Translations are evolving and should be taken as indicative only! For a guide to the tones and the spelling system used to write this variety of Isaan (Khon Kaen), see the "tone guide" on the overview page.

Tones: M = mid, HR = high-rising, H = high, HF = high-falling, LF = low-falling

IsaanPronunciationTonesThaiEnglish/Notes#occ
ตา ta: M ตา eye {เขามีตาสองข้าง = he's got two eyes} {หลับตา = to close one's eyes} 54/19

Link to overview page
Link to dictionary

Basic vocabulary — page 22 — Series A, pictures 15-18: eye, to look, to close the eyes


15 อันนี้คือตา เขากำลังแนมไปข้างหน้า
16 เขากำลังแนมไปทางซ้าย
17 เขากำลังหลับตา
18 เขากำลังแนมขึ้นไปเทิง

Basic vocabulary — Page 24 — Series B, pictures 09-10: newspaper, to read


9
อันนี้คืออี่หยัง อันนี้กะเป็นหนังสือพิมเนาะ
ค้ายกับหนังสือ แต่ว่ามันสิแผ่นน้อยหลือว่าสิมีข้อมูนบ่หลายส่ำหนังสือ
หนังสือพิมนี้มีปะโยดอี่หยังบ่ กะมีอยู่ หนังสือพิมนี้กะสิเฮ็ดออกมาแต่ละมื้ออยู่ในหนังสือพิมนั้นกะสิมีเนื้อหาสาละหลายสิ่งหลายอย่าง อาดสิมีเกี่ยวกับ ข่าวกานเมือง หลือว่าข่าวในสิ่งต่างๆ หลือว่าเกี่ยวกับสาละคะดี หลือว่าละคอนเนาะ กะสิพิมเข้าไปในหนังสือพิมนั้น
ขั้นพุใดอยากอ่านหลือว่าอยากฮู้ข่าวอี่หยังต่างๆ เกี่ยวกับบ้านเมียงกะสามาดไปซื้อหนังสือพิมอยู่ตะหลาดหลือว่าอยู่ล้านขายของ เพื่อที่สิมาอ่านหนังสือพิมนี้

10
เขากำลังเฮ็ดหญัง กะมีพุซายพุหนึ่ง เขากำลังอ่านหนังสือพิมอยู่
ตาของเขากำลังจ้อง กำลังแนมหนังสือพิมอยู่ เขาคือสิกำลังอ่านหนังสือพิมอยู่
แล้วเขาอ่านหนังสือพิม เขาอ่านอี่หยังอยู่ตอนนั้น กะจักคือกัน อันนี้กะบ่ฮู้ว่าเขาอ่านอี่หยังอยู่ อาดสิอ่านข่าว หลือว่าอ่านละคอน หลือว่าเบิ่งอี่หยังต่างๆ ที่อยู่ในหนังสือพิมนั้นกะได้ อันนี้เฮากะบ่ฮู้คือกันเนาะ

Basic vocabulary — page 20 — Series B, pictures 11-13: dead, pig, bird, person, candle


11
อันนี้คืออี่หยัง อันนี้คือหมู หมูมันกำลังตาย หมูมันนอนตายอยู่

12
นี้คืออี่หยัง อันนี้คือนก นกตาย นกมันกำลังตาย
อะวัยยะวะของนกมีอี่หยังแน่ นกกะสิมีหลายสิ่งหลายอย่างคือกัน กะสิมีปีกพ้อม มีปีกสองข้าง แล้วกะมีขาพ้อม แล้วกะมีตีนพ้อม มีตีนสองข้างคือกัน แล้วกะมีหาง มีปาก มีตาพ้อม มีดังพ้อม แล้วกะมีอีกหลายสิ่งหลายอย่าง แล้วนกมันกะสามาดบินได้พ้อม

13
นี้คืออี่หยัง นี้คือคนตาย เอิ้นง่ายว่าสบ ขั้นคนตายเขาสิเอิ้นว่าสบ แล้วเขาจุดเทียนพ้อมแม่นบ่ แม่น เขาจุดเทียนพ้อม มีควนฮึ่มๆ ขึ้นพ้อม
กานจัดงานสบนี้ หลือขั้นมีคนตาย อยู่พากอี่สาน หลืออยู่ซู่พาก หลือในปะเทดไทย ขั้นคนตายนี้ สิให้พะมีสวด คือเอิ้นว่าสวดอะพิทัม สวดสามมื้อ แล้วกะเอาไปเผา
ขั้นคนตายได้สามมื้อ กะนับจากมื้อที่ตาย ขั้นนับได้สามมื้อแล้ว กะสิเอาไปเผา คือมื้อที่สามสิเป็นมื้อเผาของสบ

Basic vocabulary — Page 29 — Series B, pictures 11-12: star, moon, sky


11
อันนี้คืออี่หยัง อันนี้เป็นลูบดาวเนาะ
กะสิมีห้าเหลี่ยมนำกันเนาะ ดาว ปกกะติแล้วกะสิมีห้าเหลี่ยมเนาะ กะมีห้ามุมห้าเหลี่ยมเนาะ เป็นลูบดาวเนาะ
แล้วลูบดาวหนิมันสีอี่หยัง ลูบดาวหนิเป็นสีขาวเนาะ เป็นสีขาว ขาวจุ่นพู่นอยู่ สีงามซ้ำแมะเนาะ สีบ่สดใส บ่ดำ บ่มืด บ่มัวเนาะ
แล้วลูบดาวหนิมีไว้เฮ็ดหญัง อาดสิมีไว้ถ้าปะดับตกแต่งในญามจัดบอดหลือว่าจัดห้องอี่หยัง เฮากะสามาดเฮ็ดเป็นลูบดาว เฮ็ดลูบต่างๆ หลือว่าลูบดาวแบบนี้กะได้

12
อันนี้คืออี่หยัง อันนี้เป็นอี่เกิ้งเนาะ อี่เกิ้งสีเหลียง เหลียงเอ้อเฮ้ออยู่เนาะ
เป็นลูบอี่เกิ้งเคิ่งหนึ่ง เขาเอิ้นว่าอี่เกิ้งเคิ่งเสี้ยว หลือว่าดวงจันเคิ่งเสี้ยว
กะอยู่เทิงท้องฟ้าพุ้นหละวา แล้วกะอยู่ล้อมลอบด้วยดวงดาวเนาะ กะสิมีดาวหลายดวงล้อมอี่เกิ้งนี้ไว้อยู่ อาดสิอยู่เทิงฟ้า หลือว่าอาดสิติดไว้นำฝาผะหนังหม้องใดหม้องหนึ่งกะได้ เพื่อตกแต่งให้มันเบิ่งงามตา งามหูงามตา หลือว่าให้มันมีสิ่งที่ปะดับตกแต่งเนาะ

Basic vocabulary — page 22 — Series B, pictures 15-18: eye, to look, to close the eyes


15
นี้คืออี่หยัง อันนี้เป็นตา อันนี้เป็นตาของคน
อยู่ในตากะสิมีน่วยตา น่วยตาสิเป็นสีดำ
ตาของคนสิเป็นสีขาว แต่ว่าน่วยตานั้นสิเป็นสีดำ
ตานี้ไว้ถ้าแนม ตาสามาดแนมได้ซู่อย่าง
ขั้นคนเฮาบ่มีตา กะบ่สามาดแนมได้ บ่สามาดเห็นฮุ่ง แนมอี่หยังกะบ่เห็น
ขั้นคนตาบอด กะบ่สามาดแนมเห็น บ่สามาดแนมได้จักอย่าง
แล้วพุซายคนนี้กำลังมืนตาอยู่ เขากำลังแนม กำลังแนมไปข้างหน้า

16
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังแนม กำลังแนมไปทางซ้าย
กำลังแนมไปทางซ้ายอยู่ แต่ว่าเขาแนมอี่หยัง เขาใซ้ตาสองข้างของเขานั้นหละ กำลังแนมไปทางซ้ายอยู่

17
เขากำลังเฮ็ดหญังอยู่ เขากำลังหลับตา เขากำลังหลับตาอยู่
ขั้นคนหลับตาอยู่ หลือว่าหลับตาอยู่หนี้ สิบ่สามาดแนมอี่หยังเห็น หลือว่านอนหลับ
ขั้นคนนอนหลับกะสิหลับตา แล้วกะบ่สามาดแนมอี่หยังได้จักอย่าง กะคือหลับตาอยู่ ตาเฮากะสิปิด หลือว่าบ่ได้ใซ้งานตาแล้ว

18
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังมืนตา
พุซายคนนี้เขากำลังมืนตาอยู่
เขาอาดสินอนตื่นแล้ว หลือเซาหลับตาแล้ว เขากะเลยมืนตาขึ้น เพื่อที่สิสามาดแนมได้ซู่สิ่งซู่อย่าง หลือว่าแนมเห็นได้ทุกสิ่งทุกอย่าง

Basic vocabulary — Page 23 — Series B, pictures 11-13: to cry


11
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังฮ้องไห้
มีพุซายพุหนึ่ง เขากำลังฮ้องไห้ จักว่าเขาเป็นอี่หยัง จักเขาเฮ็ดอี่หยังมาเขาคือฮ้องไห้ เขาอาดสิเสียใจกะได้ เขากะเลยฮ้องไห้

12
เขากำลังเฮ็ดหญัง กะมีพุหญิงพุหนึ่ง เขากำลังฮ้องไห้อยู่
จักว่าเขาเป็นอี่หยังได้แต่ฮ้องไห้ แนมไปกะเห็นแต่เขาฮ้องไห้อยู่
เขาฮ้องไห้อยู่จักคน กะฮ้องอยู่พุเดียว จักว่าเขาฮ้องไห้อยู่ใส เห็นแต่เขาฮ้องไห้อยู่
คนที่ฮ้องไห้นี้ เขาฮ้องไห้เฮ็ดหญัง เป็นหญังกะคือฮ้องไห้ เขาเสียใจหลือว่าเขาดีใจ กะแล้วแต่สะถานะกาน บางเที่ยคนดีใจหลายเขากะฮ้องไห้ออกมากะได้ บางคนเขาเสียใจหลายเขากะฮ้องไห้ออกมากะได้ แล้วแต่สะถานะกาน แล้วแต่คน แล้วแต่นะตอนนั้น

13
เขากำลังเฮ็ดหญัง กะมีพุหญิงพุหนึ่ง เขากำลังเอาลูกอยู่ เอาลูกเด็กน้อยหนิหละ กำลังอุ้มอยู่
จักว่าเด็กน้อยเป็นอี่หยัง เบิ่งซงแล้วเป็นตาคือสิฮ้องไห้หนิหละ เบิ่งหน้าเบิ่งตาแล้วคือสิฮ้องไห้คือใดบุ
พุหญิงคนนี้ หลือว่าพุพุนี้ เขาอาดสิเป็นแม่ของเด็กน้อยคนนี้กะได้ เขากะเลยอุ้มเอาเด็กน้อยคนนี้
แล้วเขาสิเฮ็ดจั่งใดกับเด็กน้อยคนนี้ ขั้นเขาอยากสิให้เด็กน้อยคนนี้เซาฮ้องไห้ หลือว่าเซาฮ้อง เขากะต้อง[โอ]เอา หลือว่าปอบเอา ให้ลูกเซาฮ้องไห้ ให้เด็กน้อยเซาฮ้องไห้หนั้นหละ

Basic vocabulary — page 17 — Series B, pictures 06-08: to smile, to be sad, to cry, to be angry


6
เขากำลังเฮ็ดหญัง มีพุหญิงคนหนึ่ง เป็นเด็กน้อยดอก เขากำลังยิ้มอยู่ เขากำลังยิ้ม เขาคือสิดีใจ
เป็นหญังเขาคือยิ้ม บ่ลู้คือกันจักว่าเขายิ้มเฮ็ดหญัง เขาคือสิมีความสุข คือสิมีความสุข เขากะเลยยิ้ม
คือฮู้ว่าเขายิ้ม กะฮู้ว่าเขายิ้ม เพาะว่าเขากำลังดีใจ เบิ่งสีหน้าของเขาแล้ว เขากะดีใจอยู่ เขาอ้าปาก แล้วกะมีฮอยยิ้มอยู่ในหน้าของเขา กะฮู้ว่าเขากำลังดีใจอยู่ หลือว่ามีความสุขอยู่

7
พุหญิงคนนี้เป็นอี่หยัง เขากำลังฮ้องไห้ เสียใจอยู่ กะบ่ฮู้คือกันว่าเขาเป็นหญัง เขากำลังเสียใจ
เบิ่งสีหน้าของเขาแล้ว มีแต่ความเส้า มีแต่ความหมอง บ่มีความสุขอี่หยังเลย
ปากของเขากะฮอยลง บ่เป็นตามีความสุขหลาย เทิงมีน้ำตาแล้ว มาจากตาของเขาพ้อม คิ้วของเขากะตก คือสิบ่มีความสุขคัก คือสิเส้าสิหมองคัก

8
พุหญิงคนนี้เขาเป็นอี่หยัง เขากำลังใจฮ้ายอยู่ เขากำลังโมโห คือสิสูนคัก
คือฮู้ว่าเขาสูน คือฮู้ว่าเขาโมโห กะฮู้เพาะว่าเบิ่งจากสีหน้าของเขาแล้ว
แล้วเขาเฮ็ดหน้าจั่งใด เขากะเฮ็ดหน้าโมโห เป็นตาสูนคัก มีลมออกจากหัวเขาพ้อม ตาเขากะขึงขึงขังคัก
แล้วแข้วของเขากะกัดแข้วอยู่ คือสิสูนคัก คือสิโมโหคัก คือสิใจฮ้ายคักกะด้อกะเดี้ย
เบิ่งแล้วใจฮ้ายคักอี่หลี จักสิใจฮ้ายใผกะบ่ฮู้คือกัน คือสิโมโหคัก โมโหแน่ ใจฮ้ายคัก ใจฮ้ายแน่

Basic vocabulary — page 19 — Series B, pictures 08-10: to pray, to put the hands together in prayer position, Buddha statue


8
เขากำลังเฮ็ดหญังอยู่ เขากำลังพะนมมืออยู่
เป็นหญังเขาคือพะนมมือ บ่ฮู้คือกัน จักว่าเขาสิพะนมมือเฮ็ดหญัง จักว่าเขาสิไหว้พุใด จักสิไหว้น้าไหว้ลุง จักสิไหว้พ่อไหว้แม่ หลือไหว้พะกะบ่ฮู้ จักว่าเขาไหว้อยู่ใส เขาอาดสิญกมือขึ้นไหว้สิ่งสักสิด หลือไหว้อี่หยังกะได้ อันนี้กะบ่ฮู้คือกัน

9
เขากำลังเฮ็ดหญังอยู่ เขากำลังพะนมมืออยู่
เขากำลังสิไหว้พะ หลือกำลังสิไหว้พะพุดทะลูบนั้นหละ
เขาเฮ็ดมือจั่งใด เขากำลังพะนมมืออยู่ กำลังพะนมมือขึ้น ใซ้มือสองข้างพะนมขึ้น แนบกันสองข้างนั้นหละ
แล้วเขาหลับตาเฮ็ดหญัง อันนี้กะบ่ฮู้คือกัน จักว่าเขาหลับตาเฮ็ดหญัง เขาอาดสิอะทิดถาน หลือตั้งจิดอะทิดถานบางสิ่งบางอย่างกะได้ เพื่อที่สิขอพอนจากพะพุดทะลูบนี้ หลือขอพอนจากพะ หลือขอพอนจากสิ่งสักสิดทั้งหลาย
แล้วพุซายคนนี้เขานั่งจั่งใด เขานั่งทับส้น เขานั่งญกขาขึ้นแล้วกะทับส้น หลือนั่งท่าเทบพะบุดนั้นหละ เอิ้นง่ายกะได้

10
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังไหว้พะ หลือไหว้พะพุดทะลูบนั้นหละ
เป็นหญังเขาคือไหว้พะ อันนี้กะบ่ฮู้คือกัน เขาอาดสิมาไหว้พะขอพอน หลือมาเฮ็ดบุนกะได้ มื้อนี้อาดสิเป็นวันพะ หลือเป็นวันอี่หยังกะได้ที่เขามาทำบุนหลือมาไหว้พะ
แล้วพุซายคนนี้เขานั่งจั่งใด เขากำลังไหว้พะ ตอนแลกเขากะนั่งทับส้น หลือนั่งท่าเทบพะบุดนั้นหละ แล้วเขากะกำลังไหว้พะ แล้วตอนนี้เขากำลังก้มไหว้พะอยู่

Basic vocabulary — page 14 — Series B, pictures 09-10: young/old


9
นี้คืออี่หยัง นี้คือพุหญิง มีพุหญิงสองคน
มีพุหญิงพุหนึ่ง อายุบ่ทันได้หลาย แต่ว่ากะอาดสิเป็นวัยทองอยู่ ใส่เสี้ยแขนสั้นสีขาว ใส่ส้งขาญาวสีเทา เขากำลังยืนอยู่ ยืนอยู่ข้างอีกพุหนึ่ง
พุหนึ่งเบิ่งซงแล้วคือสิเถ้าหลาย อาดสิเป็นพุเถ้า เพาะว่าเบิ่งซงแล้วคือสิเถ้าบักคักหนึ่ง กำลังก้มหน้าก้มตาอยู่ ใส่เสี้ยแขนญาวสีฟ้า
พุหญิงสองคนนี้ พุใดเถ้ากว่ากัน กะสิมีคนหนึ่งเถ้ากว่า คนที่ยืนอยู่ฝั่งขวา แล้วคนยืนอยู่ฝั่งซ้าย กะสิอายุหน้อยกว่า

10
นี้คืออี่หยัง นี้คือคน คนสองคนยืนอยู่ เป็นพุซายสองคนยืนเฮียงกันอยู่
พุซายคนแลกอายุหน้อยหนึ่ง บ่ทันได้เถ้า อายุทันได้หลาย ใส่เสี้ยแขนสั้นสีเขียว ใส่ส้งขาญาวสีขาว กำลังยืนเฮียงกันอยู่
เบิ่งซงเบิ่งหุ่นแล้ว กะสูงเติบ กะเป็นคนสูงเติบ เบิ่งซงเบิ่งหุ่นแล้ว กะสูงเติบ กะพอสูงใคแน่ มีผมสีดำ ผมกะบ่ญาวหลาย
พุซายอีกพุหนึ่ง คือสิเถ้าแล้ว เบิ่งซงคือสิเถ้าคัก
เขามีผมหงอกพ้อม ผมหงอกสีขาว หัวเขากะล้านพ้อม ล้านบักคักหนึ่ง หัวล้านเหมิกเถิกอยู่
เขากะใส่เสี้ยสีซมพูแขนสั้น แล้วกะใส่ส้งขาญาวสีเทาคือกัน
สองคนนี้พุใดสูงกว่ากัน คนใส่เสี้ยสีเขียวสูงกว่า เขาเป็นวัยลุ้นอยู่ เขากะทันได้เถ้า เขาสูงกว่า
แล้วพุใดเถ้ากว่ากัน กะมีพุเถ้าพุหนึ่ง ยืนอยู่ฝั่งขวา เบิ่งซงแล้วกะเถ้าคัก คือสิเถ้ากว่าเด็กน้อยคนนี้อยู่

Basic vocabulary — page 20 — Series B, pictures 04-05: to sing, singer, microphone


4
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังล้องเพง เขากำลังล้องเพงอยู่
แล้วเขาเฮ็ดท่าทางจั่งใด เขากะเฮ็ดท่าทางคือจั่งล้องเพงนั้นหละ เฮ็ดมือ เฮ็ดมือเฮ็ดท่าทางพ้อม อ้าปากล้องเพงพ้อม เฮ็ดตาเฮ็ดเอ่ย เฮ็ดหลายสิ่งหลายอย่าง ลักสะนะแล้วกะคือคนล้องเพงนั้นหละ
เขาล้องเพงอยู่หนี้ เขามีความสุขบ่ กะคือสิมีความสุขหลาย เบิ่งสีหน้าสีตาของเขาแล้ว เป็นตามีความสุขคัก
แล้วเขาเป็นตาม่วนบ่ กะซงคือสิเป็นตาม่วนอยู่ เบิ่งซงแล้วกะสิเป็นตาม่วนคัก
เบิ่งอยู่ตาของเขาแล้ว เขาหลับตาบ่ เขามืนตาบ่ บ่ เขาบ่มืนตา เขาหลับตาอยู่ แล้วกะล้องเพงเสย

5
อันนี้คืออี่หยัง อันนี้เป็นคนล้องเพง เป็นพุหญิงล้องเพง อาดสิเป็นนักล้องกะได้ ที่เขามายืนล้องเพงอยู่หนี้
แล้วเขาใซ้อุปะกอนอี่หยังแน่ กะสิมีขาตั้งไม กับไมพ้อม แล้วกะล้องเพง
ไมหนี้กะเป็นหม้องเป่งเสียงออกไป หลือเป็นหม้องที่มีเสียง ขั้นเฮาเป่งเสียงออกไปใส่ไม กะสิมีสายไฟที่ต่อจากไม แล้วสิมีสายไฟที่ต่อจากไมไปหาลำโพง ขั้นเฮาเว้าใส่ไม หลือล้องเพงใส่ไม เสียงกะสิออกลำโพง กะสิเฮ็ดให้มันเสียงดัง
สีแดงอยู่หลังพุหญิงหนี้ เป็นอี่หยัง เป็นผ้าม้าน สีแดงอยู่หลังพุหญิงนั้น เป็นผ้าม้าน
เป็นผ้าม้านสีแดง มีฝั่งซ้ายกับฝั่งขวา มีสองฝั่ง
แล้วพุหญิงคนนี้เขาล้องม่วนบ่ จัก บ่ฮู้คือกัน จักว่าเขาล้องม่วนหลือล้องบ่ม่วน อันนี้เฮากะบ่ฮู้ เพาะว่าบ่ได้ฟังนำเขา

Basic vocabulary — page 13 — Series B, pictures 01-04: mouth, to speak/talk


1
นี้คืออี่หยัง นี้คือคน เขาเป็นพุซาย
คือฮู้ว่าเขาเป็นพุซาย หน้าตาเขาคือพุซาย หน้าตาเขาบ่คือพุหญิงเลย เบิ่งจั่งใดกะฮู้ว่าเป็นพุซาย
มีลูกสอนสีแดงซี้ไปใส่ปากเขาแม่นบ่ แม่น ลูกสอนสีแดงซี้ไปใส่ปากของเขา
เขาเฮ็ดปากจั่งใด ตอนนี้เขาเม้มปากอยู่ เขาบ่ได้อ้าปาก
เขามีตาสองข้าง
เขามีดังพ้อม ดังของเขากะมีอันเดียว
เขามีหูพ้อม เขามีหูสองข้าง ข้างหนึ่งแนมเห็น อีกข้างหนึ่งแนมบ่เห็น เพาะว่าหน้ามันบังไว้
ผมของเขาสีอี่หยัง ผมของเขาสีดำ ผมบ่ญาวหลาย ผมสั้นหนึ่ง

2
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังเว้า จักเขาเว้ากับพุใด จักเขาเว้าอี่หยังอยู่ เห็นปากเขากำลังเว้าอยู่ กะเลยฮู้ว่าเขากำลังเว้าแท้
พุซายคนนี้เขาเถ้าไป่ จัก จักเถ้าหลือบ่เถ้า เบิ่งบ่ค่อยออก อาดสิบ่เถ้าหลาย อาดสิเป็นวัยทองอยู่ อาดสิบ่ทันได้เถ้ากะได้

3
เขากำลังเฮ็ดอี่หยังอยู่ เขากำลังเว้ากันอยู่
จักเขาเว้าอี่หยัง เขาเว้ากันอยู่สองคน
เขากำลังนั่งเว้ากัน มีพุหญิงกับพุซาย พุหญิงพุหนึ่ง พุซายพุหนึ่ง เขากำลังเว้ากัน จักเว้าอี่หยัง
เขาเว้ากันอยู่ใส จักคือกัน จักเขาเว้ากันอยู่ใส เห็นแต่เขานั่งเว้ากันอยู่ แต่บ่ลู้ว่าอยู่ใส

4
เขากำลังเฮ็ดอี่หยัง เขากำลังญ่างอยู่
เขากำลังญ่างกันไปสองคน มีพุหญิงกับพุซาย แล้วเขากำลังเว้ากันพ้อม
จักเขาเว้าอี่หยัง เขาญ่างไปพ้อม เว้ากันไปพ้อม
จักเว้าอี่หยังกัน มะโล่งโจ่งเจ่งอยู่ เทิงญ่างไป เทิงเว้าไป เทิงหันหน้าให้กันพ้อม คือสิม่วนหลาย

Basic vocabulary — Page 26 — Series B, pictures 11-14: to lie, sofa, to read, book, tiger, cat, to sleep


11
พุซายคนนี้เขากำลังเฮ็ดหญังอยู่ เขากำลังนอนอยู่
อาดสินอนหลับอยู่ นอนอยู่เทิงโซฟา โซฟาอันบักใหญ่พุ้นแหล้ว โซฟาสีเหลียง
เขากะนอนอยู่พุเดียวของเขานั้นหละ นอนซันขา ขึ้นขาหนึ่งพุ้นแหล้ว ขาหนึ่งกะเหยียดตงที้ลี้พุ้นแหล้ว มืออีกข้างหนึ่งเขากะวางอยู่เทิงอกของเขาเนาะ แล้วกะกำลังนอนอยู่ คือสินอนแซบ นอนนัวคักเนาะ เหลียวเบิ่งนอนหลับ บ่ฮอดมืนตาซ้ำ
แล้วพุซายคนนี้เขานอนเฮ็ดหญัง กะจักหละเด้อ จักว่าเขานอนเฮ็ดหญัง เขากะอาดสิเมี่ยย อาดสิล้า อาดสิมาจากหม้องเฮ็ดงาน อาดสิเซาเมี่ยยกะได้ เขากะเลยนอนหลับ ปะมานนั้นเนาะ

12
เขากำลังเฮ็ดหญัง กะมีพุซายพุหนึ่งนั้นหละ เขากำลังนอนอยู่ นอนอยู่เทิงโซฟา นอนอ่านหนังสือเนาะ
มือสองข้างจับหนังสือเหล้มหนึ่งขึ้นมา แล้วกะซันที้ลี้ขึ้น แล้วกะกำลังแนมเบิ่ง อาดสิอ่านเบิ่ง หลือว่าอ่านหนังสืออยู่กะได้เนาะ
ขาของเขาข้างหนึ่งกะซันขึ้น ขาข้างหนึ่งกะเหยียดที้ลี้ ตงที้ลี้ไปพุ้นหละเนาะ

13
อันนี้เป็นสัด สัดชะนิดหนึ่งเนาะ เป็นเสีย เขาเอิ้นว่าเสีย เสียกะเป็นสัดชะนิดหนึ่งนั้นหละ
เสียนี้เป็นสัดดุล้ายบ่ หลือว่าดุ หลือว่าฮ้ายคักบ่ ฮ้ายคักเด้อสัดหนิ เสียเนี้ย ฮ้ายคัก
มันกินเนี้ยเป็นอาหาน กินเนี้ยเป็นอาหานเนาะ
เบิ่งลักสะนะท่าทางหลือว่าของแท้เนี้ย มันเป็นตาย้านบ่ ปัดโท เป็นตาย้านคักเด้อ เป็นตาย้านอี่หลี เสียนี้ บ่ก้าอยู่ใก้ พุใดกะบ่ก้าอยู่ใก้มันดอก เพาะว่ามันตาย้าน ตาย้านคักอี่หลี

14
อันนี้คืออี่หยัง อันนี้เป็นแมว อันนี้คือแมว
แมวมันกำลังนอนอยู่ นอนหลับ ตุ้ยพุ้นแหล้ว บ่เบิ่งหน้า บ่เบิ่งหลัง บ่เบิ่งฟ้าเบิ่งไฟอี่หยังเลย นอนอยู่โตเดียวข้อหล้อของมันนั้นหละ คือสิมีความสุขหลาย
แล้วมันนอนเฮ็ดหญัง มีคือสิเมี่ยย มันคือสิเซาเมี่ยยนั้นหละ มันกะเลยนอนเนาะ

Basic vocabulary — page 20 — Series B, pictures 01-03: to pull, rope, toy car, dog, tug-of-war


1
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังดึงลด เป็นลดของเหล้น
เขาใซ้อี่หยังลาก เขาใซ้เซียก เขาดึงเซียกอยู่ เขาเอาเซียกมัดใส่ลดของเหล้นนั้น แล้วเขากะใซ้มือของเขาจับเซียกอันนั้น แล้วกะลากไป
ของเหล้นนี้กะเป็นลดของเหล้น เป็นลดของเหล้นเด็กน้อย ลดของเหล้นคันน้อยดอกว่า บ่สามาดขี่ได้ แต่ว่าสามาดเหล้นได้ ญู้เหล้น หลือลากเหล้นกะได้ สำหลับของเด็กน้อยเนาะ สำหลับของเด็กน้อยเหล้น

2
หมามันกำลังเฮ็ดหญัง หมามันกำลังดึงคนไปข้างหน้า
แล้วมันใซ้แฮงหลายบ่ จักคือกัน อันนี้กะบ่ฮู้คือกัน จักว่ามันใซ้แฮงหลายหลือบ่หลาย
แล้วพุใดไปก่อนไปลุน พุใดอยู่ข้างหน้า พุใดอยู่ข้างหลัง กะหมามันออกก่อน หมามันดึงคน แล้วคนอยู่ทางหลัง หมามันดึงคนไปข้างหน้า แล้วคนกะอยู่ข้างหลังหมา
ส่วนปะกอบของหมากะสิมีหลายอย่าง มีขาพ้อม กะมีขาหน้า ขาหลัง มีหู มีตา มีปาก มีดัง มีลิ้น มีสิ่งต่างๆ อีกหลายสิ่งหลายอย่าง

3
เด็กน้อยกำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังดึงเซียก กำลังดึงเซียกไปทางหลัง
จักว่าเขาสิดึงเป็นหญัง เห็นแต่เขาใซ้แฮงดึงเซียกอยู่
ที่เขาดึงอยู่นั้นเป็นอี่หยัง เป็นเซียกแม่นบ่ แม่น เป็นเซียก เขากำลังดึงเซียก กำลังดึงเซียกอยู่
แล้วเขาใซ้แฮงหลายบ่ กะสิใซ้แฮงหลายเติบ เบิ่งซงแล้วเป็นตาใซ้แฮงหลายเติบ
แล้วที่เขาเฮ็ดอยู่นั้น ที่เขาเหล้นอยู่หนี้ เป็นกานละเหล้นแบบใด เป็นกานละเหล้นของอี่หยัง
อันนี้กะเป็นกานละเหล้นของเด็กน้อย หลือของพุใหญ่กะได้ เขาเอิ้นว่า เหล้นชักกะเย้อ เป็นเกมชักกะเย้อ เป็นเกมที่เหล้นของคนไทย คนอี่สานกะเหล้นได้ ซู่คนสามาดเหล้นได้
กะสิมีคนสองฝ่าย ฝ่ายหนึ่งอยู่ทางนี้ ฝ่ายหนึ่งอยู่ทางนั้น แล้วกะดึงเซียกกัน พุใดดึงซะนะ พุนั้นกะสิเป็นพุซะนะ
พุซะนะกะคือว่า ฝั่งใดที่ดึงเซียกได้หลายกว่า หลือดึงเซียกแฮงกว่า หลือมีพะละกำลังหลายกว่า ฝั่งนั้นกะสิเป็นพุซะนะ

Basic vocabulary — Page 31 — Series B, pictures 11-13: to dream, cat, fish, dog, bone, girl, school


11
นี้คืออี่หยัง อันนี้เป็นแมว แมวโตหนึ่งนั้นหละ
มันกำลังนอนหลับซ้ำแมะ กำลังนอนหลับแซบอยู่พุ้นหนะ นอนโตเดียวของมันข้อหล้อนั้นหละ
หลับตา งับปากพ้อมพุ้นแหล้ว นอนหลับ อุ้ย นอนหลับแซบคักแซบแน่เนาะ
กำลังฝันพ้อมพุ้นแหล้ว มันกำลังฝันฮอดปาโตหนึ่ง
มันกำลังฝันเห็นปาโตหนึ่ง
คือแบบว่ากำลังสิหิวเข้าพอดีนั้นหละ ว่ากำลังสิคิดพ้ออยากกินเข้า กะเลยฝันเห็นฮอดปาพอดี กำลังอยากได้กินปาพุ้นหละเนาะ
แล้วความฝันเนี้ย ขั้นเฮาฝันพ้อปา เฮาสิได้กินปาอี่หลีบ่ กะบ่ ความฝันมันเป็นสิ่งที่มันจินตะนาขึ้น จินตะนากานขึ้น หลือว่ามันเป็นแค่ความคิดที่มัน ที่เฮานอนหลับ แล้วเฮาคิดขึ้นเอง หลือว่าความคิดมัน เป็นสิ่งที่มันคิดขึ้นเอง เฮาบ่สามาดเห็นโตแท้ของจิงที่เฮา ของแท้ที่เฮาฝันฮอดหลือว่าฝันเห็นได้เนาะ

12
อันนี้คืออี่หยัง กะเป็นหมาเนาะ มีหมาโตหนึ่ง หมาโตสีเทาเนาะ กำลังนอนหลับอยู่
คือสินอนหลับแซบหลับนัวคัก เหลียวเบิ่ง ฝันเห็นฮอดกะดูกพ้อม กะดูกอันบักใหญ่พุ้นแหล้ว ฝันเห็นฮอดกะดูก
แล้วหมาโตนี้กำลังฝันเห็นกะดูก มันสิได้กินกะดูกแท้บ่ กะบ่เนาะ เพาะว่ามันเป็นแค่ความฝัน มันเป็นแค่เลี่ยงที่มันสมมุดขึ้น หลือว่าเลี่ยงที่มันจินตะนาขึ้น จินตะนากานขึ้น ในความฝันของเฮาซื่อๆ เนาะ

13
อันนี้คืออี่หยัง กะมีพุหญิงพุหนึ่งเนาะ กำลังนอนหลับอยู่
นอนหลับอยู่เทิงเตียงนอนพุ้นแหล้ว ห่มผ้าพ้อม หมุนหมอนพ้อม หมอนกะสีเหลียง ผ้าห่มกะสีฟ้า กำลังนอนอยู่เทิงเตียงนอนเนาะ
กำลังฝันพ้อมพุ้นแหล้ว คือสินอนหลับแซบคัก ฝันบ่ฮู้อีโหน้อีเหน้เนาะ ฝันฮอดโลงเลียน
อาดสิว่าเขากำลังอยากไปโลงเลียนพอดี กำลังสิได้ไปโลงเลียน แล้วกะฝันฮอดบางสิ่งบางอย่างนั้น
แต่ว่าความฝันหนิ บางสิ่งเนาะ ขั้นเฮาได้พ้อใน พ้อเลี่ยงใดเลี่ยงหนึ่ง หลือว่าพ้อเลี่ยงนั้นดุหลือว่าคิดฮอดเลี่ยงนั้นดุหลือว่าเว้าฮอดเลี่ยงที่เลี่ยงบางเลี่ยงดุเฮาอาดสิเก็บมาฝันหลือว่าเก็บมาคิดกะได้เนาะ

Basic vocabulary — Page 24 — Series B, pictures 14-17: head, nose, ear, mouth


14
นี้คืออี่หยัง อันนี้กะเป็นหัวเนาะ เป็นลูบหัวของคน อันนี้กะเป็นหัวของคนเนาะ
หัวของคนกะมีส่วนปะกอบหลายสิ่งหลายอย่างอยู่ในหัวนั้น มีหูแน่ มีตาแน่ มีปากแน่ มีดังแน่เนาะ แต่ละอย่างกะใซ้คนละแบบออกไปเนาะ
หูกะเอาไว้ถ้าฟัง ตากะเอาไว้ถ้าเบิ่ง ปากกะเอาไว้ถ้ากินเข้า หลือว่าเอาไว้ถ้าเว้า ดังกะเอาไว้ถ้าหายใจ หลือว่าไว้ดมกิ่นอี่หยังเนาะ
แล้วกะมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่อยู่ในหัวของเฮา หลือว่าอยู่ในใบหน้าของเฮา ที่เฮาบ่ได้เอ่ยฮอด หลือว่าบ่ได้เว้าฮอดเนาะ

15
นี้คืออี่หยัง อันนี้เป็นดัง อันนี้เป็นดังของคน
ดังของคนเอาไว้เฮ็ดหญัง ดังของคนกะเอาไว้หายใจ หลือว่าเอาไว้ดมกิ่น
ขั้นคนบ่มีดังกะบ่สามาดหายใจได้ หลือว่าบ่สามาดหันใจได้เนาะ กะสิตายนั้นแล้ว ขั้นคนบ่มีดัง แม่นบ่
กะอีกอย่างหนึ่ง ดังกะเอาไว้ถ้าดมกิ่น หลือว่าเอาไว้ดมสิ่งต่างๆ เนาะ กะสามาดฮู้ได้ว่า กิ่นนั้นมันหอม หลือว่ากิ่นนั้นมันเหม็น หลือว่ากิ่นนั้นมันคาว เฮากะสิสามาดฮู้ได้เนาะ

16
นี้คืออี่หยัง อันนี้คือหู อันนี้เป็นหูของคน
คนซู่คนต้องมีหู ขั้นบ่มีหูกะสิบ่ได้ญิน
นอกจากว่าคนหูหนวก เขาจั่งสิบ่ได้ญิน แต่ว่าหูคนปกกะติกะสิได้ญิน ได้ญินพุนั้นเว้า ได้ญินพุนี้เว้า ได้ญินเสียงอันนั้น ได้ญินเสียงอันนี้เนาะ

17
นี้คืออี่หยัง อันนี้คือปาก อันนี้เป็นปากของคน
คนซู่คนกะต้องมีปาก หลือว่าสัดทุกโตกะต้องมีปาก
ปากเอาไว้เฮ็ดหญัง ปากกะเอาไว้ถ้าเว้า หลือว่าเอาไว้ถ้ากินนั้นกินนี้ เอาไว้ถ้าเว้าอันนั้นเว้าอันนี้
คนซู่คนต้องมีปากแล้วกะเว้าได้ นอกจากว่าคนปากกืก หลือว่าคนใบ้เนาะ สิเว้าบ่มีเสียง สิบ่สามาดเว้าออกมาได้ แต่ว่าคนซู่คนสิสามาดเว้าได้ หลือว่าเว้ามีเสียงเนาะ เอาไว้เว้าอันนั้น เว้าอันนี้ หลือว่าเว้าพื้นคนเนาะ

Basic vocabulary — page 14 — Series B, pictures 05-08: nose, to smell, flower, to stink, to defecate


5
นี้คืออี่หยัง นี้คือดัง อันนี้คือดังของคน ดังมันเป็นอะวัยยะวะของคน เป็นอะวัยยะวะในล้างกายของคนเฮานี้หละ
ดังเอาไว้หายใจ ขั้นคนเฮาบ่มีดัง เฮากะหายใจบ่ได้ เพาะสะนั้นแล้ว ทุกคนต้องมีดัง หลือสัดทุกโตต้องมีดัง
ขั้นบ่มีดัง กะหายใจบ่ได้ หลือบ่สามาดดมกิ่นอี่หยังได้เลย
ดังสิอยู่ส่วนหน้าของเฮา อยู่เทิงใบหน้า อยู่หม้องใบหน้าของเฮา อยู่เทิงปาก หลืออยู่ใต้ตาของเฮา
หัวของเฮานี้ มีอะวัยยะวะใดแน่ มีอันอื่นอีกบ่ กะมีอยู่ มีหูพ้อม มีปาก มีตา มีคิ้ว มีคาง มีผม มีหัว มีหน้าผาก มีแก้ม มีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่อยู่เทิงใบหน้าของเฮา
แต่ละอย่างกะใซ้งานคนละแบบ อย่างเซ้น ปากกะเอาไว้กิน ตากะเอาไว้แนม หูกะเอาไว้ฟังเสียง หลือว่าแข้วกะเอาไว้กัดสิ่งของ หลือเอาไว้กัดกินแนวกินนั้นหละ แต่ว่าดังนี้เอาไว้หายใจ หลือดมกิ่นต่างๆ

6
เขากำลังเฮ็ดหญัง หลือเกิดอี่หยังขึ้น จักคือกัน แต่ว่าแนมเบิ่งพาบนี้แล้ว เห็นค้ายว่าเขากำลังดมกิ่นอยู่ หลือเขากำลังได้กิ่นอี่หยังบางสิ่งบางอย่าง จักเป็นกิ่นอี่หยัง แต่กะบ่ฮู้คือกัน ตอนนี้เขากำลังดมอยู่ จักว่าเขาดมแบบใด เขากำลังใซ้ดังของเขาดมกิ่นนั้นอยู่ บ่ลู้ว่ากิ่นนั้นมันมาแต่ใส สิหอมหลือสิเหม็นกะบ่ลู้คือกัน

7
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังดมกิ่น
ตอนนี้เขากำลังดมกิ่น