KhmerPronunciationEnglish/Notes#occ
លែង lɛɛŋ to stop, quit, leave, let go, release, set free 26/18

Link to overview page
Link to dictionary

Expressing fear — Additional dialogue


ខ្លាចទឹក
កញ្ញាធារី ម៉េចមិនចុះហែលទឹកលេង?
ធារីអត់អីអេ៎កញ្ញា ខ្ញុំខ្លាចទឹក
កញ្ញាម៉េចចឹង?
ធារីខ្ញុំធ្លាប់លង់ទឹកកាលពីក្មេង ហើយឥឡូវក៏អត់ចេះហែលទឹកដែរ
កញ្ញាចាំខ្ញុំបង្រៀន? ម៉ោៗ។
ធារីអត់អេ៎ កញ្ញាខ្ញុំអត់ចូលចិត្តហែលទឹកអេ៎
កញ្ញាម៉ោសាកទៅ លែងខ្លាចហើយ
ធារីអត់ទេ! ប្រាប់ហើយថាខ្ញុំខ្លាចកញ្ញាឯងទៅៗ។ មិនបាច់រវល់ខ្ញុំអេ៎

Accepting direction — Additional dialogue


សុភ័ក្រវុទ្ធី! វុទ្ធីមកជួយមើលកុំព្យូទ័រនេះតិចមើលដូចចង់ខូចម៉េចទេម៉េចក៏ហ្វែលនេះបើកអត់កើតអីចឹង?
វុទ្ធីឯណាបង? អូ៎! ឥឡូវបងសាក ...
សុភ័ក្រមើល ឈប់សិន! ដំបូងចូលកន្លែងនេះ ត្រូវអេ៎? បន្ទាប់មក ចុចអានេះ ហើយ ... អូ៎! បើកបានវិញហើយអរគុណ វុទ្ធី
វុទ្ធីលើកក្រោយ បងឧស្សាហ៍អាប់ដេតកម្មវិធីហ្នឹងទៅ លែងអីហើយ
សុភ័ក្រហ្នឹងហើយ ចាំបងឧស្សាហ៍អាប់ដេតវា

Cutting One’s Finger (Sakanan) — 13


ចូលមកដល់រូបភាពទី ១៣ នៅក្នុងរូបភាពទី ១៣ យើងឃើញថា បុរសនោះ គាត់បានប្រែប្រួលទឹកមុខរបស់គាត់ទៅជាសប្បាយចិត្តវិញ បាទ យើងឃើញថា គាត់ហាមាត់ញញឹម គាត់ញញឹម មើលទៅលើដៃស្ដាំរបស់គាត់ អញ្ចឹងដៃស្ដាំរបស់គាត់គឺមានរបួស ក៏ប៉ុន្តែរបួសរបស់គាត់បានរុំនឹងបង់បិទដំបៅរួចហើយ ដូច្នេះបានន័យថាគាត់បានការពារដៃរបស់គាត់ កុំឲ្យមានមេរោគចូលរួចហើយ ហើយឈាមរបស់គាត់ក៏ឈប់ហូរទៀតដែរ អញ្ចឹងគាត់នឹងលែងមានគ្រោះថ្នាក់ទៀតហើយ ដូច្នេះគាត់បានមើលដៃរបស់គាត់ ហើយគាត់សប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំង ដោយគាត់គិតថា គាត់មិនមានគ្រោះថ្នាក់អ្វីធ្ងន់ធ្ងរនោះទេបន្ទាប់ពីការមុតកាំបិតនេះ ព្រោះគាត់បានធ្វើចេះវិធីសង្គ្រោះបឋម បាទ គាត់ចេះវិធីសង្គ្រោះបឋម ដើម្បីកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរ

Rainy Season (Sakanan) — 14


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទី ១៤ រូបភាពទី ១៤ យើងឃើញថា បន្ទាប់ពីមេឃភ្លៀងរួចហើយ បន្ទាប់ពីមេឃភ្លៀង មេឃក៏ចាប់ផ្ដើមស្រឡះអញ្ចឹងយើងឃើញពពកខ្មៅទាំងអស់ កំពុងតែរសាត់ចេញពីព្រះអាទិត្យអញ្ចឹងយើងឃើញព្រះអាទិត្យកំពុងតែបញ្ចេញពន្លឺ ឬក៏បញ្ចេញរស្មីមកវិញ ដូច្នេះបានន័យថាមេឃភ្លៀង លែង មេឃលែងភ្លៀងហើយ អញ្ចឹងយើងឃើញមេឃចាប់ផ្ដើមស្រឡះបន្តិចម្ដងៗ ហើយពពកខ្មៅក៏ចាប់ផ្ដើមរសាត់ចេញ ពពកក៏ចាប់ផ្ដើមរសាត់ចូលមកវិញអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីភ្លៀង មេឃស្រឡះ ដែលយើងឃើញនៅក្នុងសុភាសិតខ្មែរក៏បាននិយាយថា ក្រោយភ្លៀង មេឃស្រឡះអញ្ចឹងអត់មានពពកខ្មៅទៀតទេ នៅពេលដែលអត់មានពពកខ្មៅ គឺយើងបានន័យថា មេឃក៏លែងភ្លៀងដែរដូច្នេះព្រះអាទិត្យក៏ចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញពន្លឺមកលើផែនដីម្ដងទៀត ដោយពុំមានមេឃភ្លៀងនោះទេ ដោយបានន័យថាភ្លៀងរាំងហើយ

Tuk Tuk (Sakanan) — 04


ចូលមកដល់រូបភាពទីនៅក្នុងរូបភាពទីយើងឃើញថា បន្ទាប់ពីពួកគេហៅអ្នកបម្រើ ដើម្បីឲ្យមកគិតលុយហើយ ពួកគេក៏រង់ចាំមួយសន្ទុះ អញ្ចឹងបានន័យថា នៅពេលដែលអ្នកបម្រើមកដល់ ឃើញនៅលើតុរបស់ពួកគេបានកុម្ម៉ង់អ្វីខ្លះហើយ គេក៏កត់ត្រាដើម្បីយកទៅគិតលុយ អញ្ចឹងអំឡុងពេលដែលគេគិតលុយ អ្នកទាំងបីនោះ ត្រូវរង់ចាំបន្តិច ដោយយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពនេះគឺហាងនោះគឺបានបិទភ្លេងទៅហើយ អញ្ចឹងបានន័យថាភ្លេងបញ្ចប់ គេលែងចាក់ភ្លេងទៀតហើយ ហើយអ្នកដែលអង្គុយនៅតុក្បែរនោះ គឺទៅផ្ទះវិញទាំងអស់គ្នា អញ្ចឹងបានន័យថាដល់ម៉ោងដែលគេត្រូវបិទហាងហើយ ដូច្នេះអ្នកដែលជាភ្ញៀវទាំងអស់ត្រូវត្រលប់ទៅផ្ទះវិញដើម្បីសម្រាក ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរូបភាពនេះ យើងឃើញថាតុដែលនៅក្បែរពួកគេ ភ្ញៀវដែលអង្គុយនៅតុក្បែរពួកគេ គឺឡើងត្រលប់ទៅផ្ទះទាំងអស់គ្នា ចំណែកឯពួកគេគឺនៅអង្គុយរង់ចាំបន្តិច ដើម្បីឲ្យម្ចាស់ហាង ឬក៏អ្នកបម្រើ គាត់មកគិតលុយ

Cutting One’s Finger (Sakanan) — 08


ចូលមកដល់រូបភាពទីរូបភាពទីយើងឃើញថាបុរសម្នាក់នោះកាន់សំឡីនៅដៃឆ្វេងរបស់គាត់ បាទ ដៃឆ្វេងរបស់គាត់កាន់សំឡី រីឯដៃស្ដាំរបស់គាត់លើកឡើង បានន័យថាគាត់បានជូតឈាមចេញពីដៃស្ដាំរបស់គាត់អស់ហើយ អញ្ចឹងយើងឃើញថា ដៃស្ដាំរបស់គាត់គឺមានស្នាមមុខរបួសនៅនឹងម្រាមដៃនាង បាទ នៅនឹងម្រាមដៃនាងរបស់គាត់គឺមានស្នាមមុខរបួស ប៉ុន្តែពុំមានឈាមហូរទៀតទេ បាទ ពុំមានឈាមហូរទេ អញ្ចឹងឈាមឈប់ហូរហើយដោយសារតែគាត់ជូតឈាមនោះចេញ ហើយគាត់បានយកសំឡីខ្ទប់ទៅលើមុខរបួសដើម្បីឃាត់ឈាម បន្ទាប់ពីឃាត់ឈាម ឈាមក៏ឈប់ហូរ ពេលនោះ បុរសនោះ គាត់បានប្រែប្រួលទឹកមុខរបស់គាត់ ដោយគាត់ មុខគាត់រៀងញញឹមបន្តិច បាទ ពីមុនគាត់មានមុខជូរ ដោយសារគាត់ឈឺ ហើយមានឈាមហូរ ក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីគាត់ឃាត់ឈាមហើយ គាត់ក៏ប្រែទឹកមុខមកជាញញឹមវិញ ព្រោះថាគាត់សប្បាយចិត្ត ដោយសារតែមុខរបួសរបស់គាត់លែងមានឈាមហូរទៀតហើយ ដូច្នេះវាមិនមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងនោះទេទៅដល់គាត់ ព្រោះគាត់បានឃាត់ឈាមបានសម្រេច

Cold Season (Sakanan) — 11


ចូលដល់រូបភាពទី ១១ នៅក្នុងរូបភាពទី ១១ យើងឃើញថា បន្ទាប់ពីក្មេងប្រុសម្នាក់នោះ គាត់បានដាក់សម្ភារៈ ឬក៏ដាក់ខោអាវ ដាក់អាវរងា និងដាក់មួកការពាររបស់គាត់ ចូលទៅក្នុងកែបម៉ូតូហើយ គាត់បានបិទកែបម៉ូតូវិញយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់អញ្ចឹងគាត់បិទកែបម៉ូតូនេះគឺដើម្បីកុំឲ្យចំហនូវកែបម៉ូតូគាត់យូរពេក ព្រោះថានៅពេលដែលកែបម៉ូតូគាត់ចំហអាចនឹងក្ដៅមកចំម៉ូតូគាត់នៅពេលដែលកម្ដៅប៉ះម៉ូតូគាត់ ធ្វើឲ្យសាំងម៉ូតូរបស់គាត់ហ្នឹងហួតអស់អញ្ចឹងសាំងម៉ូតូ គឺងាយនឹងហួតឡើងលើណាស់ដូច្នេះប្រសិនបើយើងមិនបានប្រុងប្រយ័ត្ន វានឹងហួតអស់សាំងម៉ូតូជាមិនខានម្យ៉ាងវិញទៀតគាត់បិទកែបម៉ូតូ ដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពសម្ភារៈរបស់គាត់ ដែលបាន គាត់បានដាក់នៅក្រោមកែបម៉ូតូអញ្ចឹងមានដូចជាអាវរងាហើយនិងមួកសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងប្រសិនបើគាត់មិនបិទកែបម៉ូតូវិញនោះទេ អ្នកដទៃមក ឬក៏ចោរមក វាអាចនឹងយកសម្ភារៈនៅក្នុងកែបម៉ូតូនោះបាត់ទាំងអស់អញ្ចឹងគាត់បិទដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពរបស់សម្ភារៈរបស់គាត់ដែលនៅក្រោមកែបម៉ូតូម្យ៉ាងវិញទៀត ម៉ូតូត្រូវបិទកែបវិញបន្ទាប់ពីបើករួច ព្រោះថានៅពេលដែលម៉ូតូបើកកែប គឺវាមិនល្អមើលនោះទេ គឺវាអាក្រក់មើល ដូច្នេះយើងត្រូវបិទកែបវិញភ្លាមបន្ទាប់ពីយើងលែងត្រូវការបើកកែបម៉ូតូនោះទៀតហើយ

Going To The ATM (Sakanan) — 16


ចូលដល់រូបភាពទី ១៦ នៅក្នុងរូបភាពទី ១៦ យើងឃើញថា បន្ទាប់ពីនារីនោះ គាត់ប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនអេធីអឹម ដើម្បីដកប្រាក់រួចរាល់ហើយ គាត់ក៏បានដើរចេញពីម៉ាស៊ីននោះ បានន័យថាគាត់យកលុយនិងកាតអេធីអឹមរក្សាទុកនៅក្នុងកាបូបគាត់រួចរាល់ហើយ គាត់ក៏បានដើរចេញ បានន័យថាគាត់ក៏លែងត្រូវការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនអេធីអឹមនោះរួចទៀតហើយ អញ្ចឹងគាត់ដើរចេញ ដើម្បីឲ្យអ្នកដទៃប្រើប្រាស់ម្ដងអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពនេះ យើងឃើញថា បន្ទាប់ពីគាត់ដើរចេញ គឺមាននារីម្នាក់ទៀតពាក់អាវដៃខ្លីខោជើងវែងពណ៌ខ្មៅ ក៏បានចូលទៅប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនអេធីអឹមនោះម្ដងបានន័យថាអម្បាញ់មិញ នារីនោះ គាត់ឈរពីក្រោយនារីពាក់អាវខៀវ ដើម្បីរង់ចាំអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនមួយ ដែលមានគ្នាច្រើនសម្រាប់ប្រើប្រាស់ យើងត្រូវតម្រង់ជួរគ្នា ដើម្បីរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់ដូចនៅក្នុងរូបភាពនេះអញ្ចឹង គឺគេប្រើប្រាស់ម្ដងម្នាក់ៗ។ បន្ទាប់ពីនារីដែលពាក់អាវខៀវ ឬក៏ពាក់អាវពណ៌ទឹកសមុទ្រនោះ ដើរចេញពីម៉ាស៊ីន បានន័យថាគាត់ប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីននោះរួចរាល់ហើយ មាននារីម្នាក់ទៀត គាត់ចូលប្រើប្រាស់ម្ដងអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពនេះ គឺបង្ហាញអំពីការប្រើប្រាស់អេធីអឹមរួចរាល់ហើយ ហើយដើរចេញពីម៉ាស៊ីនអេធីអឹម ដើម្បីឲ្យអ្នកដទៃចូលប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនអេធីអឹម ដើម្បីដកប្រាក់របស់គេម្ដងវិញអញ្ចឹងយើងត្រូវការប្រើប្រាស់ម្ដងម្នាក់ដោយរក្សានូវសណ្ដាប់ធ្នាប់និងសុជីវធម៌របស់យើង ឲ្យបានខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងការប្រើប្រាស់របស់រួមម៉ាស៊ីនអេធីអឹមគឺជារបស់រួម ដូច្នេះយើងត្រូវប្រើប្រាស់ដោយមានសុជីវធម៌ជាទីបំផុត

Noodle Soup (Sakanan) — 18


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទី ១៩ រូបភាពទី ១៨ នៅក្នុងរូបភាពទី ១៨ យើងឃើញ បន្ទាប់ពីពួកគេញ៉ាំហើយ ពួកគេក៏បានឲ្យលុយទៅអ្នកលក់ អញ្ចឹងជាទូទៅក្រោយពេលដែលយើង ក្រោយពេលដែលញ៉ាំ គឺយើងតែងតែឲ្យលុយទៅអ្នកលក់ គឺអត់សូវឲ្យលុយមុនពេលញ៉ាំនោះទេ អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីញ៉ាំរួច យើងក៏ហៅអ្នកលក់មកដើម្បីគិតលុយ ដោយពួកគេក៏បានហៅអ្នកលក់ដើម្បីមកគិតលុយ បន្ទាប់មកអ្នកលក់ក៏បានមក ហើយប្រាប់គេអំពីតម្លៃមីទាំងពីរចាន ដោយតម្លៃមីគោកផ្សេង និងតម្លៃមីមានទឹកស៊ុបផ្សេងគ្នា ដូច្នេះក្រោយពីបានដឹងតម្លៃមីទាំងពីរចាននោះហើយ ពួកគេក៏បានហុចលុយឲ្យទៅអ្នកលក់ ដើម្បីបង់ថ្លៃមី ឬក៏ថ្លៃគុយទាវរបស់គេដែលបានញ៉ាំអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពនេះ យើងឃើញក្មេងប្រុសទីគាត់បានហុចលុយទៅឲ្យអ្នកលក់មួយចំនួន ទៅតាមថ្លៃមីដែលពួកគេបានញ៉ាំ ហើយអ្នកលក់គាត់បានលើកដៃពីរទាំងញញឹម ហើយទទួលយកលុយនោះអញ្ចឹងជាទូទៅអ្នកលក់ គឺតែងតែមានទឹកមុខញញឹមស្វាគមន៍អតិថិជនជានិច្ចដោយប្រសិនបើគាត់អត់ញញឹមទេ អតិថិជនរបស់គាត់អាចនឹងមិនពេញចិត្ត ហើយលែងមកញ៉ាំនៅទីនេះទៀត ដូចនេះគាត់ត្រូវតែរាក់ទាក់ជាមួយអតិថិជនដោយស្នាមញញឹម និងគួរសមជាទីបំផុតដែលជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរូបភាពទី ១៨ គឺអ្នកលក់គាត់បានទទួលលុយពីអតិថិជនទាំងញញឹម ហើយនិយាយថាអរគុណ ថ្ងៃក្រោយអញ្ជើញមកទៀតដូច្នេះអ្នក អ្នកទិញនឹងថ្ងៃក្រោយ នៅពេលដែលគាត់លក់ឆ្ងាញ់ នៅពេលដែលគុយទាវគាត់ឆ្ងាញ់ អញ្ចឹងអ្នកទិញនឹងអាចមកម្ដងទៀតនៅថ្ងៃក្រោយជាក់ជាពុំខាន ដូច្នេះអ្នកលក់ត្រូវតែរាក់ទាក់គេយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ និងគួរសមជាទីបំផុត

Coffee And Soft Drink (Sakanan) — 14


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពចុងក្រោយ រូបភាពទី ១៤ នៅក្នុងរូបភាពទី ១៤ យើងឃើញថា បន្ទាប់ពីពួកគាត់ញ៉ាំកាហ្វេរួចរាល់ហើយ អញ្ចឹងបានន័យថាពួកគាត់បញ្ចប់ការញ៉ាំកាហ្វេរបស់ពួកគាត់ ដោយបុរសម្នាក់នោះ គាត់ញ៉ាំកាហ្វេខ្មៅហើយក្ដៅ អញ្ចឹងគាត់ញ៉ាំកាហ្វេខ្មៅ ហើយក្មេងស្រីដែលជាកូនស្រីរបស់គាត់ គឺញ៉ាំទឹកក្រូច អាចជាទឹកក្រូចកូកាកូឡា ឬក៏ទឹកក្រូច Fanta ឬក៏ Sprite ជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីគាត់ញ៉ាំហើយ ពួកគាត់ទាំងពីរអ្នកក៏បានចេញពីហាង ក្រោយពីគាត់គិតលុយរួចអញ្ចឹងមុនពេលដែលយើងចេញពីហាង យើងត្រូវហៅអ្នកបម្រើមកគិតលុយជាមុនសិន ដើម្បីទូទាត់ថាតើយើងញ៉ាំអស់ប៉ុន្មានអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីគាត់ទូទាត់លុយ និងគិតលុយរួចរាល់ហើយ បុរសម្នាក់នោះ គាត់ក៏បានដឹកដៃកូនស្រីរបស់គាត់ចេញពីហាង និងបន្តដំណើរទៅខាងមុខទៀត ដែលគាត់មិនបានលែងដៃកូនស្រីរបស់គាត់ទេ ទោះបីជាគាត់ចេញពី ចូលទៅក្នុងហាង ហើយនិងចេញពីហាងមកវិញក៏ដោយ គឺគាត់នៅតែដើរកាន់ដៃកូនស្រីរបស់គាត់ដដែល ដោយសារតែ[…]គាត់ខ្លាចកូនស្រីរបស់គាត់ហ្នឹងគឺរត់លេងផ្ដេសផ្ដាស អញ្ចឹងគាត់ខ្លាចកូនស្រីរបស់គាត់រត់លេងផ្ដេសផ្ដាស ទៅលើថ្នល់ ឬក៏រត់លេងទៅបុកទង្គិចនឹងវត្ថុផ្សេងដែលនៅតាមផ្លូវ អាចធ្វើឲ្យកូនស្រីរបស់គាត់ហ្នឹងមានគ្រោះថ្នាក់ ដោយសារតែនាងនៅតូចអញ្ចឹងដោយសារតែនាងនៅតូច ដូច្នេះគាត់ត្រូវដើរដឹកដៃនាងឲ្យបានជាប់ ដើម្បីកុំឲ្យវង្វេងផង និងដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពកូនស្រីរបស់គាត់ កុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ផងនៅពេលដែលគាត់ធ្វើដំណើរ ព្រោះជាទូទៅការធ្វើដំណើរនៅតាមផ្លូវតែងតែមានម៉ូតូឡានជាច្រើនដែលបើកបរ ដូច្នេះវាងាយនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ក្មេងតូចដោយសារតែក្មេងតូចគឺតែងតែរពឹស អញ្ចឹងក្មេងតូចគឺរពឹស ដូច្នេះយើងត្រូវតែការពារ និងមើលថែក្មេងតូចឲ្យបានល្អជានិច្ច ដើម្បីកុំឲ្យនាងមានគ្រោះថ្នាក់ និងវង្វេងផ្លូវបាន

Grilled Fish (Sakanan) — 17


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទី ១៧ នៅក្នុងរូបភាពទី ១៧ យើងឃើញថា ពួកគេទាំងពីរនាក់បានញ៉ាំបាយរួចរាល់ហើយ ហើយចំពោះសាច់ត្រីមួយដែលគេទិញមកនេះ គឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់យ៉ាងខ្លាំង ដូច្នេះគេញ៉ាំបាយអស់ច្រើន អញ្ចឹងគេញ៉ាំបាយអស់ច្រើន អស់ទាំងពីរកញ្ចប់តែម្ដង ហើយអន្លក់ដែលនៅលើកម្រាលគឺអត់មានទៀតទេ បានន័យថាពួកគេញ៉ាំអស់ទាំងអស់ គឺអស់ទាំងអន្លក់ អស់ទាំងទឹកជ្រលក់ជាមួយនឹងសាច់ត្រីផងដែរ ដោយយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពទី ១៧ នេះ គឺសាច់ត្រីគឺនៅសល់តែឆ្អឹងនោះទេ អញ្ចឹងអត់មានសាច់ទៀតទេ បានន័យថាពួកគាត់ទាំងពីរគឺញ៉ាំសាច់ទាំងអស់ អញ្ចឹងពួកគាត់ទុកតែឆ្អឹងតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងរូបភាពទី ១៧ នេះ ដោយពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ឆ្អែតទាំងពីរនាក់តែម្ដង ដោយយើងឃើញនារី ដែលជាមិត្តស្រីរបស់បុរសម្នាក់ហ្នឹង គាត់អង្គុយបត់ជើងនៅលើកម្រាល ហើយយកដៃម្ខាងច្រត់ទៅលើឥដ្ឋ ដៃម្ខាងទៀតខ្ទប់ពោះរបស់គាត់ ដែលបញ្ជាក់ថាគាត់កំពុងតែឆ្អែតយ៉ាងតឹងពោះអញ្ចឹងគាត់អង្គុយសម្រាក គាត់អត់ទាន់ធ្វើការងារអ្វីផ្សេងទេ ដើម្បីឲ្យស្រកពោះសិន អញ្ចឹងយើងហៅថាឲ្យស្រកពោះ បានន័យថាឲ្យពោះរបស់គាត់ធូរ លែងសូវតឹងសិន ទើបគាត់ធ្វើការបន្ត ចំណែកឯបុរសដែលមានវ័យ ២៣ ឆ្នាំនោះ គាត់ក៏ឆ្អែតដូចគ្នា អញ្ចឹងគាត់ក៏ញ៉ាំបាយបានឆ្អែតដូចគ្នា ដូច្នេះគាត់ក៏បានយកដៃរបស់គាត់អង្អែលពោះរបស់គាត់ ហើយគាត់អង្គុយបញ្ឈរជង្គង់ឡើង ដើម្បីសម្រួលខ្លួន ឲ្យក្រពះរបស់គាត់រំលាយអាហារបានល្អអញ្ចឹងគាត់អង្គុយបញ្ឈរជង្គង់ ហើយទម្រេតខ្លួនទៅខាងក្រោយបន្តិច ដោយយកដៃច្រត់ទៅលើកម្រាល ដើម្បីទប់ខ្លួនឲ្យបាននឹង អញ្ចឹងដើម្បីរក្សាលំនឹងលើខ្លួនគាត់ គាត់យកដៃច្រត់ទៅលើកម្រាល ដើម្បីអង្គុយសម្រាក ដូច្នេះគាត់សម្រាកសិន បន្ទាប់ពីគាត់ញ៉ាំបាយរួចរាល់ហើយ ដោយសារតែគាត់មានអារម្មណ៍ថាឆ្អែតខ្លាំងពេក អញ្ចឹងមុននឹងធ្វើការបន្ត គាត់ត្រូវតែសម្រាកបន្តិច ដើម្បីឲ្យធូរពោះងាយស្រួលក្នុងការធ្វើការផ្សេងទៀត បន្ទាប់ពីគាត់ញ៉ាំបាយរួច

Personal Hygiene (Sakanan) — 02


បន្ទាប់មករូបភាពទីនៅក្នុងរូបភាពទីយើងឃើញថា បន្ទាប់ពីគាត់លាងដៃរបស់គាត់បានស្អាតហើយ អញ្ចឹងក្មេងប្រុសម្នាក់នោះ គាត់លាងដៃរបស់គាត់បានស្អាតហើយ គាត់អត់ទាន់ចេញពីបន្ទប់ទឹកទេ គាត់នៅក្នុងបន្ទប់ទឹកដដែល ប៉ុន្តែគាត់បានបើកឡាបូនោះឲ្យបង្ហូរទឹកសាប៊ូចេញ អញ្ចឹងគាត់បង្ហូរទឹកសាប៊ូចូលទៅក្នុងលូ ដែលឡាបូ គឺនៅខាងក្រោមឡាបូ គឺមានបំពង់បង្ហូរទឹកមួយ សម្រាប់បង្ហូរទឹកដែលយើងលែងប្រើប្រាស់ចូលទៅក្នុងលូ អញ្ចឹងគាត់បានបង្ហូរទឹកសាប៊ូចូលទៅក្នុងលូទាំងអស់ បន្ទាប់មកគាត់បើកទឹកថ្មីដាក់ក្នុងឡាបូនោះ ដោយយើងឃើញគាត់បើកទឹកថ្មី ទឹកស្អាត ដើម្បីលាងជម្រះសាប៊ូ ហើយគាត់ក៏បានយកដៃរបស់គាត់ទៅក្បង់ទឹកពីក្នុងឡាបូ អញ្ចឹងគាត់យកដៃក្បង់ទឹកពីក្នុងឡាបូយកមកលុបមុខ ដោយគាត់យកដៃទាំងពីររបស់គាត់ក្បង់ទឹកចេញពីក្នុងឡាបូ ហើយយកទឹកដែលនៅក្នុងដៃនោះ នៅក្នុងក្បង់ដៃនោះ យកមកទះនៅលើមុខរបស់គាត់ ឬក៏យកមកជះនៅលើមុខរបស់គាត់ អញ្ចឹងគាត់ធ្វើបែបនេះដើម្បីលាងសម្អាតមុខរបស់គាត់ ដោយយើងឃើញដៃរបស់គាត់ទាំងពីរ គឺពេញទៅដោយទឹក គឺមានទឹក ហើយគាត់យកទឹកនោះទៅដុសលើផ្ទៃមុខរបស់គាត់ ដែលគាត់យកដៃទៅខ្ទប់មុខរបស់គាត់ ហើយដុសចុះឡើងអញ្ចឹងជាធម្មតា នៅពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាស្អិតមុខ ឬក៏មានអារម្មណ៍ថាប្រឡាក់មុខ យើងតែងតែយកទឹកមកលុបមុខរបស់យើង អញ្ចឹងនៅក្នុងការលុបមុខគឺខុសពីការងូតទឹក ដែលងូតទឹក យើងយកទឹកមកចាក់លើខ្លួននិងមុខទាំងអស់ ប៉ុន្តែការលុបមុខ គឺយើងប្រើដៃ ដើម្បីក្បង់ទឹកយកមកដាក់នៅលើមុខ ដើម្បីឲ្យត្រជាក់ ឬក៏ដើម្បីដុសសម្អាតស្នាមប្រឡាក់បន្តិចបន្តួចចេញពីលើមុខរបស់យើង ដែលជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរូបភាពទីនេះ ក្មេងប្រុសនោះ គាត់កំពុងតែលុបមុខ ដោយយកដៃក្បង់ទឹកចេញពីក្នុងឡាបូ ដើម្បីយកទៅលាងមុខរបស់គាត់

Hospital (Sakanan) — 12


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទី ១២ រូបភាពទី ១២ បុរសម្នាក់នោះ គាត់ក៏បានបើកភ្នែកនៅពេលដែលក្រុមគ្រូពេទ្យគាត់បានព្យួរសេរ៉ូមហើយ អញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពនេះយើងឃើញគាត់កំពុងតែគេងនៅលើគ្រែពេទ្យ ដោយគ្រែនោះគឺយើងអាចបត់បាន អញ្ចឹងយើងឃើញនៅជើង នៅផ្នែកខាងក្រោម គឺយើងឃើញត្រង់ធម្មតា ប៉ុន្តែផ្នែកខាងលើចាប់ពីចង្កេះដល់ក្បាល គឺយើងឃើញខ្ពស់ជាងខាងក្រោមបន្តិច គឺដើម្បីឲ្យគាត់ងាយស្រួលគេង អញ្ចឹងគេធ្វើបែបនេះដើម្បីឲ្យគាត់ងាយស្រួលគេង ហើយយើងឃើញគាត់ឈឺជើងរបស់គាត់យ៉ាងខ្លាំង ដោយសារតែគាត់ដួលបោកទៅនឹងថ្នល់ ហើយជើងរបស់គាត់បានប៉ះទង្គិចខ្លាំង ដូច្នេះគាត់ឈឺជើងយ៉ាងខ្លាំង ហើយនៅក្បែរគ្រែរបស់គាត់គេងយើងឃើញមានទូរទស្សន៍ចំនួនមួយ ដែលទូរទស្សន៍នោះគឺជាឧបករណ៍សម្រាប់វាស់ចង្វាក់បេះដូង អញ្ចឹងពេលខ្លះប្រសិនបើយើងធ្ងន់ធ្ងរ អ្នកជំងឺនោះធ្ងន់ធ្ងរ គឺគេត្រូវវាស់ចង្វាក់បេះដូងជានិច្ច ព្រោះដើម្បីឲ្យប្រាកដថាអ្នកជំងឺនោះ គាត់ ចង្វាក់បេះដូងរបស់គាត់នៅដើរ ដូច្នេះគាត់អាចនៅមានជីវិតរស់នៅ ក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះប្រសិនបើចង្វាក់បេះដូងលែងដើរ ទូរទស្សន៍នោះក៏លែងលោតអំពីចង្វាក់បេះដូង អញ្ចឹងបានន័យថាអ្នកជំងឺអាចបាត់បង់ជីវិត ឬក៏អាចស្លាប់បានដូច្នេះហើយនៅពេលដែលសង្គ្រោះបន្ទាន់ ក្រុមគ្រូពេទ្យតែងតែវាស់ចង្វាក់បេះដូងរបស់អ្នកជំងឺជានិច្ច ដើម្បីឲ្យប្រាកដថាអ្នកជំងឺគឺនៅរស់ ហើយយើងឃើញនៅក្បែរជាប់គ្រែរបស់គាត់គឺជាបង្គោលមួយ បង្គោលនោះគឺសម្រាប់ព្យួរដបសេរ៉ូម បានន័យថាគាត់កំពុងតែព្យួរសេរ៉ូម ដើម្បីបំបាត់ការឈឺចាប់ អញ្ចឹងសេរ៉ូមនេះអាចជាសេរ៉ូមថ្នាំស្ពឹក ឬក៏អាចជាសេរ៉ូមថ្នាំសន្លប់ ដោយសារតែគាត់មានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ ដូច្នេះពេលខ្លះពេទ្យគាត់អាចធ្វើការវះកាត់ អញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យមានការឈឺចាប់នៅពេលការវះកាត់ គេអាចប្រើប្រាស់ថ្នាំស្ពឹក គឺថ្នាំម្យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យយើងលែងមានអារម្មណ៍ថាឈឺ បានន័យថានៅពេលដែលយើងចាក់ថ្នាំស្ពឹកហើយ គឺកន្លែងដែលយើងចាក់ថ្នាំ គឺលែងមានអារម្មណ៍ថាឈឺ ទោះបីជាគេយកកាំបិត ឬក៏ម្ជុលមកវះ ឬក៏កាំបិតមកវះក៏ដោយ គឺយើងអត់មានអារម្មណ៍ថាឈឺដែរប៉ុន្តែប្រសិនបើធ្ងន់ធ្ងរ ឬក៏គាត់ការវះកាត់នោះធំ គឺគេត្រូវប្រើថ្នាំសន្លប់ អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងត្រូវថ្នាំសន្លប់ គឺយើងសន្លប់អត់ដឹងខ្លួនទេ ដូច្នេះគេអាចធ្វើការវះកាត់បានដោយយើងអត់សូវឈឺ ដោយយើងអត់ដឹងខ្លួនថាឈឺនោះទេ

Boats (Sakanan) — 04


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទីនៅក្នុងរូបភាពទីយើងឃើញថា បន្ទាប់ពីទូកមកដល់ហើយ បន្ទាប់ពីទូកមកដល់ យើងឃើញអ្នកដំណើរទាំងអស់ ដែលនៅខាងលើកំពង់ផែ គឺគាត់អត់ទាន់ចុះចូលទូកទេ ព្រោះថាមនុស្សនៅក្នុងទូកគឺច្រើន ដូច្នេះនៅពេលដែលទូកមកដល់ គឺគេអ្នកនៅខាងលើរង់ចាំឲ្យអ្នកនៅក្នុងទូក គាត់ចេញពីទូកឲ្យអស់សិន ព្រោះប្រសិនបើគាត់បញ្ជ្រៀតគ្នាចូល ឬក៏ដណ្ដើមគ្នាចូល គឺអាចធ្វើឲ្យយើងមានគ្រោះថ្នាក់បាន ដោយសារការប៉ះទង្គិចគ្នាអាចធ្វើឲ្យយើងដួល ឬក៏អាចធ្វើឲ្យយើងធ្លាក់ទៅក្នុងទឹក នាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់បាន ដូច្នេះគឺយើងអត់ត្រូវបញ្ជ្រៀតគ្នា ឬក៏អត់ត្រូវបង្ខំពេកទេ គឺយើងត្រូវចុះតាមសម្រួលម្ដងម្នាក់ដោយជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរូបភាពទីនេះ យើងឃើញមានមនុស្សប្រុសស្រីជាច្រើន គាត់កំពុងតែចេញពីទូក ដោយយើងឃើញនៅខាងមុខគេ គឺមានបុរសម្នាក់និងនារីម្នាក់ ដែលពាក់អាវពណ៌ទឹកក្រូច ដែលបុរសម្នាក់នោះ គាត់កំពុងតែដើរចេញពីទូក ហើយនារីម្នាក់នោះ គាត់កាន់កាបូបរបស់គាត់ ដោយដៃខាងស្ដាំរបស់គាត់ ដោយដៃខាងឆ្វេងរបស់គាត់ គាត់កាន់យួរកាបូប គឺដៃកាបូបរបស់គាត់ដាក់ចូលទៅក្នុងដើមដៃខាងឆ្វេង ហើយគាត់យួរទៅដើម្បីចេញពីទូក ចំណែកឯបន្ទាប់មកគឺឃើញ យើងឃើញមានបុរសពាក់អាវពណ៌បៃតង នារីពាក់អាវពណ៌ នារី បុរសដែលពាក់អាវពណ៌ស្វាយដៃវែង និងមនុស្សពីរនាក់ផ្សេងទៀតកំពុងតែចេញពីទូក ហើយដើរសំដៅទៅរកគោលដៅរបស់គេដែលចង់ទៅ អញ្ចឹងពួកគេគឺជាអ្នកដំណើរដែលនៅលើទូក ឬក៏មកពីគោលដៅផ្សេង ដូច្នេះពួកគេមកដល់គោលដៅមួយនេះ គឺពួកគេត្រូវចុះ ហើយទៅកន្លែងដែលពួកគេចង់ទៅ ចំណែកឯអ្នកដំណើរផ្សេងទៀត ដែលមិនទាន់ឡើងលើទូក ពួកគាត់អត់ទាន់ឡើងទេ ជាក់ស្ដែងគឺបុរសដែលពាក់អាវពណ៌ស្វាយដៃខ្លី ដែលកាន់ផែនទី និងនារីម្នាក់ដែលពាក់អាវពណ៌បៃតង សំពត់ពណ៌លឿង ដែលយួរកាបូប គឺគាត់អត់ទាន់ឡើងលើទូកទេ គឺគាត់រង់ចាំមើលតើអ្នកដំណើរចេញពីលើទូកអស់ឬនៅ អញ្ចឹងប្រសិនបើអត់ទាន់អស់ទេ គាត់ក៏អត់ទាន់ឡើងដែរ ដោយសារតែខ្លាចប៉ះទង្គិចគ្នា ធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ អញ្ចឹងគាត់ចាំ រង់ចាំទាល់តែអ្នកដំណើរដែលនៅលើទូក គាត់ចេញអស់ បានន័យថាអ្នកណាមកដល់គោលដៅគាត់ចេញអស់ហើយ ហើយលែងមានអ្នកចេញពីទូកហើយ ទើបពួកគាត់ដើរចូល

Breaking A Bowl (Sakanan) — 14


បន្ទាប់មកទៀត ១៤ នៅក្នុងរូបភាពទី ១៤ យើងឃើញថា បន្ទាប់ពីគាត់បោសសម្អាត និងជូតសម្អាតបូមធូលីចេញពីផ្ទះបាយរបស់គាត់ហើយ គាត់ប្រាកដក្នុងចិត្តថា ផ្ទះបាយរបស់គាត់ស្អាត មិនមានអំបែងចាន ឬក៏កម្ទេចកម្ទីចានតូចនៅនឹងលើកម្រាលឥដ្ឋនោះទេ ព្រោះតែគាត់ធ្វើបែកចានអម្បាញ់មិញ អញ្ចឹងគាត់បានប្រាកដថាគាត់បានសម្អាតស្អាតហើយ លែងមានអំបែងចានហើយ បុរសម្នាក់នោះគាត់ក៏បានដើរចូលទៅផ្ទះបាយម្ដងទៀត អញ្ចឹងគាត់ក៏បានដើរចូលទៅផ្ទះបាយ ហើយគាត់ក៏បើកទូចានដើម្បីយកចានផ្សេងមកប្រើប្រាស់ អញ្ចឹងយើងឃើញផ្ទះបាយរបស់គាត់ គឺមានទូដាក់ចាន គឺមានទូដាក់ចាន ឬក៏ដាក់សម្ភារៈផ្ទះបាយផ្សេងដូចជាចានគោម និងចានសំប៉ែតជាដើម អញ្ចឹងចានគឺយើងត្រូវដាក់ក្នុងទូដើម្បីកុំឲ្យដីហុយប្រឡាក់ ឬក៏ធូលីហុយប្រឡាក់ ដូច្នេះប្រសិនបើយើងដាក់នៅខាងក្រៅធូលីអាចហុយប្រឡាក់ចានរបស់យើង អញ្ចឹងមុននឹងយើងប្រើប្រាស់យើងត្រូវលាងសិន ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងដាក់នៅក្នុងទូ ពេលខ្លះគឺអត់មានធូលីហុយប្រឡាក់នោះទេដោយសារតែទូបិទជិត អញ្ចឹងចានរបស់យើងគឺស្អាតដែលយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពនេះ បុរសនោះ គាត់បានលើកដៃទាំងពីររបស់គាត់ ទៅបើកទ្វារទូទាំងសងខាង អញ្ចឹងទូចានរបស់គាត់គឺមានទ្វារសងខាង ហើយនៅក្នុងទូចានយើងឃើញមានចានគោមជាច្រើន អញ្ចឹងមានចំនួនថ្នាក់ ទូចានរបស់គាត់មានចំនួនថ្នាក់ ដែលថ្នាក់នៃទូចានទាំងគឺគាត់សុទ្ធតែដាក់ចានគោមទាំងអស់ ដោយយើងឃើញនៅក្រោមទូចាន គឺមានឡាបូមួយសម្រាប់លាងដៃ ឬក៏លាងចាន អញ្ចឹងជាទូទៅនៅក្នុងផ្ទះបាយគឺយើងតែងតែមានឡាបូមួយសម្រាប់ធ្វើការលាង ទុកសម្រាប់លាងដៃ ឬក៏ទុកសម្រាប់លាងចានរបស់យើងនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់រួច អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ចានរួច យើងត្រូវលាងចាន លាងសម្អាតចាន ហើយយកទៅទុកនៅក្នុងទូ អញ្ចឹងនៅក្នុង នៅលើឡាបូនេះ យើងឃើញមានក្បាលរ៉ូប៊ីនេទឹកមួយ សម្រាប់បង្ហូរទឹកចេញ អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ទឹកយើងគ្រាន់តែមួលក្បាលរ៉ូប៊ីនេ នោះទឹកម៉ាស៊ីននឹងហូរចេញតាមបំពង់បង្ហូរទឹក ហើយហូរជាមកចូលទៅក្នុងឡាបូសម្រាប់លាងដៃ ឬក៏លាងចាន អញ្ចឹងយើងអាចប្រើប្រាស់ទឹកនោះសម្រាប់លាងដៃ លាងចាន ឬក៏លាងបន្លែរបស់យើងបានអញ្ចឹងរូបភាពទី ១៤ បុរសម្នាក់នោះ គាត់បានដើរមកបើកទូចាន នៅក្នុងផ្ទះបាយ ដើម្បីយកចានគោមមួយផ្សេងទៀតទៅប្រើប្រាស់

Rice (Sakanan) — 11


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទី ១១ នៅក្នុងរូបភាពទី ១១ យើងឃើញមានត្បាល់មួយ អញ្ចឹងត្បាល់សម្រាប់បុកស្រូវ ដោយត្បាល់នោះគឺយើងឃើញជាត្បាល់ជាន់ ដោយយើងធ្វើអំពីឈើ ដោយត្បាល់នោះគឺមានសសរពីរដើម សសរពីរដើមនោះចោះដោយដែកមួយ ហើយមានសសរមួយទៀតនៅកណ្ដាល ដែលមានរាងវែងបន្តិចផ្ដេកទៅមុខ អញ្ចឹងសសរទាំងពីរ ទាំងបីនោះ ភ្ជាប់គ្នាដោយដែកមូលមួយនៅកណ្ដាល ហើយនៅពេលដែលយើងឃើញសសរផ្ដេកនោះ គឺមានចុងម្ខាង គឺមានបណ្ដូល ដូច្នេះគឺ បណ្ដូលនោះ គឺជា យើងហៅថាអង្រែសម្រាប់បុកស្រូវ អញ្ចឹងត្បាល់នេះគឺជាប្រភេទត្បាល់ជាន់ ហើយយើងជាន់នៅចុងម្ខាង ដើម្បីឲ្យចុងម្ខាងទៀតបះ ហើយនៅក្រោមត្បាល់ផ្ដេក ឬក៏ឈើផ្ដេកនោះ គឺយើងឃើញមានត្បាល់មួយ ដែលមានរាងប្រហោងកណ្ដាល ដូច្នេះយើងដាក់ស្រូវចូលទៅក្នុងប្រហោងកណ្ដាលនោះ ហើយយើងជាន់អង្រែ ដើម្បីបុកស្រូវឲ្យចេញជាអង្ករ នេះគឺជាវិធីបុរាណសម្រាប់ធ្វើការបកគ្រាប់ស្រូវ ដើម្បីយកអង្ករ គឺយើងហៅថាបុកស្រូវដើម្បីយកអង្ករ អញ្ចឹងវិធីបុរាណនេះគឺវាពិបាកនៅក្នុងការប្រើប្រាស់បន្តិច ដោយសារតែយើងត្រូវប្រើប្រាស់កម្លាំងច្រើន ដើម្បីបកគ្រាប់ស្រូវ ដើម្បីយកអង្ករពណ៌ អញ្ចឹងដើម្បីមុននឹងបានអង្ករ គឺយើងត្រូវបុកស្រូវជាមុនសិន ដើម្បីឲ្យគ្រាប់ស្រូវទាំងនោះបែក ហើយចេញជាអង្ករមក ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះគឺគេប្រើម៉ាស៊ីន ដូចជាយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពទី ១១ ដដែល ដែលនៅខាងស្ដាំដៃ គឺជាម៉ាស៊ីនកិនស្រូវ អញ្ចឹងនៅសម័យបច្ចុប្បន្ន គេលែងប្រើត្បាល់ជាន់ ឬក៏ត្បាល់បុកស្រូវទៀតហើយ ដោយសារតែវាយូរនិងពិបាក ហើយប្រើប្រាស់កម្លាំងច្រើន ដូច្នេះគេប្រើម៉ាស៊ីនដើម្បីកិនស្រូវតែម្ដង អញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចាក់គ្រាប់ស្រូវរបស់យើង ដែលហាលរួច ដែលហាលស្ងួតរួច ចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីន នោះម៉ាស៊ីននឹងចាប់ផ្ដើមកិន ហើយបំបែកគ្រាប់ស្រូវដោយបកគ្រាប់ស្រូវចេញជាអង្ករភ្លាមអញ្ចឹងអង្ករគឺព័ទ្ធដោយគ្រាប់ស្រូវសំបកស្រូវ អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបកសំបកស្រូវនោះចេញ នឹងមានអង្ករពណ៌នៅក្នុងនោះ អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចាក់គ្រាប់ស្រូវដែលស្ងួត ចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីន ម៉ាស៊ីននឹងធ្វើការបកគ្រាប់ស្រូវនោះឲ្យចេញជាអង្ករពណ៌តែម្ដង គឺវាចំណេញពេល និងមិនសូវពិបាកដល់កម្លាំងមនុស្សផងដែរ ហើយសំបកស្រូវ ដែលបកចេញជាអង្ករហើយ វានឹងក្លាយទៅជាកន្ទក់ ដូច្នេះកន្ទក់គឺយើងអាចយកទៅចិញ្ចឹមសត្វផងដែរ ដូចជាសត្វជ្រូកគឺវាស៊ីកន្ទក់ ដែលជាសំបកស្រូវនោះឯង ហើយអង្ករគឺមនុស្សយកមកបរិភោគ ដូច្នេះនៅក្នុងរូបភាពទី ១១ គឺបង្ហាញអំពីការបកគ្រាប់ស្រូវពីវិធីបុរាណនិងវិធីសម័យ ដោយវិធីបុរាណ គេបកគ្រាប់ស្រូវ ដោយប្រើប្រាស់ត្បាល់បុកស្រូវ ឬក៏ត្បាល់ជាន់ រីឯសម័យ ឬក៏ពេលបច្ចុប្បន្ន គឺយើងប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនកិនស្រូវ ដូច្នេះការបកគ្រាប់ស្រូវគឺមានវិធីពីរ គឺប្រើប្រាស់វិធីបុរាណ និងប្រើប្រាស់វិធីសម័យ ឬក៏បច្ចុប្បន្ន ដោយប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនកិនស្រូវ

Coffee And Soft Drink (Sakanan) — 03


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទីនៅក្នុងរូបភាពទីយើងឃើញថា បុរសម្នាក់នោះ គាត់បានដឹកដៃកូនស្រីរបស់គាត់ចូលមកដល់ហាងកាហ្វេ អញ្ចឹងគាត់បានចូលមកក្នុងហាងកាហ្វេតាមខ្លោងទ្វារ ហើយគាត់នៅតែកាន់ដៃកូនស្រីយ៉ាងជាប់ ព្រោះបុរសម្នាក់នោះគាត់ខ្លាចកូនស្រីរបស់គាត់វង្វេង គាត់បាត់ ឬក៏គាត់បាត់កូនស្រីគាត់ ហើយម្យ៉ាងវិញទៀត ដោយសារតែនាងនៅក្មេង អញ្ចឹងប្រសិនបើគាត់លែងដៃ នាងអាចរត់លេងផ្ដេសផ្ដាស ឬក៏អាចរត់ទៅតាមផ្លូវ អញ្ចឹងប្រសិនបើគាត់រត់ទៅតាមផ្លូវ អាចធ្វើឲ្យមានឡាន ឬក៏ម៉ូតូប៉ះ ឬក៏បុកគាត់ អញ្ចឹងអាចធ្វើឲ្យគាត់មានគ្រោះថ្នាក់បាន ដូច្នេះ ដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពកូនស្រីរបស់គាត់ផង និងដើម្បីកុំឲ្យវង្វេងផង គាត់ត្រូវកាន់ដៃកូនស្រីរបស់គាត់ឲ្យជាប់ ទោះបីជាចូលដល់ក្នុងហាងកាហ្វេក៏ដោយ ព្រោះពេលខ្លះនៅក្នុងហាងកាហ្វេគឺមានមនុស្សច្រើន អញ្ចឹងក្មេងស្រីអាចវង្វេង ដោយសារតែនាងនៅតូចពេក អញ្ចឹងនាងអាចវង្វេងបាន អញ្ចឹងយើងត្រូវតែកាន់ដៃរបស់នាង ដើម្បីកុំឲ្យនាងវង្វេងដែលនៅក្នុងហាងកាហ្វេ នៅក្បែរទ្វារ យើងឃើញមានគេតាំងរូបថតជាច្រើន អញ្ចឹងដើម្បីលម្អនៅក្នុងហាង ម្ចាស់ហាងបានដាក់តាំងរូបថតជាច្រើននៅក្បែរទ្វារនិង