KhmerPronunciationEnglish/Notes#occ
ម្ហូប mhoup food, meal 102/51

Link to overview page
Link to dictionary

Expressing likes 2 — Cultural note


ជនជាតិខ្មែរចូលចិត្តធ្វើម្ហូបដោយដាក់ប្រហុកនៅក្នុងសម្ល មានសម្លប្រហើរ សម្លកកូរ ។ល។ ប្រហុកគឺជាគ្រឿងទេសម្យ៉ាងរបស់ខ្មែរដែលធ្វើអំពីត្រីបុកឲ្យហ្មត់និងផ្អាប់ទុកជនជាតិខ្មែរមួយចំនួននិងជនបរទេសភាគច្រើន មិនចូលចិត្តក្លិនរបស់ប្រហុកនោះទេ

Greetings and leave takings 2 — Dialogue 2


តារា៖ (ស្រែកហៅ) មីង! អញ្ជើញទៅណាមកណាហ្នឹងមីង?
មីងអូ តារាទេ! មីងមានការទៅនោះមួយភ្លែត

មីងអញ្ចឹង មីងរកទៅសិនហើយណា ប្រញាប់ទៅទិញម្ហូប
តារាបាទ សុខសប្បាយមីង

Expressing hunger — Dialogue 2


ម្ដាយនិងកូន
កូនម៉ាក់ មានអីញ៉ាំអត់?
ម្ដាយឃ្លានហើយកូន? ម្ហូបកំពុងធ្វើ ចាំតិចសិនណា
កូនមានអីញ៉ាំតិចតួចសិនអត់ម៉ាក់? ហេវខ្លាំងអា៎កូរពោះគ្រូកម៉ង
ម្ដាយទៅមើលក្នុងទូទឹកកកមើល ប្រហែលមានផ្លែឈើខ្លះ

Expressing likes 1 — Cultural note


មនុស្សជាច្រើនដឹងថាម្ហូបរបស់ជនជាតិថៃភាគច្រើនមានរសជាតិហឹរប្រទេសថៃនិងប្រទេសកម្ពុជាមានវប្បធម៌ស្រដៀងគ្នាមួយចំនួន ប៉ុន្តែ ម្ហូបរបស់ជនជាតិខ្មែរមិនមានរសជាតិហឹរដូចប្រទេសថៃទេម្ហូបខ្មែរមានរសជាតិរៀងផ្អែម ហើយខ្មែរមានបង្អែមជាច្រើនមុខនិងប្លែកពីគ្នា

Asking for repetition — Additional dialogue


ចៅយាយ ពិសាបាយហើយនៅ?
យាយថាម៉េចចៅ? យាយស្ដាប់មិនទាន់ទេនិយាយយឺតៗ។
ចៅខ្ញុំសួរថា យាយពិសាបាយហើយនៅ
យាយអូ យាយហូបហើយៗ
ចៅបានម្ហូបអីយាយ?
យាយហា? ស្ដាប់អត់ទេនិយាយតិចមើល

Talking about the taste of food 1 — Dialogue 1


នៅផ្ទះពិសី
ពិសីវិបុល ម៉េចដែរ? ត្រូវមាត់អត់?
វិបុលឆ្ងាញ់តាស ពិសីពិសីឯងពូកែធ្វើម្ហូបអា៎!
ពិសីនិយាយមែន និយាយលេង? កុំបញ្ជោរខ្ញុំអា៎ប្រាប់តាមត្រង់ម៉ោ ខ្ញុំអត់ខឹងអេ៎
វិបុលឆ្ងាញ់មែនតាស ពិសីខ្ញុំអត់មានកុហកអេ៎
ពិសីអរគុណហើយអីចឹង

Talking about the taste of food 1 — Additional dialogue


នៅភោជនីយដ្ឋាន
ពិសីសាកហាងនេះម្ដងមើល អត់ដែលចូលសោះ
វិបុលហ្នឹងហើយ ឃើញភ្ញៀវច្រើនរាល់តែដង
ពិសីកុម្ម៉ង់ទៅអីចឹង

ពិសីម៉េចដែរ វិបុល? ម្ហូបគេឆ្ងាញ់អត់?
វិបុលមានអី ឆ្ងាញ់បស់គេដែរតាសចុះពិសីត្រូវមាត់អត់?
ពិសីខ្ញុំញ៉ាំទៅឆ្ងាញ់ដែរតាសចាំលើកក្រោយមកទៀត

Talking about the taste of food 2 — Cultural note


នៅពេលមនុស្សម្នាក់មានអាហារដែលខ្លួនចូលចិត្តញ៉ាំតិចមុខ ហើយមិនព្រមញ៉ាំអ្វីដែលខ្លួនមិនចូលចិត្តសោះ ខ្មែរប្រើពាក្យថារើសម្ហូប”។ ភាសាសាមញ្ញហៅថាស៊ីរើស”។ នៅពេលអ្នកឃ្លាខាងក្រោម តើអ្នកដឹងថាជនជាតិខ្មែរកំពុងនិយាយលេងសើចទេ?
ស៊ីរើស មិនមែនរើសស៊ីទេណា
ស្រួលចិញ្ចឹមមែន!

Expressing dislikes 1 — Dialogue 2


វុទ្ធីត្រលប់ពីធ្វើការមកផ្ទះ
វុទ្ធីម៉ាក់ មានអីញ៉ាំអត់? ខ្ញុំឃ្លានអា៎
ម្ដាយម្ហូបអត់ទាន់ឆ្អិនផងញ៉ាំចេកសិនទៅ ម៉េចដែរ?
វុទ្ធីអត់ញ៉ាំអេ៎អត់ចូលចិត្តផង
ម្ដាយចាំម៉ាភ្លែតទៅអីចឹងម្ហូបជិតឆ្អិនហើយ
វុទ្ធីហ្នឹងហើយ អត់អីទេអីចឹងតាមសម្រួលខ្ញុំទៅមុជទឹកសិន

Grilled Fish (Sakanan) — 00 Introduction

សួស្ដី ដែលនៅក្នុងរូបភាពនេះ គឺយើងនឹងនិយាយអំពីការញ៉ាំត្រីអាំងអញ្ចឹងការញ៉ាំត្រីអាំង ដែលជាទូទៅ ត្រីគឺមានច្រើនប្រភេទ ហើយត្រីគឺយើងអាចធ្វើជាមុខម្ហូបបានយ៉ាងច្រើនផងដែរ ដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា យើងអាចយកត្រីមក ជាទូទៅយើងយកត្រីមកអាំង ឬក៏មកចៀន ទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្ត និងទៅតាមអ្វីដែលយើងចង់ញ៉ាំ

Expressing pain — Additional dialogue


លក្ខិណាកើតអីហ្នឹងរតនា?
រតនាខ្ញុំឈឺពោះតាំងពីព្រឹក អត់បាត់សោះអត់ដឹងមកពីអី
លក្ខិណាញ៉ាំអីខុសដឹង?
រតនាអត់ដឹងដែរតែប្រហែលមកពីខ្ញុំញ៉ាំម្ហូបសល់ពីម្សិលមិញហើយមើលទៅ
លក្ខិណាមានរាកអត់?
រតនាដូចជាអត់ផង
លក្ខិណាអញ្ចឹងមិនមែនមកពីញ៉ាំអីខុសទេមើលទៅប្រហែលរតនាឯងឈឺក្រពះហើយ

Talking about the taste of food 2 — Additional dialogue


សុភាគុយទាវគេអីក៏សាបម៉េះ?
ធីតាគេចង់ឲ្យយើងថែមគ្រឿងខ្លួនឯងហើយមើលទៅណេះ! គ្រឿងថែមអីខ្លះអត់?
សុភាថែមអំបិល ថែមស្ករតិចសិនម្ហូបរបស់ធីតាឯង អត់អីអេអ៎?
ធីតាបាយឆាខ្ញុំមែន? មិនបាច់និយាយទេ ដូចញ៉ាំអង្ករអីចឹងរឹងកំព្រឹស
សុភាហាងហ្នឹង ម៉ោតែម្ដងឈប់ម៉ោម៉ង
ធីតាមែនហ្នឹង

Expressing warmth — Additional dialogue


ម្ដាយម្ហូបឆ្អិនហើយកូន ម៉ោ ម៉ោញ៉ាំបាយម្ហូបនៅក្ដៅ ប្រយ័ត្នរលាកមាត់
កូនបើកកង្ហារឲ្យត្រជាក់តិចសិន ចាំញ៉ាំសម្លម្សិលមិញ ក្រែងនៅសល់តាសអីម៉ាក់?
ម្ដាយនៅសល់តាសចាំម៉ាក់យកទៅកម្ដៅឲ្យក្ដៅតិចសិនម្ហូបនេះត្រជាក់តិច ញ៉ាំទៅណា ក្ដៅបានឆ្ងាញ់
កូនមិនបាច់កម្ដៅឲ្យក្ដៅពេកទេម៉ាក់ ក្ដៅល្មមបានហើយ

Talking about the taste of food 2 — Dialogue 1


ធីតារតនា ម៉េចដែរ ម្ហូបខ្ញុំធ្វើ? ឆ្ងាញ់អត់?
រតនាមានអី ធីតា ឆ្ងាញ់ដែរតាស
ធីតាសុភា ម៉េចដែរ ត្រូវមាត់អត់?
សុភាដូចរៀងប្រៃបន្តិច តែមានអី ញ៉ាំបានតាស
ធីតាប្រៃអ៎? ប្រហែលខ្ញុំដាក់អំបិលជ្រុលតិចហើយបើញ៉ាំអត់បានកុំញ៉ាំអីណាញ៉ាំអីផ្សេងវិញទៅ
សុភាមានអី ញ៉ាំបានតាសមិនមែនអត់ឆ្ងាញ់ដល់ថ្នាក់ញ៉ាំអត់បានណា៎

Expressing thanks 2 — Cultural note


នៅប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជានៅប្រទេសផ្សេងដែរ គឺបុរសតែងតែស្ម័គ្រចិត្តចូលទៅជួយ នៅពេលឃើញស្ត្រីកំពុងធ្វើការងារធ្ងន់អ្វីមួយ ពីព្រោះបុរសមានកម្លាំងខ្លាំងជាងស្ត្រីជនជាតិខ្មែរតែងតែចងចាំនិងឲ្យតម្លៃការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកបានយូរអង្វែងណាស់ការជូនជាម្ហូបចំណីចំណុកបន្តិចបន្តួចជាញឹកញាប់ទៅអ្នកជិតខាងអ្នកធ្លាប់មានគុណ ទោះជាមិនមែនក្នុងឱកាសអ្វីជាពិសេសដ៏ដោយ គឺជាទម្លាប់របស់ជនជាតិខ្មែរដើម្បីសម្ដែងការអរគុណ

Expressing concern for other people's welfare — Dialogue 1


សុទ្ធាបូរ៉ា ម៉េចហ្នឹង? អត់ស្រួលខ្លួនមែន?
បូរ៉ាអឹម ញ៉ាំបាយហើយស្រាប់តែចុកពោះម៉ង
សុទ្ធាញ៉ាំអីខុសអេ៎អី?
បូរ៉ាមានណាមិញញ៉ាំតែបាយហ្នឹង ហើយម្ហូបដូចធម្មតា
សុទ្ធាប្រហែលបូរ៉ាឯងរលាកក្រពះហើយញ៉ាំបាយអត់ទៀងអីចឹងហើយ
បូរ៉ាមានប្រេងកូឡាអត់? សាកលាបប្រេងកូឡាសិន
សុទ្ធាលាបប្រេងកូឡាម៉េចបាត់? ទៅពេទ្យឬក៏ទៅហ្វាម៉ាស៊ីឲ្យគេផ្សំថ្នាំឲ្យតិចទៅ

Offering help — Additional dialogue


ធីតាជប់លៀងនៅផ្ទះកញ្ញាថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹង កញ្ញាធ្វើម្ហូបខ្លួនឯងមែន? ឬក៏ទិញស្រាប់?
កញ្ញាខ្ញុំធ្វើម្ហូបខ្លួនឯងតាស ធីតាទិញស្រាប់ថ្លៃ ហើយខ្លាចអត់សូវស្អាត ញ៉ាំទៅឈឺពោះ
ធីតាអីចឹង ខ្ញុំទៅជួយធ្វើម្ហូបកញ្ញា ម៉េចដែរ?
ពិសិដ្ឋធីតាឯងចេះធ្វើម្ហូបតាំងពីអង្កាល់? តិចទៅនាំតែទើសទែង
កញ្ញាមានណាពិសិដ្ឋចេះតែថាឲ្យធីតាធីតា អរគុណច្រើនចុះធីតាអាចម៉ោម៉ោងម៉ានដែរ?

Talking about the taste of food 1 — Cultural note


នៅពេលមានអ្នកសួរអ្នកថាម្ហូបដែលគេធ្វើនោះឆ្ងាញ់អត់ អ្នកត្រូវប្រយ័ត្នក្នុងការនិយាយថាឆ្ងាញ់ព្រោះនៅពេលអ្នកនិយាយថាឆ្ងាញ់!” ឆ្ងាញ់អា៎!” មានន័យថា ឆ្ងាញ់មែនទែនមិនកុហកតែបើអ្នកនិយាយថាឆ្ងាញ់តាស!” មានន័យថាឆ្ងាញ់ល្មម អ្នកសួរអាចគិតថាអ្នកកំពុងនិយាយកុហកហើយបើអ្នកនិយាយថាឆ្ងាញ់តាស មានអី!” អ្នកសួរកាន់តែសង្ស័យថាអ្នកកំពុងនិយាយកុហក

Expressing likes 2 — Additional dialogue


ចំរើនម្សិលមិញ ខ្ញុំទៅសម្ភាសន៍ការងារអ្នកដែលសម្ភាសន៍ខ្ញុំកាចមែនទែន
សុទ្ធាគេនិយាយថាម៉េចខ្លះ?
ចំរើនគាត់សួរខ្ញុំថាចូលចិត្តធ្វើអ្វីខ្លះខ្ញុំថា ខ្ញុំចូលចិត្តអានសៀវភៅ ចូលចិត្តរៀនភាសា ចូលចិត្តធ្វើម្ហូប
សុទ្ធាហើយគាត់ថាម៉េចទៀត?
ចំរើនគាត់ថា ខ្ញុំអត់បាននិយាយថាចូលចិត្តធ្វើការ...
សុទ្ធាគាត់និយាយលេងទេដឹង
ចំរើនខ្ញុំមើលទៅគាត់មិនមែនជាមនុស្សចូលចិត្តនិយាយលេងទេ
សុទ្ធាធ្លាក់បាត់ហើយអីចឹង

Expressing dislikes 2A — Dialogue


ម្លិះធារី កំពុងធ្វើអីហ្នឹង?
ធារីកំពុងលាងចានហត់ដល់ហើយធ្វើម្ហូបហើយ ត្រូវលាងចានទៀត
ម្លិះធ្វើម្ហូបម្ដងៗអីចឹងហើយស្រួលបំផុត មានតែទៅក្រៅញ៉ាំ
ធារីខ្ញុំអត់ចូលចិត្តទៅញ៉ាំក្រៅទេ ព្រោះខ្លាចគេធ្វើគគ្រិចមិនមែនថាមិនចូលចិត្តធ្វើម្ហូបទេ គ្រាន់តែពេលខ្លះចានឆ្នាំងប្រឡាក់ច្រើនពេក
ម្លិះទុកឲ្យខ្ញុំលាងវិញណាទៅសម្រាកទៅ
ធារីអរគុណ ម្លិះអត់អីទេ ជិតរួចហើយឲ្យភ្ញៀវលាងចានម៉េចទេ!