KhmerPronunciationEnglish/Notes#occ
កូន koun 1. child (of someone, as opposed to ក្មេង = child in general)
2. animal baby, young
3. small member of a class or set, small object {កូនថង់ = small bag}
144/61

Link to overview page
Link to dictionary

Expressing anger — Dialogue 2


កូនម៉ាក់ឯងមើល ខ្ញុំទុកនំនៅកន្លែងនោះតែមួយភ្លែត កណ្ដោរលួចស៊ីអស់រលីងចង្រៃមែនទែន

Saying “I don’t know” — Dialogue 4


នៅផ្ទះ
កូនម៉ាក់! ម៉ាក់ចេះធ្វើ ភីហ្សា អត់? ខ្ញុំចង់ញ៉ាំភីហ្សា
ម៉ាក់ម៉ាក់អត់ចេះទេកូនចាំម៉ាក់សួរគេមើល ក្រែងមានអ្នកចេះធ្វើ

Warning someone — Dialogue 2


ម្ដាយនិងកូនតូច
ម្ដាយកូនអា៎ លេងនៅម្ដុំហ្នឹងបានហើយណា កុំចេញទៅថ្នល់ ម៉ូតូឡានច្រើនអា៎
ម្ដាយនែ ម៉ោវិញ! អត់? កូននេះវៃ

Issuing a command — Dialogue 1


ម្ដាយណារី បោសផ្ទះហើយនៅកូន?
កូនហើយៗម៉ាក់
ម្ដាយអីចឹង ទៅលាងចានចេញតិចទៅ ហើយចាំទៅធ្វើលំហាត់លាងចានហើយ បិទភ្លើងផងណា
កូនចា៎ស ម៉ាក់

Expressing thirst — Additional dialogue


ម្ដាយម៉ោញ៉ាំបាយ កូន!
កូនដូចអត់ឃ្លានអេ៎ម៉ាក់ស្រេកតែទឹក
ម្ដាយញ៉ាំតិចទៅមានសម្លដែរតាស
កូនផឹកតែទឹក ឆ្អែតបាត់ហើយម៉ាក់ចាំតិចទៀតចាំញ៉ាំ គ្របទុកសិនទៅ

Lying — Dialogue 1


ម្ដាយថីហ្នឹង? ហើយម៉េចក៏ចានបែកអីចឹងកូន?
កូនប្រុសខ្ញុំអង្គុយសុខៗ ឆ្មាវាលោតម៉ោមិញ ហើយប៉ះត្រូវ ធ្លាក់បែកទៅ
ម្ដាយឆ្មាហ្នឹងចង្រៃមែនយកអំបោសមកបោសអំបែងចេញទៅកូន កុំឲ្យមុតជើង

Expressing fear — Dialogue 1


ខ្លាចឆ្កែ
សុជាតិម៉ាក់ ឆ្កែអ៎!
ម្ដាយជាតិ កូនឯងខ្លាចឆ្កែធ្វើអី? វាគ្រាន់តែព្រុសតាស
សុជាតិខ្លាចវាខាំមើលអ៎ ម៉ោហើយ ម៉ាក់!
ម្ដាយកូនឯងធ្វើខ្លាចវា វាកាន់តែម៉ោកុំខ្លាច ធ្វើធម្មតាទៅ

Requesting and granting permission 1 — Additional dialogue


កូនម៉ាក់ ខ្ញុំញ៉ាំនំនេះបានអត់?
ម្ដាយមិនមែនម៉ាក់អ្នកទិញម៉ោឯណាសុំបងឯងទៅ
កូនបងធីតា នំនេះបងទិញម៉ោមែន? ញ៉ាំបានអត់?
ធីតាញ៉ាំទៅបងទិញមកឲ្យញ៉ាំតាស

Discouraging someone from pursuing a course of action — Cultural note


ដោយសារនៅប្រទេសកម្ពុជាមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ញឹកញាប់និងករណីចោរកម្មច្រើន ឪពុកម្ដាយភាគច្រើនមិនចង់ឲ្យកូនរបស់ខ្លួនធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយធ្វើដំណើរនៅពេលយប់នោះទេទោះជាបើកបរដោយប្រុងប្រយ័ត្នក៏ដោយ ក៏អាចទទួលរងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារអ្នកមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ អ្នកដែលពិសាគ្រឿងស្រវឹងជាអ្នកបង្ក

Expressing fatigue — Dialogue 3


ម្ដាយនិងកូន
ម្ដាយម៉ោវិញហើយកូន? ប្រឡងម៉េចហើយ?
កូនមានអីម៉ាក់ ធ្វើបានតាសតែខំប្រឹងគិតពេក ឥឡូវហត់អា៎
ម្ដាយទៅគេងសិនទៅអីចឹង
កូនអត់អេ៎ម៉ាក់ហត់តែខួរក្បាលទេ កម្លាំងនៅមានតាស

Expressing hunger — Dialogue 2


ម្ដាយនិងកូន
កូនម៉ាក់ មានអីញ៉ាំអត់?
ម្ដាយឃ្លានហើយកូន? ម្ហូបកំពុងធ្វើ ចាំតិចសិនណា
កូនមានអីញ៉ាំតិចតួចសិនអត់ម៉ាក់? ហេវខ្លាំងអា៎កូរពោះគ្រូកម៉ង
ម្ដាយទៅមើលក្នុងទូទឹកកកមើល ប្រហែលមានផ្លែឈើខ្លះ

Comparing or contrasting things 2 — Additional dialogue


មីងសានម្សិលមិញ ជួបអន្ទិតកូនលោកបងសំឥឡូវ ធំជាងមុនច្រើនណាស់ ហើយចេះដឹងខុសត្រូវជាងមុន
មីងផលហ្នឹងអ៎? ចេះដឹងខុសត្រូវជាងមុនម៉េចទៅ?
មីងសានចេះជម្រាបសួរ ចេះយកទឹកមកទទួលភ្ញៀវ ហើយនិយាយសាច់ការ អត់និយាយច្រើនតែពីសតែពាសដូចមុនអេ៎

Saying “Have a good trip!” — Additional dialogue


កូនស្រីម៉ាក់ ខ្ញុំទៅហើយណាចាំជួបគ្នាអាទិត្យទៀត
ម្ដាយទៅចុះកូនម៉ាក់ជូនពរកូនឲ្យសុខសប្បាយតាមផ្លូវ សំណាងល្អ ជោគជ័យ ណាកូនបើមានការអី ទាក់ទងមកផ្ទះ ឬក៏ទាក់ទងទៅមិត្តភក្តិនៅហ្នុងឲ្យគេជួយណាកូន
កូនស្រីដឹងហើយ ម៉ាក់ម៉ាក់ឯងសុខសប្បាយដែរណា

Expressing hunger — Additional dialogue


ម្ដាយឆ្អែតនៅកូន? នៅមានបង្អែម ទៅដួសម៉ោញ៉ាំម៉ោ
កូនដូចអត់ចង់ញ៉ាំបង្អែមទេម៉ាក់ ឃ្លានអីជូរៗ។
ម្ដាយបង្អែមអេបណ្ដោយចង់ញ៉ាំអីជូរញ៉ាំស្វាយទៅអីចឹង នៅកញ្ច្រែងនោះមានពីរបីផ្លែដែរតាស
កូនមានស្វាយអ៎ម៉ាក់? ខ្ញុំបុកអំបិលសិន

Refusing direction — Additional dialogue


ម្ដាយកូន កូនឯងទៅផ្សារទិញបាយ ១០០០ ម៉ោ
កូនទិញធ្វើអីម៉ែ? បាយនៅសល់ក្នុងឆ្នាំងតាស!
ម្ដាយថាឲ្យទៅទិញ ទៅទិញម៉ោ
កូនខ្ញុំទៅម៉េចបានម៉ែ? ខ្ញុំមើលទូរទស្សន៍ចប់សិន
ម្ដាយអាឡែងតែមើលទូរទស្សន៍នៅហ្នឹងហើយប្រើមិនបានម៉ង

Consoling someone — Dialogue 2


ប្រឡងធ្លាក់
ម្ដាយម៉េចហើយកូន?
កូនធ្លាក់បាត់ហើយម៉ាក់
ម្ដាយមិនអីទេប្រឡងទៅស្រុកក្រៅ មិនងាយឯណាគេធ្លាក់ម៉ាគំនរចាំប្រឡងលើកក្រោយទៀតទៅ
កូនស្ដាយអា៎ម៉ាក់ខំប្រឡងជាប់ដល់សម្ភាសន៍ហើយ
ម្ដាយស្ដាយចេះតែស្ដាយហើយ តែធ្វើម៉េចបើអីចឹងហើយមិនអីទេ នៅមានឱកាសផ្សេងទៀតដែរតាស

Expressing warmth — Additional dialogue


ម្ដាយម្ហូបឆ្អិនហើយកូន ម៉ោ ម៉ោញ៉ាំបាយម្ហូបនៅក្ដៅ ប្រយ័ត្នរលាកមាត់
កូនបើកកង្ហារឲ្យត្រជាក់តិចសិន ចាំញ៉ាំសម្លម្សិលមិញ ក្រែងនៅសល់តាសអីម៉ាក់?
ម្ដាយនៅសល់តាសចាំម៉ាក់យកទៅកម្ដៅឲ្យក្ដៅតិចសិនម្ហូបនេះត្រជាក់តិច ញ៉ាំទៅណា ក្ដៅបានឆ្ងាញ់
កូនមិនបាច់កម្ដៅឲ្យក្ដៅពេកទេម៉ាក់ ក្ដៅល្មមបានហើយ

Identifying items or people 1 — Additional dialogue


ម្ដាយនីតា កូនឯងទៅយកកាបូបខ្មៅរបស់ម៉ាក់នៅក្នុងទូតិចម៉ោកាបូបខ្មៅមានពីរអា៎យកអាមួយសំប៉ែតម៉ោណាអាធំ កុំយក
នីតានៅក្នុងទូតូចជិតទូខោអាវហ្នឹងមែនម៉ាក់?
ម្ដាយហ្នឹងហើយបើកទៅឃើញកាបូបខ្មៅពីរនៅខាងស្ដាំហើយមួយរាងសំប៉ែត ហើយលាត អត់មានរូបអីទេយកអាមួយហ្នឹងម៉ោ

Expressing joy at someone’s success — Dialogue 1


តើអ្នកបង្ហាញសេចក្តីរីករាយចំពោះជោគជ័យរបស់អ្នកដទៃដោយរបៀបណា?
រូបភាពទី
វុទ្ធីម៉ាក់! ខ្ញុំប្រឡងគណិតបានពិន្ទុ ១០០។ មានតែខ្ញុំទេបាន ១០០!
ម៉ាក់វុទ្ធីអូ! ពូកែមែនទែនកូនម៉ាក់ឃើញកូនឯងរៀនដល់យប់ណាស់ ប្រយ័ត្នឈឺណា
វុទ្ធីអត់អីទេម៉ាក់ខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើលំហាត់គណិតណាស់
ម៉ាក់វុទ្ធីមកញ៉ាំបាយមកកូនហត់ហើយ

Saying “I want X” — Dialogue 2


នៅហាងខោអាវ
អ្នកលក់ចូលមើលសិនអីបង? នៅខាងក្នុងមានម៉ូតច្រើនជាងហ្នឹងទៀត
ភ្ញៀវខ្ញុំរកអាវសាច់ក្រណាត់ពាក់ទៅធ្វើការធម្មតាមានអេ៎?
អ្នកលក់មានតាសបងបងចង់បានពណ៌អីដែរ?
ភ្ញៀវចង់បានពណ៌ផ្សេងៗ។ ជួយបង្ហាញតិចមើល មានពណ៌អីខ្លះ
អ្នកលក់ចា៎ស បងអញ្ជើញខាងក្នុងម៉ោបង
ភ្ញៀវហើយចង់បានរ៉ូបស្លៀកទៅញ៉ាំការមួយដែរប៉ុនកូនខ្ញុំ មានអេ៎?
អ្នកលក់មានតាសបង