KhmerPronunciationEnglish/Notes#occ
បន្ថែម bɑntʰaem 1. to add (to), increase
2. to supplement, replenish
3. additionally, in addition to
39/23

Link to overview page
Link to dictionary

Grilled Fish (Sakanan) — 16


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទី ១៦ នៅក្នុងរូបភាពទី ១៦ យើងឃើញថា បន្ទាប់ពីគាត់ញ៉ាំត្រីអាំងហើយ គាត់ក៏បានញ៉ាំជាមួយនឹងបន្លែផងដែរ អញ្ចឹងជាទូទៅត្រីអាំងគឺយើងតែងតែញ៉ាំជាមួយនឹងបន្លែ ឬក៏យើងហៅថាអន្លក់ ដើម្បីបន្ថែមរសជាតិវាឲ្យកាន់តែឆ្ងាញ់ ព្រោះត្រីអាំងគឺមានទឹកជ្រលក់ ដូច្នេះទឹកជ្រលក់គឺយើងញ៉ាំជាមួយបន្លែផងដែរ ដើម្បីឲ្យឆ្ងាញ់ ឲ្យកាន់តែឆ្ងាញ់ អញ្ចឹងបន្លែដែលយើងញ៉ាំជាមួយផ្ទាប់ យើងហៅថាផ្ទាប់ជាមួយនឹងត្រីអាំង ជាមួយនឹងទឹកជ្រលក់ យើងហៅបន្លែនោះថាអន្លក់ អញ្ចឹងអន្លក់ជាទូទៅគឺជាបន្លែខ្ចីមានដូចជាត្រសក់ មានដូចជាស្ពៃ មានដូចជីរជាដើម អញ្ចឹងយើងអាចញ៉ាំជាមួយនឹងសាច់ត្រី ផ្ទាប់ជាមួយនឹងសាច់ត្រី ផ្ទាប់ជាមួយនឹងទឹកជ្រលក់ ហើយយើងយកមកញ៉ាំ ដែលយើងហៅថាវាជាអន្លក់

Introducing oneself to others — Cultural note


នៅប្រទេសកម្ពុជា ការណែនាំខ្លួនឯងចំពោះមនុស្សទើបតែជួបគ្នាដំបូង ផ្ដើមឡើងដោយពាក្យថា សួស្ដី (អាយុប្រហែលគ្នា មិនចាំបាច់លើកដៃសំពះទេ) ពាក្យថា ជម្រាបសួរ (អាយុមើលទៅច្រើនជាង គួរលើកដៃសំពះផងដែរ)។ បន្ទាប់មក ភាគច្រើនណែនាំខ្លួនដោយខ្លីបំផុត គឺគ្រាន់តែប្រាប់ឈ្មោះតែប៉ុណ្ណោះ (ករណីណែនាំខ្លួនទៅកាន់មនុស្សតែម្នាក់ តិចនាក់ ហើយពេលវេលាតិច) ឬក៏បន្ថែមដោយស្រុកកំណើត និងមុខរបរសព្វថ្ងៃ គឺថា ខ្ញុំឈ្មោះ ... ស្រុកកំណើតនៅ ... រាល់ថ្ងៃរៀន/ធ្វើការនៅ ... (ករណីណែនាំខ្លួនទៅកាន់មនុស្សច្រើន គេឲ្យពេលវេលាច្រើនសម្រាប់ណែនាំ)។ គឺថាយើងមិនចាំបាច់ត្រូវរៀបរាប់ព័ត៌មានច្រើនអំពីខ្លួនឯងតាំងពីដំបូងឡើយ គឺរង់ចាំឆ្លើយនឹងសំណួររបស់គូសន្ទនា ដូចជា
ផ្ទះនៅណាដែរ?
អាយុប៉ុន្មានហើយ? (ដើម្បីដឹងថាអាយុបងប្អូន)
ចំណង់ចំណូលចិត្តអីគេ?
ជាដើមចំពោះការណែនាំខ្លួននៅកន្លែងធ្វើការ ភាគច្រើន យើងតែងតែប្រាប់ឈ្មោះផ្នែកដែលខ្លួននៅ បន្ទាប់ពីប្រាប់ឈ្មោះ គឺថា ខ្ញុំឈ្មោះ ... នៅផ្នែក ...។

Personal Hygiene (Sakanan) — 09


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទីនៅក្នុងរូបភាពទីបន្ទាប់ពីគាត់ដុសសាប៊ូនឹងក្បាលរបស់គាត់មួយសន្ទុះក្រោយមក គឺគាត់ដុសសាប៊ូក្បាលរបស់គាត់ ដែលគាត់មានអារម្មណ៍ថា ក្បាលរបស់គាត់ស្អាតហើយ បន្ទាប់មកគាត់ក៏បើកទឹកផ្កាឈូកឲ្យខ្លាំង អញ្ចឹងគាត់បើកទឹកឲ្យខ្លាំង ដើម្បីលាងជម្រះសាប៊ូចេញពីក្បាលរបស់គាត់ ដែលជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរូបភាពនេះ គឺគាត់កំពុងតែលាងជម្រះសម្អាតសាប៊ូ ដើម្បីឲ្យអស់ចេញពីក្បាលរបស់គាត់ អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដុសសាប៊ូ គឺជាតិក្អែលទាំងអស់ និងអង្គែនៅជាប់នឹងសាប៊ូ ដូច្នេះដើម្បីសម្អាតសាប៊ូនោះ ឬក៏ដើម្បីសម្អាតក្អែលនិងអង្គែនោះចេញពីក្បាល យើងត្រូវតែបើកទឹក ដើម្បីដុសលាងសាប៊ូចេញពីក្បាលរបស់យើងឲ្យអស់ ដើម្បីឲ្យក្អែលហូរទៅតាមទឹកសាប៊ូនោះផងដែរ ព្រោះប្រសិនបើយើងអត់លាងជម្រះសាប៊ូចេញពីក្បាលទេ សាប៊ូនឹងកក អញ្ចឹងសាប៊ូកក់សក់នឹងកកនៅលើក្បាល ហើយបង្កើតជាអង្គែថែមទៀត អញ្ចឹងក្បាលយើងអត់ស្អាត មិនត្រឹមតែមិនស្អាតនោះទេ ថែមទាំងមានមេរោគបន្ថែមទៀតផងដែរ ដូច្នេះនៅពេលដែលយើងកក់សក់រួច យើងត្រូវតែលាងសម្អាតវាជាមួយនឹងទឹកស្អាត ឲ្យអស់ទាំងសាប៊ូ និងអស់ទាំងអង្គែ

Laundry (Sakanan) — 07


ចូលមកដល់រូបភាពទីនៅក្នុងរូបភាពទីយើងឃើញថា បន្ទាប់ពីគាត់ចាក់ទឹកសាប៊ូចូលទៅក្នុងកែវមួយហើយ គាត់ក៏បានយកកែវនោះ ដើម្បីចាក់ទឹកសាប៊ូចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីនដែលគាត់បានដាក់ខោអាវចូល អញ្ចឹងម៉ាស៊ីនបោកខោអាវ បន្ទាប់ពីគាត់ដាក់ខោអាវដែលប្រឡាក់ចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីនហើយ គាត់ក៏បានបន្ថែមសាប៊ូចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីននោះទៀត ដើម្បីឲ្យវាលាងជម្រះខោអាវឲ្យបានស្អាត ព្រោះប្រសិនបើយើងបោកមិនប្រើប្រាស់សាប៊ូនោះទេ គឺយើងបោកអត់ស្អាតនោះទេ ព្រោះស្នាមប្រឡាក់គឺនៅកាន់ជាប់នឹងសាច់ក្រណាត់តែម្ដង ដូច្នេះយើងត្រូវតែប្រើប្រាស់សាប៊ូ ដើម្បីឲ្យសាប៊ូទៅលាងជម្រះខោអាវរបស់យើងឲ្យបានកាន់តែស្អាត នៅក្នុងរូបភាពទីដដែលនេះ នៅខាងស្ដាំដៃ គឺយើងឃើញរូបភាពនៅខាងស្ដាំដៃនេះ គឺបុរសម្នាក់នោះ បន្ទាប់ពីគាត់ដាក់ខោអាវ គាត់ដាក់សាប៊ូចូលរួចហើយ បុរសម្នាក់នោះ គាត់ក៏បានបិទគម្របម៉ាស៊ីនមកវិញ អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងដាក់ខោអាវចូលរួចហើយ ហើយនិងដាក់សាប៊ូចូល យើងត្រូវតែបិទគម្របម៉ាស៊ីនដើម្បីដំណើរការម៉ាស៊ីន ប្រសិនបើយើងមិនបិទគម្របនោះទេ ម៉ាស៊ីនបោកខោអាវក៏មិនអាចដំណើរការបានដែរ ដូច្នេះគាត់ត្រូវតែបិទគម្រប ដើម្បីឲ្យម៉ាស៊ីនដំណើរការបាន

Noodle Soup (Sakanan) — 14


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទី ១៤ នៅក្នុងរូបភាពទី ១៤ យើងឃើញថា បន្ទាប់ពីគាត់បានទទួលចានមីទាំងអស់ហើយ ក្មេងប្រុសទីក្មេងប្រុសទីដែលបានកុម្ម៉ង់មីមានទឹកស៊ុបហ្នឹង គាត់ក៏បានបន្ថែមគ្រឿងចូលទៅក្នុងចានមីរបស់គាត់ ដែលនៅក្នុងរូបភាពទីនេះ យើងឃើញគាត់បានបន្ថែមដូចជាម្ទេស អញ្ចឹងដោយសារតែគាត់ចូលចិត្តរសជាតិហឹរអញ្ចឹងរូបភាពទី ១៤ នេះ គឺនៅខាងឆ្វេងដៃ រូបភាពខាងឆ្វេងដៃគឺគាត់កំពុងតែថែមម្ទេស ចូលទៅក្នុងចានមីរបស់គាត់ ដោយយើងឃើញគាត់ដាក់ម្ទេសមួយស្លាបព្រាតូច ឬក៏មួយកូនស្លាបព្រាដើម្បីញ៉ាំបន្ទាប់មកទៀត រូបភាពទី ១៤ ដែលនៅខាងស្ដាំដៃ គឺគាត់ក៏បន្ថែមទឹកខ្មេះចូលផងដែរអញ្ចឹងទឹកខ្មេះគឺមានរសជាតិជូរ ដូច្នេះប្រសិនបើគាត់ដាក់ទឹកខ្មេះ និងដាក់ម្ទេស បានន័យថាគាត់ចូលចិត្តរសជាតិជូរនិងហឹរអញ្ចឹងទឹកខ្មេះ គឺជូរដូចក្រូចឆ្មារដែរ ពេលខ្លះយើងប្រើក្រូចឆ្មារ ក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងប្រើទឹកខ្មេះដើម្បីលាយផ្សំគ្រឿង ដែលជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរូបភាពនេះ គេអត់ប្រើក្រូចឆ្មារទេ គឺគេប្រើទឹកខ្មេះជំនួសក្រូចឆ្មារវិញ ក៏ប៉ុន្តែវាមានរសជាតិជូរដូចគ្នា ដោយម្ទេសមានរសជាតិហឹរ និងទឹកខ្មេះមានរសជាតិជូរ

Post Office (Sakanan) — 16


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទី ១៦ នៅក្នុងរូបភាពទី ១៦ យើងឃើញបន្ទាប់ពីគាត់បិទស្កុតរួចរាល់ហើយ គាត់បានបិទស្កុតលើប្រអប់របស់គាត់រួចរាល់ហើយ គាត់ក៏បានយកខ្សែមកចងបន្ថែមទៀត អញ្ចឹងដោយសារតែស្កុត ពេលខ្លះគាត់ខ្លាចស្កុតរបស់គាត់របូត ឬក៏ស្កុតបិទអត់ជាប់ អញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យប្រអប់របស់គាត់ខូចខាត ឬក៏អាចធ្វើឲ្យសៀវភៅរបស់គាត់ខ្ចាយចេញពីប្រអប់ ដូច្នេះបន្ទាប់ពីគាត់បិទស្កុតរួចរាល់ហើយ គាត់ក៏បានយកខ្សែមកចងបន្ថែមពីលើមួយដងទៀត ឬក៏បន្ថែមពីលើមួយជាន់ទៀត ដើម្បីឲ្យប្រាកដថាប្រអប់របស់គាត់គឺមានសុវត្ថិភាពនិងរឹងមាំល្អ គឺអត់នឹង អត់ងាយខូចខាត ឬក៏អត់ងាយខ្ចាយ ឬក៏អត់ងាយរហែកនោះទេ នៅពេលដែលគេដាក់អីវ៉ាន់គរលើគ្នាច្រើន ដោយសារតែនៅក្នុងការិយាល័យប្រៃសណីយ៍ គឺមានអីវ៉ាន់ច្រើនដែលត្រូវផ្ញើចេញម្ដងៗ ដូច្នេះអីវ៉ាន់ទាំងអស់នឹងត្រូវដាក់គរលើគ្នា សង្កត់លើគ្នា អញ្ចឹងប្រសិនបើយើងធ្វើឲ្យប្រអប់យើងអត់មាំទេ គឺវាអាចនឹងខូចខាត ដូច្នេះបុរសម្នាក់នេះ បន្ទាប់ពីគាត់បិទស្កុតទៅលើប្រអប់របស់គាត់យ៉ាងជាប់ហើយ គាត់ក៏បានយកខ្សែមករុំពីលើមួយជាន់ទៀត ដើម្បីឲ្យប្រាកដថាប្រអប់របស់គាត់គឺរឹងមាំល្អ

Going To The ATM (Sakanan) — 01


នៅក្នុងរូបភាពទីបាទ នៅក្នុងរូបភាពទីយើងឃើញថា មានស្ត្រីម្នាក់ ឬក៏នារីម្នាក់ បាទ គាត់មានអាយុប្រហែលជាម្ភៃប្រាំឆ្នាំ អញ្ចឹងនារីនោះ គាត់មានសក់វែងពណ៌ខ្មៅ គាត់ពាក់អាវពណ៌ទឹកសមុទ្រដៃវែង បាទ ហើយគាត់ស្លៀកសំពត់ពណ៌ ហើយនៅលើឆ្វេង ខាងឆ្វេងដៃរបស់គាត់ គាត់បាន ស្មារបស់គាត់ គាត់បានស្ពាយកាបូបធំមួយ អញ្ចឹងគាត់ស្ពាយកាបូបធំពណ៌នៅលើស្មាខាងស្ដាំរបស់គាត់ បាទ នៅលើស្មាខាងស្ដាំ ហើយដៃទាំងពីររបស់គាត់ គាត់បានចាប់កូនកាបូបមួយ អញ្ចឹងកូនកាបូបនោះ គឺជាកូនកាបូបលុយ បាទ ដៃទាំងពីររបស់គាត់កំពុងតែកាន់កាបូបលុយពណ៌ទឹកក្រូច ហើយគាត់ពិនិត្យមើលទៅក្នុងកាបូបលុយនោះ អញ្ចឹងគាត់ពិនិត្យមើលហើយ គាត់បានដឹងថា កាបូបរបស់គាត់គឺមិនមានលុយនោះទេ យើងឃើញរូបភាពលុយដែលមានដុះស្លាបកំពុងតែហោះ អញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពនេះ បានន័យថាលុយរបស់គាត់គឺហោះចេញពីកាបូបអស់ហើយ បានន័យថាគាត់ចំណាយលុយនៅក្នុងកាបូបលុយរបស់គាត់អស់ទាំងអស់តែម្ដង ទើបគាត់គិតអំពីលុយដែលមានស្លាបហោះចេញ អញ្ចឹងនារីម្នាក់នោះ បានពិនិត្យទៅលើកាបូបលុយរបស់គាត់ ហើយគាត់ដឹងថា គាត់បានចំណាយលុយនៅក្នុងកាបូបអស់ហើយ ដូច្នេះគាត់ត្រូវការលុយបន្ថែមទៀត

Fried Rice (Sakanan) — 10


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទី ១០ នៅក្នុងរូបភាពទី ១០ ដោយសារតែនារីម្នាក់នោះ គាត់បានកុម្ម៉ង់បាយឆាលាយជាមួយនឹងពងទាចៀន សាច់ជ្រូក ដូច្នេះនៅពេលដែលគាត់ នៅពេលដែលអ្នកលក់គាត់បានឆាបាយជាមួយនឹងសាច់ជ្រូករួចរាល់ហើយ អញ្ចឹងគាត់នៅខ្វះមួយមុខទៀត គឺគាត់នៅខ្វះមួយមុខទៀត ដែលមួយមុខនោះ គឺជាពងទាចៀន ឬក៏ពងមាន់ចៀន ដូច្នេះដោយសារតែអ្នកទិញរបស់គាត់ ឬក៏អតិថិជនរបស់គាត់ កុម្ម៉ង់បាយឆាពងទាចៀនលាយសាច់ជ្រូក អញ្ចឹងអ្នកលក់ នៅពេលដែលគាត់ឆាបាយរួចរាល់ហើយ គាត់ចាក់បាយចូលទៅក្នុងចានសំប៉ែតមួយ បន្ទាប់មកគាត់យកខ្ទះនោះ ដើម្បីមកចៀនពងទាទៀត ដូច្នេះពងទាចៀន ពេលខ្លះតម្រូវតាមអតិថិជន ដោយសារតែអ្នកខ្លះចូលចិត្តញ៉ាំពងទាចៀនដែលឆ្អិនល្អ អញ្ចឹងគាត់អាចប្រាប់ទៅអ្នកលក់ថាឲ្យចៀនឲ្យឆ្អិន ចំណែកឯអ្នកខ្លះទៀត គាត់ចូលចិត្តញ៉ាំពងទាចៀន ដែលអត់សូវឆ្អិន បានន័យថាយើងហៅថាជ័រព្នៅ ពងទាចៀនជ័រព្នៅ ដូច្នេះអ្នកលក់គាត់ចៀនអត់សូវឆ្អិនទេ អញ្ចឹងទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អតិថិជន ដើម្បីកុម្ម៉ង់ទៅអ្នកលក់ថាតើយើងចង់ញ៉ាំពងទាដែលឆ្អិន ឬក៏មិនឆ្អិន អញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពទី ១០ គឺគាត់កំពុងតែចៀនពងទា ដើម្បីដាក់ទៅលើបាយឆានោះបន្ថែមទៀត ដោយសារតែនារីម្នាក់នោះ គាត់បានកុម្ម៉ង់បាយឆាលាយនឹងពងទាចៀន

Doing The Dishes (Sakanan) — 07


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទីនៅក្នុងរូបភាពទីយើងឃើញថា បន្ទាប់ពីគាត់ដុស ខំប្រឹងដុសសម្អាតមួយសន្ទុះ ក្រោយមកយើងឃើញចានរបស់គាត់នៅតែប្រឡាក់ដដែល អញ្ចឹងបានន័យថាចាននោះគឺប្រឡាក់ខ្លាំង គឺប្រឡាក់ខ្លាញ់ ឬក៏ប្រឡាក់ជាតិទឹកស៊ុប ឬក៏ជាតិច្រើន ដូច្នេះវាពិបាកនឹងការដុសសម្អាតខ្លាំងណាស់ អញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែធ្វើការដុសសម្អាតម្ដងទៀត ដែលនៅក្នុងរូបភាពនេះយើងឃើញថា បន្ទាប់ពីគាត់ដុសបន្តិចក្រោយមក គាត់លើកចានឡើងមើល ថាតើចាននោះស្អាតហើយឬនៅ អញ្ចឹងប្រសិនបើចានអត់ទាន់ស្អាត គាត់ដុសបន្ថែមទៀត ប៉ុន្តែបើចានស្អាតហើយ គាត់នឹងយកចាននោះទៅលាងជម្រះដើម្បីយកទៅទុក អញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពនេះ យើងឃើញក្មេងប្រុសម្នាក់នោះ គាត់យកដៃឆ្វេងរបស់គាត់កាន់ចានឡើង ហើយគាត់លើកចានឡើងលើ អញ្ចឹងចានដែលគាត់កំពុងតែដុសអម្បាញ់មិញនេះ គាត់លើកឡើងលើ ហើយពិនិត្យ អញ្ចឹងភ្នែករបស់គាត់មើលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ទៅក្នុងចាននោះ ថាតើចាននោះបាត់អស់ស្នាមប្រឡាក់ហើយឬនៅ ឬក៏លាងជម្រះបានស្អាតហើយឬនៅ អញ្ចឹងគាត់ក៏បានលើកចាននោះឡើងមើលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុត ហើយដៃម្ខាងទៀតរបស់គាត់ គឺជាដៃស្ដាំ ដែលគាត់កំពុងតែកាន់អេប៉ុងសម្រាប់លាងចាន អញ្ចឹងប្រសិនបើចាននោះអត់ទាន់ស្អាតល្អទេ គាត់យកអេប៉ុងដែលនៅដៃខាងស្ដាំនោះ ដុសចានបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពទីនេះ ក្មេងប្រុសនោះ គាត់ពិនិត្យមើលថាតើចាននោះគាត់លាងបានស្អាតហើយឬនៅ

Noodle Soup (Sakanan) — 13


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទី ១៣ នៅក្នុងរូបភាពទី ១៣ យើងឃើញថា បន្ទាប់ពីគាត់ហែកស្រោមចង្កឹះហើយ យើងឃើញពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បានបើកប្រអប់មួយ អញ្ចឹងនៅលើតុរបស់ពួកគេក៏មានប្រអប់មួយដែរ សម្រាប់ដាក់ស្លាបព្រា អញ្ចឹងប្រអប់នោះគឺជាប្រអប់សម្រាប់ដាក់ស្លាបព្រា ដើម្បីរក្សាអនាម័យកុំឲ្យស្លាបព្រានោះប្រឡាក់ដី ដូច្នេះហើយ អ្នកលក់ក៏បានយកស្លាបព្រាទៅដាក់ក្នុងប្រអប់បិទជិតមួយអញ្ចឹងប្រសិនបើគាត់ដាក់ក្នុងប្រអប់បិទជិត គឺដីអត់ហុយចូលទេដោយដីទាំងអស់នោះគឺអត់ហុយចូលប្រអប់ទេ អញ្ចឹងប្រអប់របស់គាត់អត់ប្រឡាក់នោះទេអញ្ចឹងពួកគេទាំងពីរនាក់ ក៏បានបើកប្រអប់មួយដើម្បីយកស្លាបព្រាចេញពីប្រអប់នោះហើយបន្ទាប់មកយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពទី ១៣ ដដែល បន្ទាប់ពីពួកគេយកស្លាបព្រាចេញពីប្រអប់នោះហើយ ពួកគេក៏បានយកស្លាបព្រានោះមកជូតនឹងក្រដាសអនាម័យអញ្ចឹងជាទូទៅនៅលើតុគុយទាវតែងតែមានក្រដាសអនាម័យមួយប្រអប់ផងដែរ ដើម្បីឲ្យអតិថិជនជូតចង្កឹះ និងជូតស្លាបព្រារបស់ពួកគេអញ្ចឹងជាទូទៅយើងញ៉ាំមី ឬក៏ញ៉ាំគុយទាវដោយប្រើចង្កឹះ ក៏ប៉ុន្តែស្លាបព្រាគឺយើងយកដើម្បីហុតទឹកស៊ុបអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពនេះ ក្មេងប្រុសទីគាត់ក៏បានយកស្លាបព្រា ដើម្បីជូតសម្អាត ដើម្បីធ្វើការហុតទឹកស៊ុបរបស់គាត់ ដោយសារតែគាត់កុម្ម៉ង់មីមានទឹកស៊ុបអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យប្រាកដថាស្លាបព្រានោះស្អាត គឺត្រូវជូតបន្ថែមទៀតដោយប្រើក្រដាសអនាម័យ

Coffee And Soft Drink (Sakanan) — 09


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទីនៅក្នុងរូបភាពទីយើងឃើញ បន្ទាប់ពីគាត់ចាក់ទឹកក្រូចឲ្យកូនស្រីរបស់គាត់ហើយ បុរសម្នាក់នោះ គាត់ក៏បានយកស្ករសមកលាយជាមួយនឹងកាហ្វេរបស់គាត់ម្ដងអញ្ចឹងដោយសារតែកាហ្វេខ្មៅ គឺវាមានរសជាតិល្វីងខ្លាំង ព្រោះវាអត់មានទាន់លាយស្ករទេ អញ្ចឹងអ្នកដែលឆុងកាហ្វេ គាត់អត់ទាន់លាយស្ករឲ្យទេ ព្រោះគាត់អត់ដឹងថាអតិថិជនរបស់គាត់ត្រូវការរសជាតិអ្វីត្រូវការល្វីង ឬក៏ផ្អែម អញ្ចឹងគាត់ឆុងហើយគាត់អត់ដាក់ស្ករទេ គឺចាំឲ្យអតិថិជនរបស់គាត់លាយខ្លួនឯងអញ្ចឹងដោយសារតែអតិថិជនខ្លះ គឺគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំកាហ្វេល្វីងខ្លាំង ដូច្នេះគាត់អត់លាយស្ករទេ គឺគាត់ឆុងហើយគាត់ញ៉ាំតែម្ដងចំណែកអ្នកខ្លះទៀតគឺគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំកាហ្វេដែលល្វីងតិចឬក៏ល្វីងល្មម អញ្ចឹងគាត់អាចលាយស្ករបន្ថែមមួយស្លាបព្រា ឬក៏ពីរស្លាបព្រា រួចកូរឲ្យសព្វ ដើម្បីឲ្យស្កររលាយ ហើយញ៉ាំទៅមានរសជាតិឆ្ងាញ់តាមអ្វីដែលគាត់ត្រូវការចំណែកអ្នកខ្លះទៀត គាត់អត់ចូលចិត្តល្វីងខ្លាំង អញ្ចឹងគាត់អាចលាយនឹងទឹកដោះគោ ដែលយើងហៅថា កាហ្វេទឹកដោះគោអញ្ចឹងយើងអាចលាយបានច្រើន ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរូបភាពទីដោយសារតែបុរសម្នាក់នោះ គាត់អត់សូវចូលចិត្តល្វីង ដូច្នេះគាត់ក៏បានយកស្ករសមួយស្លាបព្រា មកចាក់ចូលទៅក្នុងកែវកាហ្វេរបស់គាត់ ឬក៏ចាក់ចូលទៅក្នុងពែងកាហ្វេ យើងហៅថាពែងកាហ្វេអញ្ចឹងគាត់យកស្ករសចាក់ចូល ដោយសារតែគាត់អត់សូវចូលចិត្តល្វីង ដូច្នេះគាត់ត្រូវការផ្អែមតិចអញ្ចឹងគាត់លាយស្ករសដើម្បីឲ្យមានរសជាតិផ្អែមនៅក្នុងរូបភាពទីនេះ

Grilled Fish (Sakanan) — 04


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទីនៅក្នុងរូបភាពទីយើងឃើញថា បន្ទាប់ពីគាត់បានទិញត្រីចំនួនមួយក្បាលហើយ បន្ទាប់មកបុរសម្នាក់នោះ គាត់ក៏បានប្រាប់ទៅអ្នកលក់ គាត់បានលើកដៃជាសញ្ញាឡើងពីរ បានន័យថាគាត់លើកដៃម្រាមពីរឡើង ដៃស្ដាំរបស់គាត់គឺលើកម្រាមពីរ ដើម្បីប្រាប់ទៅអ្នកលក់ថា គាត់ត្រូវការបាយពីរកញ្ចប់ អញ្ចឹងដោយសារតែនៅផ្ទះគាត់មានគ្នាចំនួនពីរនាក់ ប្រហែលជាគាត់មានគ្នាចំនួនពីរនាក់ ដូច្នេះគាត់ទិញបាយដំណើបចំនួនពីរកញ្ចប់ ប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាទូទៅយើងញ៉ាំបាយធម្មតា គឺយើងអត់ញ៉ាំបាយដំណើបទេ ដោយសារតែបាយដំណើបគឺវារៀងស្អិត អញ្ចឹងវាពិបាកញ៉ាំ ដូច្នេះគឺយើងញ៉ាំបាយអង្ករខ្សាយ គេហៅថាអង្ករខ្សាយ អញ្ចឹងជាបាយមួយដែលមានពណ៌ ហើយអត់សូវស្អិតនោះទេ ដូច្នេះនៅកម្ពុជាគឺយើងញ៉ាំបាយអង្ករខ្សាយ គឺយើងអត់ញ៉ាំបាយដំណើបទេអញ្ចឹងបុរសម្នាក់នោះ គាត់បានប្រាប់ទៅអ្នកលក់ដើម្បីទិញបាយចំនួនពីរកញ្ចប់បន្ថែមទៀត បន្ទាប់ពីគាត់ទិញត្រីហើយ ដូច្នេះគាត់បានលើកដៃចំនួនពីរឡើង ដើម្បីប្រាប់ទៅអ្នកលក់ឲ្យអ្នកលក់ខ្ចប់បាយចំនួនពីរកញ្ចប់យកមកឲ្យគាត់ ដែលរូបភាពទីនេះ យើងឃើញអ្នកលក់ គាត់បានកាន់បាយចំនួនពីរកញ្ចប់យកមកឲ្យបុរសម្នាក់នោះ ដែលគាត់លើកបាយចំនួនពីរកញ្ចប់ឡើង ហើយគាត់បានចង្អុលទៅកាន់កញ្ចប់បាយទាំងនោះ ដើម្បីប្រាប់ទៅដល់បុរសម្នាក់នោះទៅតាមតម្រូវការរបស់គាត់ អញ្ចឹងគាត់កាន់បាយពីរកញ្ចប់ ដែលបាយទាំងពីរកញ្ចប់គឺដាក់នៅក្នុងកញ្ចប់មួយគឺ មួយកញ្ចប់មួយ មួយកញ្ចប់មួយ សម្រាប់មនុស្សពីរនាក់ អញ្ចឹងបាយពីរកញ្ចប់សម្រាប់មនុស្សពីរនាក់

Personal Hygiene (Sakanan) — 07


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទីនៅក្នុងរូបភាពទីយើងឃើញថា បន្ទាប់ពីក្មេងប្រុសម្នាក់នោះ គាត់លាបហ្វូមទៅលើមាត់របស់គាត់ ឬក៏កន្លែងណាដែលមានពុកមាត់ហើយ គាត់ក៏បានយកដងឡាម ដែលមានផ្លែឡាមនៅក្នុងនោះ យកមកកោរពុកមាត់របស់គាត់ចេញ អញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពនេះ យើងឃើញថា ដៃឆ្វេងរបស់គាត់ គាត់កាន់ដងឡាមពណ៌បៃតងមួយ ដែលដងឡាមនោះគឺមានឡាមនៅក្នុងនោះផងដែរ អញ្ចឹងគាត់យកមកកោរពុកមាត់របស់គាត់ចេញ ដោយគាត់កោរកន្លែងណាដែលត្រូវបានលាបហ្វូម អញ្ចឹងគាត់កោរបណ្ដើរ គាត់ឆ្លុះមើលកញ្ចក់បណ្ដើរ ថាតើគាត់កោរស្អាតហើយឬនៅ អញ្ចឹងប្រសិនបើគាត់កោរនៅសល់ពុកមាត់បន្តិចបន្តួច គាត់ត្រូវតែកោរបន្ថែម ដើម្បីអស់ពុកមាត់ចេញពីមាត់របស់គាត់ អញ្ចឹងក្នុងការកោរពុកមាត់ យើងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នផងដែរ ដោយសារតែឡាមគឺមុត អញ្ចឹងឡាមគឺមុត ដូច្នេះប្រសិនបើយើងកោរអត់ប្រុងប្រយ័ត្នទេ យើងអាចមុតមាត់របស់យើង ឬក៏មុតថ្ពាល់របស់យើងបាន ដូច្នេះយើងត្រូវកោរដោយមានការប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ច ដោយយើងត្រូវឆ្លុះកញ្ចក់មើល ថាតើការកោររបស់យើងស្អាតហើយឬនៅ អញ្ចឹងប្រសិនបើកោរអត់ស្អាតទេ យើងត្រូវកោរម្ដងទៀត ប៉ុន្តែយើងត្រូវកោរដោយប្រុងប្រយ័ត្ន ដែលជាក់ស្ដែងក្មេងប្រុសម្នាក់នេះ គាត់កោរបណ្ដើរ គាត់ឆ្លុះកញ្ចក់បណ្ដើរ គាត់ប្រុងប្រយ័ត្នជាទីបំផុត ព្រោះគាត់ខ្លាចមុតថ្ពាល់របស់គាត់ ហើយយើងឃើញដៃឆ្វេងរបស់គាត់កាន់ដងឡាម ហើយដៃស្ដាំគាត់កាន់កូនកន្សែងមួយ ដើម្បីជូតចេញ អញ្ចឹងគាត់មានកូនកន្សែងដើម្បីជូតមាត់របស់គាត់នៅពេលដែលគាត់កោររួច ហើយគាត់ជូតហ្វូមចេញ ឬក៏គាត់ជូតឲ្យមាត់របស់គាត់ស្ងួតបន្ទាប់ពីកោរពុកមាត់

Fried Rice (Sakanan) — 11


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទី ១១ នៅក្នុងរូបភាពទី ១១ យើងឃើញថា បន្ទាប់ពីគាត់ចៀនពងទាឆ្អិនហើយ អញ្ចឹងពងទាចៀន បាយឆាពងទាចៀន គឺឆ្អិនហើយ នៅពេលដែលគាត់ចៀនពងទាមកនេះ ដូច្នេះអ្នកលក់ក៏បានយកពងទាដែលចៀនឆ្អិន យកមកចាក់ចូលទៅក្នុងបាយឆា ដែល[គាត់ដាក់]នៅក្នុងចានសំប៉ែតអម្បាញ់មិញអញ្ចឹងបាយឆាដែលឆ្អិនរួច គឺយើងដាក់នៅក្នុងចានសំប៉ែតមួយ បន្ទាប់មកទៀតអ្នកលក់ក៏បានយកពងទាចៀន ដែលចៀនឆ្អិនរួចហ្នឹង មកចាក់បន្ថែមពីលើបាយឆានោះ ដើម្បីឲ្យទៅជាបាយឆាពងទាចៀន អញ្ចឹងគាត់បានធ្វើតាមអ្វី ដែលអ្នកទិញឬក៏អតិថិជនរបស់គាត់កុម្ម៉ង់ ដើម្បីឲ្យគាត់ធ្វើ ព្រោះនៅពេលដែលយើងទៅកុម្ម៉ង់បាយឆាឬក៏មីឆានៅតាមផ្លូវ យើងអាចកុម្ម៉ង់រសជាតិបាន ដោយយើងប្រាប់ទៅអ្នកលក់ថាតើយើងចង់ញ៉ាំរសជាតិអ្វី ហើយមានលាយអ្វីខ្លះ ដូចជាយើងចង់ញ៉ាំតែសាច់គោ ឬក៏ញ៉ាំតែបាយឆាសាច់ជ្រូកទទេ ឬក៏បាយឆាសាច់ជ្រូកលាយបន្លែ និងលាយពងទាចៀន អញ្ចឹងយើងអាច យើងអាចហៅឬក៏ប្រាប់ទៅអ្នកលក់បាន យើងអាចប្រាប់ទៅអ្នកលក់ទៅតាមអ្វីដែលយើងចង់ញ៉ាំ ដែលជាក់ស្ដែងនារីម្នាក់នេះ គាត់បានហៅបាយឆា មានសាច់គោ មានសាច់ជ្រូក មានបន្លែ និងមានពងទាចៀនផងដែរ ដូច្នេះអ្នកលក់គាត់ចម្អិនបាយឆា ដែលលាយសាច់ជ្រូក លាយបន្លែ និងលាយពងទាចៀនឲ្យទៅអតិថិជនរបស់គាត់ ដោយយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពនេះ គឺគាត់បញ្ចប់ការឆាបាយរបស់គាត់ ដោយគាត់យកពងទាចៀនដែលឆ្អិន មកដាក់នៅលើបាយឆារបស់គាត់

Personal Hygiene (Sakanan) — 08


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទីនៅក្នុងរូបភាពទីបន្ទាប់ពីក្មេងប្រុសម្នាក់នោះ គាត់កោរពុកមាត់រួចរាល់ហើយ គាត់ក៏បានចូលមកក្នុងបន្ទប់ទឹក ឬក៏កន្លែងងូតទឹក ដើម្បីងូតទឹក អញ្ចឹងក្មេងប្រុសម្នាក់នោះ គាត់បានដោះខោអាវគាត់ចេញទាំងអស់ គឺគាត់បានដោះអាវ និងស្រាតខោរបស់គាត់ចេញ បន្ទាប់មកគាត់ដើរចូលទៅក្នុងបន្ទប់ទឹក ដែលគាត់ងូតទឹកនិងកក់សក់របស់គាត់ អញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពនេះ គឺគាត់ងូតទឹកផ្កាឈូក ដោយសារតែគាត់នៅក្នុងផ្ទះដែលមានឧបករណ៍ទំនើប ដូច្នេះគាត់មានទឹកផ្កាឈូកដើម្បីងូត អញ្ចឹងគាត់គ្រាន់តែឈរនៅក្រោមទុយោទឹកផ្កាឈូក ហើយគាត់បើកទឹក នោះទឹកនឹងចេញមក ដើម្បីឲ្យគាត់ងូតទឹកជាក់ជាពុំខាន ហើយនៅក្នុងរូបភាពនេះ គឺគាត់កំពុងតែកក់សក់ អញ្ចឹងជាទូទៅយើងតែងតែសម្អាតសក់យើងយ៉ាងតិចពីរដងទៅបីដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ ដើម្បីកុំឲ្យមានអង្គែ និងដើម្បីកុំឲ្យមានក្អែលនៅជាប់ក្បាលរបស់យើង ដោយសាប៊ូកក់សក់ គឺមានច្រើនប្រភេទ ដែលយើងមានសាប៊ូកម្ចាត់អង្គែ សាប៊ូបណ្ដុះសក់ សាប៊ូដើម្បីការពារសក់កុំឲ្យជ្រុះ ហើយនិងសាប៊ូដើម្បីធ្វើឲ្យសក់ទន់រលោងជាដើម អញ្ចឹងប្រសិនបើយើងមានក្បាល យើងមានបញ្ហាអង្គែច្រើន យើងត្រូវប្រើប្រាស់សាប៊ូកក់សក់កម្ចាត់អង្គែ ដើម្បីដុសសម្អាតអង្គែនិងក្អែលចេញពីលើក្បាលរបស់យើងឲ្យបានស្អាត ប្រសិនបើយើងមានបញ្ហាជ្រុះសក់ យើងត្រូវប្រើប្រាស់សាប៊ូដែលការពារសម្រាប់កុំឲ្យការជ្រុះសក់ ដើម្បីកក់ក្បាលរបស់យើង កុំឲ្យវាជ្រុះសក់ និងដើម្បីឲ្យដុសសក់ថ្មីបន្ថែមទៀត អញ្ចឹងសាប៊ូមានច្រើនប្រភេទ ហើយយើងប្រើប្រាស់សាប៊ូទៅតាមប្រភេទនៃសក់របស់យើង យើងអត់ត្រូវប្រើប្រាស់ផ្ដេសផ្ដាសនោះទេ ព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យយើងប៉ះពាល់ដល់សក់ ហើយអាចធ្វើឲ្យសក់យើងជ្រុះបាន អញ្ចឹងក្មេងប្រុសម្នាក់នេះ គាត់សម្អាតខ្លួនប្រាណរបស់គាត់ ហើយគាត់សម្អាតសក់ក្បាលរបស់គាត់យ៉ាងស្អាត ដែលគាត់កំពុងតែកក់សាប៊ូ នៅពេលដែលគាត់ងូតទឹក

Noodle Soup (Sakanan) — 06


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទីរូបភាពទីបន្ទាប់ពីពួកគេបានដើរមកដល់តុដើម្បីអង្គុយហើយ ពួកគេក៏បានចូលអង្គុយនៅលើកៅអីអញ្ចឹងពួកគេអង្គុយទល់មុខគ្នា ដោយពួកគេអង្គុយទល់មុខគ្នា ដោយក្មេងប្រុសដែលមានសក់បះ ឬក៏ក្មេងប្រុសទីគាត់អង្គុយខាងឆ្វេង ចំណែកឯក្មេងប្រុសទីដែលស្លៀកខោពណ៌ខ្មៅ គាត់អង្គុយខាងស្ដាំដោយពួកគេទាំងពីរអ្នកគឺអង្គុយទល់មុខគ្នា ហើយមានកូនតុតូចមួយនៅចំកណ្ដាលអញ្ចឹងកូនតុតូចនោះ គឺសម្រាប់ដាក់ចានគុយទាវ ឬក៏ចានមីដើម្បីញ៉ាំ ហើយនៅលើកូនតុនោះគឺយើងឃើញមានគ្រឿងទេសជាច្រើនអញ្ចឹងគ្រឿងទេសហ្នឹង គឺជាគ្រឿងសម្រាប់ផ្សំរសជាតិ នៅក្នុងការញ៉ាំមីឬក៏ញ៉ាំគុយទាវ អញ្ចឹងពេលណាដែលយើងញ៉ាំ គឺយើងប្រើគ្រឿងទេសដើម្បីផ្សំរសជាតិវាឲ្យបានឆ្ងាញ់បន្ថែមទៀត ដោយសារតែពេលខ្លះទឹកស៊ុបអត់ត្រូវចិត្តរបស់យើងទេ ដូច្នេះយើងត្រូវថែមគ្រឿង ដើម្បីឲ្យចំរសជាតិដែលយើងចូលចិត្តអញ្ចឹងរូបភាពទីបន្ទាប់ពីក្មេងប្រុសទាំងពីរអ្នក គាត់មកដល់អង្គុយលើតុហើយ គាត់អង្គុយលើកៅអីនៅក្បែរតុនោះហើយ ក្មេងប្រុសទីក៏បានលើកដៃឡើង អញ្ចឹងគាត់លើកដៃស្ដាំគាត់ឡើង ដែលនៅក្នុងរូបភាពនេះ យើងឃើញថាគាត់លើកដៃឡើងដើម្បីជាសញ្ញាហៅអ្នកលក់អញ្ចឹងជាទូទៅពេលខ្លះ ប្រសិនបើយើងទៅក្នុងហាង យើងហៅអ្នកលក់អត់ទេ ក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះយើង[...] យើងគ្រាន់តែលើកដៃជាសញ្ញា នោះអ្នកលក់មើលឃើញ នៅពេលដែលអ្នកលក់មើលឃើញ អ្នកលក់នឹងមករកយើងជាក់ជាពុំខានដោយជាក់ស្ដែងក្មេងប្រុស[អ្នក]ម្នាក់នេះ គាត់បានលើកដៃឡើង ដើម្បីហៅអ្នកលក់ ក្នុងការធ្វើកុម្ម៉ង់ ក្នុងការកុម្ម៉ង់ ដើម្បីញ៉ាំគុយទាវ ឬក៏ញ៉ាំមីអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពទីក្រោយពីពួកគេបានចូលអង្គុយលើតុហើយ ពួកគេក៏បានហៅអ្នកលក់ដើម្បីកុម្ម៉ង់អាហារញ៉ាំ

Doing The Dishes (Sakanan) — 08


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទីនៅក្នុងរូបភាពទីយើងឃើញថា បន្ទាប់ពីក្មេងប្រុសនោះគាត់បានពិនិត្យមើលចានមួយសន្ទុះ ក្រោយមកគាត់ឃើញថាចានដែលគាត់កំពុងលាងនោះគឺអត់ទាន់ស្អាតទេ អញ្ចឹងនៅមានស្នាមប្រឡាក់ជាច្រើនដែលនៅក្នុងចាននោះ ដែលវាមានជាប់នូវខ្លាញ់ ឬក៏ជាប់នូវចំណីអាហារកាកសំណល់ផ្សេងនៅក្នុងចាន អញ្ចឹងធ្វើឲ្យចានអត់ទាន់ស្អាត ដូច្នេះគាត់ក៏ខំប្រឹងដុសម្ដងទៀតដោយនៅក្នុងរូបភាពទីយើងឃើញក្មេងប្រុសម្នាក់នោះ គាត់បានយកចានមកកៀបនឹងជង្គង់របស់គាត់ គាត់យកចានគោមនោះមកកៀបនឹងជង្គង់ រួចហើយដាក់ទឹកសាប៊ូចូលទៅក្នុងចានគោមនោះ ដោយគាត់ដាក់ទឹកសាប៊ូចូលក្នុងចានគោម ហើយគាត់យកប្រដាប់លាងចានរបស់គាត់មកដុសចូលទៅក្នុងចានយ៉ាងខ្លាំង ម្ដងនេះគឺគាត់ដុសខ្លាំងជាងមុន ដើម្បីឲ្យអស់ស្នាមប្រឡាក់ អញ្ចឹងយើងឃើញគាត់ធ្វើ ទឹកមុខរបស់គាត់គឺប្រឹង ដោយគាត់ញេញធ្មេញ និងភ្នែករបស់គាត់សម្លឹងទៅក្នុងចាន ដោយដៃរបស់គាត់កំពុងតែដុសចាននោះយ៉ាងខ្លាំង គឺគាត់ដុសខ្លាំងដើម្បីឲ្យអស់ស្នាមប្រឡាក់ និងដើម្បីឲ្យស្អាត អញ្ចឹងប្រសិនបើយើងលាងចានអត់ស្អាតទេ នៅពេលដែលម្ចាស់ហាងគាត់យកចាននោះទៅប្រើប្រាស់ គឺគាត់ប្រើប្រាស់អត់បានទេ ដោយសារតែចានប្រឡាក់ អញ្ចឹងម្ចាស់ហាងនឹងស្ដីបន្ទោសប្រសិនបើគាត់លាងអត់ស្អាត ដូច្នេះគាត់ត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យចានដែលគាត់លាងគឺស្អាតទាំងអស់ អញ្ចឹងគាត់នឹងទទួលបានការសរសើរពីម្ចាស់ហាងថាគាត់ធ្វើការដោយយកចិត្តទុកដាក់ ប៉ុន្តែប្រសិនបើចានអត់ស្អាត គាត់នឹងទទួលការស្ដីបន្ទោស ហើយភ្ញៀវក៏អត់ចូលហាងរបស់គាត់ទៀតដែរ ដោយសារតែហាងរបស់គាត់គ្មានអនាម័យ ដូច្នេះហើយក្មេងប្រុសម្នាក់នេះ គាត់ត្រូវតែដុសចានឲ្យបានខ្លាំងនិងឲ្យបានស្អាត ដើម្បីឲ្យចានទាំងអស់មានអនាម័យ និងម្ចាស់ហាងសរសើរគាត់ថាគាត់ធ្វើការបានល្អ ហើយនិងមានភ្ញៀវចូលមកហាងគាត់បន្ថែមទៀត

Breaking A Bowl (Sakanan) — 11


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទី ១១ រូបភាពទី ១១ បន្ទាប់ពីគាត់ដាក់ប្រដាប់កើបសំរាម ជាមួយនឹងអំបោស មកកន្លែងដើមនៅក្នុងបន្ទប់ដាក់សម្ភារៈរបស់គាត់វិញហើយ អញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់យកមកដាក់ទុកវិញហើយ បុរសម្នាក់នោះ គាត់ក៏បានអូសបំពង់បឺតធូលី ចេញពីក្នុងបន្ទប់ដាក់សម្ភារៈរបស់គាត់ម្ដងទៀត អញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់អូសបំពង់បឺតធូលី បានន័យថាគាត់កំពុងតែយកទៅបឺតកម្ទេចកម្ទីដែលនៅសល់ អញ្ចឹងវាអាចនឹងគាត់បោសអត់ស្អាត គាត់គិតថាគាត់បោសអត់ទាន់ស្អាត ដូច្នេះគាត់ត្រូវប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនបូមធូលី ដើម្បីបូមកម្ទេចកម្ទីដែលគាត់មើលអត់ឃើញបន្ថែមទៀត អញ្ចឹងម៉ាស៊ីនបូមធូលីគឺធំ គឺមានធ្ងន់ អញ្ចឹងគឺយើងលើក អត់ត្រូវលើកនោះទេ គឺយើងពិបាកក្នុងការលើក ដូច្នេះម៉ាស៊ីនបូមធូលីគឺមានតែងតែមានកង់រុញ អញ្ចឹងយើងអាចអូសម៉ាស៊ីនបូមធូលីនោះ ដោយសារតែវាមានកង់ អញ្ចឹងវា[...]រអិល ងាយស្រួលក្នុងការអូស អញ្ចឹងយើងអត់ចាំបាច់លើកនោះទេ ដែលជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរូបភាពទី ១១ នេះ គឺបុរសម្នាក់នោះ គាត់បានកាន់បំពង់ ឬក៏ទុយោម៉ាស៊ីនបូមធូលី ហើយអូសវាចេញទៅក្រៅ ដែលយើងឃើញម៉ាស៊ីនបូមធូលីនោះគឺមានពណ៌ខៀវ ហើយមានកង់ចំនួនប៉ុន្តែដោយសារតែយើងមើលពីចំហៀង អញ្ចឹងយើងឃើញកង់តែតែប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងគឺម៉ាស៊ីនបូមធូលីគឺមានកង់ចំនួនដែលម៉ាស៊ីនបូមធូលីគឺប្រើប្រាស់អគ្គិសនី ដូច្នេះយើងឃើញនៅគូទម៉ាស៊ីនបូមធូលីនោះ ឬនៅខាងក្រោម គឺយើងឃើញមានខ្សែភ្លើងមួយ ខ្សែភ្លើងមួយខ្សែ អញ្ចឹងខ្សែភ្លើងនោះគឺចុងម្ខាងគឺជាប់នឹងម៉ាស៊ីនបូមធូលី រីឯចុងម្ខាងទៀត គឺជាប់ទៅនឹងជញ្ជាំង ឬក៏ឌូយដោត អញ្ចឹងវាជាប់ទៅនឹងព្រីភ្លើងដែលនៅជាប់ជញ្ជាំង ដោយសារតែម៉ាស៊ីនបូមធូលីគឺប្រើប្រាស់អគ្គិសនី ដូច្នេះគឺយើងត្រូវដោតខ្សែភ្លើងជាប់ទៅនឹងព្រីភ្លើង ឬក៏ប្រភពអគ្គិសនីផ្សេងដើម្បីឲ្យម៉ាស៊ីនបូមធូលីដំណើរការបាន អញ្ចឹងបុរសម្នាក់