KhmerPronunciationEnglish/Notes#occ
កន្លែង kɑnlaeŋ 1. place, location, region
2. clf. for locations
256/118

Link to overview page
Link to dictionary

Requesting and granting permission 1 — Dialogue 2


មិនស្គាល់គ្នា (មានកៅអីស្រាប់)
បូរ៉ាសុំទោស កន្លែងនេះទំនេរតាសអី?
ធីតាចា៎ស ទំនេរតាស

Expressing anger — Dialogue 2


កូនម៉ាក់ឯងមើល ខ្ញុំទុកនំនៅកន្លែងនោះតែមួយភ្លែត កណ្ដោរលួចស៊ីអស់រលីងចង្រៃមែនទែន

Requesting and granting permission 1 — Dialogue 1


មិនស្គាល់គ្នា (មានកៅអីស្រាប់)
បូរ៉ាសុំទោស កន្លែងនេះអង្គុយបានអេ៎?
ធីតាចា៎ស បានតាស

Forbidding someone to do something — Dialogue 1


ហាមចូល
សន្តិសុខអេអូន! កន្លែងហ្នឹងគេអត់ឲ្យចូលទេអូនឯងមានការអី?
វុទ្ធីកន្លែងហ្នឹងក្រុមហ៊ុនបកប្រែឯកសារមែនបង? ខ្ញុំមកសួរព័ត៌មាន
សន្តិសុខមិនមែនទេហ្នឹងស្ថានទូតបារាំងតាស

Expressing anger — Dialogue 4


តារាដូរលុយព្រឹកមិញប៉ះចំលុយក្លែងក្លាយដល់ពេលខ្ញុំយកទៅដូរវិញ គេថាលុយយកទៅបាត់ម្ដងហើយអត់ទទួលខុសត្រូវដូចឆ្កួតអីចឹងឈប់ទៅដូរកន្លែងហ្នឹង ហើយដើរប្រាប់គេកុំឲ្យទៅកន្លែងហ្នឹងម៉ង

Comparing or contrasting things 1 — Cultural note


នៅភ្នំពេញ តូបលក់ខោអាវមួយចំនួននៅក្នុងផ្សារ មិនមានកន្លែងសម្រាប់ខោអាវនោះទេ ប៉ុន្តែ អ្នកលក់អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកទិញយកទៅនៅផ្ទះ ហើយយកមកដូរទំហំទៅជាធំជាងតូចជាងវិញបាន ប្រសិនបើស្លៀកទៅមិនត្រូវនឹងខ្លួន

Issuing a command — Dialogue 2


ភ្នាក់ងារត្រួតពិនិត្យលោក សូមលោកបើកកាបូប ខ្ញុំសុំពិនិត្យខាងក្នុង
អ្នកដំណើរបាទ
ភ្នាក់ងារត្រួតពិនិត្យមានកន្ត្រៃ របស់ទឹកអត់ លោក?
អ្នកដំណើរអូ ខ្ញុំច្រឡំដាក់កន្ត្រៃមកតាមបាត់ហើយ
ភ្នាក់ងារត្រួតពិនិត្យសុំយកចេញ ហើយទុកចោលនៅកន្លែងនោះ

Making appointments for meetings — Dialogue 2


តារាតេទូរស័ព្ទទៅវិបុល
តារាវិបុល ដឹងថាង៉ៃហ្នឹងគ្នាយើងជុំគ្នាម៉ោងពីរណ្ដប់អត់?
វិបុលហាក! ក្រែងម៉ោងម៉ាណ្ដប់អេ៎?
តារាដូរម៉ោងវិញហើយវិបុលម៉ោម៉ោងពីរណ្ដប់បានអត់?
វិបុលមានអី បានតាសកន្លែងអត់ដូរណាអី?
តារាកន្លែងដដែល អត់ដូរអេ៎

Making appointments for meetings — Additional dialogue


នារីអាឡូ កញ្ញាកញ្ញា ខ្ញុំសុំទោស ង៉ៃអាទិត្យហ្នឹង ខ្ញុំអត់បានទៅអេ៎ ជាប់រវល់ការងារតិចខ្ញុំសុំដូរទៅង៉ៃសៅរ៍នេះវិញបានអត់?
កញ្ញាអត់អីអេ៎ នារីង៉ៃសៅរ៍ហ្នឹងក៏បានដែរតាស មានអីអីចឹង ង៉ៃសៅរ៍ ម៉ោង ១១ កន្លែងដដែល
នារីហ្នឹងហើយសុំទោសណាជួបគ្នាង៉ៃសៅរ៍

Asking “Do you have X?” — Dialogue 2


ហាងលក់កាហ្វេ
អ្នកលក់បង ត្រូវការអីដែរ?
ភ្ញៀវរកទិញកាហ្វេមណ្ឌលគិរីរកប៉ុន្មានតូបហើយ អត់មានកន្លែងអូនឯងមានអេ៎?
អ្នកលក់កន្លែងខ្ញុំមានតាសបង
ភ្ញៀវនៅណា? សុំមើលតិចមើលវាមានច្រើនប្រភេទបងចង់បានអាប្រអប់វាពណ៌ខ្មៅអា៎ មានអេ៎?

Asking for help 2 — Cultural note


ខ្មែរជាជនជាតិដែលឲ្យតម្លៃនិងចូលចិត្តជួយគ្នានៅពេលមានអាសន្នអន្ធក្រឧទាហរណ៍ដូចជា ជួយប្រាប់ផ្លូវនៅពេលវង្វេងផ្លូវ ជួយរុញឡាននៅពេលជាប់ផុងក្នុងភក់ ជួយឲ្យកន្លែងគេងសម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរឆ្ងាយ ជាដើមប៉ុន្តែ ទីក្រុងនិងជនបទអាចខុសគ្នាបន្តិចនៅទីក្រុង មនុស្សមិនសូវជួយគ្នាច្រើនប៉ុន្មានទេ ព្រោះខ្លាចនាំទុក្ខដល់ខ្លួនដោយសារមានមនុស្សមិនល្អច្រើន

Asking “Do you have X?” — Additional dialogue


ហាងលក់ខោអាវ
អ្នកលក់បង ចូលមើលខោអាវសិនអីបង?
ភ្ញៀវកន្លែងអូនឯងមានលក់ខោអាវកូនក្មេងអេ៎?
អ្នកលក់មានតាសបងមានម៉ូតច្រើន បងចង់បានម៉ូតម៉េច? ទំហំប៉ុនណាដែរបង?
ភ្ញៀវម៉ូតនេះស្អាតតាសមានអាទ្រើសជាងហ្នឹងតិចអេ៎? ចង់បានពណ៌ផ្កាឈូក មានអេ៎?
អ្នកលក់មានតាសបងចាំម៉ាភ្លែត ខ្ញុំយកមកឲ្យមើល

Comparing or contrasting things 1 — Additional dialogue


នៅហាងលក់នំបញ្ចុក
អ្នករត់តុបង ត្រូវការកុម្ម៉ង់អីដែរ?
នារីនំបញ្ចុកសម្លអីលក់ដាច់ជាងគេ?
អ្នករត់តុដូចជាលក់ដាច់ស្មើគ្នាហ្នឹងបងតែ ... សម្លការីដូចភ្ញៀវហៅច្រើនជាងគេ បង
នារីអីចឹង យកនំបញ្ចុកសម្លការីម៉ោអីចឹងកញ្ញា ញ៉ាំអីដែរ?
កញ្ញាខ្ញុំយកសម្លប្រហើរ
...
កញ្ញាសម្លប្រហើរនៅហ្នឹងឆ្ងាញ់ជាងប្រហើរនៅកន្លែងមួយទៀត លើកមុនខ្ញុំទៅ

Accepting direction — Additional dialogue


សុភ័ក្រវុទ្ធី! វុទ្ធីមកជួយមើលកុំព្យូទ័រនេះតិចមើលដូចចង់ខូចម៉េចទេម៉េចក៏ហ្វែលនេះបើកអត់កើតអីចឹង?
វុទ្ធីឯណាបង? អូ៎! ឥឡូវបងសាក ...
សុភ័ក្រមើល ឈប់សិន! ដំបូងចូលកន្លែងនេះ ត្រូវអេ៎? បន្ទាប់មក ចុចអានេះ ហើយ ... អូ៎! បើកបានវិញហើយអរគុណ វុទ្ធី
វុទ្ធីលើកក្រោយ បងឧស្សាហ៍អាប់ដេតកម្មវិធីហ្នឹងទៅ លែងអីហើយ
សុភ័ក្រហ្នឹងហើយ ចាំបងឧស្សាហ៍អាប់ដេតវា

Expressing fatigue — Cultural note


ពាក្យខ្មែរមួយគឺ ហត់កាយ កុំឲ្យតែហត់ចិត្តហត់កាយ មានន័យថា អស់កម្លាំងខាងផ្លូវកាយ ដោយសារតែមានការងារច្រើនត្រូវទៅកន្លែងនេះកន្លែងនោះធ្វើឲ្យរវល់ខ្លាំងរីឯហត់ចិត្ត មានន័យថា មិនសូវចំណាយកម្លាំងកាយប៉ុន្មានទេ ប៉ុន្តែ ដោយសារមានបញ្ហាខាងទំនាក់ទំនងមនុស្ស ការព្រួយបារម្ភជាច្រើន ធ្វើឲ្យចិត្តមិនអាចសប្បាយរីករាយបានគេប្រើពាក្យនេះនៅពេលគេចង់និយាយថា គេសុខចិត្តរវល់និងប្រើកម្លាំងកាយច្រើន ប៉ុន្តែគេមិនចង់ទទួលការមិនសប្បាយចិត្ត មន្ទិល ការព្រួយបារម្ភអ្វីជាប់ក្នុងចិត្តនោះទេ

Saying “I don’t understand” — Cultural note


ជាទូទៅ ការសួរបញ្ជាក់ក្រោយការពន្យល់អ្វីមួយថាតើអ្នកយល់ទេ?” មិនមែនជាការគួរសមប៉ុន្មានទេការគួរសមបំផុត គឺ ក្រោយពេលពន្យល់អ្វីមួយ គួរនៅស្ងៀម និងញញឹមទៅកាន់ដៃគូសន្ទនាពិតប្រាកដណាស់ ការធ្វើបែបនេះ យើងមិនដឹងប្រាកដថា ដៃគូសន្ទនាពិតជាយល់អ្វីដែលយើងបាននិយាយ ពន្យល់នោះឡើយផ្ទុយទៅវិញ ក្នុងករណីដែលមានអ្នកសុំការពន្យល់ (= ចង់ឲ្យយើងពន្យល់) ដូចជាពន្យល់មេរៀន របៀបប្រើអ្វីមួយ ការសួរបញ្ជាក់ច្រើនដងដូចជាត្រង់ហ្នឹង/កន្លែងហ្នឹង យល់អត់?” ជាការធម្មតា

Expressing thanks 1 — Additional dialogue


នៅកន្លែងញ៉ាំអីពេលល្ងាច មិត្តភក្តិកំពុងនិយាយជូនពរដល់ពិសិដ្ឋ
ធារីពិសិដ្ឋ ជូនពរឲ្យពិសិដ្ឋមានសុខភាពល្អ
ពិសិដ្ឋអរគុណ ធារីសូមឲ្យធារីមានសុខភាពល្អដែរ
វុទ្ធីសិដ្ឋ ជូនពរឲ្យពួកម៉ាកឯងធ្វើការងារអីឲ្យបានសម្រេចដូចប្រាថ្នា
ពិសិដ្ឋអរគុណអាពួកម៉ាកដូចគ្នា!
ធារីសុភី អត់បានមកទេហ្អ?
ពិសិដ្ឋអូ សុភីជាប់រវល់ អត់បានមកទេតែព្រឹកមិញសុភីឲ្យកាដូខ្ញុំមួយ
វុទ្ធីអូ អីចឹង! គ្នាអត់បានត្រៀមកាដូឲ្យពួកម៉ាកឯងទេនៀក
ពិសិដ្ឋអូ មិនអីទេ!

Indicating disagreement — Additional dialogue


កូនម៉ាក់ ង៉ៃហ្នឹងមិនបាច់ធ្វើម្ហូបអេ៎ណាទៅញ៉ាំអីនៅក្រៅម៉ងម៉ាក់ឯងចង់ញ៉ាំអី?
ម៉ាក់មិនបាច់អេ៎អី? នាំតែអស់លុយ
កូនយូរម្ដងតាសទៅហាងង៉ៃមុនទៅ ម៉េចដែរ?
ម៉ាក់អត់ទេសហាងង៉ៃមុនហ្នឹង អត់សូវឆ្ងាញ់ហើយថ្លៃទៀត
កូនអីចឹង ទៅណាវិញ?
ម៉ាក់ទៅហាងគុយទាវធម្មតាជិតហ្នឹងទៅ
កូនហ៊ើយ ម៉ាក់ឯងនេះយ៉ាប់ម៉ងទៅកន្លែងណារៀងឡូយតិចទៅ
ម៉ាក់ស្រេចតែកូនឯងទេអីចឹងថាអត់ចង់ឲ្យអស់លុយច្រើនអញ្ចេក

Indicating disagreement — Dialogue 1


រៀនពូកែ
ស៊ីណាសុជាតាឆ្លាតដល់ហើយរៀនអីក៏ឆាប់ចាប់បានដែរញ៉ាំអីបានឆ្លាតទៅ សុជាតា?
សុជាតារៀនពូកែមិនមែនមកពីញ៉ាំអីបានរៀនពូកែឯណាមានតែខំប្រឹងរៀន
ស៊ីណាខ្ញុំខំប្រឹងរៀនដែរតាស តែកន្លែងខ្លះខ្ញុំស្ដាប់គ្រូពន្យល់ម៉េចក៏នៅតែអត់យល់ដែរមកពីអត់មានហ្សែនឆ្លាតទេដឹង
សុជាតាហ្សែនឆ្លាតអីទេខ្ញុំក៏មានកន្លែងដែលខ្ញុំអត់យល់ដែរស៊ីណាមានចំណាយពេលរៀនថែមទៀតអត់ពេលទៅផ្ទះ?
ស៊ីណាអត់ផងអូ ខ្ញុំតែដល់ផ្ទះ ដឹងតែភ្លឹងហើយប្រហែលមកពីអីចឹងហើយបានរៀនអត់សូវចេះសោះ

Cutting One’s Finger (Sakanan) — 12


ចូលដល់រូបភាពទី ១២ នៅក្នុងរូបភាពទី ១២ បន្ទាប់ពីបុរសនោះ គាត់បានបកប្លាស្ទិកចេញពីកន្លែងស្អិតនៃបង់បិទដំបៅហើយ គាត់បានយកបង់បិទដំបៅនោះ មករុំលើដៃ ម្រាមដៃនាងរបស់គាត់ អញ្ចឹងយើងឃើញថា នៅក្នុងរូបភាពនេះគឺមានដៃចំនួនពីរ ដៃឆ្វេងមួយនិងដៃស្ដាំមួយ ហើយដៃដែលមានរបួសគឺដៃស្ដាំ ម្រាមនាងដៃ អញ្ចឹងម្រាមនាងដៃរបស់គាត់គឺមានមុខរបួសដោយសារមុតកាំបិត ដូច្នេះគាត់យកបង់បិទដំបៅ ដែលគាត់ទើបតែបករួចនោះ មក គាត់យកបង់បិទដំបៅដែលទើបតែបករួចនោះ មកបិទពីលើដៃនាងរបស់គាត់ គឺបិទពីលើមុខរបួសតែម្ដង បាទ ធ្វើបែបនេះ ដើម្បីការពារកុំឲ្យមុខរបួសរបស់គាត់មានមេរោគចូល បាទ ធ្វើកុំឲ្យមានមេរោគចូលក្នុងមុខរបួសរបស់គាត់