KhmerPronunciationEnglish/Notes#occ
វិញ vɨɲ again, back, instead 228/145

Link to overview page
Link to dictionary

Asking “How do you write this?” — Additional dialogue 1


ពិសិដ្ឋពន្ធធនាគារ? បានន័យថា គុក ហ្នឹងមែន? ម៉េចសរសេរអីចឹងវិញ?
វាសនាបើមិនសរសេរអីចឹង សរសេរម៉េចវិញ?
ពិសិដ្ឋអត់មាន អេ៎ពន្ធ ហើយ -នាគារ យកម៉ង

Saying “Have a good trip!” — Dialogue 2


ស្រីខួចអីចឹង ខ្ញុំទៅហើយណាបង
បងប្រុសអឺ ប្រយ័ត្នប្រយែងសុខសប្បាយតាមផ្លូវពេលទៅដល់ តេប្រាប់បងផង
ស្រីខួចចា៎ស បងបងពេលទៅវិញ ប្រយ័ត្នប្រយែងផង

Warning someone — Dialogue 2


ម្ដាយនិងកូនតូច
ម្ដាយកូនអា៎ លេងនៅម្ដុំហ្នឹងបានហើយណា កុំចេញទៅថ្នល់ ម៉ូតូឡានច្រើនអា៎
ម្ដាយនែ ម៉ោវិញ! អត់? កូននេះវៃ

Asking for help 2 — Dialogue 2


កញ្ញាវុទ្ធី ថីហ្នឹង? ឈរធ្មឹងអីចឹង?
វុទ្ធីអូ កញ្ញា ជួយលើកអីវ៉ាន់នេះជាមួយខ្ញុំតិច បានអេ?
កញ្ញាបានតាសលើកយកទៅណាវិញ?
វុទ្ធីយកចូលក្នុងផ្ទះ

Greetings and leave takings 1 — Dialogue 2


វុទ្ធីអេ ចរិយា! សុខសប្បាយអត់ហ្នឹង?
ចរិយាអូ វុទ្ធីទេ! មានអី ខ្ញុំសុខសប្បាយតាសចុះវុទ្ធីវិញ?

ចរិយាខ្ញុំគិតរកទៅសិនហើយណា
វុទ្ធីបាទ អរគុណហើយប្រយ័ត្នប្រយែង!

Expressing anger — Dialogue 4


តារាដូរលុយព្រឹកមិញប៉ះចំលុយក្លែងក្លាយដល់ពេលខ្ញុំយកទៅដូរវិញ គេថាលុយយកទៅបាត់ម្ដងហើយអត់ទទួលខុសត្រូវដូចឆ្កួតអីចឹងឈប់ទៅដូរកន្លែងហ្នឹង ហើយដើរប្រាប់គេកុំឲ្យទៅកន្លែងហ្នឹងម៉ង

Expressing cold — Additional dialogue


នៅហាងកាហ្វេ
មរកតយកគ្រីនធីត្រជាក់ កែវតូច
ស្រីពេជ្ររងាអីចឹងហើយ ញ៉ាំទឹកកកទៀត!
មរកតមានរងាអីប៉ុណ្ណឹងណាមួយធម្មតាខ្ញុំក្ដៅក្នុង អីចឹងទៅ អត់សូវចេះរងាទេ
ស្រីពេជ្រខ្ញុំវិញ ឡើងចង់រឹងថ្គាមហើយ

Comparing or contrasting things 1 — Cultural note


នៅភ្នំពេញ តូបលក់ខោអាវមួយចំនួននៅក្នុងផ្សារ មិនមានកន្លែងសម្រាប់ខោអាវនោះទេ ប៉ុន្តែ អ្នកលក់អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកទិញយកទៅនៅផ្ទះ ហើយយកមកដូរទំហំទៅជាធំជាងតូចជាងវិញបាន ប្រសិនបើស្លៀកទៅមិនត្រូវនឹងខ្លួន

Offering help — Dialogue 1


ធីតាពិសិដ្ឋ លើករបស់អីហ្នឹង? ដូចធ្ងន់ម៉េះ?
ពិសិដ្ឋអូ ធីតា សៀវភៅចាស់ហ្នឹងអា៎
ធីតាម៉ស់ ខ្ញុំជួយលើកម្នាក់ឯងធ្ងន់អា៎លើកទៅខាងណាវិញ?
ពិសិដ្ឋអរគុណ ធីតាដាក់ទៅលើតុនោះទៅ

Saying “I don’t understand” — Dialogue 2


សុភាកញ្ញា ជួយមើលដំណោះស្រាយលំហាត់នេះតិចមើល យល់អត់? ម៉េចក៏ចម្លើយចេញបែបហ្នឹងវិញ?
កញ្ញាអឹម... ខ្ញុំដូចអត់យល់ដែរត្រង់នេះម៉េចក៏សុខៗទៅជាអញ្ចេះវិញ?
សុភាហ្នឹងហើយ ខ្ញុំអត់យល់ត្រង់ហ្នឹងដែរ

Expressing fatigue — Dialogue 3


ម្ដាយនិងកូន
ម្ដាយម៉ោវិញហើយកូន? ប្រឡងម៉េចហើយ?
កូនមានអីម៉ាក់ ធ្វើបានតាសតែខំប្រឹងគិតពេក ឥឡូវហត់អា៎
ម្ដាយទៅគេងសិនទៅអីចឹង
កូនអត់អេ៎ម៉ាក់ហត់តែខួរក្បាលទេ កម្លាំងនៅមានតាស

Expressing thanks 2 — Additional dialogue


វិបុលមានត្រូវការឲ្យជួយអីទៀតអត់?
កញ្ញាចាសខ្ញុំចង់ឲ្យវិបុលជួយរើទូរទស្សន៍នោះមកដាក់ខាងនេះវិញ
វិបុលអូខេមានអីទៀតអត់?
កញ្ញាអស់ហើយ វិបុលអរគុណច្រើនក្រៅពីហ្នឹងខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯងបាន

Greetings and leave takings 1 — Dialogue 3


វុទ្ធីចរិយា! ខានជួបគ្នាយូរហើយនៀក! សុខសប្បាយអេ?
ចរិយាអូ វុទ្ធី! ខ្ញុំសុខសប្បាយធម្មតាតាសចុះវុទ្ធីឯងវិញ ម៉េចដែរ? សុខសប្បាយតាសអី?

វុទ្ធីអូខេ អញ្ចឹង ចាំជួបគ្នាពេលក្រោយទៀតណា
ចរិយាហ្នឹងហើយ ចាំទាក់ទងគ្នាតាមក្រោយទៀតបាយបាយ!

Expressing sleepiness — Dialogue 1


ចាំមិត្តភក្តិ
ផានិតងុយដេកណាស់លោកអើយ! ហ៊ើយ! សុផលថ្មើរហ្នឹងហើយមិនទាន់ម៉ោវិញទៀតតេទៅសួរសិន។ ... អាឡូ សុផល? យប់ម៉េះង៉ៃហ្នឹង?
សុផលនៅបង្ហើយការងារ
ផានិតអីចឹង? ងុយដេកអា៎ខ្ញុំចូលដេកហើយណាអីចឹងប្រយ័ត្នប្រយែង

Expressing love — Additional dialogue


វិចិត្រអេ៎ តារា ម៉េចហើយ? គិតឡើងភ្លឹកអីចឹង? នឹកសង្សារមែន?
តារាបាទ បង ខ្ញុំចង់ជួបនារីនៅនេះទូរស័ព្ទអត់សេវា តេអត់ចូលសោះបងមិនដឹងនារីបារម្ភខ្ញុំម៉េចទេ
វិចិត្រស្អែកទៅវិញហើយតាសចង់នៅក្បែរគ្នារហូតម៉េចកើត

Making appointments for meetings — Dialogue 2


តារាតេទូរស័ព្ទទៅវិបុល
តារាវិបុល ដឹងថាង៉ៃហ្នឹងគ្នាយើងជុំគ្នាម៉ោងពីរណ្ដប់អត់?
វិបុលហាក! ក្រែងម៉ោងម៉ាណ្ដប់អេ៎?
តារាដូរម៉ោងវិញហើយវិបុលម៉ោម៉ោងពីរណ្ដប់បានអត់?
វិបុលមានអី បានតាសកន្លែងអត់ដូរណាអី?
តារាកន្លែងដដែល អត់ដូរអេ៎

Making appointments for meetings — Additional dialogue


នារីអាឡូ កញ្ញាកញ្ញា ខ្ញុំសុំទោស ង៉ៃអាទិត្យហ្នឹង ខ្ញុំអត់បានទៅអេ៎ ជាប់រវល់ការងារតិចខ្ញុំសុំដូរទៅង៉ៃសៅរ៍នេះវិញបានអត់?
កញ្ញាអត់អីអេ៎ នារីង៉ៃសៅរ៍ហ្នឹងក៏បានដែរតាស មានអីអីចឹង ង៉ៃសៅរ៍ ម៉ោង ១១ កន្លែងដដែល
នារីហ្នឹងហើយសុំទោសណាជួបគ្នាង៉ៃសៅរ៍

Remembering — Cultural note


នៅខ្មែរ នៅពេលឃើញមនុស្សម្នាក់ភ្លេចភ្លាំងច្រើន គេតែងចំអន់លក្ខណៈលេងសើចថា មនុស្សនោះចាស់ហើយ ឬក៏ មនុស្សនោះនិយាយខ្លួនឯងថា ខ្លួនចាស់ហើយ ភ្លេចភ្លាំងច្រើននិយាយលេងសើចម្យ៉ាងទៀតគឺ នៅពេលមនុស្សម្នាក់និយាយមុនពេលចេញដំណើរថាមានភ្លេចអីទេហ្ន៎?” គេអាចនិយាយទៅវិញថាបើភ្លេចម៉េចនឹកឃើញ?”។

Expressing disappointment at another’s misfortune — Dialogue 1


អំពីការប្រកួតបាល់ទាត់
វីរៈមានមើលបាល់ទាត់អត់យប់មិញ?
តារាថីមិនមើលខ្មែរប្រកួតជាមួយសាំងហ្គាពួរ ហ្នឹងមែន?
វីរៈហ្នឹងហើយស្ដាយដល់ហើយចាញ់ផិនណលធីចុងក្រោយ
តារាហ្នឹងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាឈ្នះហើយហ្នឹងអា៎ ដឹងអីស៊យវិញ
វុទ្ធីខ្ញុំបិទទូរទស្សន៍ចោលម៉ងខឹងពេក

Admonishing someone / saying “Don’t do this!” — Dialogue 1រតនានែ អាអូន! ម៉េចឯងទៅធាក់ឆ្កែអីចឹង? វាធ្វើអីឯង? វាដើរសុខសោះ
សុវណ្ណខ្ញុំធាក់វាលេងតាស ពូ
រតនាចុះបើមានគេធាក់ឯងវិញ ឈឺអត់? សាកឲ្យគេធាក់មើលអត់ការងារធ្វើមែន? កុំធ្វើអីចឹងទៀតអា៎គង់តែង៉ៃណាមួយ ឆ្កែខាំឲ្យដឹងខ្លួនម្ដង