Translations are evolving and should be taken as indicative only! For a guide to the tones and the spelling system used to write this variety of Isaan (Khon Kaen), see the "tone guide" on the overview page.

Tones: M = mid, HR = high-rising, H = high, HF = high-falling, LF = low-falling

IsaanPronunciationTonesThaiEnglish/Notes#occ
ขา kha: M ขา leg {ขาหน้า = front leg} {ขาหลัง = hind leg} {ส้งขาญาว = long trousers} 117/33

Link to overview page
Link to dictionary

Basic vocabulary — page 13 — Series A, pictures 05-07: leg, foot, knee


5 นี้คือขา
6 นี้คือตีน
7 นี้คือหัวเข่า

Basic vocabulary — Page 26 — Series A, pictures 15-17: tooth, to eat, meat balls, dog, to bite, leg


15 นี้คือแข้ว
16 เขากำลังกินลูกซิ้น หลือว่าซิ้นเนี้ย
17 หมากำลังกัดขาเขา

Basic vocabulary — Page 05 — Series A, pictures 01-03: long/short, trousers, shirt


1 พุซายคนนี้ เขาใส่กางเกงขาสั้น
2 พุซายคนนี้ เขาใส่กางเกงขาญาว
3 พุซายคนนี้ เขาใส่เสี้ยแขนญาว

Basic vocabulary — Page 05 — Series A, pictures 08-15: pig, axe/hatchet, to kill, meat, meat sticks, to roast/grill


8 นี้คือหมู
9 อันนี้คือขวน
10 เขากำลังใซ้ขวนข้าหมู
11 นี้คือขาหมู
12 เขากำลังใซ้มีดปาดขาหมู
13 นี้คือไม้น้อย
14 เขาใซ้ไม้เสียบเนี้ยหมู
15 เขาเอาหมูย้างเทิงเตาไฟ

Basic vocabulary — Page 30 — Series B, pictures 05: soldier


อันนี้คืออี่หยัง อันนี้เป็นพุใด เบิ่งจากท่าทางกานแต่งโตแล้ว เขาเป็นทะหานเนาะ
อันนี้กะบ่ฮู้ว่าเป็นทะหานอยู่ปะเทดใด กานแต่งโตของปะเทดใดเนาะ ทะหานในลูบแบบนี้
ทะหานมีหน้าที่อี่หยัง ทะหานกะมีหน้าที่ดูแลบ้านเมียง หลือว่าดูแลความปอดพัย หลือว่าซ่อยลบ ซ่อยอี่หยังในเลี่ยงของกานต่อสู้ หลือว่าสงคามเนาะ
แล้วซุดของทะหานหนิสีอี่หยัง ซุดของทะหานใส่หนิ ส่วนมากแล้วสิเป็นสีเขียวเนาะ เขียวแก่หลือว่าเขียวเข้มออกสีตับหมูหน่อยหนึ่งเนาะ
กะใส่เสี้ย เป็นเสี้ยแขนญาวพ้อม ใส่ส้งขาญาวพ้อม แล้วกะมีหมวกป้องกันโตพ้อม แล้วกะมือสองข้างหนะกะถือปืนไว้พ้อมเนาะ เพื่ออาทิสิเอาไว้ป้องกันโตหลือว่าญิงพุล้ายเนาะ

Basic vocabulary — page 11 — Series B, pictures 14-15: boy, girl, to stand, thin, fat


14
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังยืนอยู่
มีเด็กน้อยพุซายสองคน เขากำลังยืนอยู่ เขายืนเฮียงกันอยู่สองคน เขาใส่กางเกงขาสั้นเทิงสองคน ใส่เสี้ยแขนสั้นเทิงสองคน
คนยืนฝั่งซ้ายโตจ่อยคนยืนฝั่งขวา อ้วนบักคักหนึ่ง
คนอ้วนเขาใส่เสี้ยสีแดง คนจ่อยเขาใส่เสี้ยสีซมพู

15
เขากำลังเฮ็ดหญังอยู่ มีเด็กน้อยพุหญิงสองคน เขากำลังยืนอยู่ เขากะยืนเฮียงกัน เขายืนเฮียงกันอยู่สองคน
พุหนึ่งโตจ่อยพุหนึ่งโตบักอ้วนหนึ่ง
คนใส่เสี้ยสีขาว เขาสิจ่อย จ่อยบักคักหนึ่ง คนใส่เสี้ยสีเหลียง เขาสิอ้วน อ้วนบักคักหนึ่ง
คนอ้วนเขาน้ำหนักหลายบ่ กะหลายอยู่ คนอ้วนสิน้ำหนักหลาย หลายบักคักหนึ่ง

Basic vocabulary — Page 29 — Series B, pictures 19-20: stairs, to go up, to go down


19
อันนี้คือพุใด อันนี้กะเป็นคนคนหนึ่ง เป็นพุหญิงเนาะ อาดสิเป็นวัยลุ้นดอกวา กำลังญ่างขึ้นบันได
กำลังญ่างขึ้นบันไดพุเดียวของเขาหนั้นหละ
แล้วเขาญ่างขึ้นไปเฮ็ดหญัง เขากะอาดสิขึ้นไปเลียน หลือว่าขึ้นบ้าน หลือว่าขึ้นหม้องต่างๆ เพื่อที่ว่าสิไปนั้นไปนี้ของเขา เฮากะบ่ฮู้เนาะ แต่ว่าฮู้แต่ว่าเขากำลังขึ้นบันได
ขึ้นบันไดกะขึ้นไปญ่าง เฮากะต้องใซ้พะลังหน่อยหนึ่ง เพาะว่าเฮาต้องใซ้แฮงกำลังที่สิญ่างขึ้นบันได ก้าวขาขึ้นไป ตึ่บๆๆ เลี้ยยๆ เนาะ

20
พุหญิงคนนี้เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังลงบันไดเนาะ เบิ่งจากลักสะนะกานเฮ็ดโตเฮ็ดหน้า กานอ่วยหน้าหลือว่าหันหน้าไปทางนั้นทางนี้ ฮู้แต่ว่าเขากำลังลงบันได
แล้วเขาสิลงบันไดไปใส จักคือกัน เขาอาดสิลงจากตึกที่สูงลงไปหม้องต่ำเนาะ กะบ่ฮู้ว่าเขาสิไปใส ฮู้แต่ว่าเขากำลังลงบันได

Basic vocabulary — Page 05 — Series B, pictures 01-03: long/short, trousers, shirt


1
พุซายคนนี้เขาใส่กางเกงอี่หยัง พุซายคนนี้เขาใส่กางเกงขาสั้น
พุซายคนนี้เขาใส่เสี้ยอี่หยัง พุซายคนนี้เขาใส่เสี้ยแขนสั้น
พุซายคนนี้เขาขาญาวบ่ ญาว พุซายคนนี้เขาขาญาวอยู่
พุซายคนนี้เขาหล่อบ่ บ่ลู้คือกัน บ่ลู้ว่าเขาหล่อหลือบ่หล่อ

2
พุซายคนนี้เขาใส่กางเกงอี่หยัง พุซายคนนี้เขาใส่กางเกงขาญาว
พุซายคนนี้เขาใส่กางเกงโตใหญ่บ่ บ่ พุซายคนนี้เขาใส่กางเกงโตบ่ใหญ่ เขาใส่โตพอดีกับขาของเขา
พุซายคนนี้เขาใส่เสี้ยกับส้งสีหญัง พุซายคนนี้เขาใส่ส้งสีแดง เขาใส่เสี้ยสีขาว

3
พุซายคนนี้เขาใส่เสี้ยอี่หยัง พุซายคนนี้เขาใส่เสี้ยแขนญาว
พุซายคนนี้เขาใส่เสี้ยโตใหญ่บ่ บ่ พุซายคนนี้เขาใส่เสี้ยโตบ่ใหญ่ พุซายคนนี้เขาใส่เสี้ยส่ำหุ่นของเจ้าของ
พุซายคนนี้เขาแขนญาวบ่ ญาว พุซายคนนี้เขาแขนญาวอยู่

Basic vocabulary — Page 30 — Series B, pictures 09-10: to fold, shirt, trousers


9
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังพับผ้าอยู่
[เออ]นี้กะ ผ้าหนิกะเป็นเสี้ยเนาะ เขากำลังพับเสี้ยอยู่เนาะ
เขากะใซ้มือสองข้างของเขากำลังพับเสี้ย
เป็นหญังเขาต้องพับเสี้ยพ้อม อันนี้กะอาดสิแบบว่า ให้มันดูดี หลือว่าให้มันเบิ่งเป็นละเบียบเลียบล้อย เพื่อที่ว่าสิเอาเสี้ยผ้า เขาไปเก็บไว้ในตู้เสี้ยผ้าให้มันเป็นละเบียบเลียบล้อย ขั้นวางละเกะละกะ หลือว่าบ่พับ มันกะสิบ่เป็นละเบียบ กะสิบ่เป็นตาเบิ่งเนาะ

10
เขากำลังเฮ็ดหญังอยู่ เขากำลังพับส้งเนาะ หลือว่าพับผ้าหละเนาะ เขากำลังพับส้ง หลือว่าพับกางเกงขาญาวเนาะ ส้งขาญาวนั้นหละเนาะ กำลังพับ
แล้วเขาพับเฮ็ดหญัง กะอาดสิซักแล้วกะเอาผ้าไปเก็บ เพื่อที่ว่าพับว่าสิให้มันเป็นเลียบล้อย เอาไปวางไว้ในตู้เสี้ยผ้า หลือว่าเอาไปไว้เทิงซั้น ให้มันกะสิเป็นละเบียบเลียบล้อย เป็นตาเบิ่ง
ดีกว่าที่สิไปวาง หลือว่าหม้นๆๆ ไว้นำกันในตะก้า หลือว่าใน หอั้น กะต่าเสี้ยผ้าเนาะ

Basic vocabulary — page 20 — Series B, pictures 11-13: dead, pig, bird, person, candle


11
อันนี้คืออี่หยัง อันนี้คือหมู หมูมันกำลังตาย หมูมันนอนตายอยู่

12
นี้คืออี่หยัง อันนี้คือนก นกตาย นกมันกำลังตาย
อะวัยยะวะของนกมีอี่หยังแน่ นกกะสิมีหลายสิ่งหลายอย่างคือกัน กะสิมีปีกพ้อม มีปีกสองข้าง แล้วกะมีขาพ้อม แล้วกะมีตีนพ้อม มีตีนสองข้างคือกัน แล้วกะมีหาง มีปาก มีตาพ้อม มีดังพ้อม แล้วกะมีอีกหลายสิ่งหลายอย่าง แล้วนกมันกะสามาดบินได้พ้อม

13
นี้คืออี่หยัง นี้คือคนตาย เอิ้นง่ายว่าสบ ขั้นคนตายเขาสิเอิ้นว่าสบ แล้วเขาจุดเทียนพ้อมแม่นบ่ แม่น เขาจุดเทียนพ้อม มีควนฮึ่มๆ ขึ้นพ้อม
กานจัดงานสบนี้ หลือขั้นมีคนตาย อยู่พากอี่สาน หลืออยู่ซู่พาก หลือในปะเทดไทย ขั้นคนตายนี้ สิให้พะมีสวด คือเอิ้นว่าสวดอะพิทัม สวดสามมื้อ แล้วกะเอาไปเผา
ขั้นคนตายได้สามมื้อ กะนับจากมื้อที่ตาย ขั้นนับได้สามมื้อแล้ว กะสิเอาไปเผา คือมื้อที่สามสิเป็นมื้อเผาของสบ

Basic vocabulary — page 13 — Series B, pictures 05-07: leg, foot, knee


5
นี้คืออี่หยัง นี้คือขา ขาของคน
ขาของคนมีสองข้าง ขาแต่ละข้างกะสิมีส่วนปะกอบหลายจุดหลือหลายอย่าง ขาข้างหนึ่งกะสิมีหัวเข่าพ้อม มีตีนพ้อม มีตุ้มม้องพ้อม แล้วกะสิมีนิ้วตีนพ้อม
นิ้วตีนแต่ละข้างสิมีห้านิ้ว หนึ่งขากะสิมีห้านิ้ว อีกหนึ่งขากะสิมีห้านิ้ว
แล้วกะสิมีเล็บตีนพ้อม เล็บตีนสิมีอยู่ซู่นิ้ว
แล้วใต้สุดของขากะคือตีน แล้วกะสิมีฝ่าตีนพ้อม
ขาของคนเอาไว้เฮ็ดหญัง ขาเอาไว้ถ้าญ่าง ซู่คนสิมีขาเอาไว้ถ้าญ่าง
ขั้นบ่มีขากะญ่างบ่ได้ สัดกะคือกัน ขั้นสัดบ่มีขากะญ่างบ่ได้
ขั้นมีขากะสิญ่างได้ แต่สัดบางโตกะบ่มีขา แต่กะสามาดคานไปข้างหน้าได้

6
นี้คืออี่หยัง นี้คือตีน ตีนของคน
มีวงเล็บสีแดงวงอยู่ตีนของคน
นิ้วตีนกะสิมีนิ้วพ้อม มีนิ้วห้านิ้ว มีเล็บพ้อม
เขาใส่เกิบบ่ บ่ เขาบ่ได้ใส่เกิบ เขามาตีนเปิ่ม บ่มีเกิบเลย บ่ได้ใส่เกิบมาจ้อย

7
นี้คืออี่หยัง นี้คือขา
มีลูกสอนสีแดงซี้ไปใส่หัวเข่าของเขา อันนี้กะสิเป็นหัวเข่า อันที่ลูกสอนซี้เข้าไปกะสิเป็นหัวเข่า
หัวเข่ากะสิสามาดพับได้ เป็นข้อต่อที่สามาดนั่งได้ เฮาสินั่งพับเพียบ หลือนั่งอี่หยังกะได้ เพาะว่าหัวเข่านี้มันงอได้ หลือพับได้

Basic vocabulary — Page 27 — Series B, pictures 08-10: pond, water, shallow, deep


8
เขากำลังเฮ็ดหญัง มีพุซายพุหนึ่ง เขากำลังยืนอยู่ ถอดเสี้ยผ้าเบิด เหลียแต่ส้งโตเดียวข้อหล้อ
เหลียแต่อี่หยังเกาะ เหลียแต่ส้งโตเดียว เขาใส่ส้งโตเดียว ส้งขาสั้น ส้งสีเหลียงซ้ำแมะ
แล้วเขายืนเฮ็ดหญังอยู่หั้น เขาอาดสิอยากเหล้นน้ำ หลือว่าอยากลงไปในน้ำกะได้

9
เขากำลังเฮ็ดหญัง กะมีพุซายคนหนึ่ง เขากำลังยืนอยู่ในน้ำ
ยืนอยู่ตื้นดอก บ่ลึกหลาย บ่ได้ลงไปลึก เพียงขาเขาหนิหละ
แล้วเขาลงไปเฮ็ดหญัง จักคือกัน เขาอาดสิอยากเหล้นน้ำ เขากะเลยสิลงไปเหล้นน้ำกะได้

10
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังเหล้นน้ำ
ฮู้ได้จั่งใดว่าเขากำลังเหล้นน้ำ เขากะอยู่ในน้ำ กะเลยฮู้ว่าเขากำลังเหล้นน้ำ
แล้วเขาเหล้นน้ำอยู่กับใผ เขาเหล้นอยู่พุเดียว ตอนนี้เห็นเขาเหล้นอยู่พุเดียว
เขาเป็นพุหญิงหลือเป็นพุซาย เขาเป็นพุซาย กำลังหว้ายน้ำท่วนอยู่
แล้วเขาเหล้นน้ำอยู่ลึกบ่ กะอาดสิลึกอยู่ เพาะว่าเบิ่งแล้ว เพียงเอิกของเขาหลือว่าเพียงบ่าไหล่ของเขาเอาโลด น้ำกะคือสิลึกหลาย เขากะอาดสิลงไปลึกหลายหนั้นหละ
แล้วพุซายคนนี้เขาหว้ายน้ำเป็นบ่ กะอาดสิหว้ายเป็น ขึ้นหว้ายบ่เป็น เขากะบ่ก้าลงไปลึกปานนั้น ขั้นคนหว้ายน้ำบ่เป็น เขากะบ่ก้าลงไปลึกปานนั้น ขั้นเขาหว้ายเป็น เขาจั่งก้าลงไป หลือว่าก้าไปเหล้นน้ำหม้องลึกเนาะ

Basic vocabulary — page 19 — Series B, pictures 08-10: to pray, to put the hands together in prayer position, Buddha statue


8
เขากำลังเฮ็ดหญังอยู่ เขากำลังพะนมมืออยู่
เป็นหญังเขาคือพะนมมือ บ่ฮู้คือกัน จักว่าเขาสิพะนมมือเฮ็ดหญัง จักว่าเขาสิไหว้พุใด จักสิไหว้น้าไหว้ลุง จักสิไหว้พ่อไหว้แม่ หลือไหว้พะกะบ่ฮู้ จักว่าเขาไหว้อยู่ใส เขาอาดสิญกมือขึ้นไหว้สิ่งสักสิด หลือไหว้อี่หยังกะได้ อันนี้กะบ่ฮู้คือกัน

9
เขากำลังเฮ็ดหญังอยู่ เขากำลังพะนมมืออยู่
เขากำลังสิไหว้พะ หลือกำลังสิไหว้พะพุดทะลูบนั้นหละ
เขาเฮ็ดมือจั่งใด เขากำลังพะนมมืออยู่ กำลังพะนมมือขึ้น ใซ้มือสองข้างพะนมขึ้น แนบกันสองข้างนั้นหละ
แล้วเขาหลับตาเฮ็ดหญัง อันนี้กะบ่ฮู้คือกัน จักว่าเขาหลับตาเฮ็ดหญัง เขาอาดสิอะทิดถาน หลือตั้งจิดอะทิดถานบางสิ่งบางอย่างกะได้ เพื่อที่สิขอพอนจากพะพุดทะลูบนี้ หลือขอพอนจากพะ หลือขอพอนจากสิ่งสักสิดทั้งหลาย
แล้วพุซายคนนี้เขานั่งจั่งใด เขานั่งทับส้น เขานั่งญกขาขึ้นแล้วกะทับส้น หลือนั่งท่าเทบพะบุดนั้นหละ เอิ้นง่ายกะได้

10
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังไหว้พะ หลือไหว้พะพุดทะลูบนั้นหละ
เป็นหญังเขาคือไหว้พะ อันนี้กะบ่ฮู้คือกัน เขาอาดสิมาไหว้พะขอพอน หลือมาเฮ็ดบุนกะได้ มื้อนี้อาดสิเป็นวันพะ หลือเป็นวันอี่หยังกะได้ที่เขามาทำบุนหลือมาไหว้พะ
แล้วพุซายคนนี้เขานั่งจั่งใด เขากำลังไหว้พะ ตอนแลกเขากะนั่งทับส้น หลือนั่งท่าเทบพะบุดนั้นหละ แล้วเขากะกำลังไหว้พะ แล้วตอนนี้เขากำลังก้มไหว้พะอยู่

Basic vocabulary — page 07 — Series B, pictures 06-08: chicken, to run, to eat


6
นี้คืออี่หยัง นี้คือไก่
ไก่มันเป็นอี่หยัง ไก่มันเป็นสัด
ไก่มันโตใหญ่บ่ บ่ ไก่มันโตบ่ใหญ่ ไก่มันโตพอดี
ไก่มันโตสีหญัง ไก่มันโตสีเหลียง
ไก่มันมีขาบ่ มีอยู่ ไก่มันมีขา
ขาไก่มันใหญ่บ่ บ่ ขาไก่มันบ่ใหญ่
ไก่มันมีปีกบ่ มีอยู่ ไก่มันมีปีก
ไก่มันมีปีกจักข้าง ไก่มันมีปีกสองข้าง
ไก่มันบินได้บ่ บินได้อยู่ แต่ว่าบินได้บ่สูง บินบ่สูงคือนก
ไก่มันมีปากบ่ มีอยู่ ไก่มันมีปากแหลม
ไก่มันมีหงอนบ่ มีอยู่ ไก่มันมีหงอนไก่
หงอนไก่มันสีอี่หยัง หงอนไก่มันสีแดง

7
ไก่มันกำลังเฮ็ดหญัง ไก่มันกำลังแล่น
ไก่มันแล่นไปใส ไก่มันอาดสิแล่นไปข้างหน้า
คือลู้ว่าไก่มันกำลังแล่น กะลู้ เพาะว่าไก่มันแล่นแล้วมันเหยียบดิน ขี้ดินมันไง่ขึ้น
ไก่มันแล่นไปจักโต ไก่มันแล่นไปโตเดียว
ไก่มันแล่นเล็วบ่ บ่ลู้คือกันว่าไก่มันแล่นเล็วบ่ อาดสิแล่นเล็ว

8
ไก่มันกำลังเฮ็ดหญัง ไก่มันกำลังกินเญี่ย
ไก่มันกินเญี่ยอี่หยัง บ่ลู้คือกันว่ามันกินเญี่ยอี่หยัง อาดสิเป็นเข้ากะได้
ไก่มันกินเข้าอยู่ใส บ่ลู้คือกันว่าไก่มันกินเข้าอยู่ใส อาดสิกินอยู่เทิงพื้นขี้ดินกะได้
ไก่มันเล็วบ่ บ่ลู้คือกันว่าไก่มันกินเล็วบ่ อาดสิกินซ้า อาดสิค่อยกินกะได้

Basic vocabulary — Page 33 — Series B, pictures 11-13: to get in/on a car, bus, boat, to board


11
เขากำลังเฮ็ดหญัง กะมีพุซายคนหนึ่ง เขากำลังขึ้นลด ขึ้นลดเก็ง
ลดเก็งคันนี้อาดสิเป็นลดส่วนโตของเขา หลือว่าเป็นลดของเขาเนาะ เขากำลังสิขึ้นไป แล้วกะอาดสิขับไปข้างนอก ขับไปนั้นไปนี้เนาะ

12
เขากำลังเฮ็ดหญัง กะมีพุซายคนหนึ่งเนาะ พุซายเสี้ยสีส้ม กำลังญ่างขึ้น ญ่างขึ้นลดเมหลือว่าลดบั่ดเนาะ กำลังญ่างขึ้นไป
แล้วเขาสิขึ้นลดบั่ดไปใส เขาอาดสิไปตะหลาดตะลี หลือว่าไปในเมียง หลือว่าไปอำเพอนั้น ไปจังหวัดนั้นจังหวัดนี้กะได้เนาะ เขากำลังญ่างขึ้นไป เขากะอาดสิใซ้ลดโดยสาน ใซ้ลดเม ลดบั่ดนี้เป็นพาหะนะไปหม้องนั้นหม้องนี้ หม้องที่เขาอยากไปเนาะ

13
เขากำลังเฮ็ดหญัง มีพุซายคนหนึ่งเนาะ พุซายเสี้ยสีขาว เขากำลังญ่าง ญ่างขึ้นเลีย เขากำลังก้าวขาขึ้นเลีย ก้าวขาลงเลียกะได้
เฮาสิเว้าคำว่า ขึ้น กะได้ หลือว่าสิเว้าคำว่า ลง กะได้ ลงเลีย หลือว่า ขึ้นเลีย กะได้
เขากำลังก้าวขาลงเลียอยู่ตอนนี้
แล้วเขาสิขึ้นเลียไปใส เขากะสิขึ้นเลียอาดสิไปจุดหมายปายทางที่เขาอยากไป อันนี้กะบ่ฮู้ว่าเขาสิไปใส
แล้วแต่เขาเนาะ เขาอยากไปหม้องนั้นหม้องนี้ กะแล้วแต่เขา
แล้วเลียนี้มันอยู่ใส เลียนี้ต้องขี่ในน้ำเนาะ เลียนี้มันต้องขี่ในแม่น้ำใหญ่หลือว่าแม่น้ำที่บ่ใหญ่ปานใดกะได้ แต่ว่าสามาดเลียขี่ได้เนาะ เลียลงลอยได้เนาะ

Basic vocabulary — Page 02 — Series B, pictures 01-05: to stand, shirt, to take off, to put on, trousers


1
นี้คือพุใด อันนี้เด็กน้อย อันนี้เป็นเด็กน้อย
เด็กน้อยกำลังยืนอยู่ กำลังยืนอยู่พุเดียวข้อหล้อ บ่มีหมู่เลย
เด็กน้อยคนนี้ยืนเฮ็ดหญัง จัก จักคือกัน จักว่าเขายืนเฮ็ดหญัง จักว่าเขามายืนอี่หยังอยู่หม้องนี้

2
เขากำลังเฮ็ดอี่หยัง เขากำลังถอดเสี้ย เด็กน้อยคนนี้เขากำลังถอดเสี้ย
เป็นหญังเขาคือถอดเสี้ย จักคือกัน บ่ฮู้นำเด้อ บ่ฮู้นำคือกัน จักว่าเขาสิถอดเสี้ยเฮ็ดหญัง เขาอาดสิใส่เสี้ยโตใหม่ หลืออาดสิไปอาบน้ำกะได้ เขากะเลยถอดเสี้ย

3
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังใส่เสี้ย เด็กน้อยพุนี้เขากำลังใส่เสี้ยอยู่
ใส่เสี้ยกำลังสิแล้ว เอามือสุบซ้าย เอามือสุบขวา สุบไปในแขนเสี้ยนั้นหละ
เขาใส่เสี้ยโตสีหญัง เขาใส่เสี้ยโตสีเทา
แล้วในเสี้ยมีลวดลายอี่หยังบ่ บ่ เสี้ยของเขาบ่มีลวดลายอี่หยังเลย มีแต่สีเทา

4
เขากำลังเฮ็ดอี่หยัง เขากำลังถอดส้ง เด็กน้อยคนนี้เขากำลังถอดส้ง
แล้วเขาถอดส้งจั่งใด เขากะใซ้ขาของเขาถกออกจากขาส้ง ถกขาซ้าย ถกขาขวา ถกออกจากขาส้งนั้นหละ

5
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังใส่ส้ง เขากำลังใส่ส้งอยู่
ส้งกะส้งขาสั้น ขาสั้นบักคักหนึ่ง ส้งกะส้งสั้น
แล้วเขาใส่ส้งจั่งใด เขากะใซ้ขาของเขาสองข้าง ขาซ้ายกับขาขวา ป่อนเข้าไปในขาส้ง หลือว่าป่องขาส้งนั้นหละ แล้วเขากะเอาขาเด่ลงไป หลือว่าป่อนลงไป แล้วเขากะดึงขึ้นมา

Basic vocabulary — Page 30 — Series B, pictures 06-08: to get off, car, bus, boat


6
พุซายคนนี้กำลังเฮ็ดหญัง พุซายคนนี้กำลังก้าวขา ถกขาออกมาจากในลด เขากำลังลงลดเนาะ เป็นลดกะบะเนาะ ลดกะบะคันบักใหญ่หนึ่ง เขากำลังลงจากลดมาเนาะ
เขากะเอาก้าวขาขวาลงก่อน แล้วกะขาซ้ายกำลังสิก้าวลงมา
แล้วเขาสิญ่างไปใส จักคือกัน เขาอาดสิไปตะหลาด ลงไปซื้อของ ไปซื้อนั้นซื้อนี้ หลือว่าฮอดบ้านเขาแล้ว เขากะสิลงลดกะได้

7
พุซายคนนี้กำลังเฮ็ดหญัง พุซายคนนี้กำลังลงลด เป็นลดบั่ดเนาะ เขากำลังลงจากลดบั่ด
เป็นหญังเขาคือลงจากลดบั่ด เขาอาดสิฮอดบ้านของเขาแล้ว อาดสิฮอดหม้องฮอดบ่อนที่เขาสิไป หลือว่าจุดมุ่งหมายของเขาแล้ว เขากะต้องลงจากลดคันนี้

8
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังขึ้นมาจากเลียเนาะ
เป็นหญังเขาต้องขึ้นมาจากเลีย อันนี้กะอาดสิแบบว่า เขาฮอดหม้องที่เขาสิไปแล้ว หลือว่าฮอดหม้องที่เขาสิมาแล้ว เขากะต้องขึ้นมาจากเลียเนาะ
แล้วเขานั่งเลียมาจากใส อันนี้กะบ่ฮู้คือกัน เขาอาดสินั่งเลียมาจากอีกหม้องหนึ่ง อีกฝั่งน้ำพุ้น หลือว่าไกพุ้น เขาอาดสินั่งเลียโดยสานมาฮอดจุดมุ่งหมายของเขาแล้ว เขากะต้องขึ้นจากเลีย หลือว่าขึ้นมาเทิงฝั่งเนาะ
กะมีขาขาหนึ่ง เขากำลังถกขึ้นมา หลือว่าก้าวขึ้นมาจากในเลียเนาะ กะอีกขาหนึ่งบ่ทันได้ถกออกมา กะอาดสิถกมาอีกในบ่โดนนี้เนาะ

Basic vocabulary — page 14 — Series B, pictures 09-10: young/old


9
นี้คืออี่หยัง นี้คือพุหญิง มีพุหญิงสองคน
มีพุหญิงพุหนึ่ง อายุบ่ทันได้หลาย แต่ว่ากะอาดสิเป็นวัยทองอยู่ ใส่เสี้ยแขนสั้นสีขาว ใส่ส้งขาญาวสีเทา เขากำลังยืนอยู่ ยืนอยู่ข้างอีกพุหนึ่ง
พุหนึ่งเบิ่งซงแล้วคือสิเถ้าหลาย อาดสิเป็นพุเถ้า เพาะว่าเบิ่งซงแล้วคือสิเถ้าบักคักหนึ่ง กำลังก้มหน้าก้มตาอยู่ ใส่เสี้ยแขนญาวสีฟ้า
พุหญิงสองคนนี้ พุใดเถ้ากว่ากัน กะสิมีคนหนึ่งเถ้ากว่า คนที่ยืนอยู่ฝั่งขวา แล้วคนยืนอยู่ฝั่งซ้าย กะสิอายุหน้อยกว่า

10
นี้คืออี่หยัง นี้คือคน คนสองคนยืนอยู่ เป็นพุซายสองคนยืนเฮียงกันอยู่
พุซายคนแลกอายุหน้อยหนึ่ง บ่ทันได้เถ้า อายุทันได้หลาย ใส่เสี้ยแขนสั้นสีเขียว ใส่ส้งขาญาวสีขาว กำลังยืนเฮียงกันอยู่
เบิ่งซงเบิ่งหุ่นแล้ว กะสูงเติบ กะเป็นคนสูงเติบ เบิ่งซงเบิ่งหุ่นแล้ว กะสูงเติบ กะพอสูงใคแน่ มีผมสีดำ ผมกะบ่ญาวหลาย
พุซายอีกพุหนึ่ง คือสิเถ้าแล้ว เบิ่งซงคือสิเถ้าคัก
เขามีผมหงอกพ้อม ผมหงอกสีขาว หัวเขากะล้านพ้อม ล้านบักคักหนึ่ง หัวล้านเหมิกเถิกอยู่
เขากะใส่เสี้ยสีซมพูแขนสั้น แล้วกะใส่ส้งขาญาวสีเทาคือกัน
สองคนนี้พุใดสูงกว่ากัน คนใส่เสี้ยสีเขียวสูงกว่า เขาเป็นวัยลุ้นอยู่ เขากะทันได้เถ้า เขาสูงกว่า
แล้วพุใดเถ้ากว่ากัน กะมีพุเถ้าพุหนึ่ง ยืนอยู่ฝั่งขวา เบิ่งซงแล้วกะเถ้าคัก คือสิเถ้ากว่าเด็กน้อยคนนี้อยู่

Basic vocabulary — Page 31 — Series B, pictures 04-05: to dig/plough, to plant


4
เขากำลังเฮ็ดหญัง เบิ่งซงเบิ่งท่าทางเขาแล้ว เขากำลังเฮ็ดนาเนาะ อาดสิ[แบบ]ว่ากำลังไถนา เตียมนาดินไว้ ไว้เพื่อที่สิดำนา หลือว่าเฮ็ดเข้าเนาะ
กะสิมีลด เคี่ยงลดไถพ้อม อาดสิเป็นลดไถเนาะ กำลังไถดินอยู่
แล้วกะมีพุซายจับลดไถคันนั้น เขากะแต่งโต ใส่เสี้ยแขนญาว ใส่หมวกพ้อม ใส่กางเกงขาญาวพ้อม
แล้วเป็นหญังเขาคือใส่กางเกงขาญาว หลือว่าใส่เสี้ยแขนญาว หลือว่าใส่หมวกพ้อม เขาอาดสิบังแดด หลือว่าอาดสิบังความฮ้อนเนาะ เพาะว่าตอนนั้นมันบ่มีฮ่มบ่มีหญัง เขากะเลยสิปิดบังผิวของเขา เพื่อที่สิบ่ให้ถืกแดด หลือว่าให้มันได้ลับความฮ้อนหลายๆๆ หลายกว่านั้นเนาะ

5
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังเฮ็ดนา เขากำลังดำนา หลือว่าปูกเข้า
กะมีพุซายพุหนึ่ง เขากำลังปูกเข้าอยู่
เขาปูกเข้าไว้เฮ็ดหญัง เขากะอาดสิว่าเฮ็ดเข้าไว้ถ้ากิน หลือว่าเฮ็ดเป็นอาซีบ หลือว่าเอาไว้ถ้าไปขายเนาะ
ขั้นเป็นคนอี่สานเนาะ เขากะ ส่วนมาก[...]แล้วเขาสิเฮ็ดไว้ถ้ากินมากกว่า แต่ว่าบางคนเขามีที่หลาย มีไฮ่หลาย หลือว่ามีเงินหลายเพื่อที่สิไปลงทุนกานเฮ็ดเข้านั้น เขากะสิอาดสิว่าเฮ็ดไปขายเนาะ หลือว่าเฮ็ดเป็นกานลงทุนเนาะ
แล้วกานปูกเข้าหนิ มันเมี่ยยบ่ มันเมี่ยยคักบ่ กะเมี่ยยคักคือกัน มันกะต้องเฮ็ดงานตากแดดตะหลอดเวลา หลือว่าอาดสิไปเข้าฮ่มจักหน่อย
กานที่เฮาเฮ็ดเข้าอยู่ใน เฮาเฮ็ดอยู่ในหม้องโล้งเนาะ บ่มีฮ่มบ่มีหญังเนาะ
แต่ว่าทุกงานทุกอาซีบมันกะสิเมี่ยยคือกัน มันกะเมี่ยยคนละแบบหนิ เมี่ยยคนละอย่างเนาะ

Basic vocabulary — Page 26 — Series B, pictures 15-17: tooth, to eat, meat balls, dog, to bite, leg


15
อันนี้เป็นอี่หยัง อันนี้เป็นแข้ว เขาเอิ้นว่าแข้ว
แข้วของคนนี้หละ เบิ่งซงแล้วอันบักใหญ่หนึ่ง
แข้วคนนี้มีไว้เฮ็ดหญัง มีปะโยดอี่หยัง กะเอาไว้ถ้ากัดนั้นกัดนี้ กินนั้นกินนี้
แข้วนี้มันอยู่ในปากเด๊ มันอยู่ในปาก เป็นอะวัยยะวะอันหนึ่งของคน
แล้วสัดอื่นกะมีแข้วคือกัน ซู่โตกะสิมีแข้วเนาะ กะสิซ้าง ม้า งัว ควย มีเบิดซู่โต ซู่สิ่งซู่อย่างสิมีแข้วเบิดซู่โต แต่ว่าบางสัดกะสิบ่มีแข้วเนาะ กะสิมีปากซื่อๆ บ่มีแข้ว

16
เขากำลังกัดกินอี่หยังอย่างหนึ่งนี้หละ เบิ่งไปคักหนิ คือสิเป็นลูกซิ้นเนาะ หลือว่าเป็นซิ้นเนี้ยเนาะ เป็นย้างเนี้ย เป็นคำอยู่ เขากำลังสิกัดกิน
เบิ่งซงแล้ว อาดสิมีสี่ต่น กินไปแล้วต่นหนึ่ง กำลังสิกินอีกต่นหนึ่ง ตอนนี้มันเหลียสามต่น กินเข้าไปในปากแล้วต่นหนึ่ง เหลียสามต่น
ตอนนี้กำลังสิกัดอีกต่นหนึ่งเนาะ เขาใซ้แข้วของเขาหละ ข้างหลังข้างเทิงกัด ม่ำเข้าไป กำลังสิกัดเข้าไป คือสิแซบคักแซบนัวเนาะ

17
เกิดอี่หยังขึ้น กะมีหมาโตหนึ่งนั้นหละ แล่นไปงับขาเขา เหลียวเบิ่งดูพุ้นหนะ แล่นไปงับขา ไปกัดขาพุซายพุหนึ่ง
คือสิเจ็บคักเจ็บแน่เนาะ เจ้าว่าเป็นตาเจ็บบ่ กะสิเจ็บอยู่แล้ว กะสิเจ็บคักอยู่แล้วเนาะ เบิ่งซงแล้ว หมา แข้วหมามันกะแหลม มันกะคมคักเนาะ กัดเข้าไปกะเจ็บคักเติบพุ้นแหล้ว
ขั้นหมากัดหนิมันอันตะลายบ่ กะอันตะลายเติบพุ้นแหล้ว กะต้องไปหาหมอ ไปให้หมอสีดยาพุ้นแหล้ว ขั้นบ่ไปกะ อาดสิเป็นหมาบ้า หลือว่าเป็นหมาว้อกะได้ เพาะว่าพิดสุนักบ้ามันมีอยู่ในหมาทุกโต ขั้นบ่ไปลักสาหลือว่าไปสีดยากับหมอ ไปเอายากับหมอ กะอาดสิเกิดอันตะลายได้