KhmerPronunciationEnglish/Notes#occ
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
1065/404

Link to overview page
Link to dictionary

Asking for help 2 — Dialogue 1


វុទ្ធីកញ្ញា ទំនេរអត់?
កញ្ញាទំនេរតាសមានការអីអ៎?
វុទ្ធីចង់ពឹងឲ្យជួយលើកអីវ៉ាន់តិច
កញ្ញាមានអីម៉ស់!

Asking for help 1 — Dialogue 2


កញ្ញាធារី ពឹងជួយហុចសៀវភៅនោះឲ្យខ្ញុំតិចមើល
ធារីសៀវភៅណា?
កញ្ញាសៀវភៅតូចពណ៌ខ្មៅនោះ
ធារីណេះ!
កញ្ញាអរគុណ!

Asking for help 1 — Dialogue 1


ធីតាបង! បងជួយយកតុក្កតានោះឲ្យខ្ញុំតិចបានអេ?
វិបុលតុក្កតានោះមែន?
ធីតាចាស!
វិបុលអូខេ ចាំម៉ាភ្លែត ចាំបងយកឲ្យ

Getting someone’s attention — Dialogue 3


នៅក្នុងហាងលក់សម្លៀកបំពាក់
បុគ្គលិកអត់ទោស បងស្រី! មានអីឲ្យជួយអេបង?
ភ្ញៀវមានលក់រ៉ូបសម្រាប់ញ៉ាំការអេ?
បុគ្គលិកមានតាសបងអញ្ជើញមកខាងនេះ

Saying “I don’t know” — Dialogue 3


នៅកន្លែងធ្វើការ
កញ្ញាវុទ្ធី! កុំព្យូទ័រខ្ញុំខូចហើយវុទ្ធី ជួយមើលបន្តិចបានទេ?
វុទ្ធីខ្ញុំអត់សូវចេះកុំព្យូទ័រទេ កញ្ញាចាំខ្ញុំហៅបងតារាឲ្យមកជួយមើលណា

Asking “How do you write this?” — Dialogue 4


អ្នកចុះឈ្មោះឈ្មោះអីដែរ?
ពិសិដ្ឋចាន់ ពិសិដ្ឋ
អ្នកចុះឈ្មោះចាន់ ហ្នឹង ព្រះចន្ទ ហ្នឹងមែន? ប្រកបឲ្យតិច បានអេ៎?
ពិសិដ្ឋមិនមែន ព្រះចន្ទ អេ៎ ស្រៈអា បន្តក់ ធម្មតា

Expressing love — Monologues 1


ការគិតក្នុងចិត្ត
តារានឹកនារីដល់ហើយបើនារីបានម៉ោជាមួយខ្ញុំដែរ មិនដឹងសប្បាយចិត្តម៉េចទេ
នារីមិនដឹងបងតារាម៉េចហើយទេនៀកទៅដល់ខេត្តនៅទេ? សូមឲ្យគាត់សុខសប្បាយ

Expressing love — Monologues 2


ការគិតក្នុងចិត្ត
កុសលចង់ឲ្យពិសីដឹងថាខ្ញុំស្រឡាញ់ដល់ហើយខ្លាចសារភាពទៅ ពិសីបដិសេធ ខ្មាសគេបណ្ដោយ
ពិសីខ្ញុំស្រឡាញ់កុសល ប៉ុន្តែមិនដឹងគេគិតដូចខ្ញុំអត់ប្រហែលគេមានសង្សារហើយមើលទៅ

Asking “What is this?” — Dialogue 4


ធារីពិសិដ្ឋ! អីគេហ្នឹង?
ពិសិដ្ឋអូ ធារី! ខ្ញុំអត់ដឹងដែរហ្នឹង! មើលទៅដូចកុំព្យូទ័រអីចឹងមានគេពឹងខ្ញុំឲ្យយកទៅឲ្យបងតារា
ធារីអូ! តស់ទៅសួរបងតារាទាំងអស់គ្នាម៉ងអីចឹង!

Forbidding someone to do something — Dialogue 1


ហាមចូល
សន្តិសុខអេអូន! កន្លែងហ្នឹងគេអត់ឲ្យចូលទេអូនឯងមានការអី?
វុទ្ធីកន្លែងហ្នឹងក្រុមហ៊ុនបកប្រែឯកសារមែនបង? ខ្ញុំមកសួរព័ត៌មាន
សន្តិសុខមិនមែនទេហ្នឹងស្ថានទូតបារាំងតាស

Excusing oneself — Additional dialogue


ប្រធានកន្និកា ង៉ៃហ្នឹងដូចរៀងយឺតអេ៎?
កន្និកាចាសបង អាឡែងតាស្ទះចរាចរណ៍
ប្រធានចុះធ្វើឯកសារឲ្យបងហើយនៅ?
កន្និកាអត់ទាន់ហើយផងបងម្សិលមិញ ខ្ញុំអត់សូវស្រួលខ្លួន
ប្រធានធ្វើង៉ៃហ្នឹងឲ្យហើយមកអីចឹង

Expressing likes 2 — Cultural note


ជនជាតិខ្មែរចូលចិត្តធ្វើម្ហូបដោយដាក់ប្រហុកនៅក្នុងសម្ល មានសម្លប្រហើរ សម្លកកូរ ។ល។ ប្រហុកគឺជាគ្រឿងទេសម្យ៉ាងរបស់ខ្មែរដែលធ្វើអំពីត្រីបុកឲ្យហ្មត់និងផ្អាប់ទុកជនជាតិខ្មែរមួយចំនួននិងជនបរទេសភាគច្រើន មិនចូលចិត្តក្លិនរបស់ប្រហុកនោះទេ

Apologizing — Additional dialogue


ធារីរៀងល្ងាចហើយចាំជួបគ្នាថ្ងៃក្រោយទៀតអីចឹង
កញ្ញាតស់ទៅអីចឹងលើកក្រោយ អត់ឲ្យយឺតដូចថ្ងៃហ្នឹងទៀតទេណាប្រាប់ឲ្យហើយ
ធារីដឹងហើយសុំទោសហើយហើយហ្នឹងអាមិនយឺតទៀតទេ!

Comparing or contrasting things 1 — Cultural note


នៅភ្នំពេញ តូបលក់ខោអាវមួយចំនួននៅក្នុងផ្សារ មិនមានកន្លែងសម្រាប់ខោអាវនោះទេ ប៉ុន្តែ អ្នកលក់អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកទិញយកទៅនៅផ្ទះ ហើយយកមកដូរទំហំទៅជាធំជាងតូចជាងវិញបាន ប្រសិនបើស្លៀកទៅមិនត្រូវនឹងខ្លួន

Requesting and granting permission 1 — Dialogue 4


សុំចូលរួម
បូរ៉ាកញ្ញា ថាកញ្ញាឯងធ្វើខួបកំណើតថ្ងៃស្អែកអ៎? ខ្ញុំសុំទៅដែរបានអត់?
កញ្ញាអូ បូរ៉ា មានអីបន់ឲ្យតែម៉ោហ្នឹងអីអត់ហ៊ានហៅ ព្រោះឃើញរវល់
បូរ៉ាលើកក្រោយហៅខ្ញុំផង

Expressing likes 1 — Dialogue 1


ធារ៉ាមកលេងផ្ទះណារី
ណារីធារ៉ា ម៉ស់ ញ៉ាំឪឡឹក
ធារ៉ាអូ អរគុណ ណារីចំឪឡឹកដែលខ្ញុំចូលចិត្តម៉ង!
ណារីអូ ធារ៉ាឯងចូលចិត្តឪឡឹកអ៎?
ធារ៉ាហ្នឹងហើយ ខ្ញុំចូលចិត្តឪឡឹក
ណារីញ៉ាំឲ្យច្រើនទៅអីចឹង

Inviting someone to eat together — Additional dialogue


វុទ្ធីចូលឆ្នាំខ្មែរ មានគម្រោងទៅដើរលេងណាអត់ ពីរនាក់?
ធារីអត់ផង!
កញ្ញានាំគ្នាទៅសៀមរាបលេងអី? គេងយប់អីទៅ
វុទ្ធីល្អតាស! ធារីទៅអត់?
ធារីចង់ទៅដែរ! ឲ្យខ្ញុំទៅផង!

Asking for help 1 — Cultural note


នៅផ្ទះម្ដាយទីទៃ នៅព្រៃម្ដាយតែមួយគឺជាសុភាសិតដែលជនជាតិខ្មែរតែងតែនិយាយ
វាមានន័យថា ពេលនៅផ្ទះ យើងមានគ្រួសារផ្សេងគ្នាមែន តែពេលនៅក្រៅផ្ទះ យើងគួរជួយគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យដូចជាបងប្អូនបង្កើតគ្នាអីចឹងដែរ

Expressing surprise — Additional dialogue


នៅកន្លែងធ្វើការ
កញ្ញានារី ដឹងថា ក្រុមហ៊ុនសម្រេចឲ្យបូនើសខែគ្រប់គ្នាអត់?
នារីថាម៉េច កញ្ញា? និយាយមែននិយាយលេង? អត់ជឿអេ៎
កញ្ញាមែនតាសមិនជឿ ទៅសួរមេទៅ
នារីហ្នឹងអ៎? សប្បាយចិត្តមែនទែននៀក

Offering food or drinks and accepting such an offer — Additional dialogue


ធារ៉ាបូរ៉ា ញ៉ាំអីហើយនៅ?
បូរ៉ារកទៅញ៉ាំអីឥឡូវហ្នឹង
ធារ៉ាណេះ យកនំនេះទុកញ៉ាំទៅ
បូរ៉ាអូ មាននំញ៉ាំផង! ឲ្យខ្លះមកអីចឹងឆ្ងាញ់មាត់បណ្ដោយអរគុណហើយធារ៉ា
ធារ៉ាអត់អីទេ