KhmerPronunciationEnglish/Notes#occ
ការសិក្សា kaa sǝksaa studies, training, education 13/9

Link to overview page
Link to dictionary

Laundry (Sakanan) — 00 Introduction

សួស្ដី នៅក្នុងរូបភាពនេះគឺយើងនឹងនិយាយអំពីការបោកខោអាវ បាទ អញ្ចឹងជាទូទៅរៀងរាល់ថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ បន្ទាប់ពីយើងមកពីរៀន បន្ទាប់ពីយើងសម្រាកពីការងារ ឬក៏បន្ទាប់ពីយើងសម្រាកពីការសិក្សា អញ្ចឹងយើងតែងតែមានខោអាវដើម្បីបោក ព្រោះថាយើងស្លៀកពាក់មួយអាទិត្យ អញ្ចឹងធ្វើឲ្យខោអាវយើងកខ្វក់ ដូច្នេះយើងត្រូវបោកខោអាវ

Going To Bed (Sakanan) — 00 Introduction

សួស្ដី នៅក្នុងរូបភាពនេះគឺយើងនឹងនិយាយអំពីការចូលគេងអញ្ចឹងជាទូទៅមនុស្សយើង ក្រោយពីពេលដែលធ្វើការ ឬក៏ក្រោយពីពេលដែលយើងមកពីខាងក្រៅនឿយហត់ អញ្ចឹងជាទូទៅយើងតែងតែចូលគេងនៅពេលយប់ជាធម្មតាគឺយើងចូលគេងនៅពេលយប់ ហើយក្រោកនៅពេលព្រឹក ដើម្បីទៅធ្វើការ ឬក៏បំពេញការងារ ឬក៏ទៅរៀន ឬក៏ទៅធ្វើការសិក្សានានា

Tuk Tuk (Sakanan) — 06


បន្ទាប់មកទៀតនៅក្នុងរូបភាពទីនៅក្នុងរូបភាពទីយើងឃើញថា បន្ទាប់ពីពួកគេបានបង់លុយថ្លៃស្រា ឬក៏ថ្លៃម្ហូបរួចរាល់ហើយ ពួកគេក៏បានដើរត្រលប់ទៅផ្ទះ អញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពនេះ គឺពួកគេរៀងស្រវឹងបន្តិច ដោយសារតែគេញ៉ាំស្រាម្នាក់មួយដប អញ្ចឹងបានធ្វើឲ្យពួកគេរៀងស្រវឹង អញ្ចឹងអាការៈស្រវឹងគឺយើងមានអារម្មណ៍ថាវិលមុខ ឬក៏ឈឺក្បាលបន្តិចបន្តួច ហើយពេលខ្លះប្រសិនបើយើងញ៉ាំស្រាបៀរច្រើន ឬក៏ញ៉ាំស្រាច្រើន វាបណ្ដាលឲ្យយើងក្អួតផងដែរ ព្រោះថានៅពេលដែលជាតិអាល់កុលនៅក្នុងខ្លួនយើងច្រើន វានឹងបណ្ដាលឲ្យយើងក្អួត ឬក៏ឲ្យយើងឈឺក្បាល ដូច្នេះហើយយើងមិនត្រូវញ៉ាំស្រាបៀរ ឬក៏ស្រាច្រើននោះទេ ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរូបភាពទីនេះ អ្នកទាំងបីគឺញ៉ាំស្រាតែម្នាក់មួយដបតែប៉ុណ្ណោះ ក៏ប៉ុន្តែវាបានធ្វើឲ្យគេស្រវឹងបន្តិច ដែលធ្វើឲ្យពួកគេពិបាកក្នុងការដើរ ហើយពួកគេមានអាការៈវិលមុខនិងឈឺក្បាល យើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពនេះ គឺបុរសដែលពាក់អាវពណ៌បៃតងដៃខ្លី គាត់បានយកដៃម្ខាងរបស់គាត់ទៅច្រត់ក្បាល បានន័យថាគាត់កំពុងតែវិលមុខ អញ្ចឹងគាត់មានអាការៈស្រវឹង ពិបាកដើរ ដោយគាត់វិលមុខ ហើយនារីនិងបុរសម្នាក់ទៀត គាត់កំពុងតែដើរបណ្ដើរ និយាយគ្នាបណ្ដើរ ដោយគាត់និយាយគ្នាលេង ឬក៏គាត់និយាយគ្នាអំពីការងារ ឬក៏ការសិក្សាផ្សេងអញ្ចឹងបានន័យថាពួកគេបានញ៉ាំស្រាម្នាក់មួយដបហើយ បន្ទាប់មកពួកគេត្រលប់ទៅផ្ទះ ដោយមានអាការៈស្រវឹងបន្តិចបន្តួច ប៉ុន្តែពួកគេមិនស្រវឹងខ្លាំងនោះទេ ដោយពួកគេអាចទប់ស្មារតីរបស់ពួកគេបាន

Noodle Soup (Sakanan) — 03


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទីនៅក្នុងរូបភាពទីបន្ទាប់ពីពួកគេបបួលគ្នាហើយ មិត្តភក្តិរបស់គេក៏យល់ព្រម ដោយសារតែមិត្តភក្តិរបស់គេក៏កំពុងតែឃ្លានដូចគ្នាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីការងារ ឬក៏ការធ្វើការហត់នឿយ ឬក៏បន្ទាប់ពីការសិក្សា អញ្ចឹងយើងតែងតែឃ្លាន ដោយសារតែយើងអស់កម្លាំង អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងអស់កម្លាំង គឺយើងតែងតែឃ្លាន ដូច្នេះនៅពេលដែលយើងឃ្លាន យើងតែងតែរកអាហារសម្រន់ ដើម្បីញ៉ាំមុនពេលអាហារពេលល្ងាចមកដល់អញ្ចឹងជាក់ស្ដែងដូចជានៅក្នុងរូបភាពទីនេះ គឺក្មេងប្រុសទាំងពីរអ្នកក៏បានបបួលគ្នា ហើយយល់ព្រមទៅញ៉ាំគុយទាវទឹកស៊ុប ឬក៏មីទឹកស៊ុបទាំងអស់គ្នា ដោយយើងឃើញក្មេងប្រុសទីគាត់ដើរខាងមុខដែលក្មេងប្រុសទីហ្នឹង គាត់ស្លៀកពាក់អាវពណ៌ដៃខ្លី ហើយគាត់ស្លៀកខោជើងវែងពណ៌ខ្មៅ ចំណែកឯក្មេងប្រុសទីគឺគាត់ពាក់អាវដៃវែង ពាក់អាវដៃខ្លីពណ៌ ហើយស្លៀកខោជើងវែងពណ៌ដែរអញ្ចឹងក្មេងប្រុសទីគឺមានសក់រាប ដោយឡែកក្មេងប្រុសទីគឺមានសក់បះអញ្ចឹងពួកគេដើរទៅរកកន្លែងដែលលក់មីទឹកស៊ុប ឬក៏ហាងលក់មីទឹកស៊ុបទាំងអស់គ្នាដោយក្មេងប្រុសទីអ្នកដើរខាងមុខ រីឯក្មេងប្រុសទីជាអ្នកដើរខាងក្រោយ ហើយក្មេងប្រុសទីគាត់ដើរបណ្ដើរ ងាកក្រោយបណ្ដើរ ដើម្បីនិយាយជាមួយនឹងក្មេងប្រុសទីដែលជាមិត្តភក្តិរបស់គាត់អញ្ចឹងពួកគេទាំងពីរអ្នកកំពុងតែដើរ ហើយក្មេងប្រុសទីហ្នឹង គាត់ងាកមកប្រាប់ក្មេងប្រុសទីថា គេស្គាល់កន្លែងញ៉ាំទឹកស៊ុបមួយកន្លែងដោយយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពនេះ គឺក្មេងប្រុសទីគាត់បានដើរបណ្ដើរ ងាកក្រោយបណ្ដើរ និងងាកដៃស្ដាំរបស់គាត់គឺចង្អុលទៅមុខអញ្ចឹងគាត់ចង់បញ្ជាក់ប្រាប់មិត្តភក្តិរបស់គាត់ថា ហាងលក់គុយទាវ ឬក៏ហាងលក់មីទឹកស៊ុបហ្នឹង គឺនៅខាងមុខ មិនឆ្ងាយនោះទេ ដោយដើរតែបន្តិចទៅដល់ហើយអញ្ចឹងពួកគេទាំងពីរអ្នក ដើរបណ្ដើរ និយាយគ្នាបណ្ដើរ ដោយនិយាយគ្នាពីហាងទឹកស៊ុបបណ្ដើរ ឬក៏និយាយគ្នាអំពីការលេងកីឡា ឬក៏និយាយគ្នាអំពីការសិក្សាជាដើមអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងទៅញ៉ាំអាហារមានគ្នាច្រើន គឺតែងតែសប្បាយរីករាយ ដោយសារតែយើងអាចជជែកគ្នាលេងបាន

Doing The Dishes (Sakanan) — 16


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទី ១៦ នៅក្នុងរូបភាពទី ១៦ យើងឃើញថា ក្មេងប្រុសម្នាក់នោះ បន្ទាប់ពីគាត់យកចានដែលលាងរួចទៅឲ្យស្ត្រីដែលជាអ្នកលក់មីនោះរួចរាល់ហើយ គាត់ក៏បានមកអង្គុយដើម្បីលាងចានដទៃទៀត អញ្ចឹងគាត់បានលាងចានផ្សេងទៀតដែលប្រឡាក់ ព្រោះថាមីនោះគឺអត់ទាន់ឈប់លក់ទេ គឺគាត់នៅតែលក់បន្ត ហើយអតិថិជនរបស់គាត់នៅតែបន្តចូលដដែល ដូច្នេះគាត់នៅតែបន្តលាងចានដែលប្រឡាក់ អញ្ចឹងគាត់ដើរប្រមូលពីតុណាដែលអតិថិជនញ៉ាំរួចរាល់ គាត់ដើរប្រមូលចានពីលើតុនោះ ហើយមកលាងបន្តទៀត ដែលនៅក្នុងរូបភាពនេះ យើងឃើញថា គាត់កំពុងតែអង្គុយ ហើយកៀបចានរបស់គាត់ដែលប្រឡាក់ទៅនឹងជង្គង់ដើម្បីលាង ក៏ប៉ុន្តែគាត់បានគិតទៅដល់ម៉ាស៊ីនលាងចានមួយ អញ្ចឹងគាត់គិតថាការលាងចានដោយដៃគឺវាហត់ និងប្រើកម្លាំងបន្តិច ហើយពេលខ្លះគឺយើងលាងអត់បានស្អាតនោះទេ ដូច្នេះហើយគាត់ក៏បានគិតទៅដល់ម៉ាស៊ីនលាងចាន គាត់គិតថាប្រសិនបើមានម៉ាស៊ីនលាងចានគឺងាយស្រួល គឺយើងគ្រាន់តែដាក់ចានចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីន នោះម៉ាស៊ីននឹងលាងសម្អាតចានរបស់គាត់បានយ៉ាងស្អាតតែម្ដង ដែលគាត់ពុំចាំបាច់ត្រូវប្រើកម្លាំងដើម្បីដុសចានរបស់គាត់ចុះឡើងហើយនិងជម្រះពីរ បីទឹកនោះទេ ព្រោះវាធ្វើឲ្យគាត់អស់កម្លាំងនិងហត់ អញ្ចឹងដោយសារតែគាត់ជាក្មេង អញ្ចឹងគាត់អត់សូវមានកម្លាំងច្រើន ដូច្នេះគាត់តែងតែគិតទៅដល់ម៉ាស៊ីន ដើម្បីឲ្យមានបង្កភាពងាយស្រួលដល់គាត់ក្នុងការធ្វើការម្យ៉ាងវិញទៀត ជាទូទៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា គឺយើងអត់ឲ្យប្រើប្រាស់ក្មេង ដើម្បីធ្វើការធ្ងន់ធ្ងរនោះទេ អញ្ចឹងប្រសិនបើមានការប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មក្មេងគឺជារឿងខុសច្បាប់ ដូច្នេះយើងអត់ប្រើប្រាស់ក្មេងដើម្បីធ្វើការងារធ្ងន់ធ្ងរនោះទេប៉ុន្តែនៅក្នុងរូបភាពនេះ គឺគាត់គ្រាន់តែមកលាងចាន ដូច្នេះវាមិនមែនជាការងារធ្ងន់ធ្ងរនោះទេ អញ្ចឹងក្មេងប្រុសម្នាក់នេះ គាត់មកលាងចាននៅពេលទំនេរ ឬក៏ពេលល្ងាច បញ្ចប់ពីការសិក្សា បន្ទាប់ពីការសិក្សារបស់គាត់ គាត់គ្រាន់តែមករកលុយ ឬក៏គាត់គ្រាន់តែមករកលុយដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិត ដោយការលាងចានតាមរទេះគុយទាវតែប៉ុណ្ណោះ អញ្ចឹងការងារនេះមិន[មាន] មិនមែនជាការងារដែលខុសច្បាប់នោះទេ ហើយគាត់គឺជាក្មេងម្នាក់ដែលល្អ ដែលគាត់ចេះរកលុយដោយខ្លួនឯង ដោយគាត់មិនយកពេលវេលាទៅដើរលេងផ្ដេសផ្ដាសជាមួយនឹងមិត្តភក្តិ តែគាត់យកពេលវេលាទំនេររបស់គាត់ ដើម្បីមករកលុយផ្គត់ផ្គង់គ្រួសាររបស់គាត់ ក៏ដូចជាផ្គត់ផ្គង់ការសិក្សារបស់គាត់ផងដែរ

Motorcycle Taxi (Sakanan) — 16


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទី ១៦ នៅក្នុងរូបភាពទី ១៦ យើងឃើញថា បន្ទាប់ពីគាត់ចុះពីលើម៉ូតូហើយ គាត់ក៏បានដើរសំដៅមករកហាងកាហ្វេមួយ ដោយនៅក្នុងនោះយើងឃើញមិត្តភក្តិរបស់គាត់ម្នាក់ កំពុងតែអង្គុយនៅក្នុងហាងកាហ្វេនោះអញ្ចឹងនារីម្នាក់នោះ គាត់ក៏បានដើរចូលមកតាមខ្លោងទ្វារ ឬក៏តាមមាត់ទ្វារហាង ដោយយើងឃើញនៅក្បែរមាត់ទ្វារនោះ គឺមានរូបថតព្យួរជាច្រើន ដែលរូបថតទាំងនោះ អាចជារូបគំនូរ ជារូបថត ដែលគេដាក់តាំងលម្អនៅក្នុងហាងកាហ្វេរបស់គេអញ្ចឹងនារីម្នាក់នោះ គាត់បានដើរចូលតាមទ្វារ ហើយគាត់ដើរមកដល់ គាត់លើកដៃម្ខាងឡើង ដើម្បីហៅមិត្តភក្តិរបស់គាត់ អញ្ចឹងគាត់លើកដៃឆ្វេងរបស់គាត់ឡើង រីឯដៃស្ដាំគឺគាត់នៅតែទប់កាបូបដែលស្ពាយនៅនឹងស្មាចំណែកឯយើងឃើញមានបុរសម្នាក់ដែលកំពុងអង្គុយនៅលើកៅអី [នៅលើនឹង]តុ នៅក្នុងហាងកាហ្វេនោះផងដែរ ដោយបុរសម្នាក់នោះ គាត់ពាក់អាវដៃខ្លីពណ៌លឿង ស្លៀកខោជើងវែងពណ៌ ហើយនៅលើតុរបស់គាត់គឺមានកែវកាហ្វេចំនួនមួយ អញ្ចឹងបានន័យថាគាត់ណាត់ជាមួយនឹងនារីម្នាក់នោះ ដើម្បីមកញ៉ាំកាហ្វេនៅក្នុងហាងកាហ្វេ ដើម្បីនិយាយគ្នាអំពីការងារ ឬក៏អំពីការសិក្សាផ្សេងអញ្ចឹងនារីម្នាក់នោះគាត់ក៏បានមកដល់ ហើយពួកគេទាំងពីរនាក់ ក៏បានលើកដៃឡើង ដើម្បីជាសញ្ញាហៅគ្នាទៅវិញទៅមកដោយយើងឃើញបុរសដែលជាអ្នកអង្គុយនៅក្នុងហាងកាហ្វេនោះ គឺគាត់លើកដៃទាំងពីរឡើង ហើយគាត់ញញឹម បានន័យថាគាត់សប្បាយរីករាយ ដោយសារតែគាត់ឃើញនារីម្នាក់នោះ ដែលជាមិត្តភក្តិរបស់គាត់ មកទាន់ការណាត់ហើយនៅក្បែរតុរបស់បុរសម្នាក់នោះ យើងឃើញមានតុកាហ្វេចំនួនមួយទៀត អញ្ចឹងបានន័យថា ហាងកាហ្វេនោះគឺមានតុច្រើន ដែលដាក់នៅក្បែរគ្នា ដោយយើងឃើញមានតុចំនួនមួយទៀតដែលនៅក្បែរនោះ ហើយមានកែវកាហ្វេនៅលើតុនោះផងដែរអញ្ចឹងពួកគេទាំងពីរអ្នកមកហាងកាហ្វេ ដើម្បីញ៉ាំកាហ្វេ ជជែកគ្នាអំពីរឿងការសិក្សា អំពីការងារផងដែរ ដោយយើងឃើញពួកគេគឺមកទាន់ម៉ោង បានន័យថា ពួកគេអត់មកយឺតជាងម៉ោងណាត់នោះទេអញ្ចឹងពួកគេណាត់គ្នាម៉ោងប៉ុន្មាន ពួកគេមកម៉ោងប៉ុននោះ អញ្ចឹងអត់មាននរណាម្នាក់យឺតនោះទេទោះបីជាស្ទះផ្លូវក៏ដោយ អញ្ចឹងនារីម្នាក់នោះ ដោយសារតែស្ទះផ្លូវខ្លាំងពេក ហើយគាត់ខ្លាចមកខកការណាត់ ឬក៏ខ្លាចមកយឺត ដូច្នេះគាត់ក៏សម្រេចចិត្តរត់ និងជិះម៉ូតូឌុប ដើម្បីមកហាងកាហ្វេ ជួបនឹងមិត្តភក្តិរបស់គាត់ ដើម្បីកុំឲ្យយឺតម៉ោង

Noodle Soup (Sakanan) — 02


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទីរូបភាពទីបន្ទាប់ពីគាត់បានគិតទៅដល់មីទឹកស៊ុប ដែលគាត់ចង់ញ៉ាំរួចរាល់ហើយ អញ្ចឹងគាត់ក៏បាននឹកទៅដល់មិត្តភក្តិរបស់គាត់ម្នាក់ទៀត ដោយគាត់គិតចង់បបួលមិត្តភក្តិរបស់គាត់ទៅញ៉ាំមីទឹកស៊ុបទាំងអស់គ្នា ព្រោះជាទូទៅការញ៉ាំអាហារបែបនេះ ប្រសិនបើយើងញ៉ាំម្នាក់ឯងគឺអត់សូវឆ្ងាញ់ទេ អញ្ចឹងយើងញ៉ាំម្នាក់ឯងអត់សូវឆ្ងាញ់ទេ ដូច្នេះទាល់តែមានគ្នាទៅជាមួយទើបញ៉ាំឆ្ងាញ់ ដោយសារតែយើង នៅពេលដែលយើងមានគ្នា គឺយើងអាចនិយាយគ្នាលេង ឬក៏ជជែកគ្នាលេងពីការសិក្សា ឬក៏ជជែកគ្នាពីការងារ អញ្ចឹង[វា]ធ្វើឲ្យយើងមានបរិយាកាសកាន់តែរីករាយ ដូច្នេះគាត់ក៏បានទៅរកមិត្តភក្តិរបស់គាត់ អញ្ចឹងក្មេងប្រុសម្នាក់នោះ គាត់ក៏បានទៅរកមិត្តភក្តិរបស់គាត់ ដើម្បីបបួលគ្នាទៅញ៉ាំមីទឹកស៊ុប ដោយយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពទីគឺ យើងឃើញក្មេងប្រុសដែលមានអាយុប្រហែលជា ១៨ ឆ្នាំហ្នឹង គាត់ឈរនៅខាងស្ដាំ ហើយមិត្តភក្តិរបស់គាត់ឈរទល់មុខគាត់អញ្ចឹងគេ ពួកគេទាំងពីរអ្នកឈរទល់មុខគ្នា ដោយយើងឃើញមិត្តភក្តិរបស់គាត់ហ្នឹងក៏ពាក់អាវដៃខ្លីពណ៌ដែរ អញ្ចឹងពួកគេទាំងពីរអ្នកសុទ្ធតែពាក់អាវដៃខ្លីពណ៌ ហើយប៉ុន្តែមិត្តភក្តិរបស់គេគឺមានសក់ខ្លី ប៉ុន្តែសក់របស់គេគឺបះឡើងលើ អញ្ចឹងគាត់ធ្វើម៉ូតសក់បះឡើងលើ ដោយយើងឃើញសក់ខាងមុខរបស់គាត់ គឺសិតបះឡើងលើអញ្ចឹងក្មេងប្រុសទីគឺគាត់មានសក់រាប គាត់សិតរាប ក៏ប៉ុន្តែក្មេងប្រុសទីដែលជាមិត្តភក្តិរបស់គាត់ គឺគាត់សិតសក់បះឡើងលើ ហើយក្មេងប្រុសទីហ្នឹង គាត់ក៏បាននិយាយប្រាប់ទៅមិត្តភក្តិរបស់គាត់ថាគាត់ចង់ញ៉ាំមីទឹកស៊ុប ដោយគាត់យកមេដៃចង្អុលទៅខ្លួនគាត់អញ្ចឹងយើងឃើញដៃស្ដាំរបស់គាត់ក្ដាប់ម្រាមបួន អញ្ចឹងម្រាមបួនរបស់គាត់គឺក្ដាប់ចូលគ្នា ក៏ប៉ុន្តែយកមេដៃមួយដើម្បីចង្អុលមកខ្លួនឯង អញ្ចឹងគាត់កំពុងតែនិយាយទៅប្រាប់មិត្តភក្តិរបស់គាត់ថា គាត់កំពុងតែឃ្លានមីទឹកស៊ុប អញ្ចឹងគាត់អាចសួរទៅមិត្តភក្តិរបស់គាត់ថា ចង់ញ៉ាំមីទឹកស៊ុបដែរទេ? ឬក៏សួរមិត្តភក្តិរបស់គាត់ថា តើចូលចិត្តញ៉ាំមីដែរទេ ឬក៏សួរមិត្តភក្តិរបស់គាត់ថា តើគេឃ្លានដែរទេ? អញ្ចឹងយើងឃើញនៅលើក្មេងប្រុសទីហ្នឹង គឺយើងឃើញមានចានមីទឹកស៊ុបដដែល អញ្ចឹងបានន័យថាក្មេងប្រុសទីគាត់កំពុងតែនិយាយប្រាប់មិត្តភក្តិរបស់គាត់អំពីមីទឹកស៊ុប ដែលគាត់កំពុងតែចង់ញ៉ាំ ដោយសារតែពេលហ្នឹងគឺជាពេលរសៀល អញ្ចឹងគាត់ឃ្លាន ដោយសារតែអត់ទាន់ដល់ម៉ោងបាយពេលល្ងាច ដូច្នេះគាត់ឃ្លាន អញ្ចឹងគាត់ក៏បបួលមិត្តភក្តិរបស់គាត់ដើម្បីទៅញ៉ាំមីទឹកស៊ុបទាំងអស់គ្នា

Tuk Tuk (Sakanan) — 01


អញ្ចឹងយើងមកមើលរូបភាពទីទាំងអស់គ្នាតែម្ដង នៅក្នុងរូបភាពទីយើងឃើញមានមនុស្សប្រុសស្រីជាច្រើន អង្គុយនៅក្នុងកន្លែងមួយ អញ្ចឹងកន្លែងនោះ មើលទៅដូចជាកន្លែងផឹកស៊ី ឬក៏កន្លែងក្លឹបរាត្រីជាដើម ដែលយើងឃើញថាមានមនុស្សជាច្រើន កំពុងតែអង្គុយញ៉ាំស្រា និងអង្គុយស្ដាប់ភ្លេង ដោយនៅទីនោះគឺមានភ្លេងកំដរ អញ្ចឹងបានន័យថាពួកគេចេញមកក្រៅ ដើម្បីស្ដាប់ភ្លេងកំដរនាថ្ងៃសម្រាក ឬក៏បន្ទាប់ពីការបំពេញការងារនឿយហត់ អញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពនេះ គឺមានតុចំនួនបី បាទ ដែលមានមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងតុនោះ ដែលយើងឃើញតុនៅកណ្ដាល គឺមានមនុស្សប្រុសស្រីចំនួនបីនាក់ អញ្ចឹងប្រុសស្រីចំនួនបីនាក់នោះគឺជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នា ដែលយើងឃើញបុរសទីដែលគាត់អង្គុយនៅខាងឆ្វេងដៃ បាទ គាត់អង្គុយនៅលើកៅអីមួយ ដែលកៅអីនោះមានជើងកៅអីចំនួនបួន ហើយមានបង្អែកមួយផងដែរ អញ្ចឹងគាត់អង្គុយលើកៅអីដោយដាក់ដៃនៅលើតុ ហើយគាត់ផ្អែកទៅលើបង្អែក បុរសនោះពាក់អាវដៃខ្លីពណ៌បៃតង ហើយគាត់ស្លៀកខោជើងវែងពណ៌ ដែលគាត់ពាក់ស្បែកជើងប៉ាតា បុរសនោះមានអាយុប្រហែលជា ២០ ឆ្នាំ ដែលគាត់មានសក់បះឡើងទៅលើ បាទ គាត់ធ្វើជាម៉ូត អញ្ចឹងម៉ូតសក់របស់គាត់គឺបះឡើងទៅលើ គាត់អង្គុយជាមួយនឹងនារីម្នាក់ដែលអង្គុយនៅកណ្ដាល នារីម្នាក់នោះ គឺគាត់ពាក់អាវវៀលពណ៌ ដៃវែង ហើយគាត់ស្លៀកខោពណ៌ខ្មៅជើងវែង អញ្ចឹងនារីម្នាក់នោះ គាត់បានចងសក់បួងឡើងទៅលើ អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចងសក់បួងឡើងទៅលើ សម្រាប់នារី គេហៅថាបួង នៅពេលដែលយើងចងសក់ឡើងទៅលើ គេហៅថាបួងសក់ អញ្ចឹងនារីម្នាក់នោះ គាត់ពាក់អាវដៃវែង ហើយវៀល ចំណែកបុរសម្នាក់ទៀតដែលជាមិត្តភក្តិរបស់គាត់ដែរនោះ គឺគាត់ពាក់អាវពណ៌ប្រផេះ ដៃខ្លី ហើយស្លៀកខោជើងវែង អ្នកទាំងបីកំពុងតែអង្គុយទល់មុខគ្នា ពួកគេកំពុងតែញ៉ាំស្រាបៀរម្នាក់មួយដបដើម្បីនិយាយគ្នាលេងអំពីការងារ ឬក៏អំពីការសិក្សា បន្ទាប់ពីគេសម្រាក ឬក៏ចេញពីធ្វើការ បានន័យថាគេមកទីនេះ ដើម្បីស្ដាប់ភ្លេងលំហែអារម្មណ៍ អញ្ចឹងគេមកដើម្បីស្ដាប់ភ្លេងនិងលំហែអារម្មណ៍ ដោយការញ៉ាំ ជួបជុំគ្នាញ៉ាំអាហារជាមួយគ្នា និងញ៉ាំស្រាបៀរបន្តិចបន្តួច ដែលយើងឃើញនៅលើតុរបស់ពួកគេ គឺមានដបស្រា ក៏ដូចជាកែវស្រា ហើយនិងធុងដាក់ទឹកកកផងដែរអញ្ចឹងទឹកកកគេដាក់នៅក្នុងធុងមួយ ទឹកកក យើងដាក់នៅក្នុង យើងយកមកដាក់នៅក្នុងកែវ ហើយចាក់ស្រាចូលទៅក្នុងកែវ ដើម្បីឲ្យវាត្រជាក់ ដូច្នេះហើយទើបគេដាក់ទឹកកកនៅក្នុងធុងមួយ នៅពេលដែលយើងត្រូវការទឹកកក យើងអាចយកទឹកកកនោះមកដាក់ក្នុងកែវស្រាយើងបាន

Coffee And Soft Drink (Sakanan) — 03


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទីនៅក្នុងរូបភាពទីយើងឃើញថា បុរសម្នាក់នោះ គាត់បានដឹកដៃកូនស្រីរបស់គាត់ចូលមកដល់ហាងកាហ្វេ អញ្ចឹងគាត់បានចូលមកក្នុងហាងកាហ្វេតាមខ្លោងទ្វារ ហើយគាត់នៅតែកាន់ដៃកូនស្រីយ៉ាងជាប់ ព្រោះបុរសម្នាក់នោះគាត់ខ្លាចកូនស្រីរបស់គាត់វង្វេង គាត់បាត់ ឬក៏គាត់បាត់កូនស្រីគាត់ ហើយម្យ៉ាងវិញទៀត ដោយសារតែនាងនៅក្មេង អញ្ចឹងប្រសិនបើគាត់លែងដៃ នាងអាចរត់លេងផ្ដេសផ្ដាស ឬក៏អាចរត់ទៅតាមផ្លូវ អញ្ចឹងប្រសិនបើគាត់រត់ទៅតាមផ្លូវ អាចធ្វើឲ្យមានឡាន ឬក៏ម៉ូតូប៉ះ ឬក៏បុកគាត់ អញ្ចឹងអាចធ្វើឲ្យគាត់មានគ្រោះថ្នាក់បាន ដូច្នេះ ដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពកូនស្រីរបស់គាត់ផង និងដើម្បីកុំឲ្យវង្វេងផង គាត់ត្រូវកាន់ដៃកូនស្រីរបស់គាត់ឲ្យជាប់ ទោះបីជាចូលដល់ក្នុងហាងកាហ្វេក៏ដោយ ព្រោះពេលខ្លះនៅក្នុងហាងកាហ្វេគឺមានមនុស្សច្រើន អញ្ចឹងក្មេងស្រីអាចវង្វេង ដោយសារតែនាងនៅតូចពេក អញ្ចឹងនាងអាចវង្វេងបាន អញ្ចឹងយើងត្រូវតែកាន់ដៃរបស់នាង ដើម្បីកុំឲ្យនាងវង្វេងដែលនៅក្នុងហាងកាហ្វេ នៅក្បែរទ្វារ យើងឃើញមានគេតាំងរូបថតជាច្រើន អញ្ចឹងដើម្បីលម្អនៅក្នុងហាង ម្ចាស់ហាងបានដាក់តាំងរូបថតជាច្រើននៅក្បែរទ្វារនិងក្បែរបង្អួចហើយយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពទីនេះដដែល គឺមានតុជាច្រើន កំពុងតែដាក់នៅក្នុងហាងកាហ្វេនោះ ដែលយើងឃើញនៅខាងស្ដាំដៃ នៅខាងឆ្វេងដៃ គឺមានមនុស្សពីរនាក់ មនុស្សប្រុសស្រីពីរនាក់ កំពុងតែអង្គុយញ៉ាំកាហ្វេនៅក្នុងហាងនោះផងដែរ ដែលពួកគេកំពុងតែអង្គុយនៅលើកៅអី ហើយនៅខាងមុខរបស់ពួកគេ គឺមានតុចំនួនមួយ ដែលនៅលើតុនោះគឺមានកែវកាហ្វេចំនួនពីរ ហើយពួកគេញ៉ាំកាហ្វេបណ្ដើរ និយាយគ្នាបណ្ដើរ អំពីការងារ ឬក៏អំពីការសិក្សាអញ្ចឹងយើងឃើញភ្ញៀវនៅក្នុងហាងកាហ្វេនោះច្រើន ហើយនៅខាងស្ដាំដៃវិញ យើងឃើញមានតុទំនេរចំនួនមួយ ហើយមានកៅអីចំនួនពីរ ដែលយើងឃើញមានអ្នកបម្រើ អ្នករត់តុនៅក្បែរតុនោះផងដែរអញ្ចឹងអ្នកបម្រើ អ្នករត់តុបានហៅឪពុកនិងកូន បុរសដែលអាចជាឪពុក និងក្មេងស្រីនោះ ឲ្យចូលទៅអង្គុយតុដោយសារតែគាត់ឃើញអតិថិជនចូលក្នុងហាង ដូច្នេះអ្នកបម្រើត្រូវតែមានការរួសរាយរាក់ទាក់ទៅរកអតិថិជន អញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែរួសរាយរាក់ទាក់ទៅរកអតិថិជន ហើយហៅអតិថិជនចូលឲ្យ ឲ្យចូលមកអង្គុយនៅលើតុ ឲ្យចូលមកអង្គុយនៅលើតុដែលជាក់ស្ដែង យើងឃើញអ្នកបម្រើនៅក្នុងរូបភាពនេះកំពុងតែប្រាប់ទៅដល់ឪពុកនិងកូននោះ គាត់ប្រាប់អំពីកៅអីដែលនៅទំនេរ និងតុដែលនៅទំនេរយើងឃើញបុរសដែលជាអ្នកបម្រើ គឺគាត់ពាក់អាវ ដៃខ្លី និងខោជើងវែង ហើយគាត់ពាក់អៀមមួយ ក្រណាត់អៀមពណ៌ខៀវមួយ ដែលក្រណាត់អៀមពណ៌ខៀវនោះ គឺការពារកុំឲ្យសម្លៀកបំពាក់គាត់ប្រឡាក់ នៅពេលដែលគាត់លើកកាហ្វេ ឬក៏នៅពេលដែលគាត់ជូតតុដោយសារតែគាត់ជាអ្នកបម្រើ ដូច្នេះវាងាយស្រួលនឹងធ្វើឲ្យប្រឡាក់ខោអាវគាត់ ដូច្នេះគាត់ត្រូវតែពាក់អៀមក្រណាត់មួយ ដើម្បីការពារកុំឲ្យប្រឡាក់ហើយយើងឃើញនៅលើដៃខាងឆ្វេងរបស់គាត់ គឺគាត់កំពុងតែកាន់ក្រណាត់មួយពណ៌លឿង អញ្ចឹងក្រណាត់នៅលើដៃរបស់គាត់ គឺគាត់ទុកសម្រាប់ជូតតុ នៅពេលដែលមានភ្ញៀវចេញពីតុ គាត់ប្រមូលកែវហើយ គាត់យកក្រណាត់នោះមកជូតតុ សម្អាតតុ ដើម្បីឲ្យមានភ្ញៀវក្រោយចូលមកអង្គុយបានស្រួល