Translations are evolving and should be taken as indicative only! For a guide to the tones and the spelling system used to write this variety of Isaan (Khon Kaen), see the "tone guide" on the overview page.

Tones: M = mid, HR = high-rising, H = high, HF = high-falling, LF = low-falling

IsaanPronunciationTonesThaiEnglish/Notes#occ
เด็กน้อย dek-nɔ:i M-HF เด็ก, เด็กน้อย child 124/42

Link to overview page
Link to dictionary

Basic vocabulary — page 20 — Series A, pictures 04-05: to sing, singer, microphone


4 เด็กน้อยกำลังล้องเพง
5 พุหญิงเขากำลังล้องเพง

Basic vocabulary — page 11 — Series A, pictures 14-15: boy, girl, to stand


14 เด็กน้อยพุซายสองคน
15 เด็กน้อยพุหญิงสองคน

Basic vocabulary — Page 32 — Series A, pictures 06-07: to greet/pay respect


6 สองคนกำลังไหว้กัน
7 มีเด็กน้อยกำลังไหว้พุใหญ่

Basic vocabulary — page 10 — Series A, pictures 09-11: to love, mother/child, ice cream


9 เขาสองคนฮักกัน
10 พุหญิงคนนี้กะฮักลูกของเขา
11 เด็กน้อยมักกินไอติมหลาย

Basic vocabulary — Page 02 — Series A, pictures 01-05: to stand, shirt, to take off, to put on, trousers


1 เด็กน้อยกำลังยืนอยู่
2 เด็กน้อยกำลังถอดเสี้ย
3 เด็กน้อยกำลังใส่เสี้ย
4 เด็กน้อยกำลังถอดส้ง
5 เด็กน้อยกำลังใส่ส้ง

Basic vocabulary — page 20 — Series A, pictures 16-20: school, student, teacher, to pay respect


16 นี้คือโลงเลียน
17 นักเลียนพุซาย
18 นักเลียนพุหญิง
19 นี้คืออาจาน
20 เด็กน้อยนักเลียนกำลังไหว้อาจาน

Basic vocabulary — page 12 — Series A, pictures 08-11: heavy, light, to weigh, stone, to lift


8 นี้คือก่องใบน้อยกับใบใหญ่
9 เขากำลังเอาก่องไปซั่ง
10 เด็กน้อยพุซายกับก้อนหิน
11 เขากำลังญกก้อนหินขึ้น

Basic vocabulary — Page 29 — Series A, pictures 13-15: to carry, bag


13 เด็กน้อยพุหญิงกำลังถือถุงอยู่ ถุงสีขาว
14 เด็กน้อยพุซาย พายกะเปาพ้อม
15 อันนี้เป็นพุซาย กำลังหอบถุงสีขาว ถุงสี่เหลี่ยม

Basic vocabulary — page 13 — Series A, pictures 17-20: to follow, water buffalo, duck


17 เด็กน้อยญ่างไปนำแม่
18 หมาญ่างไปนำคน
19 ลูกควยญ่างไปนำแม่ควย
20 ลูกเป็ดญ่างไปนำแม่เป็ด

Basic vocabulary — page 22 — Series B, pictures 19-20: to throw and catch a ball


19
เด็กน้อยคนนี้กำลังเฮ็ดหญัง เด็กน้อยคนใส่เสี้ยสีซมพูนี้เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังโญนลูกบอน
เขากำลังโญนลูกบอนไปข้างหน้า
เขาใซ้มือของเขา ออกแฮงจากมือของเขา แล้วกะโญนลูกบอนไปข้างหน้า

20
เด็กน้อยคนนี้เขากำลังเฮ็ดหญัง เด็กน้อยคนใส่เสี้ยสีฟ้านี้เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังฮับลูกบอน
เขาใซ้มือสองข้างของเขาญกมือขึ้น แล้วเขากำลังฮับลูกบอน

Basic vocabulary — page 20 — Series B, pictures 09-10: sister


9
อันนี้คือพุใด อันนี้เป็นลูกสาว
ลูกสาวของพ่อกับแม่ เป็นลูกสาวคนปาย เป็นลูกสาวคนสุดท้อง แล้วเป็นน้องสาวของพี่สาวพ้อม เขาสิมีพี่สาวอีกคนหนึ่งที่เป็นพี่สาวของเขา
แล้วพุหญิงคนนี้ หลือน้องสาวคนนี้กะมีอายุน้อยกว่าพี่สาว

10
อันนี้คือพุใด อันนี้กะเป็นลูกสาวของพ่อกับแม่ เป็นเอื้อยหมู่ เป็นพี่สาวหมู่ เป็นคนกก เป็นลูกคนต้นหมู่
อันนี้เป็นพี่สาวแม่นบ่ แม่น อันนี้เป็นพี่สาว แต่ว่าขั้นอยู่พากอี่สาน พี่สาวสิเอิ้นว่า เอื้อย อันนี้เป็นเอื้อย หลือเป็นคนเอื้อยหมู่ คนที่เกิดก่อนหมู่ แล้วกะสิอายุหลายกว่าหมู่ มีอายุหลายกว่าเด็กน้อยคนนี้ มีอายุหลายกว่าน้องสาว

Basic vocabulary — page 11 — Series B, pictures 14-15: boy, girl, to stand, thin, fat


14
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังยืนอยู่
มีเด็กน้อยพุซายสองคน เขากำลังยืนอยู่ เขายืนเฮียงกันอยู่สองคน เขาใส่กางเกงขาสั้นเทิงสองคน ใส่เสี้ยแขนสั้นเทิงสองคน
คนยืนฝั่งซ้ายโตจ่อยคนยืนฝั่งขวา อ้วนบักคักหนึ่ง
คนอ้วนเขาใส่เสี้ยสีแดง คนจ่อยเขาใส่เสี้ยสีซมพู

15
เขากำลังเฮ็ดหญังอยู่ มีเด็กน้อยพุหญิงสองคน เขากำลังยืนอยู่ เขากะยืนเฮียงกัน เขายืนเฮียงกันอยู่สองคน
พุหนึ่งโตจ่อยพุหนึ่งโตบักอ้วนหนึ่ง
คนใส่เสี้ยสีขาว เขาสิจ่อย จ่อยบักคักหนึ่ง คนใส่เสี้ยสีเหลียง เขาสิอ้วน อ้วนบักคักหนึ่ง
คนอ้วนเขาน้ำหนักหลายบ่ กะหลายอยู่ คนอ้วนสิน้ำหนักหลาย หลายบักคักหนึ่ง

Basic vocabulary — Page 23 — Series B, pictures 01-02: ice cubes, ice cream


1
นี้คืออี่หยัง อันนี้คือน้ำแข็ง
เป็นก้อนน้ำแข็ง ก้อนน้ำแข็งสองก้อน
ก้อนน้ำแข็งมันเป็นอี่หยัง มันกำลังสิละลาย ก้อนน้ำแข็งมันกำลังสิละลาย
เป็นหญังมันคือสิละลาย เพาะว่ามันฮ้อน
ขั้นมันฮ้อนหลาย น้ำแข็งมันกะสิละลาย เพาะว่าน้ำแข็งมันเป็นน้ำ มันเฮ็ดมาจากน้ำ ปะสาเอาน้ำไปใส่ในตู้เย็น หลือว่าไปแซ่แข็ง มันกะสิเฮ็ดให้เป็นน้ำแข็ง เฮ็ดจากน้ำให้กายเป็นน้ำแข็ง

2
นี้คืออี่หยัง อันนี้กะเป็นไอติม
ไอติมมันกินได้บ่ กะกินได้อยู่ ไอติมมันกินได้อยู่
ไอติมมันเป็นของหวาน เด็กน้อยสิมักกิน พุใหญ่กะสิมักกินคือกัน เพาะว่ามันหวาน แล้วกะเย็นพ้อม
ไอติมมันเป็นอี่หยังตอนนี้ มันกำลังสิละลาย
เป็นหญังมันคือสิละลาย กะญ้อนว่ามันฮ้อน อากาดมันฮ้อน หลือว่าไอติมมันอยู่ข้างนอก มันกะเลยสิละลาย
ขั้นไอติมอยู่ในตู้เย็น มันกะสิบ่ละลาย

Basic vocabulary — Page 23 — Series B, pictures 03-05: to grow, tree, person, fish


3
นี้คืออี่หยัง อันนี้กะคือต้นไม้ หลือว่ากกไม้
มีกกไม้น้อย กับกกไม้ใหญ่
ลูบฝั่งทางซ้ายสิเป็นกกไม้น้อย แล้วมันกะสิค่อยใหญ่ขึ้น เป็นกกไม้ใหญ่
หลือว่าใซ้เวลาโดนเติบ จากกกน้อยกะสิกายเป็นกกใหญ่

4
นี้คืออี่หยัง อันนี้คือคน อันนี้เป็นคน
ฝั่งซ้ายกะคือเด็กน้อย ฝั่งขวากะคือพุใหญ่
ซู่พุซู่คนสิสามาดใหญ่ขึ้นไปเลี้ยยๆ จากเด็กน้อย เวลาผ่านไปโดนโดนไป กะสิกายเป็นพุใหญ่ หลือว่าใหญ่ขึ้นไปเลี้ยยๆ นั้นหละ

5
นี้คืออี่หยัง อันนี้คือปา อันนี้เป็นปา
มีปาโตน้อย กับปาโตใหญ่
กะหมายความว่า ปามันเกิดมา หลือว่าปามันออกมาจากท้องแม่ มันกะสิโตน้อยหนึ่ง โตบ่ใหญ่หลาย มันกะสิค่อยใหญ่ขึ้นไปเลี้ยยๆ จนกายเป็นปาโตใหญ่

Vocabulary recordings — ปากเป็น 2

มีคนคนหนึ่ง เขามา แบบว่า มาว่าเฮาจั่งซั้นจั่งซี้ มาเว้า มาว่าเฮาในทางที่บ่ดี หลือว่าเขาคนนั้นเป็นเด็กน้อย แล้วไปเว้าว่าพุใหญ่จั่งซั้นจั่งซี้ เว้าจั่งซั้นจั่งซี้ หลือว่าเป็นเด็กน้อยที่เว้าคำที่บ่ดี เว้าคำที่บ่สุพาบ แล้วกะเว้าบ่ม่วน เฮากะเลยสิเว้าออกไปว่า คือปากเป็นแท้ คือเว้าบ่ดีแท้ คือปากสะมะแจะแท้

ความหมายในลูบแบบนี้ หลือว่าในปะโยกแบบนี้ที่เฮาเว้าออกไปว่า คือปากดีแท้ ความหมายในแบบนี้กะคือ เขาคนนั้นเว้าบ่ดี เว้าบ่ม่วน เว้าบ่สุพาบ เว้าบ่ดีปานใด เว้าบ่มีกาละเทสะ บ่มีความ เป็นเด็กน้อย บ่มีมาละย้าด ความหมายในทางที่บ่ดีเนาะ คำว่าปากเป็นหนะ ที่นี้หนะ ตอนนี้เนาะ แล้วกะคำว่าสะมะแจะกะค้ายกับคำว่าปากเป็นนั้นหละ กะคือว่าเว้าบ่ดี เว้าไปทั่วไปทีบ เว้ามั่วซั่ว เว้าบ่มีสาละ เว้าบ่มีเหดผน เว้าไปทั่วไปทีบนั้นหละ ความหมายเนาะ

Basic vocabulary — page 10 — Series B, pictures 09-11: to love, mother/child, ice cream


9
นี้พุซายกับพุหญิงแม่นบ่ แม่น นี้พุซายกับพุหญิง
เขาหน้าสิเป็นพุบ่าวพุสาวกัน หลือเป็นแฟนกันกะได้
เขายืนอยู่ใก้กัน เขาจับมือกันพ้อม เขาคือสิฮักกัน
เบิ่งซงแล้วคือสิฮักกันหลาย คือสิฮักกันกะด้อกะเดี้ย
อยู่ข้างเขามีลูบหัวใจพ้อม ลูบหัวใจดวงสีซมพู

10
สองคนนี้เป็นแม่ลูกกันแม่นบ่ แม่นอยู่
พุหญิงใส่เสี้ยแขนสั้นสีส้ม ผมญาวพ้อม เป็นแม่ของเด็กน้อยคนนี้
เด็กน้อยคนนี้กำลังนอนหลับ นอนหลับเป็นตามีแฮงหลาย
เด็กน้อยนอนห่มผ้าบ่ ห่มอยู่ เด็กน้อยนอนห่มผ้าอยู่
พุหญิงคนนี้ เขากะกำลังอุ้มลูกของเขา อุ้มอยู่ในมือของเขา
พุหญิงคนนี้ฮักลูกของเขาบ่ ฮักอยู่ คือสิฮักหลาย แม่ทุกคนกะต้องฮักลูกของเจ้าของ

11
นี้เป็นเด็กน้อยพุหญิงแม่นบ่ แม่นอยู่ นี้เป็นเด็กน้อยพุหญิง ใส่เสี้ยแขนญาว เสี้ยแขนญาวสีซมพู
เขากำลังยืนอยู่พุเดียว เขายืนจับไอติมอยู่ กำลังสิกินไอติม
ไอติมมันหวานบ่ กะหน้าสิหวานอยู่ เพาะว่าไอติมเฮ็ดมาจากน้ำตาน เบิ่งซงแล้วเป็นตาหวาน
ขั้นได้กินเข้าไปแล้ว คือสิเย็นสดซื้นดี เพาะว่าไอติมเฮ็ดมาจากน้ำแข็ง
เด็กน้อยพุหญิงคนนี้มักไอติมบ่ มักอยู่ คือสิมักหลาย คือสิมักบักคักหนึ่ง
เด็กน้อยคนนี้มัดผมสองข้าง ผมของเขากะญาว ญาวพอปะมาน บ่ญาวหลาย

Basic vocabulary — Page 23 — Series B, pictures 11-13: to cry


11
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังฮ้องไห้
มีพุซายพุหนึ่ง เขากำลังฮ้องไห้ จักว่าเขาเป็นอี่หยัง จักเขาเฮ็ดอี่หยังมาเขาคือฮ้องไห้ เขาอาดสิเสียใจกะได้ เขากะเลยฮ้องไห้

12
เขากำลังเฮ็ดหญัง กะมีพุหญิงพุหนึ่ง เขากำลังฮ้องไห้อยู่
จักว่าเขาเป็นอี่หยังได้แต่ฮ้องไห้ แนมไปกะเห็นแต่เขาฮ้องไห้อยู่
เขาฮ้องไห้อยู่จักคน กะฮ้องอยู่พุเดียว จักว่าเขาฮ้องไห้อยู่ใส เห็นแต่เขาฮ้องไห้อยู่
คนที่ฮ้องไห้นี้ เขาฮ้องไห้เฮ็ดหญัง เป็นหญังกะคือฮ้องไห้ เขาเสียใจหลือว่าเขาดีใจ กะแล้วแต่สะถานะกาน บางเที่ยคนดีใจหลายเขากะฮ้องไห้ออกมากะได้ บางคนเขาเสียใจหลายเขากะฮ้องไห้ออกมากะได้ แล้วแต่สะถานะกาน แล้วแต่คน แล้วแต่นะตอนนั้น

13
เขากำลังเฮ็ดหญัง กะมีพุหญิงพุหนึ่ง เขากำลังเอาลูกอยู่ เอาลูกเด็กน้อยหนิหละ กำลังอุ้มอยู่
จักว่าเด็กน้อยเป็นอี่หยัง เบิ่งซงแล้วเป็นตาคือสิฮ้องไห้หนิหละ เบิ่งหน้าเบิ่งตาแล้วคือสิฮ้องไห้คือใดบุ
พุหญิงคนนี้ หลือว่าพุพุนี้ เขาอาดสิเป็นแม่ของเด็กน้อยคนนี้กะได้ เขากะเลยอุ้มเอาเด็กน้อยคนนี้
แล้วเขาสิเฮ็ดจั่งใดกับเด็กน้อยคนนี้ ขั้นเขาอยากสิให้เด็กน้อยคนนี้เซาฮ้องไห้ หลือว่าเซาฮ้อง เขากะต้อง[โอ]เอา หลือว่าปอบเอา ให้ลูกเซาฮ้องไห้ ให้เด็กน้อยเซาฮ้องไห้หนั้นหละ

Basic vocabulary — Page 30 — Series B, pictures 11-13: to paint/colour, flower, frog, temple


11
เขากำลังเฮ็ดหญัง กะมีคนคนหนึ่งเนาะ กำลังอาดสิวาด วาดพาบ วาดพาบหลือวาดลูบ อันนี้เบิ่งแล้วกะเป็นลูบดอกไม้
ลูบดอกไม้ดอกเดียวเนาะ มีง่าพ้อม มีใบสองใบ แล้วกะมีดอกพ้อม ดอกเดียวเด่ะ ดอกบานพ้อมเด่ะ บานสี เออ สีเหลียง
เขากะใซ้มือข้างเดียวเขาหละ มือข้างหนึ่งกะอาดสิจับอย่างอื่นเนาะ อาดสิจับสีไว้ แล้วกะใซ้มืออีกข้างหนึ่งละบายสี
แล้วลูบพาบนี้ หลือว่าดอกไม้นี้งามบ่ กะงามอยู่ เบิ่งงามดอก เขากะวาดงามอยู่เนาะ

12
เขากำลังเฮ็ดหญัง กะ เขากำลังวาดลูบเนาะ หลือว่าละบายสีลูบพาบ
อันนี้กะเป็นลูบกบเนาะ เบิ่งลักสะนะแล้วกะลูบกบ
กบโตสีเขียวพ้อมเด่ะ โตสีเขียว มีโตเดียวข้อหล้อ อยู่ในพาบ ในสะหมุดเหล้มนี้เนาะ อาดสิเป็นสะหมุดวาดพาบเนาะ เขากำลังวาดพาบ หลือว่าละบายสี
เพื่อที่สิให้ อาดสิเป็นเอาไว้ถ้าเด็กน้อยเบิ่ง หลือว่าอาดสิเป็นกานวาดพาบให้เจ้าของ เป็นเวลาว้างของเจ้าของเนาะ

13
เขากำลังเฮ็ดหญัง อันนี้เขากะกำลังวาดลูบ หลือว่าละบายสีลูบพาบอยู่เนาะ
มือหนึ่งกะจับสี กำลังละบายๆๆ สีอยู่ในสะหมุดวาดพาบเหล้มนี้เนาะ
แล้ว[เขา]กำลังวาดลูบอี่หยัง อันนี้เบิ่งลักสะนะท่าทาง หลือว่าเบิ่งซงแล้วอาดสิเป็นลูบวัดเนาะ
เป็นวัดเป็นโบดเนาะ อันบักใหญ่หนึ่ง โบดบักใหญ่งามซ้ำแมะ

Basic vocabulary — page 17 — Series B, pictures 06-08: to smile, to be sad, to cry, to be angry


6
เขากำลังเฮ็ดหญัง มีพุหญิงคนหนึ่ง เป็นเด็กน้อยดอก เขากำลังยิ้มอยู่ เขากำลังยิ้ม เขาคือสิดีใจ
เป็นหญังเขาคือยิ้ม บ่ลู้คือกันจักว่าเขายิ้มเฮ็ดหญัง เขาคือสิมีความสุข คือสิมีความสุข เขากะเลยยิ้ม
คือฮู้ว่าเขายิ้ม กะฮู้ว่าเขายิ้ม เพาะว่าเขากำลังดีใจ เบิ่งสีหน้าของเขาแล้ว เขากะดีใจอยู่ เขาอ้าปาก แล้วกะมีฮอยยิ้มอยู่ในหน้าของเขา กะฮู้ว่าเขากำลังดีใจอยู่ หลือว่ามีความสุขอยู่

7
พุหญิงคนนี้เป็นอี่หยัง เขากำลังฮ้องไห้ เสียใจอยู่ กะบ่ฮู้คือกันว่าเขาเป็นหญัง เขากำลังเสียใจ
เบิ่งสีหน้าของเขาแล้ว มีแต่ความเส้า มีแต่ความหมอง บ่มีความสุขอี่หยังเลย
ปากของเขากะฮอยลง บ่เป็นตามีความสุขหลาย เทิงมีน้ำตาแล้ว มาจากตาของเขาพ้อม คิ้วของเขากะตก คือสิบ่มีความสุขคัก คือสิเส้าสิหมองคัก

8
พุหญิงคนนี้เขาเป็นอี่หยัง เขากำลังใจฮ้ายอยู่ เขากำลังโมโห คือสิสูนคัก
คือฮู้ว่าเขาสูน คือฮู้ว่าเขาโมโห กะฮู้เพาะว่าเบิ่งจากสีหน้าของเขาแล้ว
แล้วเขาเฮ็ดหน้าจั่งใด เขากะเฮ็ดหน้าโมโห เป็นตาสูนคัก มีลมออกจากหัวเขาพ้อม ตาเขากะขึงขึงขังคัก
แล้วแข้วของเขากะกัดแข้วอยู่ คือสิสูนคัก คือสิโมโหคัก คือสิใจฮ้ายคักกะด้อกะเดี้ย
เบิ่งแล้วใจฮ้ายคักอี่หลี จักสิใจฮ้ายใผกะบ่ฮู้คือกัน คือสิโมโหคัก โมโหแน่ ใจฮ้ายคัก ใจฮ้ายแน่

Basic vocabulary — page 12 — Series B, pictures 08-11: heavy, light, to weigh, stone, to lift


8
นี้คืออี่หยัง นี้คือกะลัง หลือก่อง
มีก่องใบใหญ่ กับก่องใบน้อย
ก่องใบใหญ่ใบสีเหลียง ก่องใบน้อยใบสีฟ้า วางอยู่ข้างก่องใบใหญ่

9
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังซั่งน้ำหนัก เขาซั่งน้ำหนักอยู่เทิงตาซั่ง
เขาเอาก่องสองใบไปซั่งน้ำหนัก มีก่องใบน้อย กับก่องใบใหญ่
ก่องอันไหนหนักกว่ากัน ก่องใบใหญ่กะสิหนักกว่า ก่องใบน้อยกะสิบ่หนัก
เพาะว่าก่องใบน้อยมันกะต้องเบาอยู่แล้ว ก่องใบใหญ่มันกะต้องหนักอยู่แล้ว
เพาะสะนั้นแล้ว ก่องอันไหนหนักกว่ากัน ก่องสีเหลียงหนักกว่าก่องสีฟ้า

10
เด็กน้อยพุซายกำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังยืนอยู่ เขากำลังยืนแนมก้อนหินอยู่
จักเขาสิเฮ็ดหญัง เขาอาดสิญกก้อนหินนี้ขึ้นกะได้
ก้อนหินนี้เป็นตาหนักบ่ กะสิหนักอยู่ เพาะว่ามันเป็นก้อนหิน ก้อนหินมันหนักบักคักหนึ่ง หนักหลายกะด้อกะเดี้ย

11
เด็กน้อยพุซายเขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังญกก้อนหินขึ้น
จักเขาญกก้อนหินขึ้นเฮ็ดหญัง เขาอาดสิเอาไปใซ้งานกะได้
ก้อนหินอันนี้หนักบ่ กะสิหนักอยู่ เบิ่งจากสีหน้าของเขาแล้ว เป็นตาหนักหลาย
เขาญกก้อนหินขึ้น เหงี่ยเขากะไหลออกพ้อม เทิงหน้าเขากะเค่งเคียดขึ้นพ้อม มันเป็นตาหนักหลาย เป็นตาหนักบักคักหนึ่ง
แล้วก้อนหินมันกะก้อนใหญ่พ้อม มันบ่ได้ก้อนน้อยขั้นก้อนน้อยมันกะสิบ่หนัก แต่อันนี้มันก้อนบักใหญ่ มันหน้าสิหนักบักคักหนึ่ง มันเป็นตาหนักกะด้อกะเดี้ย