KhmerPronunciationEnglish/Notes#occ
ទៅដល់ tɨv dɑl 1. to arrive, to reach, to go to
2. until, up to
3. to, toward
113/76

Link to overview page
Link to dictionary

Saying “Have a good trip!” — Dialogue 2


ស្រីខួចអីចឹង ខ្ញុំទៅហើយណាបង
បងប្រុសអឺ ប្រយ័ត្នប្រយែងសុខសប្បាយតាមផ្លូវពេលទៅដល់ តេប្រាប់បងផង
ស្រីខួចចា៎ស បងបងពេលទៅវិញ ប្រយ័ត្នប្រយែងផង

Introducing someone else to others — Additional dialogue


ធារីបងបូរ៉ា ទៅញ៉ាំអីជាមួយពួកខ្ញុំអត់?
បូរ៉ាទៅដល់ណាដែរ?
តារានៅមុខនេះទេតើបងតស់ ទៅញ៉ាំអីជុំគ្នាម្ដង!
បូរ៉ាតស់ ទៅក៏ទៅ!

Expressing sleepiness — Additional dialogue 2


អស់កម្លាំងខ្លាំង
សុផលម៉ោងម៉ានហើយ?
ផានិតម៉ោងម៉ាដណ្ដប់ចេញពីហ្នឹង ទៅណាទៀត?
សុផលទៅទះ! ងុយដេកសឹងប្រកាច់ហើយទៅដល់ទះ ដឹងតែត្រង់ភ្លឹងដល់ព្រឹកម៉ង

Expressing love — Monologues 1


ការគិតក្នុងចិត្ត
តារានឹកនារីដល់ហើយបើនារីបានម៉ោជាមួយខ្ញុំដែរ មិនដឹងសប្បាយចិត្តម៉េចទេ
នារីមិនដឹងបងតារាម៉េចហើយទេនៀកទៅដល់ខេត្តនៅទេ? សូមឲ្យគាត់សុខសប្បាយ

Issuing a command — Additional dialogue


បងប្រុសណារី ទៅយកសៀវភៅឲ្យបងតិចមើល នៅលើតុបងអា៎
ណារីបងមិនទៅយកខ្លួនឯង? ខ្ញុំម៉េចដឹងសៀវភៅមួយណាទៅ?
បងប្រុសសៀវភៅពណ៌បៃតងទៅដល់ឃើញហើយទៅយកតិចម៉ោ
ណារីហ៊ើយ! ធុញបងឯងអា៎

Expressing frustration — Dialogue 3


រង់ចាំមិត្តភក្តិ
សេរីអាឡូ និមល មកដល់ណាហើយ? ខ្ញុំចាំយូរហើយនៀក កាលណាបានម៉ោដល់?
និមលខ្ញុំអាឡែងតែស្ទះចរាចរណ៍ ជិតទៅដល់ហើយចាំតិចទៅណា
សេរីងាប់ហើយ ចាំឡើងចង់ពីរម៉ោងហើយខ្ញុំរវល់អា៎ណា
និមលឲ្យខ្ញុំធ្វើម៉េចអីចឹង បើខ្ញុំកំពុងតែជាប់នៅនេះដែរ? ខ្ញុំមិនមែនចង់ឯណា
សេរីឥឡូវអញ្ចេះទៅ ចាំជួបគ្នាថ្ងៃក្រោយខ្ញុំទៅសិនហើយ អត់មានពេលអង្គុយចាំអីចឹងអេ៎

Making suggestions in which the speaker is included — Additional dialogue


នៅសួនកម្សាន្ត
វិចិត្រផារី តស់ទៅញ៉ាំអីសិន ខ្ញុំឃ្លានហើយនៅមុខនោះមានហាងលក់ភីហ្សាមួយ
ផារីវិចិត្រឃ្លានហើយអ៎? ខ្ញុំដូចជាអត់ទាន់ឃ្លានផង តែស្រេកទឹកវិចិត្រទៅហាងនុងមុនទៅខ្ញុំទៅទិញទឹកកកឈូសនៅនោះសិន ហើយចាំជុំគ្នាវិញនៅហាងភីហ្សានុងម៉ង
វិចិត្រអីចឹងក៏បានចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់?
ផារីមិនបាច់ទេចាំខ្ញុំទៅដល់ ខ្ញុំកុម្ម៉ង់ខ្លួនឯងក៏បាន

Breaking appointments — Additional dialogue


ប្អូនស្រីអាឡូ បង! បងឯងមកដល់នៅ?
បងប្រុសអូនឯងនៅណា?
ប្អូនស្រីនៅហាងកុំព្យូទ័រក្រែងយើងណាត់គ្នាមកជួយមើលកុំព្យូទ័រឲ្យពួកម៉ាកខ្ញុំអ៎?
បងប្រុសអូ! ង៉ៃហ្នឹងង៉ៃសៅរ៍អា៎? ភ្លេចឲ្យឈឹង!
ប្អូនស្រីងាប់! ចេះភ្លេចទៅកើតឥឡូវបងឯងម៉ោបានអេ៎?
បងប្រុសបងប្រហែលមួយម៉ោងទៀតបានទៅដល់ដើរមើលលេងសិនទៅតិចទៀតទៅដល់ហើយ
ប្អូនស្រីម៉ោឲ្យលឿនម៉ោអីចឹងពួកខ្ញុំចាំបងឯងនេះ!

Receiving/welcoming visitors and paying visits to others — Additional dialogue


វណ្ណាអាឡូ សុភាព! ខ្ញុំវណ្ណាអា៎ង៉ៃហ្នឹង សុភាពទំនេរអេ៎? ខ្ញុំចង់ទៅជួបនិយាយតិច
សុភាពទំនេរតាសវណ្ណាចង់ម៉ោម៉ោងម៉ាន? ហើយមានរឿងអីអ៎?
វណ្ណាចាំជួបគ្នាចាំនិយាយម៉ោងដប់អីខ្ញុំទៅដល់ម៉េចដែរ?
សុភាពមានអី បានតាសមកដល់ចុចកណ្ដឹងម៉ោណា
...
វណ្ណាអីចឹង ខ្ញុំគិតរកទៅវិញហើយណា សុភាពអរគុណច្រើន
សុភាពនៅញ៉ាំបាយសិនអីវណ្ណា?
វណ្ណាអត់អីទេ ខ្ញុំមានណាត់បន្ទាប់ពីហ្នឹង

Making appointments for meetings — Dialogue 1


នារីតេទូរស័ព្ទទៅកញ្ញា
កញ្ញាអាឡូ?
នារីអាឡូ កញ្ញាខ្ញុំនារីអា៎សុខសប្បាយអត់?
កញ្ញាខ្ញុំសុខសប្បាយតាសចុះនារី?
នារីខ្ញុំសុខសប្បាយដែរតាសង៉ៃអាទិត្យហ្នឹង កញ្ញាទំនេរអត់? ទៅញ៉ាំអីជាមួយគ្នាម្ដងអី?
កញ្ញាមានអីម៉ោងម៉ាន? នៅហាងលើកមុនមែន?
នារីម៉ោងប្រហែលម៉ាណ្ដប់អី ម៉េចដែរ? ទៅហាងទើបបើកថ្មីនៅម្ដុំស្តាតអូឡាំពិកវិញអី ស្គាល់អត់?
កញ្ញាម៉ោងម៉ាណ្ដប់បានតាសខ្ញុំអត់ស្គាល់ហាងហ្នុងផង ចាំទៅដល់ស្តាតអូឡាំពិក ចាំខ្ញុំតេប្រាប់នារី

Pickpocket (Sakanan) — 09


នៅក្នុងរូបភាពទីនៅក្នុងរូបភាពទីយើងឃើញថា បន្តិចក្រោយមក រថភ្លើងក៏មកដល់គោលដៅទីពីរ អញ្ចឹងជាទូទៅផ្លូវរថភ្លើងនីមួយៗ គឺមានស្ថានីយរថភ្លើងជាច្រើន បាទ ស្ថានីយរថភ្លើងជាច្រើន ដូចថានៅពេលដែលទៅដល់គោលដៅមួយ គឺមានស្ថានីយរថភ្លើងមួយ ដូច្នេះគ្រប់ស្ថានីយទាំងអស់រថភ្លើងត្រូវតែឈប់ អញ្ចឹងពេលនៅដល់ស្ថានីយមួយរថភ្លើងត្រូវតែឈប់ ដើម្បីដាក់អ្នកដំណើរចុះ និងឲ្យអ្នកដំណើរផ្សេងទៀតឡើង អញ្ចឹងហើយនៅក្នុងរូបភាពទីនេះ រថភ្លើងនោះបានមកដល់គោលដៅទីពីរ ដែលតម្រូវឲ្យរថភ្លើងនោះឈប់ ហើយបើកទ្វារឲ្យអ្នកដំណើរនៅខាងក្នុងចេញ និងអ្នកដំណើរនៅខាងក្រៅចូល

Calming someone down — Dialogue 1


ភ័យ
លីដាសុគន្ធ ម៉េចហ្នឹង? មើលទៅដូចភ័យម៉េះ? មានរឿងអីអ៎?
សុគន្ធខ្ញុំទើបនឹកឃើញ ម្សិលមិញ ខ្ញុំដូចច្រឡំផ្ញើឯកសារទៅក្រុមហ៊ុនខុស ... តិចមានបញ្ហាអីទៅ បង?
លីដាកុំអាលភ័យចាំទៅដល់ក្រុមហ៊ុន ពិនិត្យមើលឲ្យច្បាស់សិនមើលទោះជាផ្ញើខុស បើឯកសារមិនសូវសំខាន់ ក៏អត់មានបញ្ហាអីដែរ
សុគន្ធអីចឹងអ៎បង? ប៉ុន្តែ បើមេដឹង ខ្ញុំច្បាស់ជាត្រូវមាត់ហើយ
លីដាត្រូវមាត់ ត្រូវទៅខុសតិចតួច មានអីអ្នកណាដែលមិនដែលធ្វើខុស? មានតែអ្នកអត់ធ្វើ បានអត់ដែលខុស

Alms Round (Sakanan) — 14


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទី ១៤ រូបភាពទី ១៤ គឺជារូបភាពរបស់ព្រះសង្ឃដែលកំពុងតែសូត្រធម៌ឲ្យពរអញ្ចឹងបានន័យថាបន្ទាប់ពីគាត់ទទួលបានចង្ហាន់ហើយ ព្រះសង្ឃត្រូវតែសូត្រធម៌ឲ្យពរដល់អ្នកដាក់ចង្ហាន់ទៅដល់ព្រះសង្ឃ ដើម្បីឧទ្ទិស ឬក៏ដើម្បីជូនពរដល់អ្នកដែលបានដាក់ចង្ហាន់ឲ្យបានសម្រេចនូវបំណងប្រាថ្នាផ្សេងរបស់គេ ដែលបានប៉ងអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពនេះ យើងឃើញព្រះសង្ឃកំពុងតែកាន់បាត្រ ដៃទាំងពីររបស់ព្រះសង្ឃកំពុងតែកាន់បាត្រ ហើយព្រះសង្ឃកំពុងតែសូត្រធម៌ ដើម្បីឲ្យពរទៅដល់ស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់នោះ ជាមួយនឹងចៅស្រីរបស់គាត់ ឲ្យគាត់សម្រេចបំណងប្រាថ្នាផ្សេងទៅតាមការផ្សងរបស់គាត់

Coffee And Soft Drink (Sakanan) — 05


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទីនៅក្នុងរូបភាពទីបន្ទាប់ពីអ្នកបម្រើបានសួរទៅកាន់បុរសដែលជាឪពុករួចរាល់ហើយ អញ្ចឹងគាត់បានងាកមកសួរក្មេងស្រីនោះម្ដង ថាតើក្មេងស្រីនោះចង់ញ៉ាំអ្វី អញ្ចឹងក្មេងស្រីនោះ គាត់ក៏បានប្រាប់ទៅដល់អ្នកបម្រើថា គាត់ប្រហែលជាចង់ញ៉ាំកូកាកូឡា ឬក៏ទឹកក្រូចផ្សេងៗ។ អញ្ចឹងដោយសារតែគាត់ជាក្មេង អញ្ចឹងនៅពេលដែលក្មេងគឺគាត់អត់ចូលចិត្តញ៉ាំកាហ្វេនោះទេ ព្រោះកាហ្វេ គឺសម្រាប់តែមនុស្សធំតែប៉ុណ្ណោះ ប្រសិនបើក្មេងញ៉ាំ គឺអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពបានអញ្ចឹងគាត់ចង់ញ៉ាំជាទឹកក្រូចវិញ គាត់អត់ចង់ញ៉ាំកាហ្វេដូចប៉ារបស់គាត់ទេដែលយើងឃើញគាត់កុម្ម៉ង់ដូចជាកូកាកូឡា ឬក៏ Fanta ឬក៏ Sprite ជាដើម ដើម្បីញ៉ាំ

Cutting One’s Finger (Sakanan) — 15


នៅក្នុងរូបភាពទី ១៥ នៅក្នុងរូបភាពទី ១៥ យើងឃើញថា បន្ទាប់ពីបុរសនោះបានធ្វើម្ហូបរួចរាល់ហើយ បាទ បុរសម្នាក់នោះ គាត់ធ្វើម្ហូបរួចរាល់ហើយ គាត់ក៏បាននឹកឃើញទៅដល់បង់បិទដំបៅដែលអស់ បាទ អញ្ចឹងហើយគាត់ក៏បានយកប្រអប់បង់បិទដំបៅមកចាក់មើលម្ដងទៀតថាតើវាអស់ហើយឬនៅ បាទ នៅក្នុងរូបភាពនេះ គាត់យកដៃឆ្វេងរបស់គាត់កាន់បង់បិទដំបៅ កាន់ប្រអប់បង់បិទដំបៅ លើកឡើងលើ ហើយចាក់ចុះក្រោម អញ្ចឹងមាត់បង់បិទដំបៅគឺចាក់ចុះក្រោម ដើម្បីឲ្យបង់បិទដំបៅធ្លាក់ ក៏ប៉ុន្តែពុំមានបង់បិទដំបៅធ្លាក់នោះទេ ដូច្នេះហើយគាត់ក៏បានគិតទៅដល់បង់បិទដំបៅថាតើវាអស់ហើយឬនៅ អញ្ចឹងគាត់បានសួរខ្លួនឯងថា បង់បិទដំបៅនេះអស់ហើយឬនៅ យើងឃើញបង់បិទដំបៅដែលគាត់កំពុងតែគិត ហើយមានសញ្ញាសួរនៅក្បែរនោះ អញ្ចឹងបានន័យថា នៅពេលដែលគាត់ចាក់បង់បិទដំបៅចេញពីប្រអប់[...] មិនមានចេញនោះទេ បានន័យថាបង់បិទដំបៅរបស់គាត់អស់ហើយ

Alms Round (Sakanan) — 11


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទី ១១ នៅក្នុងរូបភាពទី ១១ យើងឃើញថា បន្ទាប់ពីព្រះសង្ឃបើកបាត្ររួចរាល់ហើយ បើកគម្របបាត្រហើយ ស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់នោះ គាត់ក៏បានយកកញ្ចប់បាយទៅដាក់ចូលទៅក្នុងបាត្ររបស់ព្រះសង្ឃ អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបួងសួងរួចហើយ យើងកាន់កញ្ចប់បាយរបស់យើងបួងសួងរួចហើយ យើងត្រូវយកចង្ហាន់របស់យើងទៅដាក់នៅក្នុងបាត្ររបស់ព្រះសង្ឃ ដើម្បីប្រគេនទៅដល់ព្រះសង្ឃអញ្ចឹងជាទូទៅ មនុស្សស្រីអត់អាចប៉ះពាល់ព្រះសង្ឃបានទេ ដោយសារតែព្រះសង្ឃ វិន័យរបស់ព្រះសង្ឃ គឺមិនឲ្យប៉ះពាល់មនុស្សស្រី ដូច្នេះយើងធ្វើយ៉ាងណា ប្រសិនបើយើងជាមនុស្សស្រី យើងត្រូវតែប្រយ័ត្នមិនត្រូវប៉ះពាល់ព្រះសង្ឃនោះទេ ព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យយើងបាបបាន ហើយព្រះសង្ឃគឺខុសវិន័យសង្ឃផងដែរ ដូច្នេះប្រសិនបើមនុស្សប្រុសគឺអត់អីទេ គឺប៉ះអត់អីទេ ប៉ុន្តែមនុស្សស្រីគឺយើងអត់ត្រូវប៉ះព្រះសង្ឃជាដាច់ខាតដែលយើងឃើញស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់នេះ គឺគាត់គ្រាន់តែយកកញ្ចប់បាយដាក់ទៅក្នុងបាត្រព្រះសង្ឃ គឺគាត់អត់ឲ្យប៉ះព្រះសង្ឃនោះទេ

Grilled Fish (Sakanan) — 07


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទីនៅក្នុងរូបភាពទីយើងឃើញថា បន្ទាប់ពីគាត់បានកុម្ម៉ង់ទិញបាយ និងត្រី ជាមួយនឹងបន្លែ និងទឹកជ្រលក់រួចរាល់ហើយ គាត់បានខ្ចប់ចំណីអាហារទាំងនោះ ចូលទៅក្នុងថង់ធំមួយរួចហើយ អញ្ចឹងគាត់ក៏បានប្រគល់លុយទៅឲ្យអ្នកលក់ អញ្ចឹងជាទូទៅគឺអ្នកលក់ត្រូវឲ្យលុយ ត្រូវឲ្យរបស់ទៅដល់អ្នកទិញ ចំណែកឯអ្នកទិញត្រូវប្រគល់លុយទៅឲ្យអ្នកលក់ថ្លៃរបស់ដែលជាក់ស្ដែងគឺបុរសដែលពាក់អាវលឿង គាត់បានទិញត្រី ទិញបាយ ជាមួយនឹងទឹកជ្រលក់ ជាមួយនឹងបន្លែផ្សេងពីបុរសដែលជាអ្នកលក់ ដែលពាក់អាវពណ៌ស្វាយ អញ្ចឹងបុរសដែលពាក់អាវលឿងគឺជាអ្នកទិញ ឬក៏ជាអតិថិជន ដូច្នេះគាត់ត្រូវប្រគល់លុយទៅឲ្យបុរសដែលជាអ្នកលក់ អញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពនេះគឺ បុរសដែលពាក់អាវលឿងកំពុងតែប្រគល់លុយ ឬក៏សាច់ប្រាក់ទៅឲ្យបុរសដែលពាក់អាវពណ៌ស្វាយ ហើយបុរសដែលពាក់អាវពណ៌ស្វាយដែលជាអ្នកលក់ ក៏បានលូកដៃទទួលយកប្រាក់ថ្លៃត្រីរបស់គាត់ផងដែរ ដូច្នេះពួកគាត់គឺទូទាត់គ្នាដោយប្រើសាច់ប្រាក់

Alms Round (Sakanan) — 00 Introduction

សួស្ដី នៅក្នុងរូបភាពនេះគឺយើងនឹងនិយាយអំពីការដាក់បាត្រលោក ឬក៏ការដាក់បាត្រព្រះសង្ឃអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយដែលយើងកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនា ដូច្នេះហើយព្រះពុទ្ធសាសនាគឺមានព្រះសង្ឃអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា គឺយើងគោរពបូជាព្រះសង្ឃ បានន័យថាយើងចាត់ទុកព្រះសង្ឃ គឺជាមនុស្សដែលមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់ យើងគោរពបូជា ហើយយើងតែងតែគោរពព្រះសង្ឃ ព្រោះថាព្រះសង្ឃគឺជាតំណាងនៃព្រះពុទ្ធអញ្ចឹងជាទូទៅនៅពេលព្រឹក ព្រះសង្ឃតែងតែនិមន្តបិណ្ឌបាត បិណ្ឌបាតគឺមានន័យថានិមន្តដើររកចង្ហាន់ ដែល អ្នកដែលកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាតែងតែដាក់ចង្ហាន់ទៅដល់ព្រះសង្ឃ យើងហៅថាដាក់បាត្រ ឬក៏ហៅថារាប់បាត្រអញ្ចឹងពេលព្រឹកឡើងព្រះសង្ឃតែងតែនិមន្តមកផ្ទះប្រជាជន ដែលនៅក្នុងភូមិ ឬក៏នៅក្នុងតាមផ្ទះនីមួយៗ ដើម្បីនិមន្តមកបិណ្ឌបាត អញ្ចឹងនរណាអ្នកណា ឬក៏ប្រជាជនណាដែលគាត់ចង់ដាក់បាត្រព្រះសង្ឃ គាត់អាចដាំបាយ ឬក៏ធ្វើម្ហូប ដើម្បីរង់ចាំទទួលព្រះសង្ឃ និងដាក់បាត្រឲ្យព្រះសង្ឃ ដើម្បីឧទ្ទិសទៅដល់បងប្អូន ឬក៏ជីដូនជីតាដែលបានស្លាប់ទៅអញ្ចឹងយើងដាក់បាត្រព្រះសង្ឃ គឺយើង ដើម្បីយើងឧទ្ទិសទៅដល់បុព្វការីជន

Khmer New Year (Sakanan) — 05


ចូលដល់រូបភាពទីនៅក្នុងរូបភាពទីបន្ទាប់ពីគ្រួសារនោះគាត់បានទៅដល់ព្រះវិហាររួចហើយ គាត់បានប្រគេនស្លាដក់ទៅដល់ព្រះសង្ឃ ក៏ដូចជាពូនភ្នំខ្សាច់រួចហើយ ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នា ក៏បានដើរចេញមកខាងក្រៅវិញអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងប្រគេនស្លាដក់ ឬក៏ប្រគេនចង្ហាន់ទៅដល់ព្រះសង្ឃ ព្រះសង្ឃនឹងសូត្រធម៌ ឬក៏ឲ្យពរ ដើម្បីឲ្យយើងបានជួបនូវសេចក្តីសុខ បន្ទាប់មកយើងក៏ឧទ្ទិស បាទ ឧទ្ទិសទៅដល់ដូនតា ឬក៏ជីដូនជីតារបស់យើងដែលបានស្លាប់អញ្ចឹងឧទ្ទិស យើងមានន័យថា ការផ្សង ឬក៏ប៉ង ឬក៏ជូនផល អញ្ចឹងគាត់ជូនផលទៅដល់ជីដូនជីតារបស់គាត់រួចរាល់ហើយ បន្ទាប់មកពួកគាត់ទាំងអស់ ក៏បានចុះពីព្រះវិហារវិញអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពនេះ យើងឃើញថា ពួកគាត់បានចេញពីព្រះវិហារមក ដោយចុះតាមកាំជណ្ដើរ អញ្ចឹងគាត់ចុះតាមកាំជណ្ដើរ ចេញមកខាងក្រៅ ដោយបុរសម្នាក់នោះជាអ្នកចុះមុន ជាអ្នកដើរនៅខាងមុខ បន្ទាប់មកគឺនារីដែលជាប្រពន្ធ គាត់ដើរនៅកណ្ដាល ហើយកូនប្រុសរបស់ពួកគាត់ គឺដើរនៅខាងក្រោយគេអញ្ចឹងពួកគាត់ត្រលប់ចេញពីព្រះវិហារដែលនៅក្នុងវត្តនោះ ហើយពួកគាត់ត្រលប់ទៅផ្ទះវិញ

Cutting One’s Finger (Sakanan) — 08


ចូលមកដល់រូបភាពទីរូបភាពទីយើងឃើញថាបុរសម្នាក់នោះកាន់សំឡីនៅដៃឆ្វេងរបស់គាត់ បាទ ដៃឆ្វេងរបស់គាត់កាន់សំឡី រីឯដៃស្ដាំរបស់គាត់លើកឡើង បានន័យថាគាត់បានជូតឈាមចេញពីដៃស្ដាំរបស់គាត់អស់ហើយ អញ្ចឹងយើងឃើញថា ដៃស្ដាំរបស់គាត់គឺមានស្នាមមុខរបួសនៅនឹងម្រាមដៃនាង បាទ នៅនឹងម្រាមដៃនាងរបស់គាត់គឺមានស្នាមមុខរបួស ប៉ុន្តែពុំមានឈាមហូរទៀតទេ បាទ ពុំមានឈាមហូរទេ អញ្ចឹងឈាមឈប់ហូរហើយដោយសារតែគាត់ជូតឈាមនោះចេញ ហើយគាត់បានយកសំឡីខ្ទប់ទៅលើមុខរបួសដើម្បីឃាត់ឈាម បន្ទាប់ពីឃាត់ឈាម ឈាមក៏ឈប់ហូរ ពេលនោះ បុរសនោះ គាត់បានប្រែប្រួលទឹកមុខរបស់គាត់ ដោយគាត់ មុខគាត់រៀងញញឹមបន្តិច បាទ ពីមុនគាត់មានមុខជូរ ដោយសារគាត់ឈឺ ហើយមានឈាមហូរ ក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីគាត់ឃាត់ឈាមហើយ គាត់ក៏ប្រែទឹកមុខមកជាញញឹមវិញ ព្រោះថាគាត់សប្បាយចិត្ត ដោយសារតែមុខរបួសរបស់គាត់លែងមានឈាមហូរទៀតហើយ ដូច្នេះវាមិនមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងនោះទេទៅដល់គាត់ ព្រោះគាត់បានឃាត់ឈាមបានសម្រេច