូប ដែលស្ត្រីម្នាក់នោះ គាត់ពាក់អៀមពណ៌ខៀវ គាត់មានសក់ខ្លី ហើយគាត់ពាក់អាវពណ៌ដៃខ្លី អញ្ចឹងគាត់ពាក់អៀមពណ៌ខៀវ ដើម្បីការពារនៅពេលដែលគាត់ធ្វើបាយឆាឲ្យភ្ញៀវ មិនឲ្យខ្លាញ់ ឬក៏មិនឲ្យបាយឆាខ្ទាតប្រឡាក់អាវគាត់ ឬក៏ប្រឡាក់សំពត់គាត់ អញ្ចឹងដូច្នេះគាត់ពាក់អៀម គាត់ពាក់អៀមពណ៌ខៀវនៅលើខ្លួនរបស់គាត់ដើម្បីការពារខោអាវរបស់គាត់ ដែលស្ត្រីអ្នកលក់ម្នាក់នោះ គាត់កំពុងតែឈរនៅក្នុងតូបបាយឆារបស់គាត់ ដើម្បីធ្វើបាយឆាឲ្យភ្ញៀវ ដែលយើងឃើញនៅក្នុងតូបនោះ យើងឃើញមានចង្ក្រានមួយដ៏ធំ ហើយមានឆ្នាំងខ្ទះយ៉ាងធំនៅលើចង្ក្រាន អញ្ចឹងឆ្នាំងខ្ទះគឺជាឆ្នាំងដែលសម្រាប់ឆា ឬក៏ចៀនសាច់ ឆាបន្លែ និងឆាបាយ ឆាមីជាដើម អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឆាឬក៏ចៀន យើងធ្វើម្ហូបដោយម្ហូបឆាឬក៏ម្ហូបចៀន យើងត្រូវប្រើប្រាស់ឆ្នាំងខ្ទះ ដែលនៅក្បែរឆ្នាំងខ្ទះ យើងឃើញមានដបគ្រឿងទេសជាច្រើន ដែលគ្រឿងទេស យើងហៅថាគ្រឿងទេសហ្នឹង គឺជាគ្រឿង[សម្រាប់] គ្រឿងគ្រៅសម្រាប់បន្ថែមទៅក្នុងម្ហូប ឬក៏បន្ថែមទៅក្នុងបាយឆាឬក៏មីឆា ដើម្បីឲ្យវាមានរសជាតិ អញ្ចឹងយើង ដើម្បីបន្ថែមឲ្យមានរសជាតិ ទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ភ្ញៀវ យើងត្រូវបន្ថែមគ្រឿង អញ្ចឹងគ្រឿងទាំងអស់ យើងហៅថាគ្រឿងទេសអញ្ចឹងមីឆារបស់គាត់ ឬក៏រទេះបាយឆារបស់គាត់ គឺនៅចិញ្ចើមផ្លូវម្ខាង ដោយអ្នកលក់ គាត់លក់នៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវ អញ្ចឹងគាត់អត់មានហាងលក់ទេ ក៏ប៉ុន្តែនៅហាង ឬក៏តូបលក់នៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវខ្លះ គឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់មិនចាញ់មីឆា ឬក៏បាយឆានៅតាមហាងធំនោះទេ ដែលយើងឃើញនៅក្បែររទេះ ឬក៏តូបបាយឆារបស់គាត់ យើងឃើញមានតុមួយ ដែលតុនោះ យើងឃើញមានកូនកៅអីតូចមួយនៅក្បែរនោះ ហើយមានគ្រឿងផ្សំជាច្រើនដាក់នៅលើតុ អញ្ចឹងគ្រឿងផ្សំនេះក៏គាត់ដាក់សម្រាប់ឲ្យភ្ញៀវបន្ថែមទៅលើរសជាតិបាយឆារបស់គាត់ ប្រសិនបើភ្ញៀវអត់ទាន់ពេញចិត្តរសជាតិដែលគាត់ធ្វើនោះទេ ភ្ញៀវគាត់អាចបន្ថែមគ្រឿងទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់គាត់បានអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពទីនេះ គឺនារីម្នាក់ នារីវ័យក្មេងម្នាក់ ដែលមានវ័យ ២៣ ឆ្នាំហ្នឹង គាត់បានដើរមកដល់តូបបាយឆាមួយកន្លែង ដែលនៅក្បែរទីក្រុង ព្រោះយើងឃើញនៅក្រោយតូបបាយឆាគឺជាស្រមោលនៃទីក្រុងមួយ អញ្ចឹងគាត់កំពុងតែដើរនៅតាមផ្លូវ ហើយឃើញ[បាយ]តូបបាយឆាមួយកន្លែង

Fruits (Sakanan) — 01


ដោយជាក់ស្ដែងយើងមកមើលនៅក្នុងរូបភាពទីនៅក្នុងរូបភាពទីយើងឃើញមាននារីម្នាក់ ដែលគាត់ពាក់អាវពណ៌ប្រផេះ សំពត់ពណ៌ ស្លៀកសំពត់ពណ៌ គាត់កំពុងតែដើរមករកតូបលក់ផ្លែឈើមួយ អញ្ចឹងនៅក្នុងតូបលក់ផ្លែឈើនោះ យើងឃើញមានបុរសម្នាក់កំពុងតែឈរលក់ផ្លែឈើ ដោយបុរសម្នាក់នោះ មានអាយុគាត់ប្រហែលជា ២០ ឆ្នាំ គឺគាត់នៅក្មេង គាត់ពាក់មួកពណ៌ទឹកក្រូច គាត់ពាក់អាវពណ៌ខៀវដៃខ្លី ហើយគាត់មានពាក់អៀមផងដែរ ពាក់អៀមពណ៌ ដើម្បីការពារកុំឲ្យប្រឡាក់អាវរបស់គាត់ អញ្ចឹងដោយសារតែបន្លែ ឬក៏ដោយសារតែផ្លែឈើ គឺមានជាតិទឹក ដូច្នេះវាអាចខ្ទាតប្រឡាក់អាវរបស់គាត់ នៅពេលដែលគាត់ចិតផ្លែឈើឲ្យអតិថិជន អញ្ចឹងហើយគាត់ត្រូវតែពាក់អៀម ដើម្បីការពារខោអាវរបស់គាត់កុំឲ្យប្រឡាក់ ដែលបុរសម្នាក់នោះ គាត់កំពុងតែឈរនៅក្រោមតូប ឬក៏នៅក្រោមតង់មួយ ដែលយើងឃើញនៅលើ [...]នៅលើ បុរសម្នាក់នោះគឺមានដំបូល អញ្ចឹងបានន័យថាគាត់លក់នៅក្រោមដំបូលតង់មួយដោយសារតែដើម្បីការពារកុំឲ្យក្ដៅ ហើយនិងក៏ដូចជាកុំឲ្យមានភ្លៀងសើម ឬក៏ភ្លៀងទទឹក គឺយើងគ្រាន់តែដាក់ដំបូលមួយ ធ្វើជាតង់ដើម្បីឈរនៅក្រោមនោះ ដែលដំបូលតង់នោះ វាអាចធ្វើឲ្យយើងមានម្លប់ ឬក៏មិនឲ្យភ្លៀងទទឹកយើងបាន អញ្ចឹងហើយគាត់ឈរលក់នៅក្រោមតង់ចំណែកឯផ្លែឈើរបស់គាត់ គឺគាត់ដាក់នៅក្នុងរទេះកញ្ចក់ អញ្ចឹងគាត់មានរទេះមួយ សម្រាប់ដាក់ផ្លែឈើ ដែលយើងឃើញរទេះនោះ គឺមានកង់ចំនួនពីរ ដែលកង់ពណ៌ខ្មៅ ហើយនិងមានកាំកង់ផងដែរ ដែលនៅខាងក្រោយរទេះ គឺយើងឃើញមានដៃរុញ អញ្ចឹងគេរុញរទេះនោះដោយដៃរុញរទេះ ដោយយើងចាប់កាន់ដៃទាំងពីរទៅលើដៃរុញ ហើយរុញរទេះ ចំណែកឯនៅខាងមុខរទេះ យើងឃើញមានចន្ទល់មួយ ទល់