Getting Up (Sakanan) — 01


នៅក្នុងរូបភាពទីបាទ នៅក្នុងរូបភាពទីយើងឃើញថាមាននារីម្នាក់ ឬក៏ស្ត្រីម្នាក់ បាទ គាត់អាយុប្រហែលជា ២៥ ឆ្នាំ អញ្ចឹងគាត់កំពុងតែគេងនៅលើគ្រែមួយ បាទ នារីម្នាក់នោះ គាត់កំពុងតែគេង ដោយយើងឃើញថាគាត់គេងដោយពាក់អាវដៃវែងពណ៌លឿង បាទ គាត់ពាក់អាវដៃវែងពណ៌លឿង គឺជាឈុតគេងរបស់គាត់ គាត់គេងនៅលើគ្រែមួយ ដែលនៅលើគ្រែនោះគឺមានពូក មានខ្នើយ និងមានភួយអញ្ចឹងគាត់គេងដោយកើយនៅលើខ្នើយរបស់គាត់ ដោយដៃរបស់គាត់ដាក់កាន់ទៅលើខ្នើយដែរ គឺគាត់គេងផ្អៀងចំហៀង អញ្ចឹងគាត់គេងផ្អៀង បាទ ហើយគាត់ដណ្ដប់ភួយ បាទ អញ្ចឹងគាត់គេងផ្អៀងចំហៀងដោយដណ្ដប់ភួយនៅលើគ្រែរបស់គាត់ ដែលនៅជិតគ្រែរបស់គាត់ ឬក៏នៅខាងក្រោយខ្នងគាត់ យើងឃើញថា មានបង្អួចមួយ អញ្ចឹងគាត់គេងនៅក្នុងបន្ទប់គេងរបស់គាត់ ដោយបន្ទប់គេងរបស់គាត់ គឺមានបង្អួចមួយ ដែលបង្អួចនោះគឺជាបង្អួចកញ្ចក់ ប៉ុន្តែបង្អួចនោះគឺត្រូវបានបិទ ហើយនៅបង្អួចនោះគឺមានវាំងននចំនួនអញ្ចឹងគាត់គេងដោយបិទបង្អួច ព្រោះថាជាទូទៅនៅពេលយប់ គឺយើងតែងតែគេងដោយបិទបង្អួច បិទទ្វារជានិច្ច ព្រោះដើម្បីការពារខ្លាចមានមនុស្សអាក្រក់ ឬក៏ចោរ ចូលលួចទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើង ដូច្នេះហើយបង្អួចកញ្ចក់ គឺត្រូវតែបិទ ហើយដើម្បីឲ្យមានអាកាសធាតុល្អនៅក្នុងបន្ទប់ ឬក៏ត្រជាក់ កុំឲ្យស្អុះស្អាប់ យើងត្រូវប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ឬក៏កង្ហារ ដូច្នេះយើងមិនត្រូវការខ្យល់អាកាសពីខាងក្រៅនោះទេនៅពេលយប់ ព្រោះប្រសិនបើយើងគេងបើកបង្អួច វាអាចនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ ឬក៏បាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើង ដោយសារមានមនុស្សអាក្រក់ចូលនៅក្នុងបង្អួចរបស់យើងអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពនេះ គឺនារីម្នាក់នោះ គេងដោយបិទបង្អួចកញ្ចក់អញ្ចឹងកញ្ចក់អាចធ្វើឲ្យមានពន្លឺឆ្លងកាត់បាន ដូច្នេះ បើគាត់បិទកញ្ចក់ ទោះបីជាគាត់បិទកញ្ចក់ក៏ដោយ ក៏ពន្លឺនៅតែអាចឆ្លងកាត់ចូលបន្ទប់របស់គាត់បានដូច្នេះដែរ អញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់បើកបង្អួច គាត់បិទបង្អួច ហើយនិងគាត់បើកវាំងនន គឺបានន័យថានៅពេលព្រឹក គឺនឹងភ្លឺបន្ទប់គាត់ ព្រោះ[ព្រះអាទិត្យ] ពន្លឺព្រះអាទិត្យនឹងចាំងចូលបន្ទប់គាត់ជាក់ជាមិនខានអញ្ចឹងគាត់គេងដោយបិទបង្អួចកញ្ចក់ ប៉ុន្តែបើកវាំងនន ហើយនៅក្បែរគ្រែរបស់គាត់នោះវិញ គឺមានតុចំនួនមួយ អញ្ចឹងកូនតុតូចមួយ បាទ កូនតុនោះគឺមានថតចំនួនមួយផងដែរ អញ្ចឹងតុគាត់នោះ គាត់ តុតូច ហើយមានថតតុមួយ ដែលថតតុនោះ គឺគេប្រើប្រាស់សម្រាប់ដាក់របស់របរបន្តិចបន្តួច ដូចជាទូរស័ព្ទដៃ ឬក៏ឆ្នាំងសាកទូរស័ព្ទ ឬក៏កូនសៀវភៅនានា អញ្ចឹងគេអាចដាក់នៅក្នុងថតតុនោះបាន បាទ ហើយនៅលើតុនោះ បាទ នៅលើតុនោះ គឺមាននាឡិកាឌីជីថលមួយ អញ្ចឹងនាឡិកាឌីជីថលនេះ គឺជានាឡិកាមួយសម្រាប់ឲ្យគាត់មើលម៉ោងបាន អញ្ចឹងគាត់ដាក់នាឡិកានៅលើតុក្បែរគ្រែគេងរបស់គាត់ ដោយនាឡិកានោះ គាត់ដាក់ឲ្យកំណត់ម៉ោងរោទ៍ទៀតផង បាទ នៅក្នុងរូបភាពនេះ យើងឃើញថា នាឡិកាកំពុងតែរោទ៍នៅម៉ោងព្រឹកអញ្ចឹងបានន័យថា នារីម្នាក់នោះ គាត់ដាក់កំណត់ឲ្យនាឡិការោទ៍ម៉ោងព្រឹក ដើម្បីដាស់គាត់ឲ្យភ្ញាក់ បាទ ជាទូទៅយើងនឹងប្រើប្រាស់នាឡិការោទ៍ដើម្បីកំណត់ដាស់ឲ្យយើងភ្ញាក់ពីគេង

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
បាទ baat male politeness particle, also used to answer in the affirmative, or agree to or acknowledge a statement
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
នារី nierii girl, young woman
ម្នាក់ mneak 1. one person (contraction of មួយនាក់)
2. alone
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
ស្ត្រី strǝy 1. woman, girl, lady
2. women
3. the female sex
Notes: ជើង ត
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
អាយុ ʔaayuʔ 1. to be ... years old
2. age
ប្រហែល prɑhael 1. about, approximately
2. resembling, similar to, nearly identical
3. almost
4. maybe, probably, it is possible that, perhaps
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
ឆ្នាំ cnam year
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
កំពុងតែ kɑmpuŋ tae to be in the process of (doing something)
គេង keeŋ to lie down, to sleep
លើ ləə 1. up, on, over, above
2. to be on, over, above, located on top
3. in regard to, concerning, toward, for, against
គ្រែ krɛɛ bed, couch
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
ពាក់ peak 1. to wear (shirt, hat, ring, shoes, but not pants)
2. to put on
3. to hang up, suspend, hang on
អាវ ʔaav shirt, blouse, coat, upper garment
ដៃ day 1. arm, hand
2. handle, lever, crank
3. branch (of a tree, bamboo, or a river), offshoot
4. tendril
5. trunk (of an elephant)
6. sleeve
7. steering wheel
8. clf. for handfuls of young rice plants/grass
9. clf. for slaps
10. command to an elephant not to move its trunk or not to pull up something with its trunk
11. clf. for a bunch of 10 areca nuts
វែង vɛɛŋ long, tall
ពណ៌ poa color, complexion
លឿង lɨəŋ color: yellow
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
ឈុត cʰut 1. act, scene
2. set (of a play)
3. set/service (of dishes)
4. clf. for plays, sets of dishes, sets of clothing {ឈុតគេង = nightclothes}
5. (paper) tinder
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
ពូក puuk 1. mattress
2. cushion
ខ្នើយ knaəy cushion, pillow
និង nɨŋ and
ភួយ pʰuəy 1. blanket
2. quilt
កើយ kaəy 1. to lay one's head on, to rest or support (the head)
2. platform (for loading or unloading goods), loading dock
3. ladder (for climbing onto a tall animal or into a high carriage)
4. to project/stick out in the rear
ដាក់ dak 1. to put, place
2. to deposit
3. to add (ingredients)
4. to set (e.g., a trap)
5. to establish
6. to assign
7. to locate, settle, station
8. to lock up
9. to fasten
10. to use
11. to strike, hit hard
12. to affect
13. to subject someone to
14. to be hard hit, suffer a setback
15. to have bad luck, cause bad luck
16. to feel unwell, have an upset stomach (especially after eating certain fruits)
17. to contract for
18. to subscribe to
19. to renounce (a throne)
20. to put aside (religious vows)
21. in, into, on
22. to eat, drink
23. to kneel
24. command to an elephant to kneel by bending the rear legs
កាន់ kan 1. to hold, carry in the hand, grasp, hang on to
2. to control, be in charge of, be responsible for
3. to withstand, support, sustain, bear
4. to hold to, believe in, keep/observe (e.g., a religion) {កាន់សាសនាព្រះពុទ្ធ = to believe in Buddhism}
5. (of a spirit) to possess
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
ដែរ dae 1. also, too, likewise, in the same way
2. indeed, quite, rather
3. marks a polite, gentler, less abrupt statement: all the same, even so, nevertheless
ផ្អៀង pʔiəŋ 1. to lean, tilt, incline to one side
2. to be leaning, inclined, sloping
ចំហៀង cɑmhiəŋ 1. half, side, flank, part
2. on the side, on one's side
3. to be incomplete, not full, partial, in profile
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
ដណ្ដប់ dɑndɑp 1. to cover (someone) with a blanket or clothing
2. to wrap up
3. to bump against a cart (of the oxen which are pulling the cart)
4. ten, -teen (used only in compound numbers from 11 to 19)
Notes: ជើង ដ
ជិត cɨt 1. to be close, near
2. tight
3. close-set, dense, thick
4. closely, tightly
5. almost
6. about to, on the point of (doing something)
7. to cover completely, be completely/firmly covered
8. command used by elephant drivers to make an elephant to move closer
ខាងក្រោយ kʰaaŋ kraoy behind, in the back
ខ្នង knɑɑŋ 1. the back, back of something
2. clf. for houses
បង្អួច bɑŋʔuəc window
បន្ទប់គេង bɑntup keeŋ bedroom
កញ្ចក់ kɑɲcɑk 1. mirror, glass, pane of glass
2. screen
3. reflection, example
ប៉ុន្តែ pontae but, however
Notes: ជើង ត; root: តែ
ត្រូវ trəv 1. must, have to
2. to be correct, right, proper, exact, accurate
3. to concern, have to do with, to agree/jibe with, coincide with
4. to be affected with/by, to suffer, undergo (ត្រូវ + CLAUSE marks a passive-like construction in which the subject of the clause introduced by ត្រូវ is translated as the agent in the passive construction)
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
បិទ bət 1. to shut, close (e.g., a door, a meeting), to turn off (e.g., an electrical switch), to cease (working), to block (e.g., a road)
2. to cover, seal, to attach (to), fasten (on), to place close to, to apply over, smear on, to glue, paste
វាំងនន veaŋ nɔɔn curtain
ចំនួន cɑmnuən amount, number, quantity
ព្រោះ prʊəh because (of), since
ជាទូទៅ cie tuu təv in general, as a whole, generally
ពេលយប់ peel yup night, at night
តែងតែ taeŋ tae usually, regularly, constantly, always, continually
ទ្វារ tvie 1. door, entrance, opening, gate
2. mountain pass
3. bay, gulf
ជានិច្ច cie nɨc always
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
ការពារ kaapie to protect, defend
ខ្លាច klaac to fear, to be afraid of
មនុស្ស mɔnuh, meaʔnuh human being, person
អាក្រក់ ʔaakrɑk 1. to be bad, mean
2. unattractive, ugly
ចោរ cao thief, robber, gangster
ចូល coul 1. to enter, go in, penetrate
2. to approach
3. to reach
4. to begin, set in
5. may indicate the adverbial meaning of ‘inwardly’ or ‘forwardly’ directed movement
6. to enter into, subscribe to, contribute to
7. to take in (as revenue)
8. to mate (of animals)
9. to go into a trance (of a medium)
10. to possess (as a spirit possesses a medium)
11. to agree with
លួច luəc to steal
ទ្រព្យសម្បត្តិ troap sɑmbat 1. possessions
2. assets, goods, property
3. riches, wealth, fortune
Notes: ជើង ត
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
ត្រូវតែ trəv tae have to, must, should, ought to
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
អាកាសធាតុ ʔaakaasaʔtʰiet climate, weather
ល្អ lʔɑɑ 1. good, nice, beautiful, pretty
2. correct, proper
បន្ទប់ bɑntup room
ត្រជាក់ trɑceak 1. to be cold/cool (to the touch, less intense than រងា​)
2. refreshing
3. to be subtle
កុំឲ្យ kom ʔaoy 1. in order that not ..., so as not to ...
2. don't let ...
ស្អុះស្អាប់ sʔoh sʔap to be hot and sticky/humid, sultry, muggy
ប្រើប្រាស់ praə prah to use
ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ maasin trɑceak A/C, air conditioner
Notes: also pronounced maasɨn
កង្ហារ kɑŋhaa pinwheel, wind wheel, fan, propeller
មិន mɨn negative particle not, non- (usually requires the final particle ទេ)
ត្រូវការ trəv kaa 1. to need, require, want
2. to be necessary, needed, required
ខ្យល់ kcɑl, kyɑl, ksɑl wind, air, breath (wind/air is believed to be the cause of many types of illnesses, such as fainting, dizziness, stomach ache, etc.)
អាកាស ʔaakaah 1. air, atmosphere, sky
2. open air, open space, outer space
3. fresh air, breeze
ពី pii from, since, of, about, at
ខាងក្រៅ kʰaaŋ krav 1. outside, outside of
2. on/from the outside
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
ប្រសិនបើ prɑsən baə if
បើក baək 1. to open {បើកប្រអប់ = to open a box} {បើកហាង = to open a shop}
2. to turn on (e.g., a light, faucet, radio) {បើកទឹកម៉ាស៊ីន = to turn on the water/faucet}
3. of the sun: to shine
4. to drive (an automobile), generally to operate a vehicle which is powered by an engine
វា vie 1. it (of animals, things, or very young children)
2. he, she, they (familiar or contemptuous)
អាច ʔaac 1. to be able/qualified (to do something), capable of (doing something)
2. to be possible
3. to be in condition (to), be in a position (to)
4. to dare to
នឹង nɨŋ future tense marker: will, about to
គ្រោះថ្នាក់ krʊək tnak 1. accident
2. danger, risk
3. to be dangerous
បាត់បង់ bat bɑŋ 1. to lose
2. to disappear, vanish, be missing/lost
3. to die
ដោយសារ daoy saa 1. because of, thanks to
2. depending on
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
ធ្វើឲ្យ tvəə ʔaoy 1. to cause, make (someone) do (something)
2. to do (something) for (someone) (often used to form causative compounds)
ពន្លឺ pʊənlɨɨ light, ray/flash of light, illumination, brightness
ឆ្លងកាត់ clɑɑŋ kat to go/pass through (usually expresses passing through a difficult experience)
បើ baə 1. if, may be
2. although
ទោះបីជា tʊəh bəy cie although, even though
ក៏ដោយ kɑɑ daoy 1. (who)soever, (what)soever
2. whether or not, it makes no difference, even if
3. even though, although
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
នៅតែ nɨv tae 1. still, as before
2. to be left, remain
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
ហើយនិង haǝy nɨŋ and (followed by the last in a series), with
បានន័យថា baan ney tʰaa 1. that means, in other words
2. to mean
ពេលព្រឹក peel prɨk morning, in the morning
ភ្លឺ plɨɨ 1. daybreak, early morning
2. to shine, give off light
3. to be clear, bright, distinct, perceptible
4. dike (separating rice fields), dam, embankment
ព្រះអាទិត្យ preah ʔaatɨt sun
ចាំង caŋ 1. to hew, chop
2. to prepare/level (ground)
3. to weed
4. to cut (sod) with a shovel
5. to shine, gleam
6. to dazzle, blind
7. to be brightly illuminated, dazzling, blindingly bright
8. to be reflected
9. to resound
ជាក់ជា ceak cie surely
មិនខាន mɨn kʰaan certainly, without fail
ក្បែរ kbae to be near, close to
វិញ vɨɲ again, back, instead
តុ tok 1. table, desk
2. small plate on legs for fruit or dessert
Notes: irregular pronunciation
កូន koun 1. child (of someone, as opposed to ក្មេង = child in general)
2. animal baby, young
3. small member of a class or set, small object {កូនថង់ = small bag}
តូច touc, tuuc 1. small, little, tiny
2. minor
ថត tʰɑɑt 1. to photograph, take pictures
2. to record (sound)
3. to X-ray
4. to untie
5. to take out
6. drawer
ផងដែរ pʰɑɑŋ dae also, too, as well
គេ kee 1. he, she
2. one, someone
3. other(s)
សម្រាប់ sɑmrap 1. for
2. used for, used to (make or do something)
របស់របរ rɔbɑh rɔbɑɑ 1. things, objects
2. belongings, possessions
បន្តិចបន្តួច bɑntəc bɑntuəc 1. a little, a few
2. to a small extent, just barely, somewhat
Notes: ជើង ត (both times)
ដូចជា douc cie such as, like, as though, to seem as though, for instance
ទូរស័ព្ទដៃ tuureaʔsap day mobile phone
ឆ្នាំងសាក cnaŋ saak charger (e.g., of a mobile phone)
ទូរស័ព្ទ tuureaʔsap 1. telephone
2. to call (by phone)
Notes: also written ទូរសព្ទ
សៀវភៅ siǝv pʰɨv 1. book
2. pad, notebook
នានា nienie 1. various
2. different, diverse, all, of all sorts (also occurs as a prenominal particle)
នាឡិកា nieleʔkaa 1. clock, watch
2. hour
ឌីជីថល diiciitʰɑɑl digital
Notes: not in dictionary
មើល məəl 1. to look at, to watch, to watch for, to observe
2. to read (to oneself), to review (a lesson)
3. to examine, survey, inspect
4. to observe
5. to treat (medically)
6. to care for, take care of
7. to consider, regard
8. particle: come on, give it a try
9. let me see!
10. phrase-final: softens a command or request {ជួយបង្ហាញតិចមើល = Please show me!}
ម៉ោង maoŋ 1. hour
2. o'clock
3. clock, time {សប្បាយពេកភ្លេចមើលម៉ោង = it was so much fun that I forgot to watch the clock} {គាត់សល់ម៉ោងច្រើនដែរ = she still has a lot of time}
កំណត់ kɑmnɑt 1. appointment
2. fixed period, limit, limitation
3. schedule
4. requirement, prerequisite
5. instruction
6. decision
7. propitious time (determined by an astrologer for beginning of various parts of the wedding ceremony)
8. piece, section
9. note, memo
10. notice
11. to set, fix, decide, stipulate, appoint, schedule, indicate
12. to note (down), record
13. to make a remark
រោទ៍ roo 1. to cry out loudly
2. to roar, bellow
3. (of music) to resound
4. (of a bell) to ring
5. (of an alarm) to go off
6. (of a motor) to run/operate (especially at a high number of rpm's)
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
ផង pʰɑɑŋ 1. also, too, as well
2. marker indicating entreaty or a polite request: please ..., would you ...
ព្រឹក prɨk morning
នាឡិការោទ៍ nieliʔkaa roo alarm clock
ដាស់ dah 1. to wake someone up
2. to activate (especially a magic charm)
3. to excite
4. to move someone to do something
5. to encourage, cheer up
6. to advise, warn, caution
7. to improve/strengthen by means of magic or medicine
ភ្ញាក់ pɲeak 1. to wake up
2. to be startled, surprised