KhmerPronunciationEnglish/Notes#occ
យល់ yʊəl 1. to understand, comprehend
2. to learn
3. to see, perceive
4. recognize, know
5. to favor, be partial to
24/12

Link to overview page
Link to dictionary

Saying “I don’t understand” — Dialogue 4


ធារីបងតារា ម៉េចក៏បង ... ?
តារាព្រោះ ...។ យល់អត់ / យល់នៅ?
ធារីអត់យល់!
តារាអត់យល់អត់ទៅ!

Saying “I don’t understand” — Dialogue 3


ធារីបងតារា ម៉េចក៏បង ... ?
តារាព្រោះ ...។ យល់អត់ / យល់នៅ?
ធារីអូ អីចឹងទេ ខ្ញុំយល់ហើយ!
តារាទាល់អីចឹងបានយល់!

Saying “I don’t understand” — Dialogue 2


សុភាកញ្ញា ជួយមើលដំណោះស្រាយលំហាត់នេះតិចមើល យល់អត់? ម៉េចក៏ចម្លើយចេញបែបហ្នឹងវិញ?
កញ្ញាអឹម... ខ្ញុំដូចអត់យល់ដែរត្រង់នេះម៉េចក៏សុខៗទៅជាអញ្ចេះវិញ?
សុភាហ្នឹងហើយ ខ្ញុំអត់យល់ត្រង់ហ្នឹងដែរ

Answering the phone — Dialogue 2


អ្នកមិនស្គាល់គ្នា
សំណាងអាឡូ ជម្រាបសួរ
សុភាពអាឡូ ជម្រាបសួរបងខ្ញុំពួកម៉ាករបស់កញ្ញា ឈ្មោះសុភាព
...
សុភាពអូខេ ខ្ញុំយល់ហើយបងអរគុណច្រើន
សំណាងអូខេ អីចឹងប៉ុណ្ណឹងសិនចុះអីចឹងបាយបាយ!
សុភាពចាស បាយបាយបង! អរគុណសុខសប្បាយ

Asking for directions 1 — Cultural note


មាត់ជាផ្លូវ គឺជាពាក្យស្លោកដែលប្រជាជនខ្មែរឧស្សាហ៍ប្រើណាស់វាមានន័យថា នៅពេលយើងមិនដឹង មិនយល់អ្វីមួយ យើងគប្បីសួរទៅអ្នកដទៃ ដើម្បីឲ្យគេបង្ហាញផ្លូវថាតើត្រូវទៅណាធ្វើអ្វីបន្ទាប់ទៀតពាក្យស្លោកមួយទៀត គឺ ថោកអ្វីនឹងដៃ ថ្លៃអ្វីនឹងមាត់ មានន័យថា គ្រាន់តែសួរអ្នកដទៃអំពីអ្វីដែលខ្លួនមិនដឹង មិនចេះ នឹងមិនធ្វើឲ្យអាប់ឱនកិត្តិយសខ្មាសគេអ្វីឡើយ

Asking for directions 2 — Additional dialogue


សុខាចរិយា! ចរិយាដឹងថាស្ថានទូតអាមេរិកនៅម្ដុំណាអេ៎?
ចរិយាស្ថានទូតអាមេរិក? ខ្ញុំដូចអត់ស្គាល់ដែរនៀកសាកឆែកក្នុងហ្គូហ្គលម៉េបមើល ... អូ នៅជិតវត្តភ្នំតាស
សុខាវត្តភ្នំហ្នឹងក៏ខ្ញុំអត់ស្គាល់ទៀតហ្នឹងអា៎
ចរិយាដឹងតែនៅជិតវត្តភ្នំ តែមិនដឹងថានៅទិសខាងណាឈប់ អូសមើលតិចទៀតសិនឥឡូវយើងនៅលើផ្លូវកម្ពុជាក្រោម ត្រូវអេ៎? ... អូ! យល់ហើយ

Saying “I don’t understand” — Additional dialogue


កញ្ញាធារី លំហាត់នេះ 2 + 2 x 3 ម៉េចក៏ស្មើនឹង 8 អីចឹង? មិនមែនស្មើ 12 ទេហ?
ធារីមើល! អូ បើមានសញ្ញាបូក ហើយសញ្ញាគុណអីចឹង យើងត្រូវធ្វើវិធីគុណមុន
កញ្ញាអត់យល់!
ធារីមានន័យថា យើងត្រូវយក 2 គុណនឹង 3 មុនអីចឹងវាមិនស្មើនឹង 6? រួចហើយ បានយកទៅបូកនឹង 2 តាមក្រោយអីចឹង 6 បូកនឹង 2 វាមិនស្មើនឹង 8?
កញ្ញាអូ អីចឹងទេ! យល់ហើយ!

Asking for directions 1 — Dialogue 1


មិត្តភក្តិ
សោភាវណ្ណា! វណ្ណាដឹងថាក្រសួងអប់រំនៅម្ដុំណាអេ៎?
វណ្ណាដឹងតាសនៅតាមផ្លូវនរោត្តមយើងនេះ
សោភាផ្លូវនរោត្តម ... ផ្លូវឈ្មោះស្រដៀងគ្នា មិនដឹងផ្លូវណាទេនៀក ...
វណ្ណាចុះសោភាឯងស្គាល់សាលាចតុមុខអត់? នៅតាមផ្លូវជាមួយគ្នាហ្នុង
សោភាឥឡូវ ឧទាហរណ៍ថាសាលាចតុមុខនៅនេះ ក្រសួងហ្នឹងនៅខាងណាវិញ? ខាងឆ្វេង ឬក៏ខាងស្ដាំ?
វណ្ណានៅទិសសំដៅទៅវិមានឯករាជ្យ
សោភាអូ! យល់ហើយ

Saying “I don’t understand” — Cultural note


ជាទូទៅ ការសួរបញ្ជាក់ក្រោយការពន្យល់អ្វីមួយថាតើអ្នកយល់ទេ?” មិនមែនជាការគួរសមប៉ុន្មានទេការគួរសមបំផុត គឺ ក្រោយពេលពន្យល់អ្វីមួយ គួរនៅស្ងៀម និងញញឹមទៅកាន់ដៃគូសន្ទនាពិតប្រាកដណាស់ ការធ្វើបែបនេះ យើងមិនដឹងប្រាកដថា ដៃគូសន្ទនាពិតជាយល់អ្វីដែលយើងបាននិយាយ ពន្យល់នោះឡើយផ្ទុយទៅវិញ ក្នុងករណីដែលមានអ្នកសុំការពន្យល់ (= ចង់ឲ្យយើងពន្យល់) ដូចជាពន្យល់មេរៀន របៀបប្រើអ្វីមួយ ការសួរបញ្ជាក់ច្រើនដងដូចជាត្រង់ហ្នឹង/កន្លែងហ្នឹង យល់អត់?” ជាការធម្មតា

Complimenting someone — Additional dialogue


វិបុលតារា របាយការណ៍ហ្នឹង អ្នកណាអ្នកធ្វើ? រៀបចំបានល្អអា៎
តារានារីបងគ្នាខំស្រាវជ្រាវរកព័ត៌មានថែមផងអីផងនុះ នារីអ៎! នារីម៉ោនេះតិច
នារីចា៎សបង
តារាបងវិបុលថានារីឯងធ្វើរបាយការណ៍បានល្អអា៎ណា
វិបុលហ្នឹងហើយ ច្បាស់លាស់ហើយស្រួលយល់ទៀត
នារីអរគុណច្រើនបងម៉ោពីខ្ញុំចង់ដឹងដែរ ចេះតែស្រាវជ្រាវលេងទៅ
វិបុលមនុស្សចូលចិត្តស្រាវជ្រាវអីចឹង ភាគច្រើនមនុស្សឆ្លាតអីចឹង នារីជួយធ្វើរបាយការណ៍លើកក្រោយផងណានារីអ្នកធ្វើរបាយការណ៍ ខ្ញុំទុកចិត្តហើយ
នារីអរគុណបង

Establishing guidelines and deadlines for the completion of actions — Dialogue 1


ដាលីនកណ្ណិកា! ទំនេរអត់អូន?
កណ្ណិកាទំនេរតាសបងម៉េចដែរ?
ដាលីនអត់ទំនេរក៏បងប្រើដែរ ព្រោះប្រញាប់ហើយបងចង់ឲ្យអូនឯងជួយសរុបលទ្ធផលស្រង់មតិឲ្យបង ប្រហែល ១០០ សន្លឹកចង់បានថ្ងៃស្អែកពេលព្រឹក ម៉េចដែរ? បានអេ៎?
កណ្ណិកាប្រហែលជាបានបង
ដាលីនអូនឯងមើលក្នុងហ្នឹងទៅដឹងហើយមានតែសំណួរអេ៎អីចឹងអូនឯងសរុបចម្លើយ យេស ឬក៏ ណូ សម្រាប់សំណួរមួយម៉ោ តែកុំភ្លេចដំបូងសរុបចំនួនមនុស្សឆ្លើយទាំងអស់សិនម៉ោណា
កណ្ណិកាចា៎ស បងខ្ញុំយល់ហើយបើមានឆ្ងល់អី ចាំខ្ញុំតេសួរបង

Indicating disagreement — Dialogue 1


រៀនពូកែ
ស៊ីណាសុជាតាឆ្លាតដល់ហើយរៀនអីក៏ឆាប់ចាប់បានដែរញ៉ាំអីបានឆ្លាតទៅ សុជាតា?
សុជាតារៀនពូកែមិនមែនមកពីញ៉ាំអីបានរៀនពូកែឯណាមានតែខំប្រឹងរៀន
ស៊ីណាខ្ញុំខំប្រឹងរៀនដែរតាស តែកន្លែងខ្លះខ្ញុំស្ដាប់គ្រូពន្យល់ម៉េចក៏នៅតែអត់យល់ដែរមកពីអត់មានហ្សែនឆ្លាតទេដឹង
សុជាតាហ្សែនឆ្លាតអីទេខ្ញុំក៏មានកន្លែងដែលខ្ញុំអត់យល់ដែរស៊ីណាមានចំណាយពេលរៀនថែមទៀតអត់ពេលទៅផ្ទះ?
ស៊ីណាអត់ផងអូ ខ្ញុំតែដល់ផ្ទះ ដឹងតែភ្លឹងហើយប្រហែលមកពីអីចឹងហើយបានរៀនអត់សូវចេះសោះ