Hospital (Sakanan) — 01


អញ្ចឹងយើងមកមើលរូបភាពទាំងអស់គ្នា នៅក្នុងរូបភាពទីយើងឃើញមានបុរសវ័យក្មេងម្នាក់ ដែលគាត់មើលទៅគាត់មានវ័យប្រហែលជា ២៨ ឆ្នាំ គាត់ពាក់អាវពណ៌ស្វាយដៃខ្លី ស្លៀកខោជើងវែងពណ៌ អញ្ចឹងបុរសម្នាក់នោះ គាត់កំពុងតែជិះម៉ូតូ បានន័យថាគាត់កំពុងតែបើកម៉ូតូរបស់គាត់ទៅមុខយ៉ាងលឿន អញ្ចឹងគាត់ជិះលឿន ក៏ប៉ុន្តែម៉ូតូរបស់គាត់ យើងឃើញមានពណ៌ផ្កាឈូក មាន ម៉ូតូរបស់គាត់គឺមានពណ៌ទឹកក្រូច ហើយម៉ូតូរបស់គាត់គឺមានកញ្ចក់សម្រាប់មើលក្រោយផងដែរ អញ្ចឹងបានន័យថានៅពេលដែលគាត់ជិះម៉ូតូ គាត់អត់ចាំបាច់ងាកក្រោយទេ គាត់អត់ចាំបាច់ងាកក្រោយទេ គឺគាត់គ្រាន់តែមើលតាមកញ្ចក់ គឺគាត់មើលដឹងថាតើមានអ្វីនៅខាងក្រោយគាត់ ឬក៏នៅពេលដែលគាត់ចង់បត់ឆ្វេង ឬក៏បត់ស្ដាំ គាត់អាចមើលកញ្ចក់ដែលនៅក្បែរចង្កូតម៉ូតូបាន អញ្ចឹងគាត់អត់ចាំបាច់ងាកក្រោយទេ ព្រោះថាការងាកក្រោយ នៅពេលដែលយើងជិះម៉ូតូ គឺវាអាចបង្កឲ្យយើងមានគ្រោះថ្នាក់បាន គឺវាគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ ព្រោះពេលខ្លះ នៅពេលដែលយើងងាកក្រោយ គឺយើងអត់អាចឃើញអ្វីនៅខាងមុខនោះទេ ដូច្នេះយើងអាចរេចង្កូតម៉ូតូទៅប៉ះអ្នកដទៃ ឬក៏ទៅប៉ះម៉ូតូផ្សេងទៀត ឬក៏ទៅប៉ះឡាន ឬក៏ទៅប៉ះឡានដែលធ្វើដំណើរស្របទិសគ្នា អញ្ចឹងយើងអាចប៉ះឡានដែលធ្វើដំណើរស្របទិសគ្នាបាន ដូច្នេះយើង[មើល]គ្រាន់តែមើលកញ្ចក់ វាងាយស្រួលជាងការងាកមើលខាងក្រោយ ព្រោះវាអាចកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានអញ្ចឹងបុរសម្នាក់ហ្នឹង គាត់ពាក់មួកសុវត្ថិភាពការពារក្បាលរបស់គាត់ផងដែរ អញ្ចឹងជាទូទៅការពាក់មួកសុវត្ថិភាព គឺអាចការពារក្បាលរបស់យើង នៅពេលដែលយើងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ ហើយម្យ៉ាងវិញទៀត ប្រសិនបើយើងជិះម៉ូតូអត់ពាក់មួកសុវត្ថិភាពទេ នោះប៉ូលិសនឹងផាកយើងជាមិនខាន ដោយសារតែវាខុសទៅនឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងជិះម៉ូតូ យើងត្រូវមានកញ្ចក់មើលក្រោយនិងពាក់មួកសុវត្ថិភាពឲ្យជាប់ជានិច្ច ដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពផង និងដើម្បីគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ផង ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងរូបភាពនេះ គឺបុរសម្នាក់នេះ គាត់ ប្រហែលជាគាត់ប្រញាប់ទៅកន្លែងណាមួយ អាចគាត់ណាត់ជាមួយនឹងមិត្តភក្តិរបស់គាត់ ដើម្បីទៅកន្លែងនិយាយគ្នាលេង ឬក៏គាត់ប្រញាប់ទៅកន្លែងណាមួយ អញ្ចឹងយើងឃើញគាត់ជិះម៉ូតូយ៉ាងលឿន ដែលការជិះម៉ូតូលឿនគឺវាអត់មានសុវត្ថិភាពទេ គឺវាងាយនឹងបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខ្លាំងណាស់ អញ្ចឹងប្រសិនបើយើងធ្វើដំណើរ យើងត្រូវធ្វើដំណើរដោយល្មមដោយមិនត្រូវបើកលឿនពេក ឬក៏មិនត្រូវបើកយឺតពេកនោះទេ ព្រោះនៅពេលដែលយើងបើកលឿនពេក វាងាយស្រួលនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ ក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងបើកយឺតពេក វាអាចធ្វើឲ្យស្ទះចរាចរណ៍បាន បានន័យថាអ្នកដទៃដែលនៅពីក្រោយ គឺគាត់អត់អាចទៅមុខបានលឿន ដូច្នេះវាធ្វើឲ្យស្ទះចរាចរណ៍គេនៅខាងក្រោយ

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
មក mɔɔk 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
មើល məəl 1. to look at, to watch, to watch for, to observe
2. to read (to oneself), to review (a lesson)
3. to examine, survey, inspect
4. to observe
5. to treat (medically)
6. to care for, take care of
7. to consider, regard
8. particle: come on, give it a try
9. let me see!
10. phrase-final: softens a command or request {ជួយបង្ហាញតិចមើល = Please show me!}
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទាំងអស់គ្នា teaŋ ʔɑh knie 1. everybody
2. all, all of
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
បុរស boʔrɑh man, male person
វ័យ vey age, range of age
Notes: also written វយ
ក្មេង kmeeŋ 1. child, young person
2. young
ម្នាក់ mneak 1. one person (contraction of មួយនាក់)
2. alone
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
មើលទៅ məəl tɨv maybe, perhaps, probably, it seems that {គិតមើលទៅ = [after] thinking [for a while], it seems that/I can say that/maybe}
ប្រហែល prɑhael 1. about, approximately
2. resembling, similar to, nearly identical
3. almost
4. maybe, probably, it is possible that, perhaps
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
ឆ្នាំ cnam year
ពាក់ peak 1. to wear (shirt, hat, ring, shoes, but not pants)
2. to put on
3. to hang up, suspend, hang on
អាវ ʔaav shirt, blouse, coat, upper garment
ពណ៌ poa color, complexion
ស្វាយ svaay 1. mango
2. color: purple, violet, mauve
ដៃខ្លី day kləy short sleeve {ពាក់អាវសដៃខ្លី = [he's] wearing a white short sleeve shirt}
ស្លៀក sliək to put on or wear clothing (below the waist only: skirts, trousers)
ខោ kʰao pants, trousers
ជើង cəəŋ 1. foot, leg
2. base, bottom
3. edge
4. subscript form of a Cambodian consonant
5. immediate vicinity
6. north {ខាងជើង = north}
7. way, path, trip
8. clf. for trips or occurrences
9. to be an expert/veteran/skilled at + verb
វែង vɛɛŋ long, tall
sɑɑ color: white
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
កំពុងតែ kɑmpuŋ tae to be in the process of (doing something)
ជិះ cih to ride (in or on a car, horse, boat, plane, train)
ម៉ូតូ moutou motorbike, motorcycle
បានន័យថា baan ney tʰaa 1. that means, in other words
2. to mean
បើក baək 1. to open {បើកប្រអប់ = to open a box} {បើកហាង = to open a shop}
2. to turn on (e.g., a light, faucet, radio) {បើកទឹកម៉ាស៊ីន = to turn on the water/faucet}
3. of the sun: to shine
4. to drive (an automobile), generally to operate a vehicle which is powered by an engine
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
ទៅមុខ tɨv muk 1. to go forward, to advance, to go in front
2. forward
យ៉ាង yaaŋ 1. kind, type, way, manner
2. clf. for kinds, types
3. pre-adjectival particle forming adverbial phrases {យ៉ាងខ្លី = briefly}
4. pre-adjectival particle, similar to ដ៏, used to connect an attributive to a noun, it often has a slight emphatic meaning: very
លឿន lɨən fast, quick
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
ប៉ុន្តែ pontae but, however
Notes: ជើង ត; root: តែ
ផ្កាឈូក pkaa cʰuuk 1. color: pink
2. lotus flower
3. shower head
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
ទឹកក្រូច tɨk krouc 1. orange juice
2. generic term for soft drinks
3. color: orange
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
កញ្ចក់ kɑɲcɑk 1. mirror, glass, pane of glass
2. screen
3. reflection, example
សម្រាប់ sɑmrap 1. for
2. used for, used to (make or do something)
ក្រោយ kraoy 1. to be next, behind, after
2. back
3. later, next
4. in the future
ផងដែរ pʰɑɑŋ dae also, too, as well
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
ចាំបាច់ cam bac 1. necessary, essential, indispendable
2. to need to
ងាក ŋiek 1. to turn (especially the head), change direction, turn aside, turn away
2. to move away
3. to turn one's attention (from/to), turn one's back on
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
គ្រាន់តែ kroan tae just, only, only just
តាម taam 1. to follow, to agree, to go along {ដើរតាមភ្ញៀវគ្រប់ជំហាន = to follow the customer’s every step}
2. according to, in accordance with, following, along, by, through {តាមអាយុ = according to age} {តាមសម្រួល = take it easy/take your time}
3. on, in, along {ជិះម៉ូតូតាមផ្លូវ = to ride a motorbike on the street} {ជិះតាមផ្លូវតូចៗ = to drive on small roads} {នៅតាមខេត្ត = in/throughout the province} {លក់នៅតាមផ្សារ = to sell in the market}
ដឹង dəŋ 1. to know, to be aware of, to be familiar with
2. [colloquial] can be used in the affirmative or, as an answer to a question, to mean ‘no’ {ដឹងហើយ = ok!} {ឯងដឹងថាគាត់ទៅណាអត់? ដឹង! = Do you know where he went to? No, I don’t.}
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
តើ taə 1. indicating an indirect question, it may often be translated as 'if' or 'whether'
2. phrase-final: used for emphasis
អ្វី ʔvəy 1. what?
2. anything, something, nothing
ខាងក្រោយ kʰaaŋ kraoy behind, in the back
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
ចង់ cɑŋ 1. to want/wish/desire (to do something)
2. to flirt with, court, woo (a girl)
3. to approach, draw near
4. about to (do something), on the point of
5. even if
បត់ bɑt 1. to turn
2. to fold, bend, crease
3. to turn back/around, reverse direction
4. to veer
5. to bend/curve/wind (as a road)
6. to be winding, twisting
7. folding (as a pocket knife)
ឆ្វេង cveeŋ left, to the left, on the left
ស្ដាំ sdam right, to the right, on the right
Notes: ជើង ដ
អាច ʔaac 1. to be able/qualified (to do something), capable of (doing something)
2. to be possible
3. to be in condition (to), be in a position (to)
4. to dare to
ក្បែរ kbae to be near, close to
ចង្កូត cɑŋkout rudder, helm, tiller, steering mechanism/wheel, controls (of a motor) {ចង្កូតឡាន = steering wheel (of a car)} {ចង្កូតម៉ូតូ = handlebar (of a motorbike)}
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
ព្រោះ prʊəh because (of), since
ការ kaa 1. commonly occurs as a nominalizing particle deriving abstract nouns or noun phrases from verbs or verb phrases
2. work, occupation
3. business, affair, matter
4. to protect, defend, prevent
5. to marry
6. marriage
7. wedding
8. interest (e.g., on a loan)
9. profit
10. usury
11. to wind (into a skein/bobbin/reel)
12. to spin (silk)
វា vie 1. it (of animals, things, or very young children)
2. he, she, they (familiar or contemptuous)
បង្ក bɑŋkɑɑ to create, to cause (something) to happen, to foment
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
គ្រោះថ្នាក់ krʊək tnak 1. accident
2. danger, risk
3. to be dangerous
ខ្លាំង klaŋ 1. to be strong, vigorous
2. loud
3. firm, sturdy
4. serious
5. strongly, vigorously, exceedingly
ណាស់ nah very, very much
ពេលខ្លះ peel klah sometimes
ខាងមុខ kʰaaŋ muk 1. front, in front (of), ahead
2. forward, facing forward
3. in the future, coming
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
រេ ree 1. to change (course/direction), change (one's opinion), turn, veer, (of a sailing ship) to tack
2. to follow a zigzag course (as a drunken person)
3. to rotate/revolve/sway/bend (e.g., in the wind)
4. to vacillate, fluctuate
5. to flicker
6. to toss and turn
7. to be precarious, volatile, changeable
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
ប៉ះ pah 1. to hit, to collide with
2. to touch, come in contact with
3. to meet, encounter, confront
អ្នកដទៃ neak dɑtey strangers, others, other people
ផ្សេងទៀត pseeŋ tiət other
ឡាន laan car, motor vehicle
ធ្វើដំណើរ tvəə dɑmnaə to make a trip, travel
ស្រប srɑɑp 1. to agree, match, rhyme
2. to be consistent (with)
3. to be parallel (to), be in accord (with) {ស្របពេលដែល [...] = at the same time that [...]}
ទិស tɨh direction
គ្នា knie 1. together
2. mutually, reciprocally
3. I/me/my (informal, intimate)
4. he/she/they/we (informal, intimate)
5. assistant, helper, colleague
6. friend, companion
7. people
8. clf. for persons
ងាយស្រួល ŋiey sruǝl easy (e.g., to do, to use)
ជាង cieŋ 1. (more) ... than, in excess of, exceeding, to a greater extent than
2. marks the comparative degree of an adjective {ល្អជាង = better}
3. craftsman, artisan, skilled worker, smith {ជាងថត = camera man}
កាត់បន្ថយ kat bɑntʰɑɑy to reduce (in number)
គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ krʊək tnak cɑraacɑɑ 1. road accident
2. to have a road accident
ហ្នឹង nɨŋ this, that, right here, right now (colloquial form of នេះ = this, that)
មួកសុវត្ថិភាព muək soʔvattʰeʔpʰiep helmet, motorcycle helmet
ការពារ kaapie to protect, defend
ក្បាល kbaal 1. head
2. beginning, source (e.g., of a stream)
3. top, front (part)
4. heading (e.g., of a document or letter)
5. bow (of a boat)
6. volume (book)
7. chief, leader
8. clf. for books, animals and dehumanized persons such as enemy soldiers
9. lot, plot, parcel
ជាទូទៅ cie tuu təv in general, as a whole, generally
ម្យ៉ាងវិញទៀត myaaŋ vɨɲ tiət on the other hand
ប្រសិនបើ prɑsən baə if
ប៉ូលិស poulih police
នឹង nɨŋ future tense marker: will, about to
ផាក pʰaak 1. fine
2. to fine, to penalize
ជាមិនខាន cie mɨn kʰaan certainly, without fail, without any doubt
ដោយសារតែ daoy saa tae because
ខុស kʰoh 1. different
2. wrong, incorrect
3. mistake, fault, defect
នឹង nɨŋ with, by (means of), (attached) to
ច្បាប់ cbap 1. law
2. rule, regulation
3. (legal) code
4. custom
5. moral precept, code of conduct
6. permission
7. to be on temporary detached duty
8. copy (of a document)
9. issue, version
10. clf. for letters, notes, documents and copies of documents
ចរាចរណ៍ cɑraacɑɑ traffic
ត្រូវ trəv 1. must, have to
2. to be correct, right, proper, exact, accurate
3. to concern, have to do with, to agree/jibe with, coincide with
4. to be affected with/by, to suffer, undergo (ត្រូវ + CLAUSE marks a passive-like construction in which the subject of the clause introduced by ត្រូវ is translated as the agent in the passive construction)
និង nɨŋ and
ជាប់ coap 1. to link together
2. to stick to, adhere to
3. to hold on
4. to find oneself in (a situation) {ជាប់ផុងក្នុងភក់ = [of a car] to get bogged down in the mud}
5. to be fastened, joined, attached
6. to be (firmly) connected or linked (to)
7. to be adjacent (to) {៣ ឆ្នាំជាប់គ្នា = three years in a row}
8. to be caught
9. to be associated with
10. to be occupied (with), very busy (with), deeply involved (in) {ខ្ញុំជាប់មានការរវល់បន្តិច = I'm a bit busy}
11. to be a heavy ... (e.g., drinker, smoker)
12. to be addicted to something
13. adjacent to, next to
14. to undergo
15. to pass (an examination) {ខ្ញុំសម្ភាសន៍ការងារជាប់ហើយ! = I’ve passed the job interview!}
16. to be durable
17. firm
18. tenacious
19. tenaciously
20. incessantly, constantly, always
ជានិច្ច cie nɨc always
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
សុវត្ថិភាព soʔvattʰeʔpʰiep 1. goodness, prosperity, happiness, success
2. good health
3. safety
ផង pʰɑɑŋ 1. also, too, as well
2. marker indicating entreaty or a polite request: please ..., would you ...
គោរព koorup 1. to respect, obey, honor
2. respect
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
ប្រញាប់ prɑɲap 1. to hurry, to be in a hurry
2. quickly, promptly
កន្លែង kɑnlaeŋ 1. place, location, region
2. clf. for locations
ណា naa 1. which, any
2. where, somewhere, anywhere
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
ណាត់ nat 1. to determine, fix (a time for something), set/schedule (an appointment) {ខ្ញុំមានណាត់ហើយ = I’ve got an appointment already}
2. to promise, stand by (an agreement), commit oneself
3. clf. for gunshots
ជាមួយនឹង cie muəy nɨŋ 1. together, along with
2. with
មិត្តភក្តិ mɨt pʰeaʔ friend
Notes: ជើង ត (twice)
និយាយ niʔyiey to speak, say, talk, relate, tell, to narrate, to talk over, discuss
លេង leeŋ 1. to play
2. to do something for fun or pleasure
3. to joke
ងាយ ŋiey easy
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
ល្មម lmɔɔm 1. to be (just) enough, adequate, sufficient, just right, moderate
2. worthy
3. quite, rather, sufficiently
4. at the same time, just in time
5. coincidentally, about time
មិន mɨn negative particle not, non- (usually requires the final particle ទេ)
ពេក peek too, too much, too many
យឺត yɨɨt 1. to be slow, late
2. to stretch, to be elastic
ធ្វើឲ្យ tvəə ʔaoy 1. to cause, make (someone) do (something)
2. to do (something) for (someone) (often used to form causative compounds)
ស្ទះចរាចរណ៍ steah cɑraacɑɑ traffic jam
ពីក្រោយ pii kraoy behind, from behind
គេ kee 1. he, she
2. one, someone
3. other(s)