KhmerPronunciationEnglish/Notes#occ
តារា taaraa male Cambodian name 103/41

Link to overview page
Link to dictionary

Apologizing — Dialogue 1


ការប៉ះទង្គិច
តារាអីយ៉ាស់! សុំទោសបង! មានអីអត់បង?
វុទ្ធីអត់អីទេ
តារាសុំទោសខ្ញុំប្រញាប់ពេក

Apologizing — Dialogue 2


ការប៉ះទង្គិច
តារាអីយ៉ាស់! ខ្ញុំសុំទោសពូ! មានត្រូវត្រង់ណាអត់ពូ?
ពូឯងប្រយ័ត្នប្រយែងតិចមើល
តារាសុំទោសពូខ្ញុំអត់បានមើលមិញ

Saying “I don’t understand” — Dialogue 4


ធារីបងតារា ម៉េចក៏បង ... ?
តារាព្រោះ ...។ យល់អត់ / យល់នៅ?
ធារីអត់យល់!
តារាអត់យល់អត់ទៅ!

Introducing someone else to others — Additional dialogue


ធារីបងបូរ៉ា ទៅញ៉ាំអីជាមួយពួកខ្ញុំអត់?
បូរ៉ាទៅដល់ណាដែរ?
តារានៅមុខនេះទេតើបងតស់ ទៅញ៉ាំអីជុំគ្នាម្ដង!
បូរ៉ាតស់ ទៅក៏ទៅ!

Saying “I don’t know” — Dialogue 3


នៅកន្លែងធ្វើការ
កញ្ញាវុទ្ធី! កុំព្យូទ័រខ្ញុំខូចហើយវុទ្ធី ជួយមើលបន្តិចបានទេ?
វុទ្ធីខ្ញុំអត់សូវចេះកុំព្យូទ័រទេ កញ្ញាចាំខ្ញុំហៅបងតារាឲ្យមកជួយមើលណា

Saying “I don’t know” — Dialogue 5


នៅកន្លែងធ្វើការ
វុទ្ធីកញ្ញា! ល្ងាចហ្នឹងកញ្ញាទៅជប់លៀងអត់?
កញ្ញាជប់លៀងអីគេ វុទ្ធី?
វុទ្ធីថ្ងៃនេះ ខួបកំណើតបងតារានោះអី!
កញ្ញាអូ អីចឹង? ខ្ញុំអត់ដឹងសោះ!

Expressing anger — Dialogue 1


តារាចុម អាណាគេអីក៏ចង្រៃម៉េះ ម៉ោចាក់កង់ឡានឯងឡើងបែក? អត់ការងារធ្វើមែន អាចង្រៃ? ចាំមើលអា៎ តែចាប់បាន ដឹងគ្នាម៉ងអា៎ចង្រៃយក

Saying “I don’t understand” — Dialogue 3


ធារីបងតារា ម៉េចក៏បង ... ?
តារាព្រោះ ...។ យល់អត់ / យល់នៅ?
ធារីអូ អីចឹងទេ ខ្ញុំយល់ហើយ!
តារាទាល់អីចឹងបានយល់!

Expressing joy at someone’s success — Dialogue 2


រូបភាពទី
មិត្តភក្តិតារាអូ តារា! ឯងពូកែមែនជាប់លេខទៀតហើយឆ្នាំនេះតស់ ទៅជប់លៀងម្ដងអី?
តារាអរគុណ! តស់ទៅ តែខ្ញុំទៅផ្លាស់ខោអាវសិនណា

Asking “What is he doing?” — Dialogue 3


ធារីបងតារា! បងកំពុងធ្វើអីហ្នឹង?
តារាអូ ធារី! បងកំពុងរៀបចំម៉ាស៊ីនបញ្ចាំងស្លាយហ្នឹងណា
ធារីរៀបចំធ្វើអីបង? មានប្រជុំអីមែន?
តារាហ្នឹងហើយ មានប្រជុំល្ងាចហ្នឹង

Asking “What is he doing?” — Additional dialogue


ធារីតស់ទៅមើលបងតារាគាត់កំពុងធ្វើអីគេ
ពិសិដ្ឋកុំរំខានគាត់អីមើលទៅគាត់ដូចរវល់ណាស់
ធារីមានទៅអី! តស់ ទៅសួរគាត់លេងមិនទើសទែងអីទេ

Expressing love — Monologues 1


ការគិតក្នុងចិត្ត
តារានឹកនារីដល់ហើយបើនារីបានម៉ោជាមួយខ្ញុំដែរ មិនដឹងសប្បាយចិត្តម៉េចទេ
នារីមិនដឹងបងតារាម៉េចហើយទេនៀកទៅដល់ខេត្តនៅទេ? សូមឲ្យគាត់សុខសប្បាយ

Asking “What is this?” — Dialogue 4


ធារីពិសិដ្ឋ! អីគេហ្នឹង?
ពិសិដ្ឋអូ ធារី! ខ្ញុំអត់ដឹងដែរហ្នឹង! មើលទៅដូចកុំព្យូទ័រអីចឹងមានគេពឹងខ្ញុំឲ្យយកទៅឲ្យបងតារា
ធារីអូ! តស់ទៅសួរបងតារាទាំងអស់គ្នាម៉ងអីចឹង!

Asking “What is he doing?” — Dialogue 2


ធារីពិសិដ្ឋ មើលនោះមើល! បងតារាកំពុងធ្វើអីហ្នឹង?
ពិសិដ្ឋនៅណា? អត់ឃើញ
ធារីងាកមើលខាងស្ដាំដៃពិសិដ្ឋឯងមើល
ពិសិដ្ឋអូ! គាត់កំពុងរៀបចំម៉ាស៊ីនបញ្ចាំងស្លាយសម្រាប់ប្រជុំល្ងាចហ្នឹងហ្នឹងណា

Expressing anger — Dialogue 4


តារាដូរលុយព្រឹកមិញប៉ះចំលុយក្លែងក្លាយដល់ពេលខ្ញុំយកទៅដូរវិញ គេថាលុយយកទៅបាត់ម្ដងហើយអត់ទទួលខុសត្រូវដូចឆ្កួតអីចឹងឈប់ទៅដូរកន្លែងហ្នឹង ហើយដើរប្រាប់គេកុំឲ្យទៅកន្លែងហ្នឹងម៉ង

Greetings and leave takings 2 — Dialogue 2


តារា៖ (ស្រែកហៅ) មីង! អញ្ជើញទៅណាមកណាហ្នឹងមីង?
មីងអូ តារាទេ! មីងមានការទៅនោះមួយភ្លែត

មីងអញ្ចឹង មីងរកទៅសិនហើយណា ប្រញាប់ទៅទិញម្ហូប
តារាបាទ សុខសប្បាយមីង

Complimenting someone — Dialogue 1


តារានារី ទៅណាហ្នឹង? តែងខ្លួនស្អាតម៉េះ?
នារីអូ ខ្ញុំទៅខួបកំណើតគេបងម៉េចដែរអាវហ្នឹង? អត់អីណាអីបង?
តារាប៉ុណ្ណឹងស្អាតហើយ! ឃ្យូត!
នារីឃ្យូតទៀត! អរគុណ បងអីចឹង ខ្ញុំទៅហើយណា បាយៗ

Getting someone’s attention — Dialogue 2


នៅក្នុងឡានក្រុងរទេះភ្លើង (នៅជិតគ្នា អាចកេះប៉ះស្មា ហៅមិនបាច់ហៅឈ្មោះ)
តារាអេ!
វុទ្ធីអូ បងតារា!
តារាសម្លឹងមើលទូរស័ព្ទឡើងភ្លឹក!
វុទ្ធីជួនគ្នាម្ល៉េះ! ទៅណាមកណាបង?

Expressing warmth — Dialogue 2


នៅក្នុងបន្ទប់
តារាស្អុះម៉េះ ង៉ៃហ្នឹង? មានបើកម៉ាស៊ីនត្រជាក់អត់ហ្នឹង?
នារីម៉ាស៊ីនត្រជាក់ខូចតាំងពីម្សិលមិញអ៎
តារាស្អុះស្អាប់ដល់ហើយចេញទៅក្រៅយកខ្យល់អាកាសតិចសិន
នារីនៅក្រៅក៏ក្ដៅដែរ តែវាអត់ហប់ដូចនៅក្នុង

Indicating Agreement — Dialogue 2


យល់ស្របនៅកន្លែងធ្វើការ
តារាវុទ្ធី! វុទ្ធីឯងគិតថាហេតុអីបានចំនួនអតិថិជនធ្លាក់ចុះខ្លាំងម្ល៉េះខែមុន?
វុទ្ធីខ្ញុំអត់ច្បាស់ដែរបងតែខ្ញុំគិតថា ប្រហែលជាមកពីខែមុនមានបុណ្យទានច្រើនពេក
តារាហ្នឹងហើយ ខ្ញុំគិតអីចឹងដែរ។ / ប្រហែលហើយមើលទៅ