KhmerPronunciationEnglish/Notes#occ
បន្តិច bɑntəc 1. a little, a little bit, in small amounts, few
2. rather, slightly, just barely
3. in a little while
Notes: ជើង ត
105/84

Link to overview page
Link to dictionary

Apologizing — Dialogue 3


ការខកម៉ោងណាត់ជួប
ធារីទូរស័ព្ទទៅកញ្ញាសុំទោសកញ្ញា! ខ្ញុំរៀងយឺតបន្តិចហើយ នៅស្ទះចរាចរណ៍
កញ្ញាអត់អីទេធារី តាមសម្រួលប្រយ័ត្នប្រយែង

Saying “I don’t know” — Dialogue 3


នៅកន្លែងធ្វើការ
កញ្ញាវុទ្ធី! កុំព្យូទ័រខ្ញុំខូចហើយវុទ្ធី ជួយមើលបន្តិចបានទេ?
វុទ្ធីខ្ញុំអត់សូវចេះកុំព្យូទ័រទេ កញ្ញាចាំខ្ញុំហៅបងតារាឲ្យមកជួយមើលណា

Expressing frustration — Additional dialogue 1


នៅហាងទំនិញ
អ្នកទិញគិតលុយប្រញាប់តិច
អ្នកលក់សុំចាំបន្តិចបង ម៉ាស៊ីនមានបញ្ហាតិច
អ្នកទិញយូរម៉េះ? កាលណាបានហើយ? ... បានហើយ អត់ទិញអេ៎ ប្រញាប់អា៎

Greetings and leave takings 2 — Dialogue 3


តារា៖ (កំពុងញ៉ាំបាយ) ពូសាន! ទៅណាហ្នឹងពូ? មកពិសាបាយសិនអីពូ?
សានអូ តារា! អត់អីទេ ហូបចុះពូមានការប្រញាប់បន្តិច

ពូគិតរកទៅសិនហើយ ថ្ងៃនេះអត់បាននៅនិយាយលេងយូរទេ ត្រូវប្រញាប់ទៅផ្ទះបងប្អូនមានការបន្តិច
តារាបាទ អញ្ជើញចុះពូ សុខសប្បាយណាពូ

Asking for help 2 — Cultural note


ខ្មែរជាជនជាតិដែលឲ្យតម្លៃនិងចូលចិត្តជួយគ្នានៅពេលមានអាសន្នអន្ធក្រឧទាហរណ៍ដូចជា ជួយប្រាប់ផ្លូវនៅពេលវង្វេងផ្លូវ ជួយរុញឡាននៅពេលជាប់ផុងក្នុងភក់ ជួយឲ្យកន្លែងគេងសម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរឆ្ងាយ ជាដើមប៉ុន្តែ ទីក្រុងនិងជនបទអាចខុសគ្នាបន្តិចនៅទីក្រុង មនុស្សមិនសូវជួយគ្នាច្រើនប៉ុន្មានទេ ព្រោះខ្លាចនាំទុក្ខដល់ខ្លួនដោយសារមានមនុស្សមិនល្អច្រើន

Talking about the taste of food 2 — Dialogue 1


ធីតារតនា ម៉េចដែរ ម្ហូបខ្ញុំធ្វើ? ឆ្ងាញ់អត់?
រតនាមានអី ធីតា ឆ្ងាញ់ដែរតាស
ធីតាសុភា ម៉េចដែរ ត្រូវមាត់អត់?
សុភាដូចរៀងប្រៃបន្តិច តែមានអី ញ៉ាំបានតាស
ធីតាប្រៃអ៎? ប្រហែលខ្ញុំដាក់អំបិលជ្រុលតិចហើយបើញ៉ាំអត់បានកុំញ៉ាំអីណាញ៉ាំអីផ្សេងវិញទៅ
សុភាមានអី ញ៉ាំបានតាសមិនមែនអត់ឆ្ងាញ់ដល់ថ្នាក់ញ៉ាំអត់បានណា៎

Requesting and granting permission 2 — Cultural note


ការទិញអីវ៉ាន់នៅខ្មែររៀងពិបាកបន្តិច ព្រោះអ្នកលក់មិនសូវចង់ឲ្យភ្ញៀវប៉ះពាល់ សាកល្បងទំនិញរបស់គេច្រើនទេមុននឹងទិញបើភ្ញៀវទិញទំនិញនោះក្រោយពេលប៉ះពាល់ នោះមិនអីទេ ប៉ុន្តែបើមិនទិញវិញ នោះអ្នកលក់អាចនឹងសម្ដែងទឹកមុខមិនពេញចិត្តទំនិញដូចជាខោអាវដែលលក់នៅតាមផ្សារ សឹងតែ ៥០ ភាគរយគឺមិនបានបិទផ្លាកតម្លៃនោះទេ ហើយបើគ្រាន់តែសួរតម្លៃទំនិញហើយដើរចេញ នោះកាន់តែធ្វើឲ្យអ្នកលក់មិនពេញចិត្ត

Pickpocket (Sakanan) — 07


រូបភាពទីរូបភាពទីគឺយើងឃើញហោប៉ៅរបស់បុរសនោះ ហោប៉ៅក្រោយ បាទ ហោប៉ៅក្រោយរបស់បុរសនោះ មានកាបូបលុយមួយ អញ្ចឹង រូបភាពនេះ គឺគាត់ដាក់កាបូបលុយនៅក្នុងហោប៉ៅក្រោយរបស់គាត់ ប៉ុន្តែកាបូបលុយនោះ ពុំបានចូលជ្រៅទៅក្នុងហោប៉ៅនោះទេ គឺកាបូបលុយរបស់គាត់ គឺលៀនចេញមកក្រៅ បាទ លៀនចេញមកក្រៅបន្តិច ដែលធ្វើឲ្យយើងមើលឃើញកាបូបលុយរបស់គាត់ច្បាស់ណាស់ កាបូបលុយរបស់គាត់គឺមានពណ៌លឿង

Requesting information — Dialogue 1


វុទ្ធីបង សុំសួរតិច នៅហ្នឹងមានទូអេធីអឹមអេ៎បង?
អ្នកទទួលភ្ញៀវបាទមានតាស នៅជាន់ទីជិតភោជនីយដ្ឋានជប៉ុនឈ្មោះស៊ូគីស៊ុប
វុទ្ធីអរគុណ! ចុះជណ្ដើរយន្តនៅខាងណាដែរ?
អ្នកទទួលភ្ញៀវបងអញ្ជើញដើរទៅត្រង់ ហើយបត់ស្ដាំបន្តិចទៅ ឃើញជណ្ដើរយន្តហើយ
វុទ្ធីអូ ខ្ញុំសុំសួរមួយទៀតចុងក្រោយ សុំទោសណាបន្ទប់ទឹកនៅខាងណាវិញ?
អ្នកទទួលភ្ញៀវបន្ទប់ទឹកនៅជិតជណ្ដើរយន្តបងដើរសំដៅទៅជណ្ដើរយន្តទៅ ឃើញហើយ
វុទ្ធីអូ អរគុណហើយណា

Introducing someone else to others — Dialogue


ពេលដែលអ្នកចង់ណែនាំមិត្តភក្តិឲ្យស្គាល់គ្នា ពេលដែលអ្នកត្រូវបានគេណែនាំឲ្យស្គាល់ តើអ្នកគួរនិយាយបែបណា?
បូរ៉ាអេ ធារី! ទៅណាហ្នឹង?
ធារីអូ បងបូរ៉ា! ខ្ញុំទៅញ៉ាំអីជាមួយពួកម៉ាកបន្តិច
ធារីអូ ខ្ញុំណែនាំឲ្យស្គាល់បងបូរ៉ា នេះតារា ពួកម៉ាកខ្ញុំនៅសាលា
តារាជម្រាបសួរបង
បូរ៉ាជម្រាបសួរតារា/អូនខ្ញុំបងប្អូនជីដូនមួយរបស់ធារីរីករាយដែលបានស្គាល់
តារាអរគុណបង/បាទបង រីករាយដែលបានស្គាល់បងដែរ

Expressing thanks 2 — Dialogue


វិបុលកញ្ញា កំពុងធ្វើអីហ្នឹង?
កញ្ញាអូ វិបុល ខ្ញុំកំពុងរកចង់ព្យួររូបថតមួយនេះតែខ្ញុំអត់សូវចេះប្រើញញួរទេ
វិបុលចាំខ្ញុំជួយអីចឹង! ចង់ព្យួរដាក់ត្រង់ណា?
កញ្ញាខ្ញុំចង់ដាក់វាត្រង់នេះ
វិបុលអូខេជួយទ្រពីក្រោមបន្តិចមកអីចឹង
កញ្ញាចាសប្រយ័ត្នវ៉ៃត្រូវដៃខ្លួនឯងណា
[ប៉ុកៗៗ (សំឡេងញញួរ)]
វិបុលរួចហើយ! ប៉ុណ្ណឹងបានអត់?
កញ្ញាប៉ុណ្ណឹងបាន / ល្មមហើយ វិបុលអរគុណច្រើន!
វិបុលអូខេ / មិនអីទេ

Inviting someone to eat together — Dialogue


សម្រាកថ្ងៃត្រង់ នៅកន្លែងធ្វើការ
ធារីកញ្ញា! ញ៉ាំបាយនៅ? មក មកញ៉ាំជាមួយគ្នា?
កញ្ញាអូ ធារី! ញ៉ាំមុនចុះខ្ញុំអត់ទាន់ឃ្លានទេ
វុទ្ធីមកញ៉ាំបាយសិនមក កញ្ញាហួសម៉ោងសម្រាកឥឡូវហើយ!
កញ្ញាអូខេ! ខ្ញុំទៅយកបាយម្ហូបខ្ញុំមកសិនអីចឹង
វុទ្ធីថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹង ខ្ញុំទៅលេងផ្ទះបងតារាធារីជាមួយកញ្ញាចង់ទៅលេងដែរអត់?
ធារីអីចឹង? ចង់ទៅតាស! កញ្ញាទៅអត់?
កញ្ញាខ្ញុំអត់បានទៅទេ ព្រោះមានការរវល់នៅផ្ទះបន្តិច

Expressing thanks 1 — Dialogue


ថ្ងៃនេះ ជាថ្ងៃខួបកំណើតរបស់ពិសិដ្ឋសុភីបានទិញកាដូមួយឲ្យពិសិដ្ឋ
សុភីរីករាយថ្ងៃកំណើត ពិសិដ្ឋ! នេះកាដូ ខ្ញុំជូនសុំទោសណា ខ្ញុំអត់បានទៅជប់លៀងខួបកំណើតល្ងាចនេះទេ ព្រោះខ្ញុំជាប់មានការរវល់បន្តិច
ពិសិដ្ឋអូ សុភី! ចាំបាច់ទិញកាដូអីទេ នាំតែអស់លុយខ្ញុំរអៀសខ្លួនណាស់នៀក! មិនបាច់ទេ! ល្ងាចហ្នឹងគ្រាន់តែទៅញ៉ាំអីជុំគ្នាបន្តិចទេតើ
សុភីរបស់តិចតួចទេយកទៅ! ខំទិញមកហើយមិនដឹងពិសិដ្ឋឯងពេញចិត្តអត់ទេ
ពិសិដ្ឋអរគុណច្រើនហើយណាសុភី!

Going To The ATM (Sakanan) — 10


អញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពទី ១០ នៅក្នុងរូបភាពទី ១០ បន្ទាប់ពីយើងបានចុចលើគ្រាប់ចុចយល់ព្រម នារីម្នាក់នោះ គាត់ក៏បានរង់ចាំឲ្យម៉ាស៊ីនដំណើរការអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងយល់ព្រមហើយ ម៉ាស៊ីនក៏ចាប់ផ្ដើមដំណើរការរបស់វា ដើម្បីបញ្ចេញប្រាក់ចំនួន ១៥០០ ដុល្លារម៉ាស៊ីនបានធ្វើការរាប់ប្រាក់ទៅក្នុងគណនីរបស់គាត់ ឬក៏ពិនិត្យទៅលើសាច់ប្រាក់នៅក្នុងគណនីរបស់គាត់ តើគណនីរបស់គាត់ មានសាច់ប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ចំនួន ១៥០០ ដុល្លារដែរទេ ដូច្នេះគឺយើងត្រូវរង់ចាំរយៈពេលមួយសន្ទុះ បាទ ឬក៏រយៈពេលបន្តិច ឬក៏ភាសាខ្មែរ ឬក៏ប្រជាជនខ្មែរនិយមហៅថា រយៈពេលមួយសន្ទុះ ដើម្បីឲ្យម៉ាស៊ីនត្រួតពិនិត្យសាច់ប្រាក់នៅក្នុងគណនីអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពនេះ នារីម្នាក់នោះ គាត់ក៏កំពុងតែឈររង់ចាំឲ្យម៉ាស៊ីនត្រួតពិនិត្យទៅលើគណនីរបស់គាត់ផងដែរ

Rainy Season (Sakanan) — 14


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទី ១៤ រូបភាពទី ១៤ យើងឃើញថា បន្ទាប់ពីមេឃភ្លៀងរួចហើយ បន្ទាប់ពីមេឃភ្លៀង មេឃក៏ចាប់ផ្ដើមស្រឡះអញ្ចឹងយើងឃើញពពកខ្មៅទាំងអស់ កំពុងតែរសាត់ចេញពីព្រះអាទិត្យអញ្ចឹងយើងឃើញព្រះអាទិត្យកំពុងតែបញ្ចេញពន្លឺ ឬក៏បញ្ចេញរស្មីមកវិញ ដូច្នេះបានន័យថាមេឃភ្លៀង លែង មេឃលែងភ្លៀងហើយ អញ្ចឹងយើងឃើញមេឃចាប់ផ្ដើមស្រឡះបន្តិចម្ដងៗ ហើយពពកខ្មៅក៏ចាប់ផ្ដើមរសាត់ចេញ ពពកក៏ចាប់ផ្ដើមរសាត់ចូលមកវិញអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីភ្លៀង មេឃស្រឡះ ដែលយើងឃើញនៅក្នុងសុភាសិតខ្មែរក៏បាននិយាយថា ក្រោយភ្លៀង មេឃស្រឡះអញ្ចឹងអត់មានពពកខ្មៅទៀតទេ នៅពេលដែលអត់មានពពកខ្មៅ គឺយើងបានន័យថា មេឃក៏លែងភ្លៀងដែរដូច្នេះព្រះអាទិត្យក៏ចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញពន្លឺមកលើផែនដីម្ដងទៀត ដោយពុំមានមេឃភ្លៀងនោះទេ ដោយបានន័យថាភ្លៀងរាំងហើយ

Greetings and leave takings 2 — Cultural note


ការលើកដៃសំពះនិងនិយាយថា ជម្រាបសួរ/ជម្រាបលា លោកអ៊ំ/អ្នកមីង/បង គឺជាការបង្ហាញនូវការគោរពនៅពេលជួបលាមនុស្សចាស់ជាង ប៉ុន្តែមនុស្សចាស់ភាគច្រើនក៏នឹងលើកដៃសំពះមកវិញព្រមគ្នាដែរ នៅពេលទទួលការសំពះពីយើង

ចំពោះពេលជួបមិត្តភក្តិមនុស្សក្មេងជាងបន្តិច ការញញឹមនិងពាក្យថា សួស្ដី គឺគ្រប់គ្រាន់ហើយយើងអាចហៅមនុស្សក្មេងជាងបន្តិចថា អូន (ទាំងប្រុសទាំងស្រី) ហើយហៅក្មេងតូចថា អាអូន

នៅពេលទិញអីវ៉ាន់នៅផ្សារ មិនបាច់និយាយថា ជម្រាបសួរ សួស្ដីទេអ្នកលក់ខ្លះក៏ជម្រាបសួរ ឬក៏សួស្ដីទៅអតិថិជន តែខ្លះក៏មិននិយាយដែរពេលចង់ទិញអ្វីមួយ យើងគ្រាន់តែហៅអ្នកលក់ថា បង មីង ឬក៏អូន ទៅតាមអាយុប្រហែលរបស់គាត់ ហើយសួរតម្លៃទៅអ្នកលក់តែម្ដងពេលទិញនិងបង់ប្រាក់ហើយ ភាគច្រើនទាំងអ្នកលក់ទាំងអតិថិជននិយាយថា អរគុណ

Tuk Tuk (Sakanan) — 04


ចូលមកដល់រូបភាពទីនៅក្នុងរូបភាពទីយើងឃើញថា បន្ទាប់ពីពួកគេហៅអ្នកបម្រើ ដើម្បីឲ្យមកគិតលុយហើយ ពួកគេក៏រង់ចាំមួយសន្ទុះ អញ្ចឹងបានន័យថា នៅពេលដែលអ្នកបម្រើមកដល់ ឃើញនៅលើតុរបស់ពួកគេបានកុម្ម៉ង់អ្វីខ្លះហើយ គេក៏កត់ត្រាដើម្បីយកទៅគិតលុយ អញ្ចឹងអំឡុងពេលដែលគេគិតលុយ អ្នកទាំងបីនោះ ត្រូវរង់ចាំបន្តិច ដោយយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពនេះគឺហាងនោះគឺបានបិទភ្លេងទៅហើយ អញ្ចឹងបានន័យថាភ្លេងបញ្ចប់ គេលែងចាក់ភ្លេងទៀតហើយ ហើយអ្នកដែលអង្គុយនៅតុក្បែរនោះ គឺទៅផ្ទះវិញទាំងអស់គ្នា អញ្ចឹងបានន័យថាដល់ម៉ោងដែលគេត្រូវបិទហាងហើយ ដូច្នេះអ្នកដែលជាភ្ញៀវទាំងអស់ត្រូវត្រលប់ទៅផ្ទះវិញដើម្បីសម្រាក ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរូបភាពនេះ យើងឃើញថាតុដែលនៅក្បែរពួកគេ ភ្ញៀវដែលអង្គុយនៅតុក្បែរពួកគេ គឺឡើងត្រលប់ទៅផ្ទះទាំងអស់គ្នា ចំណែកឯពួកគេគឺនៅអង្គុយរង់ចាំបន្តិច ដើម្បីឲ្យម្ចាស់ហាង ឬក៏អ្នកបម្រើ គាត់មកគិតលុយ

Fruits (Sakanan) — 00 Introduction

សួស្ដី នៅក្នុងរូបភាពនេះគឺយើងនឹងនិយាយអំពីការញ៉ាំផ្លែឈើ អញ្ចឹងជាទូទៅដើម្បីឲ្យមានសុខភាពល្អ ក្រៅពីអាហារទាំងបីពេល ក្រៅពីអាហារពេលព្រឹក ក្រៅពីអាហារពេលថ្ងៃត្រង់ និងអាហារពេលល្ងាច គឺយើងត្រូវមានញ៉ាំផ្លែឈើផងដែរ ដើម្បីឲ្យមានសុខភាពល្អ និងសាច់ស្អាតសម្រស់ស្អាត ព្រោះថានៅក្នុងផ្លែឈើមានជាតិវីតាមីនច្រើន អញ្ចឹងវាអាចជំនួយឲ្យយើងមានសុខភាពល្អ និងមានរាងកាយរឹងមាំបាន ក្រៅពីត្រី ក្រៅពីសាច់ និងក្រៅពីបាយ ដូច្នេះហើយជាទូទៅនៅពេលដែលក្រោយពីញ៉ាំអាហារទាំងបីពេល ឬក៏ក្រោយពីញ៉ាំអាហារពេលថ្ងៃ អាហារពេលល្ងាច គឺយើងតែងតែញ៉ាំផ្លែឈើជាបង្អែមលាងមាត់ ដែលយើងហៅថាបង្អែមលាងមាត់ ហើយជាទូទៅផ្លែឈើគឺអត់ថ្លៃទេ គឺអត់សូវថ្លៃទេ ដោយសារតែផ្លែឈើគឺយើងអាចដាំដុះបាន ដូច្នេះផ្លែឈើខ្លះដែលសម្បូរគឺមានតម្លៃថោក ចំណែកឯផ្លែឈើខ្លះដែលមិនសូវសម្បូរ គឺអាចមានតម្លៃថ្លៃបន្តិច ក៏ប៉ុន្តែយើងអាចទិញញ៉ាំបាន គឺអត់ថ្លៃខ្លាំងទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង បន្ទាប់ពីយើងញ៉ាំអាហាររួច គឺយើងតែងតែញ៉ាំផ្លែឈើ ដើម្បីជាអាហារបង្អែមលាងមាត់

Cutting One’s Finger (Sakanan) — 08


ចូលមកដល់រូបភាពទីរូបភាពទីយើងឃើញថាបុរសម្នាក់នោះកាន់សំឡីនៅដៃឆ្វេងរបស់គាត់ បាទ ដៃឆ្វេងរបស់គាត់កាន់សំឡី រីឯដៃស្ដាំរបស់គាត់លើកឡើង បានន័យថាគាត់បានជូតឈាមចេញពីដៃស្ដាំរបស់គាត់អស់ហើយ អញ្ចឹងយើងឃើញថា ដៃស្ដាំរបស់គាត់គឺមានស្នាមមុខរបួសនៅនឹងម្រាមដៃនាង បាទ នៅនឹងម្រាមដៃនាងរបស់គាត់គឺមានស្នាមមុខរបួស ប៉ុន្តែពុំមានឈាមហូរទៀតទេ បាទ ពុំមានឈាមហូរទេ អញ្ចឹងឈាមឈប់ហូរហើយដោយសារតែគាត់ជូតឈាមនោះចេញ ហើយគាត់បានយកសំឡីខ្ទប់ទៅលើមុខរបួសដើម្បីឃាត់ឈាម បន្ទាប់ពីឃាត់ឈាម ឈាមក៏ឈប់ហូរ ពេលនោះ បុរសនោះ គាត់បានប្រែប្រួលទឹកមុខរបស់គាត់ ដោយគាត់ មុខគាត់រៀងញញឹមបន្តិច បាទ ពីមុនគាត់មានមុខជូរ ដោយសារគាត់ឈឺ ហើយមានឈាមហូរ ក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីគាត់ឃាត់ឈាមហើយ គាត់ក៏ប្រែទឹកមុខមកជាញញឹមវិញ ព្រោះថាគាត់សប្បាយចិត្ត ដោយសារតែមុខរបួសរបស់គាត់លែងមានឈាមហូរទៀតហើយ ដូច្នេះវាមិនមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងនោះទេទៅដល់គាត់ ព្រោះគាត់បានឃាត់ឈាមបានសម្រេច

Rainy Season (Sakanan) — 01


អញ្ចឹងយើងមកមើលរូបភាពទាំងអស់គ្នា ដែលយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពទីនៅក្នុងរូបភាពទីយើងឃើញមានទីក្រុងមួយ ជារូបភាពទីក្រុង ដែលយើងឃើញនៅក្នុងទីក្រុងនោះ គឺមានអគារតូចធំជាច្រើន អញ្ចឹងមានអគារតូចធំជាច្រើន ដែលយើងឃើញមានអគារខ្លះខ្ពស់ អគារខ្លះទាប អគារខ្លះធំ អគារខ្លះតូចជាដើមដែលយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពនេះ គឺនៅខាងលើអគារនោះគឺមានពពកពណ៌ខ្មៅយ៉ាងធំមួយ អញ្ចឹងពពកពណ៌ខ្មៅ បានន័យថាវាជិតភ្លៀង អញ្ចឹងនៅពេលដែលមេឃអត់ភ្លៀងទេ គឺមានពពកពណ៌ ដែលនៅពេលដែលមេឃជិតភ្លៀង គឺមានតែងតែមានពពកពណ៌ខ្មៅ ក៏ដូចជាមានខ្យល់ខ្លាំងផងដែរអញ្ចឹងជាទូទៅរដូវវស្សាតែងតែមានពពកខ្មៅ ធំនៅលើអាកាស ឬក៏នៅលើមេឃ ដែលបញ្ជាក់ថាមេឃជិតភ្លៀងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពទីមួយ គឺមានពពកខ្មៅយ៉ាងធំ ដែលគ្របដណ្ដប់ទៅលើទីក្រុងអញ្ចឹងបានន័យថានៅបន្តិចទៀត គឺនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ជាក់ជាពុំខាន ដោយសារតែមានពពកខ្មៅយ៉ាងធំគ្របដណ្ដប់លើទីក្រុង