KhmerPronunciationEnglish/Notes#occ
ទុក tuk 1. to put, set, place, arrange
2. to set aside, keep, retain, save, preserve, maintain, conserve, hold (in reserve) {ទុកញ៉ាំ = to keep for eating later}
101/66

Link to overview page
Link to dictionary

Expressing anger — Dialogue 2


កូនម៉ាក់ឯងមើល ខ្ញុំទុកនំនៅកន្លែងនោះតែមួយភ្លែត កណ្ដោរលួចស៊ីអស់រលីងចង្រៃមែនទែន

Refusing direction — Dialogue 1


ចំណានវុទ្ធី ទំនេរតាសអី? ជួយលាងចានតិច បានអេ៎?
វុទ្ធីខ្ញុំរៀងរវល់តិចឥឡូវហ្នឹងចាំតិចបានអេ៎? ទុកហ្នឹងសិនហើយ
ចំណានអីចឹង វុទ្ធីជួយលាងផងពេលហើយដៃ

Expressing thirst — Additional dialogue


ម្ដាយម៉ោញ៉ាំបាយ កូន!
កូនដូចអត់ឃ្លានអេ៎ម៉ាក់ស្រេកតែទឹក
ម្ដាយញ៉ាំតិចទៅមានសម្លដែរតាស
កូនផឹកតែទឹក ឆ្អែតបាត់ហើយម៉ាក់ចាំតិចទៀតចាំញ៉ាំ គ្របទុកសិនទៅ

Offering food or drinks and accepting such an offer — Additional dialogue


ធារ៉ាបូរ៉ា ញ៉ាំអីហើយនៅ?
បូរ៉ារកទៅញ៉ាំអីឥឡូវហ្នឹង
ធារ៉ាណេះ យកនំនេះទុកញ៉ាំទៅ
បូរ៉ាអូ មាននំញ៉ាំផង! ឲ្យខ្លះមកអីចឹងឆ្ងាញ់មាត់បណ្ដោយអរគុណហើយធារ៉ា
ធារ៉ាអត់អីទេ

Accepting direction — Dialogue 1


សុភ័ក្រវុទ្ធី! វុទ្ធីទំនេរអត់? ជួយលាងចានតិចបានអេ៎?
វុទ្ធីបានតាស បងចាននៅនោះមែន?
សុភ័ក្រហ្នឹងហើយលាងហើយ ជូតឲ្យស្ងួត ហើយជួយយកទៅទុកក្នុងទូនោះផងណា
វុទ្ធីបាទបងទៅចុះ អត់អីទេខ្ញុំដឹងហើយ ចាំខ្ញុំរៀបទុកឲ្យ

Offering food or drinks and accepting such an offer — Dialogue 2


បុប្ផាបងធារ៉ា ពិសានំសិនអីបង?
ធារ៉ាអូ បុប្ផាញ៉ាំចុះ អត់អីទេ
បុប្ផាម៉ោពិសាសិនម៉ោបងមានច្រើនអា៎ខ្ញុំម្នាក់ឯងញ៉ាំអត់អស់ទេខ្ញុំចាប់ដាក់ចានឲ្យខ្លះណាបងយកទៅទុកញ៉ាំនៅអូហ្វីសបងក៏បាន
ធារ៉ាអរគុណហើយអីចឹង
បុប្ផាចា៎ស ណេះបង

Saying “I don’t know” — Additional dialogue


នៅកន្លែងធ្វើការ
តារាមានអ្នកណាគេឃើញសៀវភៅមួយក្បាលលើតុនេះមិញអត់?
កញ្ញាខ្ញុំអត់ដឹងផងបង
វុទ្ធីវចនានុក្រមមែនបង? ខ្ញុំយកទៅទុកលើធ្នើរបាត់ហើយ
តារាហ្នឹងហើយ វចនានុក្រមបងយកវាចុះមកមើលហ្នឹងណា តែរវល់ពេក អត់ទាន់បានមើលផង
វុទ្ធីអូ សុំទោសបងខ្ញុំអត់ដឹងថាបងទុកមើលស្មានតែអ្នកណាគេភ្លេចទុកវិញចាំខ្ញុំយកឲ្យវិញបង

Expressing joy at someone’s success — Additional dialogue


មិត្តភក្តិតារាតារាឯងធ្វើម៉េចបានពូកែម្ល៉េះ? ប្រណាំងរត់ជាប់លេខដល់ទៅឆ្នាំជាប់គ្នា
តារាខំហាត់រាល់ថ្ងៃតែសំខាន់នោះគឺចូលចិត្ត
មិត្តភក្តិតារាត្រូវហើយ បើមិនចូលចិត្តពិតជាមិនអាចតស៊ូបានទេតារាឯងហាត់រាល់ថ្ងៃមែន?
តារា៖ ១ អាទិត្យថ្ងៃ ទុកពេលសម្រាកសាច់ដុំមួយថ្ងៃ
មិត្តភក្តិតារាត្រូវញ៉ាំប្រូតេអ៊ីនឲ្យបានច្រើនទៀត ត្រូវអត់?
តារាហ្នឹងហើយតែក៏ញ៉ាំបន្លែច្រើនដែរ

Remembering — Dialogue 1


សម្បត្តិ៖ [និយាយម្នាក់ឯង] ចុម ឆ្នាំងសាកអាយហ្វូន ទៅណាបាត់ហើយ? ម៉េចអត់ឃើញចឹង?
លីដាឆ្នាំងសាកអាយហ្វូនអ៎? ខ្ញុំនៅហ្នឹងយូរហើយតាំងពីព្រឹក ដូចអត់ឃើញផងសម្បត្តិឯងភ្លេចយកម៉ោទេដឹង?
សម្បត្តិអត់ទេ ខ្ញុំចាំថាយកម៉ោតាសកុំអាល គិតមើលសិន ភ្លេចដៃទុកណាអញ្ចេះ? សាករកមើលក្នុងកាតាបសិន
លីដាហ៊ើយ! ឃើញហើយ! នៅនេះសោះ ខំតែភ័យ
សម្បត្តិចាស់ហើយ ភ្លេចភ្លាំងច្រើន!

Identifying items or people 2 — Additional dialogue


សោភាម៉េចហើយ កា? ជួបបងសុគន្ធអេ៎?
កណ្ណិកាអត់បានជួបផង តែបានប្រគល់ឯកសារទុកនៅអ្នកនៅហ្នុងហើយ គាត់ថាចាំគាត់ប្រគល់ឲ្យបងសុគន្ធ
សោភាជួបអ្នកណាគេ?
កណ្ណិកាខ្ញុំអត់បានសួរឈ្មោះផងគាត់ពាក់វ៉ែនតា រាងខ្ពស់
សោភាពាក់វ៉ែនតា ... អូ មានតែបងវាសនាហើយមើលទៅគាត់ប្រុសត្រូវអេ៎?
កណ្ណិកាហ្នឹងហើយនិយាយស្ដីឡើងសុភាព
សោភាហ្នឹងហើយបងវាសនាសុភាពបុរសស្មោះ

Expressing dislikes 2A — Dialogue


ម្លិះធារី កំពុងធ្វើអីហ្នឹង?
ធារីកំពុងលាងចានហត់ដល់ហើយធ្វើម្ហូបហើយ ត្រូវលាងចានទៀត
ម្លិះធ្វើម្ហូបម្ដងៗអីចឹងហើយស្រួលបំផុត មានតែទៅក្រៅញ៉ាំ
ធារីខ្ញុំអត់ចូលចិត្តទៅញ៉ាំក្រៅទេ ព្រោះខ្លាចគេធ្វើគគ្រិចមិនមែនថាមិនចូលចិត្តធ្វើម្ហូបទេ គ្រាន់តែពេលខ្លះចានឆ្នាំងប្រឡាក់ច្រើនពេក
ម្លិះទុកឲ្យខ្ញុំលាងវិញណាទៅសម្រាកទៅ
ធារីអរគុណ ម្លិះអត់អីទេ ជិតរួចហើយឲ្យភ្ញៀវលាងចានម៉េចទេ!

Remembering — Dialogue 2


លីដាសម្បត្តិ មិញមានឃើញឯកសារខ្ញុំទុកហ្នឹងអេ៎?
សម្បត្តិឃើញលីដាឯងកាន់យកទៅនោះហើយតាសមិញ
លីដាដំបូងខ្ញុំកាន់ទៅ តែខ្លាចប្រឡាក់ ខ្ញុំក៏យកម៉ោវិញ ហើយគិតថាទុកហ្នឹងម៉ាភ្លែតហ្នឹងអា៎
សម្បត្តិអឹម ... អត់ដឹងទេអីចឹងខ្ញុំទើបតែម៉ោដែរ។ ... នោះមែន លីដា?
លីដាហ្នឹងហើយ! ហាក ម៉េចទៅនៅហ្នុងវិញ? អូ៎ ... ចាំហើយ! ខ្ញុំទៅកូពីក្រដាស ហើយទុកហ្នុងមួយភ្លែតមិញ
សម្បត្តិយ៉ាប់ម៉ង

Expressing concern for other people's welfare — Dialogue 2


តារាអាឡូ លីដា ថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់បានទៅជប់លៀងខួបកំណើតលីដាអេ៎ណាសុំទោស
លីដាម៉េចចឹង? តារារវល់អ៎? ឬក៏ឈឺ?
តារាហ្នឹងហើយ លីដា ខ្ញុំអត់សូវស្រួលខ្លួនរៀងចង់ក្អួត ហើយក្ដៅខ្លួនអស់កម្លាំង
លីដាហ្នឹងអ៎? ទៅពេទ្យនៅ?
តារាចាំមើលម៉ាសន្ទុះទៀតសិនបើនៅអត់បាត់ ចាំទៅហ្វាម៉ាស៊ីទិញថ្នាំ
លីដាអត់ទេ! កុំចាំ ត្រូវទៅឥឡូវហ្នឹងទុកយូរអត់បានអេ៎កុំសម្ងំអីចឹង
តារាអត់មានកម្លាំងទៅអេ៎រកឲ្យគេជួយកោសខ្យល់ចេញសិន

Expressing thirst — Dialogue 1


ទិញភេសជ្ជៈ
វីរៈស្រេកទឹកអា៎ង៉ៃហ្នឹងក្ដៅម៉េះហ្ន៎? បែកញើសឡើងជោកហើយចូលទិញទឹកផឹកតិចសិនអ្នកលក់ មានទឹកសុទ្ធអេ៎?
អ្នកលក់មាន តែអត់មានអាត្រជាក់ផងអាក្លាសេអស់ហើយ អត់ទាន់បានដាក់ក្លាសេទៀតផង
វីរៈចង់បានអាត្រជាក់ចុះមានអីខ្លះក្នុងធុងទឹកកកហ្នឹង?
អ្នកលក់មានទឹកក្រូច ទឹកផ្លែឈើ ...
វីរៈយកកូកាមួយម៉ោអីចឹង។ ... យកពីរកំប៉ុងម៉ងទៅ ទុកផឹកតាមផ្លូវទៀតបើកផឹកម៉ាក្អឿកសិន ចាំទៅមុខទៀត
អ្នកលក់អង្គុយសម្រាកនៅនោះសិនទៅប្រយ័ត្នខ្យល់គរ

Saying “I want X” — Dialogue 1


នៅតូបលក់ផ្លែឈើ
អ្នកលក់បង ត្រូវការទិញអីដែរ?
ភ្ញៀវមានទុរេនអេ៎?
អ្នកលក់បាទ មានតាសបងអញ្ជើញខាងនេះ បង
ភ្ញៀវទុរេនកំពតយើងមែន?
អ្នកលក់បាទ ទុរេនកំពត បងទើបមកដល់ម្សិលមិញ
ភ្ញៀវថ្លឹងនេះម៉ោអីចឹងរកទិញចេកទុកសែនតិច
អ្នកលក់ចេកមានតាសបងនៅខាងនេះ បងបងយកចេកអីដែរ? ចេកណាំវ៉ា ឬក៏ចេកអំបូង? ចេកពងមាន់ក៏មាន
ភ្ញៀវយកចេកណាំវ៉ាស្និតម៉ោហើយយកក្រូចពោធិ៍សាត់ម៉ាគីឡូផង
អ្នកលក់បាទ បងចាំខ្ញុំរៀបចំជូន

Phone (Sakanan) — 00 Introduction

សួស្ដី នៅក្នុងរូបភាពនេះគឺយើងនឹងនិយាយអំពីទូរស័ព្ទដៃ ដោយយើងដឹងហើយថា ទូរស័ព្ទគឺមានពីរប្រភេទ គឺ ទូរស័ព្ទមានខ្សែ ឬក៏ទូរស័ព្ទលើតុ ហើយនិងទូរស័ព្ទមួយប្រភេទទៀត គឺជាទូរស័ព្ទដៃ ឬក៏ទូរស័ព្ទចល័ត ដោយសារតែវាមានរាងតូច ងាយស្រួលយកតាមខ្លួន អញ្ចឹងគេហៅថាទូរស័ព្ទចល័ត ឬក៏ទូរស័ព្ទដៃ ចំណែកឯទូរស័ព្ទលើតុ គឺយើងពិបាកនឹងយកតាមខ្លួន ដោយសារតែវាមានរាងធំ ហើយវាត្រូវការប្រើប្រាស់ភ្លើងអគ្គិសនីដើម្បីដំណើរការ ដូច្នេះគេទុកវាតែនៅលើតុតែប៉ុណ្ណោះ ដោយសារតែវាមានភ្ជាប់ជាមួយនឹងខ្សែ អញ្ចឹងទូរស័ព្ទគឺមានពីរប្រភេទ គឺទូរស័ព្ទដៃនិងទូរស័ព្ទលើតុ ហើយនៅក្នុងរូបភាពនេះ គឺយើងនឹងនិយាយអំពីទូរស័ព្ទដៃ

Going To The ATM (Sakanan) — 11


ចូលដល់រូបភាពទី ១១ រូបភាពទី ១១ បន្ទាប់ពីពិនិត្យគណនីរួចហើយ ម៉ាស៊ីនដកប្រាក់បានបញ្ចេញកាតអេធីអឹមរបស់គាត់ចេញមកក្រៅវិញ មុននឹងបញ្ចេញលុយអញ្ចឹងជាទូទៅគឺគាត់បញ្ចេញកាតអេធីអឹមមកវិញ បាទ នៅពេលដែលគាត់ពិនិត្យហើយ ថាតើមានទឹកប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ដែរទេ បាទ ទោះជាគ្រប់គ្រាន់ មិនគ្រប់គ្រាន់ក៏ដោយ ម៉ាស៊ីនតែងតែបញ្ចេញកាតអេធីអឹមមកវិញ ហើយយើងត្រូវចាប់កាន់[ម៉ាស៊ីន]កាតអេធីអឹមនោះ ដើម្បីយកមកទុកអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពនេះ កាតអេធីអឹមគឺចេញមកក្រៅតាមរយៈកន្លែងដោតកាត អញ្ចឹងកន្លែងដោតកាតនៅកន្លែងណា ម៉ាស៊ីនអេធីអឹមនឹងបញ្ចេញកាតនៅកន្លែងនោះមកវិញយើងឃើញកាតអេធីអឹមពណ៌ទឹកក្រូចចេញពីរន្ធមួយ បាទ រន្ធមួយ រន្ធនោះគឺជារន្ធដែលបញ្ចេញ ឬក៏បញ្ចូលកាតអេធីអឹមអញ្ចឹងរូបភាពនេះ គឺកាតអេធីអឹម គឺចេញមកក្រៅ

Post Office (Sakanan) — 15


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទី ១៥ នៅក្នុងរូបភាពទី ១៥ បន្ទាប់ពីគាត់សៀតណែនហើយ អីវ៉ាន់របស់គាត់សៀតណែនចូលទៅក្នុងប្រអប់នោះហើយ អញ្ចឹងគាត់ក៏បានប្រើប្រាស់ស្កុត ដើម្បីរុំឡាំងក្រដាសរបស់គាត់ឲ្យជាប់តែម្ដង អញ្ចឹងគាត់បានបិទមាត់ឡាំងក្រដាសរបស់គាត់ គាត់បានបិទ បន្ទាប់មកគាត់យកស្កុតមករុំ គាត់យកស្កុតដែលមាននៅលើតុ ដែលជារបស់ការិយាល័យប្រៃសណីយ៍ដែលទុកឲ្យប្រើនោះ អញ្ចឹងគាត់យកមកបិទនៅលើមុខតំណរបស់ឡាំងក្រដាសនោះ បានន័យថានៅពេលដែលយើងបិទគម្របឡាំងក្រដាស ឬក៏ប្រអប់តែងតែមានមុខតំណមួយ អញ្ចឹងគាត់យកស្កុតមកបិទលើមុខតំណនោះ ដើម្បីឲ្យប្រាកដថាកុំឲ្យមុខតំណនោះហើប ព្រោះនៅពេលដែលផ្ញើ នៅពេលដែលហើប អាចអីវ៉ាន់ខ្ចាយចេញពីប្រអប់ ដូច្នេះគាត់ត្រូវបិទឲ្យជិត និងឲ្យបានជាប់ល្អបំផុត ដើម្បីការពារកុំឲ្យអីវ៉ាន់របស់គាត់មានការខូចខាត ឬក៏ខ្ចាយចេញពីប្រអប់

Explaining how something works — Additional dialogue


ម៉ាក់ម៉ោកូន ម៉ាក់បង្រៀនឆាលត។ ... បើកហ្គាសនៅ? ទុកឲ្យខ្ទះក្ដៅតិចសិនក៏បាន ហើយចាំដាក់ប្រេង
កូនប្រេងប៉ុណ្ណឹងបានអេ៎ម៉ាក់?
ម៉ាក់ច្រើនជាងហ្នឹងតិច តិចបានហើយ។ ... ហ្នឹងហើយចាំឲ្យប្រេងក្ដៅតិចសិន ចាំដាក់លតចូលហើយត្រលប់វាចុះឡើងឲ្យសព្វ។ ... ហ្នឹងហើយ ធ្វើអីចឹង។ ... ដៃម្ខាងទៀតទប់ខ្ទះឲ្យនឹង កុំឲ្យវាប៉ាក់ប៉ើកហើយដៃស្ដាំកាន់វែកឲ្យចូលក្នុងតិច កុំកាន់នៅចុងពេក តែអីចឹងវាឆាប់ចុកដៃ
កូនឆាប៉ុណ្ណឹងបាននៅ ម៉ាក់?
ម៉ាក់ហ្នឹងហើយហើយដាក់គ្រឿងទៅស្ករ ទឹកស៊ីអ៊ីវ អីហ្នឹង
កូនម៉េចអត់ឡើងក្រហមដូចគេអីចឹងម៉ាក់?
ម៉ាក់ម៉ោពីមិនទាន់ដាក់ប្រេងខ្យងហ្នឹងអា៎ណេះ ដាក់ស្រោចពីលើហ្នឹងតិចទៅ ហើយត្រលប់វាចុះឡើង ម៉ាសន្ទុះទៅ វាឡើងក្រហមហើយ។ ... ឃើញអត់?
កូនចា៎ស

Fried Rice (Sakanan) — 06


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទីនៅក្នុងរូបភាពទីបន្ទាប់ពីគាត់បើកគម្របដបទឹករួចរាល់ហើយ អញ្ចឹងនារីម្នាក់ហ្នឹង គាត់បានបើកគម្របដបទឹករួចរាល់ហើយ គាត់ក៏បានចាក់ទឹក[ពី]ក្នុងដប ចូលទៅក្នុងកែវទឹកកក អញ្ចឹងយើងឃើញគាត់ចាក់ទឹកពីក្នុងដបចូលទៅក្នុងកែវទឹកកក ដើម្បីឲ្យត្រជាក់ ព្រោះពេលខ្លះយើងចាក់ទឹកភ្លាម ចូលទៅក្នុងកែវទឹកកកភ្លាម គឺវាអត់ត្រជាក់ភ្លាមនោះទេ វាត្រូវការពេលវេលាមួយសន្ទុះ អាចពេលវេលា ត្រូវការពេលវេលាមួយនាទី ដើម្បីធ្វើឲ្យទឹកនៅក្នុងទឹកកកទាំងអស់ត្រជាក់ អញ្ចឹងនារីម្នាក់នេះ ក្នុងអំឡុងពេលដែលគាត់រង់ចាំទទួលបាយឆាពីអ្នកលក់ ឬក៏រង់ចាំនៅពេលដែលអ្នកលក់កំពុងតែឆាបាយឲ្យគាត់ គាត់បានចាក់ទឹកចូលទៅក្នុងកែវឲ្យហើយ អញ្ចឹងគាត់ចាក់ទឹកទុកដើម្បីឲ្យទឹកត្រជាក់ អញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ចង់ញ៉ាំគឺទឹកនោះត្រជាក់តែម្ដង ដែលជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរូបភាពទីយើងឃើញ គាត់បានចាក់ទឹកពីក្នុងដប គាត់ចាក់ទឹកពីក្នុងដបចូលទៅក្នុងកែវទឹកកក