Translations are evolving and should be taken as indicative only! For a guide to the tones and the spelling system used to write this variety of Isaan (Khon Kaen), see the "tone guide" on the overview page.

Tones: M = mid, HR = high-rising, H = high, HF = high-falling, LF = low-falling

IsaanPronunciationTonesThaiEnglish/Notes#occ
น้ำหนัก na:m-nak HF-M น้ำหนัก weight 8/3

Link to overview page
Link to dictionary

Basic vocabulary — page 11 — Series B, pictures 14-15: boy, girl, to stand, thin, fat


14
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังยืนอยู่
มีเด็กน้อยพุซายสองคน เขากำลังยืนอยู่ เขายืนเฮียงกันอยู่สองคน เขาใส่กางเกงขาสั้นเทิงสองคน ใส่เสี้ยแขนสั้นเทิงสองคน
คนยืนฝั่งซ้ายโตจ่อยคนยืนฝั่งขวา อ้วนบักคักหนึ่ง
คนอ้วนเขาใส่เสี้ยสีแดง คนจ่อยเขาใส่เสี้ยสีซมพู

15
เขากำลังเฮ็ดหญังอยู่ มีเด็กน้อยพุหญิงสองคน เขากำลังยืนอยู่ เขากะยืนเฮียงกัน เขายืนเฮียงกันอยู่สองคน
พุหนึ่งโตจ่อยพุหนึ่งโตบักอ้วนหนึ่ง
คนใส่เสี้ยสีขาว เขาสิจ่อย จ่อยบักคักหนึ่ง คนใส่เสี้ยสีเหลียง เขาสิอ้วน อ้วนบักคักหนึ่ง
คนอ้วนเขาน้ำหนักหลายบ่ กะหลายอยู่ คนอ้วนสิน้ำหนักหลาย หลายบักคักหนึ่ง

Basic vocabulary — page 12 — Series B, pictures 08-11: heavy, light, to weigh, stone, to lift


8
นี้คืออี่หยัง นี้คือกะลัง หลือก่อง
มีก่องใบใหญ่ กับก่องใบน้อย
ก่องใบใหญ่ใบสีเหลียง ก่องใบน้อยใบสีฟ้า วางอยู่ข้างก่องใบใหญ่

9
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังซั่งน้ำหนัก เขาซั่งน้ำหนักอยู่เทิงตาซั่ง
เขาเอาก่องสองใบไปซั่งน้ำหนัก มีก่องใบน้อย กับก่องใบใหญ่
ก่องอันไหนหนักกว่ากัน ก่องใบใหญ่กะสิหนักกว่า ก่องใบน้อยกะสิบ่หนัก
เพาะว่าก่องใบน้อยมันกะต้องเบาอยู่แล้ว ก่องใบใหญ่มันกะต้องหนักอยู่แล้ว
เพาะสะนั้นแล้ว ก่องอันไหนหนักกว่ากัน ก่องสีเหลียงหนักกว่าก่องสีฟ้า

10
เด็กน้อยพุซายกำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังยืนอยู่ เขากำลังยืนแนมก้อนหินอยู่
จักเขาสิเฮ็ดหญัง เขาอาดสิญกก้อนหินนี้ขึ้นกะได้
ก้อนหินนี้เป็นตาหนักบ่ กะสิหนักอยู่ เพาะว่ามันเป็นก้อนหิน ก้อนหินมันหนักบักคักหนึ่ง หนักหลายกะด้อกะเดี้ย

11
เด็กน้อยพุซายเขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังญกก้อนหินขึ้น
จักเขาญกก้อนหินขึ้นเฮ็ดหญัง เขาอาดสิเอาไปใซ้งานกะได้
ก้อนหินอันนี้หนักบ่ กะสิหนักอยู่ เบิ่งจากสีหน้าของเขาแล้ว เป็นตาหนักหลาย
เขาญกก้อนหินขึ้น เหงี่ยเขากะไหลออกพ้อม เทิงหน้าเขากะเค่งเคียดขึ้นพ้อม มันเป็นตาหนักหลาย เป็นตาหนักบักคักหนึ่ง
แล้วก้อนหินมันกะก้อนใหญ่พ้อม มันบ่ได้ก้อนน้อยขั้นก้อนน้อยมันกะสิบ่หนัก แต่อันนี้มันก้อนบักใหญ่ มันหน้าสิหนักบักคักหนึ่ง มันเป็นตาหนักกะด้อกะเดี้ย

Basic vocabulary — Page 29 — Series B, pictures 06-07: ring, gold, to put on


6
อันนี้คืออี่หยัง อันนี้เป็นแหวน
เป็นแหวนทอง แหวนสีทองพ้อม เบิ่งลักสะนะแล้วกะอาดสิเป็นแหวนทองเลยเนาะ
แล้วแหวนทองนี้มีลาคาแพงบ่ กะแพงอยู่ กะแพงเติบเนาะ กะบ่แพงปานใด กะแล้วแต่ เขาเอิ้นว่าหญังเกาะ น้ำหนักทอง ลูบแบบทอง ขั้นน้ำหนักหลายกะแพง น้ำหนักหน้อยกะบ่แพง
ตอนนี้เนาะกะอาดสิแบบว่า บาทหนึ่ง เขาเอิ้นว่าบาทหนึ่ง กะสิลาคาอยู่ปะมานสองหมื่นบาทเนาะ
น้อยกว่าบาทหนึ่งกะสิมีสามสะหลึง สองสะหลึง แล้วกะหนึ่งสะหลึง แล้วกะเคิ่งสะหลึงเนาะ กะสิตามลาคาลงไป
เคิ่งบาทหลือว่าสองสะหลึงกะสิอาดปะมานหมื่นหนึ่ง สามสะหลึงกะสิปะมานหมื่นห้า ปะมานนั้นเนาะ ลาคาแล้วแต่ปะลิมาน แล้วแต่จำนวนของทองมันเนาะ
ทองหนิกะสิเป็นลาคาที่บ่แพงส่ำเพ็ด ขั้นเพ็ดกะสิลาคาแพงไปอีกลาคาหนึ่ง ทองกะสิลาคาพอปะมานที่เว้าไปเนาะ

7
เขากำลังเฮ็ดหญัง เบิ่งจากลักสะนะแล้วเขากำลังใส่แหวน ใส่แหวนทอง
กะสิมีมือพุหนึ่ง จับแหวน กำลังสิใส่ หลือว่าอาดสิเป็นมือของเขาเทิงสองข้าง อาดสิเป็นพุเดียวกัน กำลังใส่แหวนไปอีกข้างหนึ่งของเขาเนาะ
อาดสิเป็นฝั่งขวากำลังใส่แหวน แล้วอีกมือข้างซ้ายกำลังสิสุบแหวนไปใส่มือข้างขวา
เขาใส่แหวนเข้าไปในนิ้วใด เขาใส่แหวนเข้าไปในนิ้ว นิ้วนางเนาะ เขาเอิ้นว่านิ้วนาง คนกะสิมีห้านิ้ว มีนิ้วโป้ นิ้วซี้ นิ้วกาง นิ้วนาง นิ้วก้อย เนาะ
กานใส่แหวนกะสิมีกานบ่งบอกถึงสองลักสะนะ หลือว่าสองวิทีนำกันเนาะ ขั้นเขาใส่แหวนอยู่นิ้วนางกะสิหมายถึงว่าเป็นกานหมั้น หมั้นที่สิก่อนแต่งงาน ขั้นสมมุดว่ามีผัวเมีย สองคนเนาะ กำลังสิแต่งงานกัน แต่ว่าบ่ทันได้แต่ง หมั้นกันก่อน เพื่อที่ว่าสิไปแต่งงาน แต่ว่าในตอนนี้คือหมั้นกันก่อน กะสิใส่แหวนอยู่นิ้วนางเนาะ
แต่ว่าขั้นมื้อใดสองคนนี้อยากสิแต่งงานกัน อีกสองสามเดียนไปข้างหน้า ปากดว่าฮอดมื้อสองสามเดียนนั้นแล้ว สิแต่งงานกัน สมมุดว่าฮอดมื้อนี้ปึ่บ สิแต่งงานกันมื้อนี้ กะสิใส่แหวนนิ้วก้อย อันนั้นกะสิหมายถึงว่าขั้นแต่งงานกันกะใส่แหวนนิ้วก้อย ขั้นหมั้นกันให้ใส่แหวนนิ้วนาง