KhmerPronunciationEnglish/Notes#occ
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
533/369

Link to overview page
Link to dictionary

Expressing hunger — Dialogue 1


និយាយម្នាក់ឯង
ពិសិដ្ឋដូចឃ្លានដល់ហើយនៀកមានអីញ៉ាំអត់ទេ? អត់បានដាំបាយទៀតមីកញ្ចប់ទៀតហើយខ្ញុំ

Expressing joy — Dialogue 1


នារីកញ្ញា ម៉េចដែរ? ជិះរ៉ូលើខូសស្ទើមិញ សប្បាយអត់?
កញ្ញាសប្បាយ!
នារីចង់ជិះទៀតអត់?
កញ្ញាចង់!
នារីឆ្លើយឡើងលឿនម៉ងហ្ន៎!

Expressing joy at someone’s success — Dialogue 2


រូបភាពទី
មិត្តភក្តិតារាអូ តារា! ឯងពូកែមែនជាប់លេខទៀតហើយឆ្នាំនេះតស់ ទៅជប់លៀងម្ដងអី?
តារាអរគុណ! តស់ទៅ តែខ្ញុំទៅផ្លាស់ខោអាវសិនណា

Expressing sleepiness — Additional dialogue 2


អស់កម្លាំងខ្លាំង
សុផលម៉ោងម៉ានហើយ?
ផានិតម៉ោងម៉ាដណ្ដប់ចេញពីហ្នឹង ទៅណាទៀត?
សុផលទៅទះ! ងុយដេកសឹងប្រកាច់ហើយទៅដល់ទះ ដឹងតែត្រង់ភ្លឹងដល់ព្រឹកម៉ង

Expressing cold — Additional dialogue


នៅហាងកាហ្វេ
មរកតយកគ្រីនធីត្រជាក់ កែវតូច
ស្រីពេជ្ររងាអីចឹងហើយ ញ៉ាំទឹកកកទៀត!
មរកតមានរងាអីប៉ុណ្ណឹងណាមួយធម្មតាខ្ញុំក្ដៅក្នុង អីចឹងទៅ អត់សូវចេះរងាទេ
ស្រីពេជ្រខ្ញុំវិញ ឡើងចង់រឹងថ្គាមហើយ

Apologizing — Additional dialogue


ធារីរៀងល្ងាចហើយចាំជួបគ្នាថ្ងៃក្រោយទៀតអីចឹង
កញ្ញាតស់ទៅអីចឹងលើកក្រោយ អត់ឲ្យយឺតដូចថ្ងៃហ្នឹងទៀតទេណាប្រាប់ឲ្យហើយ
ធារីដឹងហើយសុំទោសហើយហើយហ្នឹងអាមិនយឺតទៀតទេ!

Complimenting someone — Dialogue 1


តារានារី ទៅណាហ្នឹង? តែងខ្លួនស្អាតម៉េះ?
នារីអូ ខ្ញុំទៅខួបកំណើតគេបងម៉េចដែរអាវហ្នឹង? អត់អីណាអីបង?
តារាប៉ុណ្ណឹងស្អាតហើយ! ឃ្យូត!
នារីឃ្យូតទៀត! អរគុណ បងអីចឹង ខ្ញុំទៅហើយណា បាយៗ

Cutting One’s Finger (Sakanan) — 00 Introduction

សួស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នា បាទ ជួបគ្នាទៀតហើយក្នុងថ្ងៃនេះ ហើយថ្ងៃនេះយើងមានប្រធានបទមួយ ដើម្បីលើកយកមកនិយាយ ដែលប្រធានបទយើងដែលនឹងនិយាយនៅក្នុងថ្ងៃនេះ គឺការមុតដៃនឹងកាំបិត បាទ ការមុតដៃនឹងកាំបិត អញ្ចឹងពួកយើងមកមើលរូបភាពទាំងអស់គ្នាតែម្ដង

Expressing thanks 2 — Additional dialogue


វិបុលមានត្រូវការឲ្យជួយអីទៀតអត់?
កញ្ញាចាសខ្ញុំចង់ឲ្យវិបុលជួយរើទូរទស្សន៍នោះមកដាក់ខាងនេះវិញ
វិបុលអូខេមានអីទៀតអត់?
កញ្ញាអស់ហើយ វិបុលអរគុណច្រើនក្រៅពីហ្នឹងខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯងបាន

Greetings and leave takings 1 — Dialogue 3


វុទ្ធីចរិយា! ខានជួបគ្នាយូរហើយនៀក! សុខសប្បាយអេ?
ចរិយាអូ វុទ្ធី! ខ្ញុំសុខសប្បាយធម្មតាតាសចុះវុទ្ធីឯងវិញ ម៉េចដែរ? សុខសប្បាយតាសអី?

វុទ្ធីអូខេ អញ្ចឹង ចាំជួបគ្នាពេលក្រោយទៀតណា
ចរិយាហ្នឹងហើយ ចាំទាក់ទងគ្នាតាមក្រោយទៀតបាយបាយ!

Expressing sleepiness — Dialogue 1


ចាំមិត្តភក្តិ
ផានិតងុយដេកណាស់លោកអើយ! ហ៊ើយ! សុផលថ្មើរហ្នឹងហើយមិនទាន់ម៉ោវិញទៀតតេទៅសួរសិន។ ... អាឡូ សុផល? យប់ម៉េះង៉ៃហ្នឹង?
សុផលនៅបង្ហើយការងារ
ផានិតអីចឹង? ងុយដេកអា៎ខ្ញុំចូលដេកហើយណាអីចឹងប្រយ័ត្នប្រយែង

Excusing oneself — Cultural note


នៅប្រទេសជប៉ុន ប្រសិនបើអ្នកនិយាយថាជាប់រវល់ ទោះវាជាលេសក៏ដោយ គេក៏នឹងមិនសួរដេញដោលអ្នកទៀតដែរ ព្រោះគេគិតថាជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុន្តែនៅខ្មែរ នៅពេលអ្នកយកលេសថារវល់ ភាគច្រើនអ្នកអាចនឹងត្រូវបានគេសួរបន្តទៀតថារវល់នឹងអ្វីឲ្យច្បាស់លាស់

Talking about the taste of food 1 — Dialogue 2


នៅភោជនីយដ្ឋាន
ពិសីវិបុលឯងឧស្សាហ៍មកហាងហ្នឹងមែន?
វិបុលហ្នឹងហើយ ខ្ញុំចូលចិត្តមកញ៉ាំគុយទាវនៅហ្នឹងហាងហ្នឹងធ្វើឆ្ងាញ់អា៎ណា ហើយមានអនាម័យទៀត
ពិសីមានគុយទាវ ហើយមានអីទៀតដែលឆ្ងាញ់?
វិបុលបាយឆាក៏ឆ្ងាញ់ដែរសាកមីឆាក៏បាន

Lying — Additional dialogue 2


តាមទាន់ជាន់កែង
ប្រធានធារី ឥឡូវប្រាប់បងតាមត្រង់មើលរឿងពិតវាម៉េច?
ធារីខ្ញុំប្រាប់បងហើយៗតាសដូចខ្ញុំប្រាប់បងអីចឹង
ប្រធានអូនឯងកុហកឲ្យសមតិចទៅភស្តុតាងនៅនឹងមុខហើយ ប្រុងកុហកដល់ពេលណាទៀត? បើមិនចង់ឲ្យគេដឹង កុំធ្វើ

Saying “Have a good trip!” — Additional dialogue


កូនស្រីម៉ាក់ ខ្ញុំទៅហើយណាចាំជួបគ្នាអាទិត្យទៀត
ម្ដាយទៅចុះកូនម៉ាក់ជូនពរកូនឲ្យសុខសប្បាយតាមផ្លូវ សំណាងល្អ ជោគជ័យ ណាកូនបើមានការអី ទាក់ទងមកផ្ទះ ឬក៏ទាក់ទងទៅមិត្តភក្តិនៅហ្នុងឲ្យគេជួយណាកូន
កូនស្រីដឹងហើយ ម៉ាក់ម៉ាក់ឯងសុខសប្បាយដែរណា

Asking “Do you have X?” — Cultural note


នៅពេលដែលធ្លាប់ទិញទំនិញដែលខ្លួនចង់បាននៅហាងណាមួយហើយពេញចិត្ត អតិថិជនច្រើនតែទៅទិញនៅទីនោះជាប្រចាំ ដែលភាសាសាមញ្ញហៅថាម៉ូយ”។ អ្នកលក់ច្រើនប្រើពាក្យថាលក់យកម៉ូយមានន័យថា គេលក់ឲ្យអតិថិជនម្នាក់នោះក្នុងតម្លៃថោកជាពិសេស ដើម្បីឲ្យគាត់មកជួយទិញទៀតនៅពេលក្រោយ

Establishing guidelines and deadlines for the completion of actions — Cultural note


នៅប្រទេសជប៉ុន នៅពេលគេកំណត់ថ្ងៃផុតកំណត់ផ្សេងដូចជា ការទទួលពាក្យសុំ ការដាក់ការងារឲ្យបំពេញ ជាដើម ភាគច្រើនគេមានទម្លាប់កំណត់ទាំងម៉ោងថែមទៀត ឧទាហរណ៍ត្រឹមថ្ងៃទីខែកញ្ញា ម៉ោង ១២ ថ្ងៃត្រង់។ល។ រីឯនៅប្រទេសកម្ពុជា គេមិនទម្លាប់កំណត់ដល់ម៉ោងនោះទេ គឺត្រឹមថ្ងៃនេះថ្ងៃនោះតែប៉ុណ្ណោះ ឬក៏ថាពេលព្រឹក ពេលល្ងាចជាដើម

Talking about the taste of food 1 — Additional dialogue


នៅភោជនីយដ្ឋាន
ពិសីសាកហាងនេះម្ដងមើល អត់ដែលចូលសោះ
វិបុលហ្នឹងហើយ ឃើញភ្ញៀវច្រើនរាល់តែដង
ពិសីកុម្ម៉ង់ទៅអីចឹង

ពិសីម៉េចដែរ វិបុល? ម្ហូបគេឆ្ងាញ់អត់?
វិបុលមានអី ឆ្ងាញ់បស់គេដែរតាសចុះពិសីត្រូវមាត់អត់?
ពិសីខ្ញុំញ៉ាំទៅឆ្ងាញ់ដែរតាសចាំលើកក្រោយមកទៀត

Expressing warmth — Dialogue 1


នៅក្រៅ
នារីង៉ៃហ្នឹង ក្ដៅម៉េះ? ក្ដៅអត់ តារា?
តារាខ្ញុំដូចអត់អីផងម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង
នារីអត់ពពកសោះម៉ងនៀក! បើកថ្ងៃឡើងភ្លឺចែស
តារាតស់ ចូលហាងកាហ្វេញ៉ាំអីសិន មានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ចាំមេឃស្រទុំតិច ចាំដើរទៀត ម៉េចដែរ?
នារីហ្នឹងហើយ តស់បែកញើសជោកហើយនៀក

Admonishing someone / saying “Don’t do this!” — Dialogue 1រតនានែ អាអូន! ម៉េចឯងទៅធាក់ឆ្កែអីចឹង? វាធ្វើអីឯង? វាដើរសុខសោះ
សុវណ្ណខ្ញុំធាក់វាលេងតាស ពូ
រតនាចុះបើមានគេធាក់ឯងវិញ ឈឺអត់? សាកឲ្យគេធាក់មើលអត់ការងារធ្វើមែន? កុំធ្វើអីចឹងទៀតអា៎គង់តែង៉ៃណាមួយ ឆ្កែខាំឲ្យដឹងខ្លួនម្ដង