KhmerPronunciationEnglish/Notes#occ
ជួយ cuəy to help, to assist 87/65

Link to overview page
Link to dictionary

Refusing direction — Dialogue 2


ចំណានវុទ្ធី ជួយជញ្ជូនអីវ៉ាន់តិចមើល នៅច្រើនអា៎
វុទ្ធីខ្ញុំទៅអត់កើតអេ៎ បងហៅរតនាទៅបង ក្រែងគេទំនេរ

Asking for help 2 — Dialogue 1


វុទ្ធីកញ្ញា ទំនេរអត់?
កញ្ញាទំនេរតាសមានការអីអ៎?
វុទ្ធីចង់ពឹងឲ្យជួយលើកអីវ៉ាន់តិច
កញ្ញាមានអីម៉ស់!

Asking for help 1 — Dialogue 2


កញ្ញាធារី ពឹងជួយហុចសៀវភៅនោះឲ្យខ្ញុំតិចមើល
ធារីសៀវភៅណា?
កញ្ញាសៀវភៅតូចពណ៌ខ្មៅនោះ
ធារីណេះ!
កញ្ញាអរគុណ!

Asking for help 1 — Dialogue 1


ធីតាបង! បងជួយយកតុក្កតានោះឲ្យខ្ញុំតិចបានអេ?
វិបុលតុក្កតានោះមែន?
ធីតាចាស!
វិបុលអូខេ ចាំម៉ាភ្លែត ចាំបងយកឲ្យ

Getting someone’s attention — Dialogue 3


នៅក្នុងហាងលក់សម្លៀកបំពាក់
បុគ្គលិកអត់ទោស បងស្រី! មានអីឲ្យជួយអេបង?
ភ្ញៀវមានលក់រ៉ូបសម្រាប់ញ៉ាំការអេ?
បុគ្គលិកមានតាសបងអញ្ជើញមកខាងនេះ

Saying “I don’t know” — Dialogue 3


នៅកន្លែងធ្វើការ
កញ្ញាវុទ្ធី! កុំព្យូទ័រខ្ញុំខូចហើយវុទ្ធី ជួយមើលបន្តិចបានទេ?
វុទ្ធីខ្ញុំអត់សូវចេះកុំព្យូទ័រទេ កញ្ញាចាំខ្ញុំហៅបងតារាឲ្យមកជួយមើលណា

Asking “How do you write this?” — Additional dialogue 2


ពិសិដ្ឋវាសនា ជួយមើលពាក្យ សម្បជញ្ញៈ សរសេរត្រូវអត់?
វាសនាត្រូវតាស
ពិសិដ្ឋចុះពាក្យ គិលានុប្បដ្ឋាយិកា សរសេរអីចឹងត្រូវអេ៎?
វាសនាមិនមែនទេដឹងខ្ញុំគិតថាអត់មានជើង អេ៎

Refusing direction — Dialogue 1


ចំណានវុទ្ធី ទំនេរតាសអី? ជួយលាងចានតិច បានអេ៎?
វុទ្ធីខ្ញុំរៀងរវល់តិចឥឡូវហ្នឹងចាំតិចបានអេ៎? ទុកហ្នឹងសិនហើយ
ចំណានអីចឹង វុទ្ធីជួយលាងផងពេលហើយដៃ

Requesting and granting permission 2 — Dialogue 2


នៅហាងលក់គ្រឿងអគ្គិសនី
ស្រីរ័ត្នបង ខ្ញុំអាចសាកប្រើទូរទស្សន៍នេះតិចបានអេ៎? ជួយប្រាប់ពីរបៀបប្រើផង
អ្នកលក់បាទ សាកប្រើចុះអូនចាំខ្ញុំពន្យល់ពីរបៀបប្រើ

Asking for help 2 — Dialogue 2


កញ្ញាវុទ្ធី ថីហ្នឹង? ឈរធ្មឹងអីចឹង?
វុទ្ធីអូ កញ្ញា ជួយលើកអីវ៉ាន់នេះជាមួយខ្ញុំតិច បានអេ?
កញ្ញាបានតាសលើកយកទៅណាវិញ?
វុទ្ធីយកចូលក្នុងផ្ទះ

Asking for help 2 — Additional dialogue 2


វុទ្ធីកញ្ញា មកនេះតិចមើល! ជួយលើកអីវ៉ាន់គ្នាតិច
កញ្ញាអូ វុទ្ធី ចាំតិចបានអត់? ខ្ញុំកំពុងរវល់
វុទ្ធីម៉ោតិចម៉ោ! តាម៉ាភ្លែតអេ
កញ្ញាទៅអត់បានអេ រវល់ណាស់

Asking for help 2 — Additional dialogue 1


វុទ្ធីកញ្ញា មកនេះតិចមើល! ជួយលើកអីវ៉ាន់គ្នាតិច
កញ្ញាអូ វុទ្ធី ចាំតិចបានអត់? ខ្ញុំកំពុងរវល់
វុទ្ធីម៉ោតិចម៉ោ! តាម៉ាភ្លែតអេ
កញ្ញាដឹងហើយ ចាំតិច ទៅឥឡូវហើយ

Offering help — Dialogue 1


ធីតាពិសិដ្ឋ លើករបស់អីហ្នឹង? ដូចធ្ងន់ម៉េះ?
ពិសិដ្ឋអូ ធីតា សៀវភៅចាស់ហ្នឹងអា៎
ធីតាម៉ស់ ខ្ញុំជួយលើកម្នាក់ឯងធ្ងន់អា៎លើកទៅខាងណាវិញ?
ពិសិដ្ឋអរគុណ ធីតាដាក់ទៅលើតុនោះទៅ

Saying “I don’t understand” — Dialogue 2


សុភាកញ្ញា ជួយមើលដំណោះស្រាយលំហាត់នេះតិចមើល យល់អត់? ម៉េចក៏ចម្លើយចេញបែបហ្នឹងវិញ?
កញ្ញាអឹម... ខ្ញុំដូចអត់យល់ដែរត្រង់នេះម៉េចក៏សុខៗទៅជាអញ្ចេះវិញ?
សុភាហ្នឹងហើយ ខ្ញុំអត់យល់ត្រង់ហ្នឹងដែរ

Asking for help 1 — Cultural note


នៅផ្ទះម្ដាយទីទៃ នៅព្រៃម្ដាយតែមួយគឺជាសុភាសិតដែលជនជាតិខ្មែរតែងតែនិយាយ
វាមានន័យថា ពេលនៅផ្ទះ យើងមានគ្រួសារផ្សេងគ្នាមែន តែពេលនៅក្រៅផ្ទះ យើងគួរជួយគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យដូចជាបងប្អូនបង្កើតគ្នាអីចឹងដែរ

Expressing thanks 2 — Additional dialogue


វិបុលមានត្រូវការឲ្យជួយអីទៀតអត់?
កញ្ញាចាសខ្ញុំចង់ឲ្យវិបុលជួយរើទូរទស្សន៍នោះមកដាក់ខាងនេះវិញ
វិបុលអូខេមានអីទៀតអត់?
កញ្ញាអស់ហើយ វិបុលអរគុណច្រើនក្រៅពីហ្នឹងខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯងបាន

Offering food or drinks and accepting such an offer — Cultural note


នៅប្រទេសកម្ពុជា ជាពិសេសនៅជនបទ អ្នកជិតខាងដែលរាប់អានគ្នា តែងតែឲ្យចំណីចំណុកគ្នាទៅវិញទៅមកនៅពេលពួកគាត់មានអាហារឆ្ងាញ់ជនជាតិខ្មែរមិនទម្លាប់និយាយពាក្យ អរគុណ ចំពោះក្រុមគ្រួសារឯងទេ ព្រោះវាធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍ថាមិនស្និទ្ធស្នាលប៉ុន្តែ នៅពេលទទួលរបស់ ការជួយអ្វីមួយពីអ្នកដទៃ ពាក្យ អរគុណ គឺចាំបាច់ណាស់

Comparing or contrasting things 1 — Dialogue 2


នៅហាងលក់ខោអាវ
នារីកញ្ញា ជួយមើលអាវពីរនេះតិចមើលម៉េចដែរ?
កញ្ញាទំហំដូចគ្នា តែអាវនេះដូចរៀងវែងជាងតិចនារីឯងពាក់អាវខ្លីទៅ ប្រហែលជាសមជាង
នារីតែអាវនេះពណ៌ដិតដល់ហើយ ហើយជិតជាងមួយនេះសង្ស័យតែពិបាកពាក់ជាង

Accepting direction — Dialogue 1


សុភ័ក្រវុទ្ធី! វុទ្ធីទំនេរអត់? ជួយលាងចានតិចបានអេ៎?
វុទ្ធីបានតាស បងចាននៅនោះមែន?
សុភ័ក្រហ្នឹងហើយលាងហើយ ជូតឲ្យស្ងួត ហើយជួយយកទៅទុកក្នុងទូនោះផងណា
វុទ្ធីបាទបងទៅចុះ អត់អីទេខ្ញុំដឹងហើយ ចាំខ្ញុំរៀបទុកឲ្យ

Accepting direction — Dialogue 2


វុទ្ធីបង មានអីឲ្យខ្ញុំជួយអេ៎?
សុភ័ក្រអូ៎ វុទ្ធី កំពុងតែរកមុខវុទ្ធី ជួយយកក្រដាសនេះទៅព្រីនផងបានអេ៎? យក ១០០ ច្បាប់
វុទ្ធីយក ១០០ ច្បាប់អ៎បង?
សុភ័ក្រហ្នឹងហើយ សុំលឿនតិចណា
វុទ្ធីបាទ បង ប្រហែល ១៥ នាទីអីហើយៗ